Fördelning av arv vid ena makens frånfälle, då särkullebarn finns.

Mina föräldrar har precis köpt en lägenhet och undrar nu hur det blir med huset efter att någon av dem skulle avlida? Huset står på bådas namn, dom har 4 barn tillsammans och ett barn från pappa, vem får ärva huset om det skulle vara så att pappa eller mamma skulle dö? Kan dom själva bestämma och skriva på papper vem det är som skall få ärva huset?

Lawline svarar

Hej, Om dina föräldrar är gifta gäller att makar ärver varandra, se 3 kapitlet 1§ Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Det innebär att den efterlevande får dels sin del av bodelningen (man slår ihop allt giftorättsgods efter avräknade av eventuella skulder och delar sedan lika mellan parterna) dels den avlidna makens del, vilken ärvs med fri förfoganderätt och det är först efter båda föräldrarnas död som bröstarvingarna får ut sitt arv. Avlider din mor först blir det inget arvsrättsligt problem med huset eftersom din far då ärver hela kvarlåtenskapen. Dock måste man beräkna andelarna efter din mor för att veta hur stor del av det slutliga arvet som ska tillfalla endast de fyra gemensamma barnen, särkullebarnet ärver naturligtvis inte efter er mor då de inte är släkt. Problemet i ditt fall uppstår om er far dör först. Särkullebarn har rätt att få ut sin arvslott efter sin förälder direkt vilket också framgår av 3 kapitlet 1§ ÄB. Det finns dock en möjlighet för särkullebarnet att avstå sitt arv fram till styvförälderns död, se 3 kapitlet 9§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1. Ett sådant avstående kan inte ske medan arvlåtaren fortfarande är i livet enligt 17 kapitlet 1§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K17P1S1, utan måste ske vid bodelningen efter den avlidne föräldern. En tänkbar lösning är att skriva ett inbördes testamente mellan dina föräldrar om att huset ska tillfalla den som överlever den andra. Särkullebarnet har fortfarande rätt att få ut sin laglott men om det finns andra tillgångar att täcka det anspråket med så blir huset i alla fall kvar i den efterlevande makens besittning fram till dennes död. Vad sedan gäller rent allmänna regler kring testamente kan dina föräldrar givetvis upprätta ett testamente angående vem som ska ärva huset efter deras död, att tänka på i den situationen är att samtliga bröstarvingar har rätt att utfå sin laglott (halva arvslotten) vid ett testamente, se 7 kapitlet 3§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1. Man kan med andra ord inte testamentera bort all kvarlåtenskap på bröstarvingars bekostnad. Sammanfattningsvis kan dina föräldrar alltså sitta kvar i huset vid händelsen av den ena partens bortfall, dock med beaktande av särkullebarnets arvlott (alternativt laglott om man upprättar ett testamente). De kan även förfoga över vem som ska ärva huset efter att båda har avlidit men också här måste samtliga bröstarvingars rätt till laglott beaktas. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”