FrågaKÖPRÄTTÖvrigt05/02/2007

Trasigt badrumsgolv i bostadsrätt – säljarens ansvar?

Vid köp av HSB-lägenhet för ett halvår sedan (via auktoriserad mäklare) upptäcktes efter någon vecka att några klinkersbitar satt löst på golvet i badrummet och att vatten kan tränga upp vid dessa. Säljaren, som har småbarn, har dagligen "kört tvättmaskin och blaskat med vatten" och har inte märkt detta. Felet tycks accelerera! Köparen undersökte golvet först efter sitt tillträde till lägenheten. Vem står normalt för en reparation?

Lawline svarar

Hej, Köp av en bostadsrätt regleras i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931#P17S2 . Denna lag är emellertid dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Då gäller det som avtalats mellan parterna före köplagen. En bostadsrätt säljs vanligtvis i ”befintligt skick”. Det innebär att köparens möjlighet att påtala fel är begränsat. Om skadorna på golvet är så pass omfattande att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick är vad köparen kunnat förvänta sig, bland annat med hänsyn till dess pris, skall säljaren ansvara för felet, se http://lagen.nu/1990:931#P19 . Att enbart ett par klinkersbitar sitter löst medför inte att bostadsrätten är i ett sådant väsentligt sämre skick. Om det uppstått fuktskador eller liknande på grund av skadan är det dock möjligt att felet bedöms vara så stort att säljaren ansvarar för det. Utan mer information om skadan är det dock svårt att göra någon bedömning i detta fall. Har bostadsrätten sålts utan förbehållet att den säljs i befintligt skick, har köparen större möjligheter att påtala felet, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . En köpare kan förvänta sig att golvet i bostadsrätten skall vara helt, om inte säljaren har uppmärksammat köparen på felet. Har köparen inte undersökt bostadsrätten innan köpet och därmed bort upptäcka felet, kan det påtalas gentemot säljaren, se http://lagen.nu/1990:931#P20 . Av din fråga framgår inte vad säljaren lovat angående badrummet i bostadsrätten. Har säljaren lämnat någon sorts garanti för badrummet och det skick det befinner sig i kan köparen alltid påtala felet, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . Beroende på om bostadsrätten sålts i befintligt skick eller inte, och om någon garanti har lämnats, blir bedömningen av problemet alltså olika. Om bostadsrätten skall anses vara felaktig måste köparen reklamera detta till säljaren i samband med att felet upptäcktes, se http://lagen.nu/1990:931#P32 . Det verkar som om köparen och säljaren har talats vid under de senaste sex månaderna angående de trasiga klinkersbitarna, men det framgår inte när och om köparen har reklamerat. Det får inte ha gått mer än två månader sedan köparen upptäckt eller bort upptäcka de trasiga plattorna (jämför konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu/1990:932#P23 ). Köparen måste även i samband med reklamationen ha förklarat att han vill att säljaren står för reparation av badrumsgolvet, se http://lagen.nu/1990:931#P35 , http://lagen.nu/1990:931#P30 och http://lagen.nu/1990:931#P34 . Sammanfattningsvis skall säljaren ansvara för de trasiga klinkersplattorna om reklamation skett i rätt tid, förutsatt att bostadsrätten inte sålts i befintligt skick och att de trasiga plattorna innebär att bostadsrätten avviker från vad köparen kunnat vänta sig. Har bostadsrätten sålts i befintligt skick krävs att de trasiga klinkersplattorna medför att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Med vänliga hälsningar,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo