FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt24/09/2007

Giltig fullmakt?

Hej! Är en fullmakt giltig om den är underskriven och bevittnad? Även om den är handskriven av en lekman? Jag har tagit hand om min mammas ekonomi i flera år (räkningar och pengar). Nu ska hon flytta till enskilt vårdboende pga fysiskt handikapp men även tilltagande demens. Krävs läkarintyg trots att hon själv kan uttala önskan om att jag tar hand om hennes ekonomi fullt ut? Det gäller även försäljning av en bostadsrätt. Jag är hennes enda barn och hon är skild från min pappa sedan snart 30 år.

Lawline svarar

Hej! Bestämmelser rörande fullmakter finns i 2 kap avtalslagen (AvtL http://lagen.nu/1915:218). En fullmakt fungerar så att en person (fullmäktigen) får kompetens att sluta avtal och företa andra rättshandlingar åt en huvudman (fullmaktsgivaren). Huvudmannen blir direkt bunden av dessa rättshandlingar gentemot tredje man (se 10 § AvtL). Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för upprättandet av en fullmakt. Denna skulle alltså kunna vara både muntlig och skriftlig utan att detta påverkar giltigheten, (observera dock undantaget att en fullmakt vid överlåtelse av fast egendom måste vara skriftlig, se 27 § st 2). Ur bevishänseende vid en eventuell tvist är det däremot att rekommendera att fullmakten görs skriftlig samt att den undertecknas och bevittnas. Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, fullmaktens omfattning och eventuellt dennas giltighetstid. Det kan även hända att tredje man kräver att få se en skriftlig fullmakt, trots att detta alltså inte krävs enligt lagen. Av det sagda framgår alltså att det inte finns några formkrav som sätter hinder i vägen för den fullmakt ni har upprättat. Däremot skulle fullmaktens giltighet kunna ifrågasättas på grund av din mammas tillstånd när denna upprättades. För att fullmakten skall vara giltig måste hon förstå vad det är hon skriver på. Är det så att hon vid upprättandet av fullmakten var tillräckligt frisk och klart kunde uttala sin önskan är fullmakten gällande (har fullmakten bevittnats kan vittnena även intyga om fullmaktsgivarens tillstånd), medan det t ex är tveksamt om en svårt dement person överhuvudtaget kan upprätta en giltig fullmakt. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,
Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”