FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt27/11/2016

Ägares rätt att porta från pub

Hej,

Jag är i bråk men en servitör på en bar och ägaren har bett mig att inte komma dit längre, har dom rätt att porta mig för ett privat bråk som inte har med baren att göra.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först beskriva vad en ägare till en näringsverksamhet som en pub, restaurang eller liknande har för rätt att porta folk från platsen och möjliga undantag till denna rätt. Sedan avslutar jag med en sammanfattning med ett klart svar på din fråga. Jag kommer hänvisa till praxis och även nämna diskrimineringslagen.

Ägares rätt att porta gäster

Enligt allmänna principer i svensk rätt har alla kontraheringsfrihet. Det innebär rätt att ingå avtal med vem de vill och även rätt att inte ingå avtal med någon. Någon som driver en verksamhet har enligt den här principen rätt att välja vilka den vill ha som kunder och kan i princip vägra service åt vem som helst. En ägare på en pub eller restaurang hindras inte enligt lag att porta någon från sin lokal och det finns inte heller någon skyldighet att uppge en särskild grund för att porta någon. Den som ombeds lämna en pub eller annan plats kan självklart be om en förklaring och det står även fritt att argumentera i frågan. Då det saknas klar reglering i lag är det snarast en fråga om att de inblandade måste lösa situationen mellan sig och komma till en överenskommelse som alla är nöjda med.

Högsta domstolen har i NJA 1995 s. 84 kommit fram till att en person inte begår ett brott om den går in i en affärslokal efter att ha blivit förbjuden att besöka platsen av ägaren. Detta betyder dock bara att personen som portats inte kan straffas enligt lag om den återvänder till platsen. Det står fortfarande fritt för ägaren att ännu en gång be personen lämna lokalen och vägra att ingå avtal med personen.

Det enda lagstadgade undantaget från en ägares rätt att be någon lämna en affär, pub eller liknande plats finns i diskrimineringslagen. Om någon ombeds att lämna platsen på grund av könsuttryck, könsidentitet, ålder, religion, sexualitet, funktionsvariation eller etnicitet, så bryter ägaren mot förbudet mot diskriminering (se diskrimineringslagens 1 § och 12 §).

Sammanfattning

Ägaren till en pub har alltså rätt att be en särskild person att lämna platsen och att inte komma tillbaka. Ägaren får göra detta på vilken grund som helst, så länge det inte rör sig om diskriminering. Eftersom du har blivit portad på grund av en privat konflikt med en av de som arbetar på restaurangen, så har inte någon diskriminering förekommit. Om du återvänder till restaurangen kan du inte bli straffrättsligt ansvarig, men ägaren kan ännu en gång välja att vägra service och be dig gå därifrån. Det saknas tydligare reglering på området, vilket gör det svårt att på juridisk väg lösa problem som situationen leder till. En möjlig väg att gå är att prata med alla inblandade och tillsammans försöka nå en överenskommelse som fungerar för alla parter.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”