Användning av annans efternamn

2020-07-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min morfar tog ett eget efternamn på 50-talet och det är bara runt 15 st totalt som har det namnet i Sverige, ingifta inräknade.Får någon som inte är släkt med mig, använda mitt för och efternamn med exakt stavning i sociala medier?Får någon icke släkt använda mitt efternamn?MvhAnette Elmbark
SVAR

Hej,

Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Bestämmelser om personnamn (förnamn, efternamn och gårdsnamn) regleras i lagen om personnamn, även kallat namnlagen.

Hur man förvärvar ett namn

Ett efternamn kan man få antingen genom födseln, adoption eller genom byte i vissa fall, t.ex. giftermål (2 § stycke 2 namnlagen). Vill man få eller ändra ett personnamn måste man ansöka om detta hos Skatteverket (3 § namnlagen). Jag tolkar din fråga som att det rör sig om att en person använder ditt efternamn fristående från ovan nämnda situationer.

Det finns även möjlighet att byta eller ändra sitt efternamn på andra sätt. Ett exempel på detta är om man byter till ett nybildat efternamn (13 § stycke 1 namnlagen). Det går även att fritt byta till ett efternamn som bärs av minst 2000 nu levande personer (16 § stycke 1 namnlagen).

Om någon använder ett efternamn som den inte har rätt till

Om någon tar ett efternamn som denne inte har rätt till kan den som hade efternamnet från början väcka talan i domstol (21 § namnlagen). Det krävs dock att man kan visa att det leder till besvär för en själv att någon annan använder ens efternamn för att domstolen ska besluta att andra inte har rätt att använda namnet.

Användande av annans personnamn i sociala medier

Att använda någon annans personnamn som användarnamn i sociala medier behöver inte nödvändigtvis vara brottsligt i sig. Använder man däremot någon annans identitetsuppgifter och utger sig för att vara denne utan att ha fått samtycke från personen i fråga kan det vara olovlig identitetsanvändning. För att det ska vara ett brott krävs dock att användningen av identitetsuppgifterna orsakar skada eller olägenhet för den person vars identitetsuppgifter har använts (6 b § 4 kap. brottsbalken).

Jag vet dessvärre för lite om omständigheterna i detta fall för att kunna uttala mig om hur det ligger till i ditt fall. Är du intresserad av att läsa mer om namn och regleringen kring detta kan jag rekommendera dig att läsa mer på Skatteverkets hemsida (här), och du är såklart varmt välkommen att ställa nya frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3591)
2021-03-05 Får man vara förmyndare till sina barn om man förvaltare alternativt har skuldsanering?
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre

Alla besvarade frågor (89888)