Är det tillåtet att filma en annan elev i ett klassrum?

2019-09-19 i PUL/GDPR
FRÅGA
Är det tillåtet att filma en annan elev i ett klassrum? Det är ju inte allmän plats men heller inte en privat bostad.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag utgår från din fråga att det handlar om när en elev filmar en annan elev, men jag redogör ändå lite kort om hur det även ligger till om en lärare filmar en elev.

På en allmän plats får man filma och fotografera en annan person, sålänge det inte kränker personen i fråga. Som du nämner räknas inte en skola som en allmän plats och inte heller som en privat bostad.

Om filmandet är hänsynslöst och personen som blir filmad uppmärksammar detta är filmandet olagligt enligt 4 kap 7 § BrB (ofredande).

Gäller desamma för lärare?

Samma rättsläge gäller som utgångspunkt även för lärare. Däremot kan det finnas ytterligare regler som hindrar lärares rätt att filma elever.

En sådan regel kan vara 6 kap 9 § skollagen (SkolL) som stadgar att lärare inte får utsätta elever för kränkande behandling. Med kränkande behandling avses sådant som inte är diskriminering, men som kränker en elevs värdighet enligt 6 kap 3 § SkolL En lärare bör därför vara väldigt försiktig med att ta bilder på eller filma elever.

Om en elev utsätts för kränkande behandling har huvudmannen för skolan skyldighet att utreda omständigheterna och in förekommande fall vidta åtgärder (6 kap 10 § SkolL). Kränkande behandling från en lärares kan därför ge upphov till saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd.

GDPR

GDPR skulle eventuellt kunna hindra spridandet av bilder och filmer om det sker utan samtycke.

Detta eftersom förordningen tar sikte på behandling av personuppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen. Med personuppgifter avses allt som kan kopplas till en individ, således omfattas även bilder och filmer om det går att koppla till någon.

Sammanfattningsvis är det lagligt för en elev att filma en annan elev i klassrummet, så länge filmandet inte är hänsynslöst eller inte kränker personen i fråga. Däremot bör man inte sprida runt filmen, eftersom det finns regler i GDPR som gör det olagligt, främst om det saknas samtycke för spridandet från personen som blivit filmad/fotograferad.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar,

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (181)
2020-07-28 Vad omfattas av kamerabevakningslagen?
2020-07-26 Kan en tidning publicera en bild på mig utan min tillåtelse?
2020-07-12 Ta bort information från Mr koll
2020-07-12 Vem har lurat oss vid en försäljning av bil?

Alla besvarade frågor (82752)