Hemfridsbrott, besöksförbud och fridskränkning

Kan man förbjuda sina barns far att vistas i mitt hem, trots barn bor hos mig? Kan man även förbjuda denne att skicka kränkande sms? Vi är inte i en vårdands tvist men jag känner press inför både möte och tel samtal, mår inte alls bra av någon närvaro alls runt honom. Men av respekt till barn och deras känslor är det mycket svårt att sätta gränser. Vill nu på detta sätt få svar på hur jag kan skydda mig själv, för barnens bästa.

Lawline svarar

Hej Om en person, som inte bor i din bostad, vistas i ditt hem så räcker det med att du ber denne lämna hemmet, för att personen ska bli skyldig att lämna detsamma. Den som intränger trots nekande till inträde eller den som kvarstannar efter att ha ombetts att avlägsna sig, i någons bostad begår hemfridsbrott enligt enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (1962:700, BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K4. I fall då flera personer tillsammans bor i en bostad räcker det med att en av dessa ber en gäst som ej bor där att ge sig av för att gästen ska bli skyldig att avlägsna sig. Om personen vägrar gör denne sig skyldig till hemfridsbrott och polisen kan tillkallas för att avlägsna personen i fråga, personen riskerar vidare böter för brottet. Att personen som intränger eller olovligen uppehåller sig i ditt hem är far till dina barn har ingen betydelse, om han har en annan bostad, alltså inte bor tillsammans med dig. Ett förbud för en person att tillträda din bostad på längre sikt kan närmast åstadkommas genom ett besöksförbud. Enligt 1 § i lagen ( 1988:688) om besöksförbud gäller att besöksförbud får meddelas bland annat om risk för allvarliga trakasserier finns (se https://lagen.nu/1988:688). Vid bedömning om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avser gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. Enligt 7 § i lagen om besöksförbud ska frågan om besöksförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avser skydda eller när det annars finns anledning till det. Den som vill söka bli skyddad genom besöksförbud ska alltså vända sig till allmän åklagare i ärendet för att få frågan prövad (om ärendet inte redan tagits upp på eget initiativ av allmän åklagare i samband med annan tidigare typ av anmälan och utredning av brott). Om en närstående eller en tidigare närstående person gör sig skyldig till flera upprepade kränkningar mot samma offer, som faller under brotten i 3 kap. Brottsbalken (BrB) om brott mot liv och hälsa, under brotten i 4 kap. BrB om brott mot frihet och frid eller under brotten i 6 kap. BrB om sexualbrott, så ska brotten prövas så som grov fridskränkning alternativt grov kvinnofridskränkning (om gärningarna begåtts av en man mot en kvinna han är eller har varit gift med eller som han är eller har varit sammanboende med under äktenskapsliknande förhållanden) enligt 4 kap. 4a § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K4). Detta förutsätter dock att gärningarna utgjort ett led av upprepade kränkningar av personens/offrets integritet och har varit ägnade att allvarligt skada personens/offrets självkänsla. Det kan exempelvis röra sig om upprepade olaga hot, hemfridsbrott, ofredande olaga tvång osv. (se Brottsbalken kap 3, 4 och 6 : https://lagen.nu/1962:700#A2) Med Vänliga Hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo