​Ansvarar den efterlevande maken för den avlidne makens skulder?​

2019-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru undrar om blancolån! Om den ena partnern avlider, vad händer med lånen? Skrivs halva av, om dödsboet inte har varken värdefulla ting eller något kapital?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är oklart om det bara är din fru eller ni båda som står på lånet; utifrån vad du har uppgett ovan utgår jag dock från att lånet står på er båda med lika delar. Jag kommer nedan att redogöra för bodelningsprocessen med anledning av att äktenskapet upplöses genom den ena makens död ser ut, eftersom utfallet av en andelsberäkning vid bodelningen är avgörande för vem som "i praktiken" får bära skulderna.

Äktenskapsbalken (här förkortad ÄktB) reglerar bestämmelser rörande samlevnad i äktenskap. I 1:3 ÄktB anges att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, vilket är en grundläggande princip i familjerätten; makarnas respektive egendom ska t.ex. inte kunna utmätas med anledning av den andre makens skulder. Vidare stadgas i 9:1 ÄktB att i det fall äktenskapet upplöses, ska egendomen mellan dem fördelas genom bodelning. Äktenskapet upplöses "genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad" enligt 1:5 ÄktB.

Enligt 10:1 ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (giftorättsgods utgörs av all egendom som inte är enskild, se 7:1 och 7:2 ÄktB). Andelar och lotter beräknas enligt 11 kap. ÄktB. När bodelning aktualiseras ska först makarnas andelar i boet beräknas (11:1), varpå båda makarnas skulder räknas av från vardera andel (11:2). Det som återstår av giftorättsgodset (efter att avdrag för skulderna har gjorts) läggs därefter samman och delas lika mellan makarna (11:3).

Har ni, som du har uppgett, inget giftorättsgods av värde, finns ju inte heller något giftorättsgods att räkna av skulderna mot. Det innebär att borgenärerna (de/den ni står i skuld till) blir utan ersättning för hennes skulder när andelsberäkningen vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad är gjord; du svarar som sagt bara för dina egna skulder enligt 1:3 ÄktB.

Låt oss istället säga att din fru skulle ha en skuld på 100 000 kr, medan hon helt saknar tillgångar i övrigt. Du har inga skulder men istället 100 000 kr i tillgångar. Din fru (eller hennes dödsbo) får inte räkna av 100 000 kr mot noll (då hennes andel skulle bli –100 000 kr) utan hennes andel är alltså 0 kr, medan din blir 100 000 kr. Enligt 11:3 ÄktB ska andelarna läggs ihop, för att sedan delas lika mellan er. Utfallet av andelsberäkningen är då alltså (0 + 100 000) / 2 = 50 000 kr. I praktiken skulle då 50 000 kr av din andel – i detta fall – gå till hennes dödsbo, så länge detta är giftorättsgods och inte enskild egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (854)
2019-12-11 Rätt till lägenhet och barn vid skilsmässa
2019-12-09 Vem har rätt till bostaden vid skilsmässa?
2019-11-30 Måste en jurist vara inkopplad vid bodelning?
2019-11-30 Återkalla ansökan om äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (75551)