Anknytning som skäl för uppehållstillstånd

Hej. Min flickvän bor i Grekland och var på intervju för anknytning till mig på Ambassaden i Aten i onsdags (24/1). Hon svarade fel på var jag är född, då hon var lite stressad för vår gemensamma son, som aldrig varit ifrån sin mamma en längre tid. (Intervjun tog 2 timmar). Min flickvän och son är Albanska medborgare, pojken blev Svensk medborgare genom dom den 22/11 2023. Vi ansökte om samordningsnummer för honom samma dag som min flickvän var på intervju. Min fråga är om migrationsverket kan neka henne anknytning till mig, eftersom hon svarat fel på de frågorna jag nämnde ovan.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


En av skälen på vilka man kan få uppehållstillstånd är mycket riktigt att man har anknytning till någon i landet man vill få uppehållstillstånd i.


Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska beviljas om anknytningspersonen (den som befinner sig i Sverige) är sökandens (bl.a) make/sambo eller förälder, detta framgår av 5 kap. 3 § Utlänningslagen (2005:716) (UtlL). Utöver detta ska även anknytningspersonen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller eventuellt tillfälligt uppehållstillstånd med "välgrundade utsikter att få uppehållstillstånd under en längre tid". I vidare svar kommer jag att anta att du har svenskt medborgarskap. Anknytningspersonen ska även kunna försörja sig och personen som vill ha uppehållstillstånd samt ha en bostad av tillräcklig storlek för sig och personen som söker uppehållstillstånd, se 5 kap. 3b § UtlL. De senare nämnda kraven gäller emellertid inte om du som anknytningsperson är svensk medborgare och personen som söker uppehållstillstånd är din make/sambo, ni har sammanbott utomlands under en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat, se 5 kap. 3c § UtlL.


Uppmärksamma att ansökan om uppehållstillstånd ska sökas och beviljas innan inresa i Sverige, annars ska i regel ansökan inte bifallas, 5 kap. 18 § UtlL.


Vid utredningen som din flickvän gjort på ambassaden ska hon göra det sannolikt att ni har ett seriöst förhållande. Migrationsverket gör sedan en helhetsbedömning av de framlagda omständigheterna. Detta är några faktorer som talar för seriositet (jfr rättsfallet MIG 2007:45):

  • Ett längre förhållande
  • Om ni träffas frekvent
  • Om ni har god kännedom om varandra
  • Om ni har ett gemensamt språk att kommunicera på.

Möjligen skulle det faktum att din flickvän svarade fel på vart du föddes tala för att ni har mindre bra kännedom om varandra. Men återigen vill jag poängtera att Migrationsverket gör en helhetsbedömning. Det faktum att ni har ett barn, som också är svensk medborgare, borde väga tungt i bedömningen att ert förhållande är seriöst. Jag skulle inte tro att migrationsverket skulle neka henne uppehållstillstånd med tanke på detta. Huvudregeln är som tidigare skrivit att uppehållstillstånd ska ges i dessa situationer.


Skulle hon få avslag på sin ansökan är det iallafall betryggande att veta att avslag på uppehållstillstånd inte harnegativ rättskraft, detta innebär att hon kan ansöka på nytt. I hopp om att få ett beviljande skulle hon då kunna söka uppehållstillstånd pga anknytning till ert barn som är svensk medborgare. 


Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000