FrågaÖVRIGTPUL/GDPR08/08/2007

Personuppgifter på internet, släktforskning

Hej !

Jag har tänkt öppna en blogg för släktforskning. Detta innnebär att namn personnummer (8 första), boendeadresser, födelseadresser etc, kommer läggas ut på bloggen. Får jag lägga ut det bara eller behöver jag en tillåtelse per mailo exv. Med vänlig hälsning Carola. Ka

Lawline svarar

Din fråga om en blog rörande släktforskning är inte helt enkel att besvara med ett säkert svar. Enligt datainspektionen så kommer troligen ett ärende i framtiden reglera gränserna kring struktur och släktforskning i dylika situationer. Man kan dock säga att länge det rör sig om icke strukturerade registreringar omfattas det inte av PuL (se http://lagen.nu/1998:204 ), såvida det inte rör sig om kränkning. Du kan läsa mer om strukturproblematiken på s 20 i propositionen. (se http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/08/09/2c0a24ce.pdf ).En släktforskningsblog bör dock inte anses som strukturerad, men det beror såklart på hur den ser ut. Det viktiga för din del är således att undvika kränkningar. Datainspektionen har på sin hemsida en rad bra exempel på vad som kan utgöra kränkning på Internet (se http://www.datainspektionen.se/fragor_svar/personuppgifter/ny_pul5.shtml ).Vidare bör du undvika hela personnummer och lyssna på folk som hör av sig angående uppgifter som finns på hemsidan. Ytterligare goda idéer är att koda så att sökmotorer inte hittar personnamn eller eventuellt göra hemsidan lösenordsskyddad.För ytterligare frågor bör du vända dig till datainspektionen som är behörig myndighet när det rör denna typ av ärenden. Datainspektionens hemsida finner du http://www.datainspektionen.se/ .

Gabriel WestinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?