FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/05/2012

Arv i bodelning

Min man är tysk och fick ett arv för 2 år sedan. Med det arvet amorterade han på vårt huslån. Nu ska vi skiljas och han vill inte att arvet ska ingå i bodelningen utan betraktas som enskild egendom. Vad gäller nu?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. I äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) finns det i kapitel 12 § 1 en regel om jämkning vid bodelning. Det ska bland annat tas hänsyn till hur långt äktenskapet har varat och vilka ekonomiska förhållanden makarna har. Eftersom du inte nämner hur länge ni varit gifta eller era ungefärliga ekonomiska förhållanden är det svårt att svara exakt på din fråga. Däremot kan jag ge dig några riktlinjer. I regel är det rimligast att jämka vid ett kortvarigt äktenskap. Det beror på att makarna vid äktenskapets ingående ännu inte haft en långvarig ekonomisk gemenskap. Ett kortvarigt äktenskap talar starkare för att jämka och alltså för att din man ska få behålla (i varje fall en del av) sitt arv. En annan anledning till att jämka är om arvet utfallit i slutet av äktenskapet, särskilt om det utgör en stor andel av din makes giftorättsgods (egendom som ni samäger, allt som inte är enskild egendom). Det finns även skäl som talar för att arvet inte borde jämkas. Du skriver att din make vill att arvet ska betraktas som enskild egendom. För att egendom ska betraktas som enskild vid en skilsmässa måste det finnas ett villkor om detta (se äktenskapsbalken kapitel 7 § 2). Ett arv ska enligt testamentet utgöra enskild egendom för att det ska kunna betraktas som sådan, detta kan också regleras genom ett äktenskapsförord. Mot att din man ska kunna behålla sitt arv talar alltså den möjlighet ni haft att registrera arvet som enskild egendom i ett äktenskapsförord (jag utgår ifrån att ni inte har ett sådant). Med ekonomiska förhållanden avses vardera makes giftorättsgods och enskilda egendom. Skulle ena maken ha avsevärt mindre tillgångar än den andre, så kan det föranleda jämkning. Den make som har det sämre ställt får då behålla sina tillgångar, som annars kunde ha gått till att täcka upp den andre makens "giftorättsskulder". Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000