Condictio indebiti - krav på felutbetalning

Hej, För ett par år sedan gick min mamma bort i cancer i stor sorg och saknad. Strax innan jul förra året fick jag och min bror ett varsit brev där en bank meddelade oss att dom missat en pensionsförsäkring som nu skulle betalas ut retroaktivt till oss. För någon vecka sedan fick vi vardera 69000:- insatt på våra konton samt en utbetalningsavi. Min bror ringde även banken för att dubbelkolla att det verkligen stämde, vilket det enligt dom gjorde. Jag betalade genast av lite skulder på 15000:- och min bror satte in pengarna på ett sparkonto. Senare kom ett brev att det blivit fel i utbetalningen och att vi genast ska betala tillbaks 65000:-... Detta har ju förutom att riva upp gamla sår satt mig i knipa då 15000:- redan är förbrukade, i god tro, och jag inte har någon möjlighet att få fram dessa pengar. Vi hade ju hellre varit utan pengarna än att behöva gå igenom detta... Finns det något vi kan göra? Har vi några rättigheter i det här?

Lawline svarar

Hej! Din fråga aktualiserar det som juridiskt sett kallas solutio och condictio indebiti och som man kan översätta med felutbetalning samt krav på felutbetalning. För det som har hänt är ju helt enkelt att banken har betalat ut pengar till er som ni egentligen inte har varit berättigade till och huvudregeln (som inte återfinns i lag utan utvecklats av högsta domstolen, HD)vid sådana här felutbetalningar är att pengarna ska betalas tillbaka. Dock finns det från denna huvudregel viktiga undantag. Det som aktualiseras i ert fall är att man inte har någon skyldighet att betala tillbaka om man mottagit pengarna i god tro samt inrättat sig i god tro. Om vi först börjar med kravet på god tro så anser jag att ni båda har varit i god tro. Ni har kollat med banken så det verkligen stämmer och med hänsyn till den kunskap en bank borde besitta i sådana här frågor skall man med all rätt kunna lite på deras uppgifter. Jag vill även nämna att vid bedömningen av sådana här fall tas även hänsyn till om den som betalat ut pengarna har varit culpös (oaktsam). T ex i Nja 1994 s.177 har HD sagt att det är vid sådana här bedömningar viktigt att ta hänsyn till ”omsättningens säkerhet”. Med detta menas att man som mottagare ska kunna känna sig trygg efter att ha mottagit pengar, detta i synnerhet då ena parten (ni) är konsumenter/privatpersoner och det kan krävas att banken har största möjlighet att överblicka situationen. Du har inte nämnt något om tiden mellan de att ni fick pengarna till dess banken ville ha dem åter. Ju längre tid det förflutit häremellan ju mer talar det för att pengarna inte behöver gå åter (Nja 1989 s.224). Vad sedan gäller att man ska även inrätta sig i god tro så nämns det i den juridiska litteraturen att man skall planera in pengarna i sin ekonomi. Här är jag dock inte helt säker på exakt vad som gäller och jag vill även poängtera att frågan har varit uppe för prövning hos högsta domstolen ett flertal gånger. Har pengarna konsumerats är i alla fall detta krav uppfyllt så när det gäller de 15000:- du betalat dina skulder med är det med största sannolikhet så att det för dessa pengarna du inte kommer behöva betala tillbaka något. Vad däremot gäller de övriga pengarna (hos dig) samt de pengar din bror satte in på sparkonto kan jag tyvärr inte ge några säkra svar. Högsta domstolen har även poängterat i ovan nämnda domar att bedömningen av om condictio indebiti föreligger eller inte ska ske med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Jag hoppas jag inte har rört till det för er men jag hoppas jag givit er en grund för att kunna föra frågan mot banken och skulle de inte hålla med er så skulle jag råda er att kontakta en verksam jurist som säkerligen har större erfarenhet av sådana här frågor. Med vänlig hälsning
Daniel Jessen-WinboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo