FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/04/2006

Hur bindande är avtal

Jag har nyss köpt en hund som är 7 år. Säljaren ville ha in i avtalet under"Särskilda överenskommelser" "Vi får låna T 1 helg per månad". Jag undrar hur pass bindande det är. Jag har fått olika svar och försöker få en uppfattning om vad som verkligen gäller. Dessutom undrar jag hur det blir om jag säljer hunden vidare. Följder den överenskommelsen med då till nya ägaren. Föräljningen skulle i så fall från min sida vara ett sätt att komma ifrån det där för hunden vill inte vara hos dom. Jag skulle ju ha honom ändå men han skulle ha t ex min son som ägare. Jag har tagit hand om hunden i 4 år innan jag äntligen fick köpa honom. Om det är bindande och jag vägrar att låna ut honom. Vad kan hända då? Kan han återkalla köpet eller får jag nån form av straff, i så fall vad. Jag har betalat 8.000 för hunden i december.

Lawline svarar

Att avtal skall hållas – pacta sunt servanda – är en så kallad grundläggande rättsprincip. Det finns dock ingen möjlighet till att alla avtal utan undantag kan hållas till punkt och pricka. I avtalslagen http://www.lagen.nu/1915:218 beskrivs det ett visst antal situationer som möjliggör att ett avtal kan ogiltigförklaras, exempelvis att någon tvingats till att ingå ett avtal. Det verkar dock inte som att någon av dessa situationer är aktuella i detta fall eftersom du inte blivit tvingad, hotad eller liknande att ingå avtalet. Även om du inte tycker om innehållet i avtalet, förstår trots allt innebörden av det och har frivilligt gått med på att ingå det trots denna vetskap. Om man bryter mot ett avtal, exempelvis vägran att uppfylla villkoret om utlåning, gör man sig alltså skyldig till ett avtalsbrott och ens motpart har då vissa rättigheter att få sin rätt återställd, exempelvis att köper går åter. Vad gäller vidareförsäljning av hunden och om villkoret ”följer med” är beroende på hur villkoret är utformat och hur det således kan tolkas. Om villkoret är uppbyggt med ett uttryck liknande ”Innehavaren till hunden skall en helg per månad…” kan man tänka sig att detta villkor skulle kunna tolkas som att det även skulle gälla vid en försäljning. Är det däremot uttryck med exempelvis ”B.T. skall en helg per månad…” gäller det ju bara en specifik person och om den personen inte längre äger hunden kan inte detta villkor vid en vidareförsäljning gälla för någon annan. Ett försäljning för skens skull är dock kanske inte att rekommendera eftersom du då uppenbarligen sålt hunden för att komma undan det avtal du ingått, vilket kan verka till din nackdel ifall säljaren skulle börja tvista. Mvh
Lorraine SauvyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000