Är sambo dödsbodelägare efter bodelning?

2013-02-03 i Sambo
FRÅGA
Hej. Min far gick bort för snart 3 år sedan och det gjordes en bouppteckning. Vi är två syskon. Pappa hade en sambo vid dödstillfället men det fanns inget samboavtal. Vid uppteckningen fanns en försäkring i sambons namn, en försäkring i min systersons namns samt en försäkring i min och min systers namn. Dessa försäkringar har betalats ut. Det gjordes en bodelning där sambon fick ut sin del av lösöret och hon bor inte längre kvar i huset. I uppteckningen gör hon anspråk på del av en bil (helt korrekt, papper finns). Inget arvsskifte har gjorts, det finns två fastigheter och bankmedel i dödsboet. För ngr veckor sedan fick jag fullmakt från min syster att göra ett uttag från ett av kontona. På banken sa man då att det krävdes fullmakt från även sambon som står som dödsbodelägare. Blev förvånad och det gav upphov till andra frågor. Innebär detta att sambon skall skriva på arvsskiftet och kan hon då kräva andra saker än sin del av bilen. Krävs det hennes fullmakt för andra uttag från dödsboet? Sambon är ganska krasslig, vad händer om hon skulle gå bort, kan hennes dödsbo då kräva delar av min pappas dödsbo (jag tror inte hon själv skulle skapa problem, vi har en god relation och vid bodelningen var vi på det klara över vad som gäller)? Arvsskiftet har dragit ut på tiden då det finns en skogsfastighet som kräver vissa insatser innan, men vi har däremot tagit gemensamma (min syster och jag) beslut om uttag från dödsboets konton innan skiftet kan göras.
SVAR

Hej! Tack för din fråga!
Det stämmer att sambon är dödsbodelägare enligt Ärvdabalken (ÄB) 18:1. Detta beror på att hon har ett intresse i boets förvaltning av egendomen, då hon har begärt bodelning och ska få ut sin del av samboegendomen. Sambon är dock bara dödsbodelägare fram till dess att bodelningen är avslutad. Hon har därefter inte intresse i boet och ska därmed avskrivas som dödsbodelägare. Att hon har ett anspråk på bilen torde inte hindra att hon avskrivs, eftersom det redan är fastslagit att hon ska få del av bilen. Så länge hon fortfarande står som dödsbodelägare krävs dock hennes samtycke för samtliga åtgärder i dödsboet, eftersom dödsbodelägarna förvaltar boet gemensamt enligt ÄB 18:1. Sambon kan inte göra anspråk på annan egendom i boet eftersom sambor inte har arvsrätt. Såvida det inte finns något testamente där sambon tillskrivs egendom, så ska hon alltså enbart få ut sin del av samboegendomen genom bodelning. Sambon är alltså inte part i arvskiftet.

Ärvdabalken hittar du här.

Vänligen
Amanda Harrysson

Amanda Harrysson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98676)