Är det olagligt att sprida lögner på arbetet?

Är det olagligt att sprida lögner på arbetet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag har dessvärre lite svårt att tyda vad det är för typ av lögner du syftar på, men i min tolkning av att “sprida lögner” uppfattar jag det som att du syftar på att sprida lögner om någon annan (ex. en kollega) på en arbetsplats. I situationen blir i så fall brottsbalken (BrB) tillämplig.

Om jag har tolkat din fråga felaktigt, är du varmt välkommen att ställa en ny fråga för att specificera vad du syftar på.


Förtal

Att sprida lögner/rykten om exempelvis en kollega, skulle kunna utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Bestämmelsen om förtal säger att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning (dvs. nedsättande uppgifter), döms för förtal till böter. 


För att dömas till ansvar är det i princip obetydligt om uppgiften som ges är sann eller inte, dock kan det få betydelse om någon har varit skyldig att lämna sådan uppgift eller om det var försvarligt att göra detta.


Det förutsätts även att uppgiften som lämnas, lämnas till någon annan än den som uppgiften avser. För ansvar är det vidare tillräckligt att det funnits en risk för att den utsatte skulle komma att utsättas för andras missaktning (därmed begreppet “ägnad att”). Bedömningen här bör enligt lagkommentarerna utgå från de sociala värderingar på den utsattes ort och inom hens personkrets, och därmed inte allmänna värderingar.


Hoppas att du genom detta fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo