Anställningsformen är avgörande för om arbetsgivaren behöver säga upp arbetstagaren.

Jag har varit timanställd på en butik (som saknar kollektivavtal etc) sedan april 2020. Jag har sedan maj 2022 haft ett heltidsjobb vid sidan om ( hotell, inget konkurrerande företag) och har därför inte kunnat arbeta lika mycket på butiken. Butikschefen har tidigare sagt att han inte har några problem med att jag har heltidsjobb och att han gärna har kvar mig som anställd. Jag har hört av mig med dagar jag velat jobba, men har inte fått några pass tilldelade alls sedan maj. Nu vill min chef att jag ska träffa han för att lämna in nycklar och larm till butiken - han tänker alltså säga upp mig. Jag har inte gjort någonting för att bli uppsagd på skälig grund och han har inte heller arbetsbrist då han anställer nytt folk ofta Har han rätt att säga upp mig?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar omständigheterna som att du har två jobb, det ena var som timanställd i butik och det andra var heltidsjobb på hotell. Du blev uppsagd från ditt butiksjobb, jag tolkar det som att du inte haft några arbetstillfällen sedan ett halvår tillbaka trots att du hört av dig och velat jobba. Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har sakliga skäl för att säga upp dig. 

I ditt fall aktualiseras lagen om anställningsskydd som förkortas LAS. 

Timanställning som anställningstyp:

Du beskriver att du har en timanställning från det jobb du blivit uppsagd ifrån. Timanställning finns inte särskilt reglerat i LAS, men det är viktigt att veta vilken typ av anställning du har för att avgöra om uppsägningen från arbetsgivaren har varit korrekt. Om anställningen är en deltidsanställning så krävs sakliga skäl för uppsägningen enligt 7 § LAS. Men om du till exempel har en anställningstyp där varje separat arbetstillfälle är en anställning så krävs det inte någon uppsägning på grund av att anställningen tar slut efter varje arbetspass. 

Tidsbegränsade anställningar behöver inte sägas upp 

Mot bakgrund av att du beskriver att du måste boka in pass som du vill arbeta tolkar jag det som att du har en särskild visstidsanställning enligt 5 § p1 LAS. Enligt 4 § 2 st LAS så upphör en tidsbegränsad anställning när anställningsavtalet löper ut. Det innebär att om det framgår av anställningsavtalet att om varje tillfälle du arbetar är en separat anställning så upphör anställningen efter varje avslutat arbetspass och således krävs inte saklig uppsägning. Det viktiga är att titta vad exakt som står i ditt anställningsavtal med butiken. 

Tidsbegränsade avtal kan övergå till fast anställning. 

Om du har en särskild visstidsanställning så kan den övergå till en tillsvidareanställning enligt 5a § LAS om du varit anställd i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Enligt 5a § 2st LAS anses anställningarna följa på varandra om den tillträtts inom 6 månader från den andra anställningen. 

Då jag inte vet närmare om hur länge du arbetat som timanställd i butiken kan jag inte avgöra ifall du genom att arbeta i butiken har fått en tillsvidareanställning genom bestämmelsen i 5 a § LAS eller inte. 

Sakliga skäl för uppsägning. 

Om du skulle anses ha en tillsvidareanställning i butiken så krävs det att arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet för att det ska sluta att gälla enligt 4 § 2 st LAS. Uppsägningar från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundade enligt 7 § LAS, en sakligt grundad anställning kan hänföra sig till arbetsbrist eller arbetstagaren personligen. Sakliga skälet arbetsbrist föreligger om det finns verksamhetsanknutna skäl, t.ex. att arbetsgivaren gör en omorganisering, nedskärningar eller ändra sysselsättningsgrader etc. Omorganisation måste vara reell för att sakliga skäl ska föreligga för uppsägning på grund av arbetsbrist. Dock måste omplaceringsskyldigheten i 7 § 2st LAS beaktas innan uppsägning på grund av arbetsbrist sker.

Uppsägning på grund av arbetstagaren personligen ställs högre krav. Arbetsgivaren ska uppge skäl för uppsägningen, skälen ska vara acceptabla vilket innebär att det ska vara ett skäl som har relevans för anställningsförhållandet. Skälet ska vidare vara verkligt. Dessutom ska en väsentlighetsbedömning göras där arbetsgivarens skäl för att säga upp arbetstagaren utifrån uppsägningsgrunden vägs mot arbetstagarens intresse att ha kvar arbetet, vanligtvis måste uppsägningsgrunden vara av viss tyngd för att uppsägning av personliga skäl ska kunna ske. Vidare ska arbetsgivaren också vidta lojalitet mot arbetstagaren i samband med uppsägning som hänför sig till arbetstagaren personligen, lojalitetsplikten kan dock brytas ifall arbetstagaren varit illojal mot arbetstagaren till exempel bedrivit konkurrerande verksamhet.  

Det är tillåtet för anställd att ha andra anställningar vid sidan av anställningen. 

Enligt 6i § LAS får inte arbetsgivaren förbjuda arbetstagare att ha anställning hos en annan arbetsgivare, det gäller dock inte om anställningen är arbetshindrande enligt 2st p1 i bestämmelsen, är konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet och kan orsaka skada eller kan annars orsaka skada. Vidare får missgynnande inte ska bara för att anställd har annan anställning hos en annan arbetsgivare enligt 6i § 3 st LAS. 

För att sammanfatta din fråga:

Då det är oklart exakt vilken typ av anställningsform som du har med din arbetsgivare så kan jag inte ge något svar om arbetsgivaren har rätt att säga upp dig eller inte. Till exempel om du har anställningsavtal med särskild visstidsanställning som gäller vid varje tillfälle du arbetar så krävs inte sakliga skäl för uppsägning då anställningen avslut. Men om du har en tillsvidareanställning krävs sakliga skäl. 

Det viktiga är att du ser vilken typ av anställning som du har med arbetsgivaren. Jag har utifrån mitt svar försökt anpassa efter olika situationer som kan aktualiseras för dig beroende på vilken situation du kommer att befinna dig i. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000