FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/10/2019

Ansvar delägare

Hej, ska potentiellt börja jobba i ett bolag som restaurangchef. jag kommer vara anställd och få lön. Bolaget har utöver det erbjudit mig 5% av bolaget efter 3 års arbetsinsats. Därefter även optioner till ytterligare 5% efter år 5. Min fråga är vad det juridiskt ställs för ansvar på mig när 5% delägarskap överförs till mig privat eller till ett aktiebolag jag har (beroende på hur jag väljer att lägga avtalet). Jag kommer inte ha full kontroll över bolaget eller ekonomin så vill därför veta om jag kan bli ansvarig för bolagets handlingar eller inte. Finns det tillfällen jag kan bli ansvarig? Om så är fallet kan jag friskriva mig från ansvar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att kunna avgöra hur du vill ingå delägarskap behöver du ta reda på vilken typ av bolag restauranger är. Så därför delar jag upp mitt svar i att restaurangen antingen bedrivs som ett handelsbolag eller aktiebolag.

Aktiebolag

För aktiebolag är huvudregeln att aktieägare inte hålls personligt ansvarig för bolagets åtaganden (1 kap. 3 § ABL). Ett undantag från denna huvudregel är att aktieägare kan bli personligt ansvarig för åtaganden bolaget gör efter det att det egentligen skulle ha likviderats (25 kap. 19 § ABL). Detta inträder när aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade och två stämmor har hållits utan att bolaget förbättrat sin situation.

Det finns även ett skadeståndsansvar för aktieägare i 29 kap. 3 § ABL. Det är ett högt uppsatt rekvisit med uppsåt eller grov oaktsamhet. Därtill ska även ABL, bolagsordning eller årsredovisningslagen överträtts. Att rösta i ett beslut på stämma innebär inte att oaktsamhetskriteriet är uppfyllt.

Handelsbolag

Handelsbolag regleras i Lagen om handelsbolag och enkla bolag, vidare benämnd HBL. I handelsbolag är huvudregel tvärtom gentemot aktiebolag. Här är delägare personligt ansvariga för bolagets förpliktelser och detta görs solidariskt (2 kap. 20 § HBL). Det undantag som finns är att delägare kan gå in som kommandit och på så sätt uppnå ett maxvärde på sitt ansvar (1 kap. 2 § HBL).

Friskrivningsklausuler

Friskrivningsklausuler gentemot tredjeman är ogiltiga enligt allmänna avtalsprincipen att avtal mellan två parter inte kan förplikta tredjeman, alltså i detta fallet ev. borgenärer.

Sammanfattningsvis kan jag säga att först behöver du ta reda vad för bolag restaurangen är. Är det ett aktiebolag kommer du inte ha något personligt ansvar, men vid handelsbolag kommer du det. I det fallet skulle det vara bättre att antingen gå in som kommandit eller genom ett aktiebolag för att undvika det personliga ansvar som kan uppstå. Observera dock, att även om du går in med aktiebolaget så uppstår ju ansvaret för denne och kan förstöra för andra verksamheter du skulle kunna bedriva i detta.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Filip WesterdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000