FrågaÖVRIGTPUL/GDPR30/01/2008

Folkbokföring

Har en övernattningslägenhet och undrar om det är så att man måste vara mantalskriven där? Bor permanent på en annan adress.

Lawline svarar

Hej,Frågan om folkbokföring regleras i folkbokföringslagen. Enligt 6 § skall man som huvudregel vara folkbokförd där man är bosatt och hur man avgör var detta är följer av lagens 7-13 §§. Som jag uppfattar frågan har du vad som kallas för "dubbelt boende". Detta följer av att man enligt 7 § första stycke skall anses vara bosatt i den fastighet där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila, vilket enligt paragrafens andra stycke avser minst en natt i veckan (eller motsvarande period under en utsträckt tid). Har man dubbelt boende skiljer sig reglerna beroende på om man har familj eller inte. Är så fallet anses man enligt samma paragraf vara bosatt där familjen är bosatt. I annat fall (samt när familjen är bosatt på flera ställen) får frågan om var man skall anses ha sin egentliga hemvist avgöras med beaktande av övriga omständigheter, vilket enligt förarbetena (prop. 1990/91:153) framförallt tar sin utgångspunkt i anställningsförhållandena samt bostädernas art och beskaffenhet.Det finns även undantag från dessa bestämmelser i lagens 8-11 §§.Mer information finns även på skatteverkets hemsida.Folkbokföringslagen hittar du http://lagen.nu/1991:481Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo