FrågaÖVRIGTPUL/GDPR01/10/2007

Gäller PUL för kronofogdens register?

Jag hade under en tid en överenskommelse med Gävle kommun om att ev. p-böter jag fick skulle lämnas in till kommunen för annullering utan att först betalas. Jag fick under denna tid 6 p-böter vilka alla lämnades in och annullerades utom en, som trots upprepade försäkringar från kommunens sida att den hade annullerats, gick vidare till kronofogden. Nu har p-boten makulerats men kronofogden vägrar ta bort mina personuppgifter ur sitt indrivnings- och utsökningsregister. Jag hävdar att fordran från början rent avtalsrättsligt var felaktig och att det därmed strider mot §§ 9 och 28 personuppgiftslagen att ha uppgifterna kvar. Har jag någon framgång med ett överklagande?

Lawline svarar

Hej,någon möjlighet till framgång med ett sådant överklagande finns tyvärr inte. Detta beror på att Personuppgiftslagen enligt 2 § inte gäller om det finns avvikande regler i någon annan lag eller förordning.Behandlingen av personuppgifter i kronofogdemyndighetens register styrs av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndighetens verksamhet ( http://www.lagen.nu/2001:184 ). Personuppgiftslagen är därför inte tillämplig.Vänliga hälsningar

Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo