Lottläggning vid arvsskifte

Fyra syskon ska nu dela upp arvet efter sin mor (och tidigare framlidne far). Finns det några enkla, bra regler kring hur uppdelningen kan ske? Syftar främst på uppdelningen av lösöre, hur man sköter lottningen för att den ska bli så rättvis och korrekt som möjligt. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), den kan du hitta här https://lagen.nu/1958:637 De som ärver i första hand är bröstarvingar, dvs ni som är arvlåtarens barn. Bröstarvingarna skall ta lika lott (se 2 kap ÄB). Som jag förstår det handlar din fråga dock om själva lottläggningen vid arvsskiftet, dvs fördelningen av de enskilda egendomsobjekten mellan arvingar och eventuella universella testamentstagare. Arvsskifte regleras i 23 kap ÄB. Fördelningen av egendom regleras i 23:3 § ÄB. Inför lottläggningen är det nödvändigt att klargöra vilka tillgångar som skall ingå i arvskiftet. Detta görs lämpligen med hjälp av bouppteckningen. Vad det gäller värdering av egendom finns inga fasta lagstadgade principer. Parterna, dvs arvingarna, kan träffa överenskommelse om hur värderingen skall ske. Vad det gäller värdenivån är huvudprincipen att man utgår från marknadsvärdet eller det faktiska värdet. Man kan tex ta hjälp av värderingsfirmor för att uppskatta värdet på olika egendom. Vad det gäller lottläggningen anges att envar delägare i dödsboet äger njuta lott i varje slag av egendom. Detta innebär att grundprincipen är att varje delägares önskemål och intresse bör tillgodoses i den mån det är möjligt. Undantag från denna princip stadgas vad det gäller egendom som inte lämpligen kan delas eller skiljas, denna bör om möjligt läggas på en lott. Det kan handla om fall då delning ej är praktiskt möjlig eller om delning skulle medföra väsentlig värdeminskning. I praktiken är det vanligt att lottläggningen/fördelningen sker genom lottdragning, särskilt om delägarna har svårt att komma överens eller annars för att undvika konflikter. För lottdragning finns olika metoder. T ex kan man för varje egendomsobjekt som flera dödsbodelägare anmält intresse för göra fördelningen genom lottning. En annan metod kan vara att man lottar en turordning i vilken dödsbodelägarna får välja objekt. Dödsbodelägarna måste komma överens om att lottdragning skall ske och vilken metod som skall användas. Det finns inte några särskilda bestämmelser om föremål med affektionsvärde men grundprincipen är som nämnts ovan att varje delägares önskemål bör tillgodoses i möjligaste mån. Med vänlig hälsning,
Hanna RehnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”