Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?

Tjena, jag var på en livsmedelsbutik idag och använde självscanningskassan, sen när jag ska betala efter jag lagt mina varor i ryggsäcken jag har med mig så lyser det rött på skärmen med en text att jag ska invänta personal för köp inte är möjligt , då kommer ett butiksbiträde och säger att hon ska bara kolla i min väska så allt stämmer och öppnar min väska utan mitt godkännande?

Jag vet att ett butiksbiträde inte har rätten att öppna min väska utan att fråga och jag måste godkänna.

Men det jag undrar vad kan jag göra med det här? Har jag blivit utsatt för brott och kan jag polisanmäla detta?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från regeringsformen, brottsbalken samt rättegångsbalken.

I regeringsformen är var och en skyddad mot ett påtvingas kroppsligt ingrepp(2 kap 6§ RF). Detta förbud innefattar kroppsvisitation. Ett butiksbiträde får utan samtycke inte kolla igenom någons väska, jacka, kläder utan dennes samtycke. Butikspersonal får uppmana dig att visa upp din väska, men du har rätt att säga nej till uppmaningen, men då har butikspersonalen rätt att tillkalla polis, om de misstänker att du stulit något. En kroppsvisitation får endast utföras av en polisman om det finns anledning att anta att ett brott begåtts där påföljden är fängelse(28 kap 11§ RB), detta kan vara t.e.x stöld.

Butikspersonal har med andra ord ingen laglig rätt att visitera någon, oavsett om de misstänker att denne har stulit något eller inte. De får alltså inte tvinga någon till att öppna sin väska. Att butikspersonalen kollat igenom din väska utan ditt samtycke kan utgöra brott.

Att kolla igenom någons väska utan tillåtelse kan utgöra brottet ofredande (4 kap 7§ Brb). För att någon ska anses ha agerat ofredande så krävs det att man fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller agerar hänsynslöst. Att kolla igenom någons väska kan vara en sådan gärning. Gärningen måste även var ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det krävs att den som blir ofredad känt sig kränkt och störd av beteendet. Ofredande är ett uppsåtsbrott (1 kap 2 § Brb). Det krävs alltså uppsåt av butiksbiträdet. Med uppsåt innebär det att man skall kunna påvisa att det skett med syfte att kränka någons frid. Butiksbiträdet måste alltså vara medveten om sin handling, och att hen vet att hen gör fel. Om du uppmanat butiksbiträdet att sluta men hen då fortsatt att kolla igenom din väska, skulle detta kunna utgöra brottet ofredande. Tyvärr så vet jag inte tillräckligt mycket om omständigheterna för att kunna göra en säker bedömning av ditt fall.

Du kan ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation för att göra en polisanmälan.

Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor

Vänlig hälsning,

My StenquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo