Ångerrätt vid distansavtal med enskilda näringsidkare

2021-01-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vi har ett nystartat företag som håller på med telefonförsäljning mot företagskunder.Så min fråga lyder såhär: Till exempel om en enskild firma köper en tjänst av oss via telefon och vi gör ett muntligt avtal via telefonen. Har denna enskilda firma då ångerrätt? Och om den har det, när börjar ångerrätten att gälla? Är det från och med då vi skickar orderbekräftelse eller fakturan, eller är det från och med då det muntliga avtalet gjordes oavsett om vi skickar orderbekräftelse eller inte? Och hur länge gäller ångerrätten isåfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är som följer: Det finns en lag som reglerar ångerrätt för konsumenter, nämligen distansavtalslagen. Motsvarande lag finns inte för avtal som ingås företagare emellan. Däremot hävdar Telekområdgivarna att enskilda näringsidkare ska omfattas av ångerrätt vid distansavtal, och konsumentverket hävdar att många enskilda näringsidkare som ingår distansavtal via telefonförsäljning egentligen kan klassas som konsumenter. Nedan följer en utveckling av detta svar.

Som sagt så gäller distansavtalslagen bara när en näringsidkare ingår ett avtal med en konsument. Jag antar i ditt fall att ert företag säljer fysiska varor (lös egendom) och därför regleras det i ert fall av 2 kap 1 § distansavtalslagen. Eftersom en enskild företagare är en näringsidkare så faller principiellt alltså utanför lagens tillämpningsområde. Däremot finns alltså dessa uttalanden från konsumentverket och telekområdgivarna. Beträffande konsumentverket verkat deras inställning vara att enskilda företagare ibland kan ses som konsumenter. Vad jag antar att åsyftas är i vilken egenskap en person ingår ett avtal; som företagare eller som konsument. Detta beror såklart på hur omfattande verksamheten är och vad det rör sig om för vara eller tjänst, och därför är det svårt för mig att säga var gränsen går. Beträffande telekområdgivarna så gäller detta undantag för enskilda firmor enligt deras uppföranderegler (länk här). Det måste dock poängteras att ni inte är bundna av dessa regler om ni inte är medlemmar i telekområdgivarna. Däremot kan det på grund av sådana här regler ibland uppkomma branschpraxis, och detta kan i sig leda till att en ångerrätt anses implicit avtalad när vissa avtal ingås. Detta förutsätter såklart att det finns en branschpraxis, vilket måste bevisas. Eftersom jag inte vet vilken vara ni säljer så kan jag tyvärr inte heller svara på detta, men troligen är så inte fallet.

När det gäller ångerrättens längd så regleras detta i 2 kap. 12 § distansavtalslagen. Enligt denna börjar ångerfristen löpa från den dag då konsumenten får sin vara i besittning (alltså dagen då konsumenten fysiskt tar emot varan). Om det gäller en tjänst så är det 14 dagar från att avtalet ingås (alltså att konsumenten skrivit på avtalet, vilket är ett krav). Enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen är ångerfristen 14 dagar. Här är det också viktigt att poängtera att om det är så att en enskild näringsidkare ses som en konsument, så tillkommer flera bestämmelser om krav på telefonförsäljning. Bland annat finns det en mängd information som ska delges (här) och näringsidkaren måste skicka ett skriftlig anbud som konsumenten skriftligen ska acceptera (2 kap. 3 a § distansavtalslagen). Bördan på er blir alltså mycket större om en näringsidkaren anses vara konsument. Vidare måste poängteras att distansavtalslagen inte kan avtalas bort till konsumentens nackdel (1 kap. 4 § distansavtalslagen), så ni kan inte heller "säkra upp" genom att avtala bort ångerrätten.

Mitt svar blir alltså inte entydigt, eftersom det finns ett tolkningsutrymme om vilka som klassas som konsumenter. Är företaget en juridisk person (som ett aktiebolag) ska det dock inte råda någon tvekan om att distansavtalslagen inte är tillämplig. Vidare torde så inte heller vara fallet om den enskilda näringsidkaren bedriver verksamheten i stor omfattning och som heltidssyssla (detta är dock min egen spekulation). Om det är så att ni säljer något som är väldigt branschspecifikt och som därför sällan används av konsumenter, utan just används inom näringsverksamhet, så tror jag inte heller att distansavtalslagen kommer gälla. I dessa fall råder avtalsfrihet, och således finns ingen ångerrätt om ni inte avtalar om det. Troligast fall där detta kan vara en risk är alltså om ni säljer något som konsumenter i gemen använder eller har användning av, och ni säljer det till små egenföretagare där gränsen mellan deras konsumentegenskaper och företagaregenskaper är svag. Mitt främsta råd är att kontakta konsumentverket och höra med dem om denna fråga.

Hoppas detta gav vägledning!

MVH,

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

Alla besvarade frågor (96532)