Särkullbarns arvsrätt då viss egendom är enskild

2007-01-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Ett gift par med såväl gemensamma barn som särkullbarn skall skaffa en gemensam bostad. Denna skall finansieras helt genom att den förälder som inte har särkullbarn använder sitt eget kapital, både till insats och till eventuella amorteringar och låneräntor. Detta kapital är enskild egendom enligt äkteskapsförord. Har särkullbarnet ändå laglott i den nya bostaden?
SVAR
Det framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2 § att en bostad som anskaffas för kapital som är enskild egendom även den blir enskild egendom. Innan ett arv fördelas görs alltid bodelning på grund av äktenskapets upphörande. Enskild egendom ingår inte i bodelningen och bostaden kommer således inte att delas mellan makarna, se Äktenskapsbalken 10 kap 1 §. Särkullbarnet har inte arvsrätt och rätt till laglott efter den av makarna som inte är dess förälder. Detta gäller oavsett om den ena maken dör före den andre. Om särkullbarnets förälder dör först har särkullbarnet rätt att utfå sin del av dennes kvarlåtenskap (efter bodelningen). Om den andre maken dör först har särkullbarnet inte rätt till efterarv av denne makes kvarlåtenskap, inklusive bostaden, då den efterlevande maken senare dör. Se bestämmelserna i Ärvdabalkens 3 kap.

Om inget ekonomiskt bidrag till köpet sker av den andre maken vid förvärvet finns heller ingen anledning att fundera över den praxis som finns i domstolarna angående dold samäganderätt. Däremot kan det påpekas att vissa rådighetsinskränkningar finns för vad en make får göra med den gemensamma bostaden som han/hon innehar som enskild egendom genom äktenskapsförord. Bostaden får inte utan samtycke från den andra maken säljas, hyras ut, pantsättas/intecknas vilket framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 5 §.

Länk till Äktenskapsbalken finns http://www.lagen.nu/1987:230 och till Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637.

Hanna Adamson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85451)