Är det olagligt att hänga ut någon på Facebook?

Hej

Om en tidning/nät tidning skriver en artikel om ett åtal ett fall utan att nämna namn , och någon sprider denna tidning på Facebook och andra social medier och länkar direkt till den åtalades Facebook sida . Kan man då se de som trakasserier och kräkning ? Och är de olagligt ? Exempel så har en kommentar med delning av den artikeln vari "låt han brinna i helvete"

Tack på förhan

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka brott har begåtts?

Den situationen du beskriver innebär att den åtalade utpekas såsom brottslig, vilket medför att den som har namngett personen eventuellt kan dömas för förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Att endast uttala sig kränkande om den redan uthängda personen kan utgöra förolämpning, vilket är ett brott som det dock är mycket ovanligt att någon döms för (5 kap. 3 § brottsbalken). Jag kommer därför att fokusera på själva utpekandet och förutsättningarna för att någon ska kunna dömas för förtal.

Undantag från förtalsbrottet

Genom förtalsbrottet sker en inte oväsentlig begränsning av yttrandefriheten, och därför finns det ett undantag från det straffbara området. Om uppgiften var sann (eller att uppgiftsspridaren hade skälig anledning att tro att den var sann) och det var försvarligt att sprida uppgiften har uppgiftsspridaren inte gjort sig skyldig till något brott (5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken).

I det fall du beskriver har den som länkade till den tilltalades Facebook-profil åtminstone skälig anledning att tro att uppgiften (att den tilltalade hade begått ett brott) var sann. Frågan är således om spridningen var försvarlig.

Utan att ha tillgång till några ytterligare detaljer kan jag inte med säkerhet besvara hur en domstol hade bedömt spridningens försvarlighet. Enligt min mening är det dock osannolikt att en spridning av namnet på en tilltalad i en pågående brottmålsprocess inte anses vara försvarlig. Man måste dock ta hänsyn till var spridningen skedde, hur många som spridningen var tänkt att nå, hur stort allmänintresse det kan anses finnas att få reda på vem den tilltalade är osv.

Förtal är ett målsägandebrott

Förtal är dessutom ett så kallat målsägandebrott, dvs. ett brott där åklagaren som huvudregel inte väcker åtal eller driver brottmålet i domstolen (5 kap. 5 § brottsbalken). Istället måste målsäganden själv väcka ett så kallat enskilt åtal för att gärningspersonen ska kunna dömas. Detta kan bli kostsamt och tidskrävande, och därför är det absolut vanligast att förtalsbrott förblir obestraffade.

Sammanfattning

Den som namngav den tilltalade kan eventuellt ha gjort sig skyldig till förtal, men troligtvis kommer hen inte att anses ha begått något brott eftersom spridningar av dylika slag sällan anses vara oförsvarliga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo