FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/01/2012

Åtgärder kan vidtas genom köplagen

Hej! Jag köpte för fyra veckor sen en bil för ca 90 000:-. På kvittot står det "av köparen godkänd". En dag efter köpet startar bilen knappt, går dåligt och efter två besök på auktoriserad verkstad säger dom att jag måste byta insprutningspump samt partikelfilter, en kostnad på ca 20 000:-. Eftersom felet kommer och går (samt blivit värre)tror jag förra köparen mycket väl visste detta, kan jag använda köplagen?

Lawline svarar

Hej, Ja, du kan använda dig av köplagen (KöpL) om du köpt bilen av en privatperson. Har den köpts av en bilfirma, ska istället konsumentköplagen tillämpas. KöpL ger köpare vissa rättigheter att vidta åtgärder mot säljaren, om det föreligger fel i den vara man köpt. Vad fel i vara innebär definieras i lagens 17 §. Där stadgas att varan, i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning, ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om så inte är fallet är varan att anse som felaktig. När en vara säljs begagnad har den sålts i så kallat ”befintligt skick”, vilket regleras av KöpL 19 §. I denna bestämmelse sägs att då varan sålts i befintligt skick ska den anses vara felaktig, om 1. den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Eftersom det får antas att du inte blivit upplyst om bilens fel före köpet, blir både punkt 2. och 3. aktuella i ovanstående bestämmelse. Dock endast om köparen hade kännedom om felet när han sålde bilen till dig. Om han hade det, och således undanhöll det för dig, är bilen att se som felaktig och du som köpare har rätt till att vidta åtgärder. Det du, som köpare, då kan göra är att kräva avhjälpande, prisavdrag eller att häva köpet (se KöpL 30 §). Dessutom måste du, enligt KöpL 32 §, reklamera köpet till säljaren inom skälig tid – alltså meddela säljaren att det föreligger ett fel på bilen. Därefter kan du kräva att säljaren åtgärdar (avhjälper) felet eller, om han inte gör detta, kräva ersättning för att själv kunna avhjälpa felet (KöpL 34 §). Om avhjälpande inte kan ske har du rätt till att kräva prisavdrag på bilen. Du ska då få priset nedsatt, så att det motsvarar värdet på bilen i felaktigt skick (KöpL 37-38 §§). Enligt KöpL 39 § har du istället rätt till att häva köpet, om säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig och säljaren måste anses ha insett detta. Hävning av köpet innebär att bilen ska återgå till säljaren med följd att du får dina pengar tillbaka. Det krävs dock, som nämnts, att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig. Att en bil inte fungerar som den ska och att detta måste åtgärdas, för en summa som motsvarar mer än en fjärdedel av köpesumman, måste anses vara ett fel av väsentlig betydelse. En ytterligare förutsättning är ju dock att säljaren insett denna väsentliga betydelse. När ett fel är så pass omfattande som du beskriver – och när det dessutom kan antas ha varit känt för säljaren vid försäljningstillfället – måste det anses att säljaren insett att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Hävning borde därför också kunna ske. Köplagen återfinns här: https://lagen.nu/1990:931 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo