FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/03/2008

Preskriptionstider för stöld och förskingring

Om ett brott begåtts och det aldrig blev anmält av offret, kan offret anmäla det i hur lång tid som helst efter brottet eller finns det en gräns? (Gäller förskingring eller stöld).

Lawline svarar

Hej! Preskriptionstider för brott, det vill säga hur lång tid efter brottet en häktning eller åtal kan väckas, regleras i 35 kapitlet Brottsbalken (BrB), se http://www.lagen.nu/1962:700 . Preskriptionstidens längd beror på hur långt fängelsestraff som kan följa på brottet. För stöld kan dömas till fängelse i högst två år, se 8 kap. 1 § BrB. Enligt 35 kap. 1 § 2 punkten och 4 § är preskriptionstiden fem år från den dag då stölden begicks. Om stölden är av ringare natur, om till exempel värdet av det tillgripna ligger runt eller understiger 800 kronor, är det istället fråga om snatteri enligt 8 kap. 2 § BrB. Då gäller istället två års preskriptionstid enligt 35 kap. 1 § 1 punkten BrB. Om det istället rör sig om grov stöld, 8 kap. 4 § gäller en tioårig preskriptionstid enligt 35 kap. 1 § 3 punkten. Preskriptionstiderna för förskingring är desamma som för stöld för ringa, normalgradigt och grovt brott, se 10 kap. 1 - 3 §§ BrB. Stöld och förskingring ligger under allmänt åtal, det vill säga att det inte är nödvändigt att det är just offret som uppmärksammar brottet. Om polis eller åklagare får reda på brottet på annat vis har de att beivra detta. Se dock begränsningarna i 8 kap. 13 § och 10 kap. 10 § BrB. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo