Inbördes testamente & bodelning

2006-08-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min blivande make har ett myndigt barn från tidigare förhållande. Vi överväger nu att skriva ett inbördes testamente. Vad händer vid en eventuell bodelning utan testamente om maken har enskild egendom i form av en bostadsfastighet som är belånad till 30 % och ett fritidshus (blivande giftorättsgods) som är belånat till ca 40 %. Från vilken tillgång/egendom skulle skulderna dras av i samband med eventuell bodelning? Hör skulderna till den egendom som är satt som säkerhet för respektive lån? Eller kan situationen bli sådan att samtliga skulder balanseras mot giftorättsgodset? Tack på förhand!
SVAR
Hej

För det första vill jag bara klargöra att ett testamente inte kan påverka bodelningen. Ett testamente kan inte heller beröva din makes barn dennes laglott. Laglotten är enligt Ärvdabalken (ÄB) (här ) 7 kap. hälften av arvslotten. Om din make endast har ett barn utgör hela hans egendom arvslotten och laglotten är därmed hälften av hans egendom. I det fall att din make ändå testamenterar allt till dig kan barnet påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och har då full rätt att få det. Däremot har din make full rätt att testamentera den egendom som inte räknas som barnets laglott till dig.
Vad gäller bodelningen så sker denna enligt äktenskapsbalken (ÄktB se här). En bodelning går till så att var och en av makarna skall ta upp sitt giftorättsgods och sina skulder. Därefter räknas ut vad var och en av makarna har, sedan läggs detta ihop och delas med två varpå man har räknat ut värdet på makarnas del i boet. Enskild egendom skall ej delas och skulder som är förenade i säkerhetsrätt i enskild egendom skall i första hand avräknas från den enskilda egendomen, endast till den del den enskilda egendomen ej täcker dessa skulder får man räkna av det från giftorättsgodset se 11:2 ÄktB. Däremot skall lånet på giftorättsgodset dras från detsamma.
Observera att egendom automatiskt blir giftorättsgods när man gifter sig om inte annat är föreskrivet t ex i gåvobrev eller äktenskapsförord mm, ÄktB 7:2. Detta gäller som ovan nämnts oavsett om det finns ett testamente eller inte.
Således blir det i händelse av din makes bortgång ekonomiskt fördelaktigare för dig om egendomen är giftorättsgods eftersom det ökar boets värde. Det är bra med ett inbördes testamente eftersom om ett sådant ej finns har barnet rätt till all din makes egendom, dvs även den del som tillfaller din make vid en bodelning vilket är halva ert gemensamma ”bo”. Om ni har skrivit ett inbördes testamente har denne endast rätt till en fjärdedel av ”boet”. (Med bo avses din makes del i boet det vill säga värdet på det)

Med vänliga hälsningar

Cornelia Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97445)