FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/03/2008

Gåva att likställa med testamente

Hej Min far har gett allt han äger i gåva till sin nya fru. Vi såg det under kungörelser i vår lokaltidning. Anledningen är att han vill göra mig och mina fyra bröder arvslösa. Han är skyldig oss mycket i form av omvårdnad och inte minst pengar då han "förskingrat" våra barnbidrag på egna utlandsresor då vi var små. Vi har valt att inte ha kontakt med honom då han endast ger oss "stora klumpar i magen" då vi träffas. Han är nu snart 80 år. Frågan är: Kan han göra oss arvslösa på detta sättet?

Lawline svarar

Hej! Utifrån din fråga verkar det som att det har skett en gåva som är att likställa med testamente (se 7 kap. 4 § ÄB). En sådan gåva kan antingen ske på dödsbädden, eller, som det verkar vara här, då givaren fortsätter att ha nytta av egendomen (vanligast vid gåva till maka/make eller sambo). Syftet med denna regel är enligt förarbetena att hindra kringgåenden av laglottsreglerna. Det finns många rättsfall som liknande situationer som denna. I NJA 1949 s. 632 ansågs egendomsöverföring i form av boskillnad och bodelning under omständigheterna som gåva med syfte att likställa med testamente. Enligt NJA 1973 s. 687 krävs det inte att givarens syfte var att kringgå laglottsskyddet, regeln i 7 kap 4 § ÄB kan tillämpas ändå. Rättsligt kan ni inte kräva något förrän efter er fars bortgång. Enligt 7 kap 1 § ÄB har bröstarvingar en lagstadgad rätt att dela på förälderns kvarlåtenskap, dvs. att få ut sin laglott. Har avlåtaren testamenterat bort egendom så att denna laglottsrätt kränkts kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet (i detta fall: gåvan som likställs med testamente), se 7 kap. 3 § ÄB. Observera att jämkningen skall ske inom sex månader från det att ni tog del av testamentet! Ärvdabalken (ÄB) hittar du http://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar,
Lotta KnappRådgivare
Hittade du inte det du sökte?