Ändra asylansökan till anknytning

2016-03-03 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är en svensk man och gift med en asylsökande sedan ett halvår tillbaka. Vi är verkligen skapta för varann. Hennes ärende har inte beslutats ännu. Kan hon söka om permanent uppehållstillstånd via äktenskap här i Sverige, om ärendet skulle få ett negativt beslut? Hon kommer från ett diktaturland utan svensk ambassad, och det första som skulle hända om hon skickas tillbaka dit är bl.a att hon aldrig skulle få lämna landet igen.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, din fru kan ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till dig.

Nu vet jag inte vart i processen ni är avseende hennes asylansökan. Skulle det finnas möjlighet till överklagan, det vill säga om ni fortfarande är vid Migrationsverket eller Migrationsdomstolen, och där få avslag så kan ni (hon) överklaga det beslutet och även (!) anföra att hon ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Det vill säga, ni ska överklaga det på sedvanligt sätt avseende hennes skyddsskäl och även då yrka anknytning. Skulle ni vara vid Migrationsöverdomstolen, det vill säga sista nationella instans, så kan ni även yrka på att domstolen ska återförvisa ärendet till Migrationsverket för ny prövning av nya skäl (äktenskapet). Är det från Migrationsöverdomstolen ni väntar ert eventuella avslag, då kan ni skicka in ett verkställighetshinder där ni åberopar anknytning. Detta kan se ut som ett vanligt brev adresserat till Migrationsverket med hennes uppgifter och anförda skäl avseende anknytning till dig.

I er överklagan (ev.verkställighetshinder) får hon åberopa just regeln om anknytning till make i 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen och med det åberopa undantagsregeln om att få ansöka från Sverige och att det inte skäligen kan krävas att hon ska behöva åka tillbaka till hemlandet enbart för att lämna in ansökan, se 5 kap. 18 § utlänningslagen, exempelvis femte punkten i nämnda paragraf.

Åberopa hellre anknytning i samband med överklagan av skyddsskälen, då ni vill ha alla möjligheter ni kan få. Jag rekommenderar detta eftersom man sannolikt inte vill skjuta undan skyddsskälen som grundade ens asylansökan och därefter eventuellt få avslag på sin ansökan om anknytning på grund av att man ansöker från Sverige. Hellre ha kvar alla möjligheter.

Därefter kan jag rekommendera henne att ansöka AT-UND (undantag till arbetstillstånd se här) och försöka finna arbete samtidigt. Man bör egentligen söka AT-UND i samband med att man första gången söker asyl, men beroende på vart ni är i processen kan detta fortfarande vara en möjlighet och ännu en chans.

Detta eftersom skulle hon mot all förmodan få avslag på asylansökan och på anknytning (på grund av att hon ansöker från Sverige) så kan hon efter sista avslag söka uppehållstillstånd på grund av arbete. Då får hon söka från Sverige, men detta är endast förutsatt att hon haft AT-UND och fullgjort kraven för det, se här.

Hoppas detta gav er svar! Jag förutsätter att hon har ett offentligt biträde då hon är asylsökande, så denne bör hjälpa er med överklagan och så vidare. Skulle hon inte ha ett offentligt biträde rekommenderar jag er att boka tid med en jurist, just på grund av upprättandet av överklagan (ev. verkställighetshinder). För att boka, klicka här.

Kommentera gärna annars nedan om det finns oklarheter eller ytterligare frågor till mig. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86819)