FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/08/2008

Fel vid köp av privatperson

Jag köpte en sadel av en privatperson för knappt två månader sedan. Jag frågade i mailkontakt om sadeln var rak i bommen & om den behövdes stoppas om etc. Fick svaret att den var rak vad han kunde bedöma och att den nyligen var omstoppad. När jag red i den märkte jag att den la sej lite åt ena hållet. Jag lämnade den förra veckan till en sadelmakare för justering av stoppningen. Han har nu öppnat den och säger att bommen är sned och han vill inte ens sy ihop den. Vad har jag för rättigheter? Kan jag häva köpet eller kan säljaren hävda att han inte kände till felet och därför inte tar ansvar? Min sadelmakare säger att den som stoppat om sadeln borde ha upptäckt att bommen var sned.

Lawline svarar

Hej, Vid köp mellan två privatpersoner är Köplagen (KL) tillämplig, den hittar du https://lagen.nu/1990:931, såvida Ni ej har avtalat om något annat, då gäller avtalet. En vara anses felaktig om dess beskaffenhet avviker från vad som avtalats. Varan kan också anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, 17 § KL. Varan kan även anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat vid köpet, tex uppgifter om varans beskaffenhet, 18 § KL. Dock måste felet ha funnits redan före köpet, 21 § KL. Viktigt att notera är att en köpare inte har någon generell undersökningsplikt men inte får åberopa fel som han måste ha antas känt till vid köpet. Har köparen undersökt varan eller har säljaren uppmanat köparen att undersöka varan får köparen inte åberopa sådana fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning, 20 § KL. Frågan är alltså om Ni borde ha upptäckt felet redan vid köpet. Om så är fallet kan Ni ej göra något fel gällande. Har säljaren dock gett lugnande besked vilket gett Er anledning att inte undersöka sadeln närmare kan det minska undersökningsplikten. Det är dock Ni som har bevisbördan för information som säljaren lämnat, det är alltså Ni som måste kunna styrka sådana uttalanden. För att kunna göra någon påföljd gällande måste man först reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att man har upptäckt felet. Vad som är skälig tid beror på varans och felets art men reklamation måste i alla fall ske inom 2 år från det att man mottog varan, 32 § KL. För att kunna göra hävning gällande krävs att felet är av väsentlig betydelse för Er och att säljaren visste om det. Säljare har dock alltid rätt att först avhjälpa felet eller företa omleverans oavsett vilken påföljd köparen gör gällande om det kan ske inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen, 36 § och 39 § KL. Hävning är alltså en sekundär påföljd och det är enbart i undantagsfall man får häva ett köp innan säljaren haft möjlighet att först avhjälpa felet eller företa omleverans. Huruvida Ni kan göra fel gällande är alltså en bedömningsfråga där man får beakta hur svårt felet hade varit att upptäcka vid en undersökning samt omständigheterna vid försäljningen t.ex. uttalanden från säljaren. Detta är bäst att låta en sakkunnig avgöra om säljaren ej går med på att låta Er göra någon av de ovanstående påföljderna gällande. Med vänliga hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo