Anställningsskydd när man inte sagt allt man borde vid en intervju

Hej!

För två veckor sedan gjorde jag ett jobbintervju därefter så blev jag accepterad för tjänsten och jag tackade ja. Vi har bestämt lön och att jag ska starta jobbet 2 maj. Jag har sms som bevis på det. Under intervjun så pratade jag mest om mitt nuvarande yrke som apotekstekniker men jag la inte fokus till ett annat tillfälligt jobb som jag har bestämt mig att avsluta så snart som möjligt. Jag ville inte visa att jag nyss startade ett annat tillfälligt jobb så att de inte tror att jag bara startar olika jobb samtidigt. När allt var ordnat så kommer hon med att jag ska skicka alla timmar som jag har jobbat så att jag fyller upp kraven. Då samlade jag allt som jag har jobbat med de senaste 5 åren och kraven var uppfylld. Samt jag förklarade till henne att det andra jobbet var bara tillfälligt och att jag inte insåg det som karriär. Jag sa upp mig från allt jag jobbar med nu för att starta det nya. Nu ser hon osäker ut. Får hon neka mig även om jag samlat all krav ( bara att jag inte var så extra tydlig när det gällde det tillfälliga jobbet) … jag kan säga att jag fyller upp kraven samt jag har muntlig avtal med sms som bevis… vad tycker ni ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om att du redan blivit erbjuden och accepterat ett jobb, men att du under intervjun inte berättade att du hade ett jobb vid sidan om, men att den informationen framkom vid ett senare tillfälle, och att du nu undrar om din arbetsgivare kan neka dig anställningen.

Jag ska först beskriva hur lagen ser ut när det kommer till anställningar och uppsägning, och sedan applicera lagen på ditt fall.

Anställningsskydd

Ett anställningsavtal kan uppkomma muntligt och är då bindande, men då blir det svårt att bevisa att ett avtal finns. Skriftliga avtal har i princip perfekt bevisverkan och man är helt skyddad. Anställningsskydd regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortat till LAS.

Det finns generellt tre typer av anställningar: (1) tillsvidareanställningar, (2) tidsbegränsade anställningar, och (3) provanställningar. Reglerna för uppsägning av dessa ser olika ut.

Tillsvidareanställning

Avseende tillsvidareanställningar gäller ett starkt anställningsskydd. Är man tillsvidareanställd gäller enligt 7 § LAS att man endast får sägas upp om det finns en så kallas saklig grund för uppsägningen.

Saklig grund kan vara arbetsbrist eller att den anställde under en längre tid skött sina arbetsuppgifter väldigt illa och omplacering till ny arbetsuppgift inte är möjligt eller hjälper. Det är också saklig grund om man som anställd begått ett brott riktat mot arbetsgivaren, men då kan man dessutom bli avskedad enligt 18 § LAS. Kraven för att säga upp någon är generellt rätt så högt satta.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar regleras i 4 § LAS. Där sägs att en tidsbegränsad anställning upphör automatiskt vid avtalets slutpunkt om inte annat har avtalats. Annars måste avtalet aktivt förlängas av parterna. Har man avtalat om att avtalet får sägas upp i förtid så gäller det.

Provanställning

Provanställningar finns det regler om i 6 § LAS. Prövotiden får inte vara längre än 6 månader. I detta fall måste arbetsgivaren aktivt meddela senast i slutet av prövotiden om anställningen ska ta slut, annars övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan dock säga upp provanställningen närhelst de önskar och av vilken anledning de vill, om man inte har avtalat om annat.

Ditt fall

Förutsatt att du har bevis på SMS om att anställningen är erbjuden och accepterad och därmed garanterad så finns ett bindande avtal som de inte kan frånträda hur som helst. Dock kan de säga upp dig beroende på vad som står i avtalet. Då du inte givit information om vilken typ av anställning det gäller så beror ditt anställningsskydd på vilken anställning du erhållit. Är det en tillsvidareanställning är du absolut skyddad och de kan inte säga upp dig för att du har ett annat jobb. Är det en tidsbegränsad anställning kan de sannolikt inte säga upp dig förrän avtalets sluttidpunkt nåtts om det inte är så att ni har avtalat att du får sägas upp tidigare. Är det en provanställning kan de absolut säga upp dig omedelbart för detta.

Är det så att avtalet inte specificerar vilken typ av anställning det är då det endast är ett kort meddelande på SMS så är utgångspunkten att det är en tillsvidareanställning (4 § LAS), vilket som sagt ger dig ett stort skydd.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000