Hur lång tid har man på sig att flytta från den gemensamma bostaden om domstol bestlutat om kvarsittningsrätt?

Hur lång tid man har på sig att flytta från gemensamabostaden ifall tingsrätten beslutar till fördel om kvarsittningsrätt till min fru. Är jag fortfarande skyldig att betala hälften av hennes boendekostnader tills skilsmässa och bodelning är klart trots att hon tjänar 25000 kronor mer än mig i månaden.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Allmänt om kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätten regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Kvarsittningsrätten innebär

att tingsrätten beslutar om att den ena maken ska få rätt att bo kvar i bostaden tills dess att

bodelningen är klar (14 kap. 7 § ÄktB).


När måste du flytta ut?

När det gäller kvarsittningsrätt får tingsrätten besluta att verkställa detta omedelbart. Detta

innebär att du måste flytta ut omedelbart om domstolen beslutar om kvarsittanderätt till din

frus fördel. Beslutet om kvarsittanderätt gäller som längst tills dess att bodelningen är klar

(14 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). Om det är så att beslutet verkställs och du inte flyttar ut

omedelbart kan din fru vända sig till kronofogden som i sådana fall genomför beslutet.


Är du skyldig att betala hälften av din frus boendekostnader tills skilsmässa och

bodelning är klart?

Du frågar om du fortfarande är skyldig att betala hälften av hennes boendekostnader tills

skilsmässan och bodelningen är klar. När två makar har en gemensam bostad ska de

gemensamt vårda denna (1 kap. 2 § ÄktB). Dock äger man sin egen egendom och ansvarar

för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att du ansvarar för dina kostnader av

bostaden samt eventuella avtal som du haft i samband med att du bodde i er gemensamma

bostad.


Står du på kontrakt för hyra eller andra avtal för el och internet för huset är du fortfarande

bunden av dessa avtal. Dessa avtal kommer alltså fortfarande finnas kvar även om du flyttar

ut. Du skriver och frågar om du måste betala hälften av din frus boendekostnader. Då ni

råder över era egna skulder är det snarare så att du måste betala för de kostnader som

följer av de avtal du har. Det blir alltså inte hennes del av boendekostnaderna som du

betalar, men du kommer behöva betala de kostnader du hade när du bodde där.


Vad du kan göra nu

I vissa fall kan man få ersättning om kvarsittanderätten pågår under en “ovanligt lång tid”, så

kallad nyttjanderättsersättning. Denna ersättning är inte lagreglerad utan kommer från

rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1968 s. 197. Där kom domstolen fram till att den

ena parten kunde få rätt till ersättning om den ena maken fått kvarsittningsrätt under ovanligt

lång tid, vilket då var ca ett år. I ett nyare rättsfall, Nja 2006 s.206, ifrågasatte dock

Högsta domstolen denna “ettårsregel” och sa att det kunde finnas skäl att få ersättning även

för en kvarsittningsrätt som pågått i några månader. Det prövades dock inte fullt ut och det

är inte helt klart om man kan få ersättning om det gäller kortare än ett år.


Om du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta Lawline på info@lawline.se eller

boka tid med en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,

Ellen HendarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”