FrågaÖVRIGTPUL/GDPR04/04/2006

Får man samla in resutltat från matcher på webben?

1. Antag att jag vill samla in resultat från t.ex. fotbollsmatcher från webben och lägga dem på min webbsida. Får jag göra det utan upphovsrättsrestriktioner?

Gör det någon skillnad om det är ett företag som har anordnat en tävling och skriver om den på deras hemsida (de kanske till och med har skrivit något längst ner på webbsidan om upphovsrätt), får jag ta resultatet av den tävlingen och lägga in på min hemsida då?

2. Får jag lägga in resultaten i en databas så man söka efter dem, eller sätter PUL stopp där (vi kan anta att jag lagrar t.ex. vilka som gjort mål eller att det i stället handlar om en individuell sport) ? Jag skulle vilja säga att det är en journalistisk verksamhet, men innebär det att det är ok att lagra informationen i en databas?

Lawline svarar

Hej! För att ditt agerande ska bli föremål för upphovsrättsintrång, måste det som du använder på din webbsida omfattas av upphovsrättslagens skydd. Det du vill göra är att samla in information från olika data – baser på Internet och i 49 § upphovsrättslagen regleras när någons katalog, tabell etc. är skyddat, se http://lagen.nu/1960:729. En databas kan sålunda enligt paragrafen vara skyddad antingen på grund av att i databasen ett stort antal uppgifter har sammanställts eller på grund av att databasen är resultatet av en väsentlig investering. Med detta menas helt enkelt att om du skulle ta stora delar av någons tabell där fotbollsmatcher sammanställts av någon eller att det ligger mycket jobb och pengar bakom sammanställningen föreligger ett intrång.Skyddet som lagen ger innebär att en databasproducent, som genom anskaffning, granskning eller presentation har gjort en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, därför har rätt att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. Med databas avses en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt. Du nämner nämligen att du vill lägga upp resultat från tävlingar där det noterats att de skyddas av upphovsrätten. Dessa torde kunna skyddas av URL om de kan ses som en tabell som uppfyller ovan nämnda. Det kan vara svåra avvägningsfrågor i dessa fall om de verkligen faller under lagens skydd eller inte. Jag har inte heller hittat några liknande prejudicerande fall, dvs. tidigare dömda fall som kan vara vägledande. Det bästa vore om du kontaktade sidan som haft tävlingen du är intresserad av att presentera på din sida för att få deras samtycke. Då får du ange källan och det kan från deras sida vara av intresse ur marknadsföringssynpunkt för deras verksamhet att du har med dem på din sida.Så länge du tar uppgifter från tidningar, resultat från sportblad, tv-nyheter och diverse webbsidor och själv sammanför dessa i din egna tabeller och system torde det inte vara något problem. Men om dessa skulle skyddas av upphovsrättslagen och du kopierar dem helt och hållet, skulle det kunna vara fråga om ett intrång och du kan komma att stämmas och få betala skadestånd till de drabbade.Att PUL skulle sätta stop för din verksamhet är tveksamt. PUL undantar fall där någon använder peronuppgifter i sin verksamhet av privat natur enl. 6 §, men vad jag förstått ska allmänheten kunna vända sig till sin sida för att söka resultat. I detta fall finns ett tidigare avdömt mål där en person lade upp känsliga personuppgifter på en hemsida utan samtycke ( RH 2004:51). I detta fall ansågs det vara ringa och det var därför straffritt. Att du endast kommer lägga upp vem som gjort mål i en viss match och liknande torde inte ens kunna anses som känsliga personuppgifter och ditt förfarande kommer troligen därför inte strida mot PUL. Detta kan jämföras med alla tidningar, tv – nyheter och andra sportblad där olika resultat läggs upp, vilka inte först har fått tillstånd av berörda personer för att få tala om resultaten från den match de spelat i och om det gjort mål eller inte. Skulle du dock ta upp känsliga uppgifter ( se 13 §) krävs att du får samtycke av personen i fråga samt att du vid automatisering av uppgifterna har ansökt om tillstånd för detta.

Om du således beaktar ovan kan du därför lägga upp resultaten i din databas.För mer information angående PUL se http://lagen.nu/1998:204Detta är ett ganska klurigt fall och om du åsyftar att sikta på en större verksamhet på detta område, råder jag dig att vända dig till en etablerad jurist på området, för att få råd så att din verksamhet ska bli så riskfri som möjligt.Lycka till!

Mvh

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo