Köp av tjänst mellan två näringsidkare

2017-03-29 i Avtal
FRÅGA |Ja hej,min pappa håller på att renovera hans salong, och det är ett företag som gör det åt honom, företaget som renoverar åt honom ger väldigt dålig service, dem är sjuka jämt, och datumet för när renoveringen är klar kommer säkert vara försenat, är det något vi kan göra? Min pappa blir väldigt sur då han redan har mycket att göra, men att komma dit utan att dem ens har gjort något är stressande. Kan vi kräva pengar från dem och vad för möjligheter har vi? Tack i förväg! :)
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du skriver att det är din pappas salong som har anlitat ett annat företag som ska utföra en tjänst åt honom tolkar jag denna fråga som att den gäller avtal mellan näringsidkare. Köp av tjänst mellan två näringsidkare regleras inte i någon lag utan man får falla tillbaka på avtalet som finns mellan parterna. Har parterna skrivit ett avtal har dem möjligen reglerat vad man ska ha rätt till om den andra parten bryter mot avtalet så min rekommendation är att börja med att se till avtalet mellan parterna då det är detta som reglerar frågan. Om det är oklart vad parterna avtalat om får man se till partsviljan dvs vad parterna avsett att avtala om. Vill ni har hjälp att driva fallet vidare får ni gärna kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se så hänvisar jag er vidare till juristbyrån.Hoppas detta klargjorde rättsläget, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Påstådd underskriftsförfalskning av samboavtal

2017-03-29 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och sambon har separerat, Hon har skrivit på att hon avstår sambolagen, det vill säga mitt är mitt, hennes är hennes. Jag har båda exet då hon inte ville ha något. Nu så säger hon att hon ska ha 50 procent, och att hon inte alls har skrivit på att det är en lögn. hjälp?
Victoria Nygren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du och din sambo ingår ett avtal aktualiseras principen ”pacta sunt servanda”, vilket betyder att avtal ska hållas. Du och din sambo blir då bundna av avtalet och ska fullgöra det ni förpliktat er till, d.v.s. i detta fall avstå från att sambolagen ska gälla. Hon har således inte rätt att kräva femtio procent. Det hela blir en bevisfråga i ert fall, eftersom hon motsätter sig att ett avtal över huvud taget ingåtts. Det är svårt att avgöra hur bevisbördan vid eventuell tvist i domstol skulle placeras i ert fall då det råder viss oklarhet om hur HD:s praxis ska tolkas vid eventuell underskriftsförfalskning. Det beror på från situation till situation. I NJA 2009 s. 244 var det den som påstådde att underskriften var förfalskad som skulle bevisa detta, med beviskravet övervägande sannolikt. I varje fall kan du å din sida försöka styrka äktheten av samboavtalet genom eventuella vittnen som såg er upprätta avtalet, eller genom en handstilsanalys från NFC (som bytt namn från SKL).Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behövs gåvobrev eller vittnen till gåvobrevet?

2017-03-28 i Gåva
FRÅGA |Om min mamma skriver ett dokument att hon vill ge sin dotter lägenheten (sonen har fått en jordbruks fastighet som gåva) är det giltigt? och som är bevittnat av 2 st
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att en gåva ska vara giltig krävs inga egentliga dokument. Det framgår inte av lagtext, men en gåva blir giltig så fort den överlämnats. Att det finns ett gåvobrev kan vara bra i bevissynpunkt då gåvan blir lättare att bevisa. Skulle det vara så att någon vill ogiltigförklara gåvan (eventuellt för att få ett större arv) så gör ett gåvobrev att gåvogivarens vilja tydligt framgår och att gåvan kommer vara giltig. Att gåvobrevet är bevittnat och underskrivit av vittnena spelar däremot mindre roll. Det skulle kunna stärka gåvobrevets äkthet om någon skulle försöka hävda att gåvobrevet inte är giltigt. Då kan de som bevittnat gåvobrevet kallas in och höras om hur gåvobrevet gjordes. Vad som måste göras då är att se om vittnena är helt opartiska. Så att det finns ett gåvobrev och att det är bevittnat gör inte gåvan mer giltig än om det inte skulle finnas. Vad som däremot händer är att gåvan är helt klart enklare att bevisa. I ditt fall kanske det inte är någon som skulle säga att gåvan inte är giltig. Det är ganska vanligt att en mamma ger en gåva till sin dotter, även större saker. Men det kan främst få betydelse om det är en gåva utanför familjen.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Har en gåvogivare rätt att kräva tillbaka gåva?

2017-03-27 i Gåva
FRÅGA |Hej, på grund av diverse anledningar har jag flyttat hemifrån, jag är 18 år och har tagit med mig mina ägodelar från mitt gamla rum. Däribland föremål jag har fått i julklappar och födelsedagspresenter etc. Nu hotar däremot min pappa mig med att han ska komma och ta vissa föremål som jag då fått som gåvor av honom, för flera månader och år sedan. Är detta lagligt eller skulle han begå något slags brott genom att ta sig in i mitt nya hem och beslag ta mina saker (som han alltså köpt för länge sedan men sedan givit mig som gåva)?Mvh Samuel
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller gåvor finns en lag som kallas för något så fint som Gåvolagen. Den hittar du här. I 1§ denna lag framkommer att en gåva blir bindande när den har fullbordats. En gåva har fullbordats när den har kommit i gåvotagarens besittning. Ett fullbordat gåvolöfte har inga rättsverkningar mot givarens borgenärer och är bindande mellan parterna. Så länge du har gåvorna i din besittning är dem dina och därav din egna egendom. Att din pappa tänker komma och beslagta kan därför innebära stöld i Brottsbalkens mening. Med vänliga hälsningar,

Samägande av hund

2017-03-29 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej jag och mitt ex fick en hund av hennes son som vi tagit ansvar över! Hon står som registrerad ägare på Jordbruksverket men de är jag som betalt alla stora kostnader som hunddagis foder osv! Hunden har bott hos mig största delen av tiden! Nu har vi gått isär och hon gett bort hunden! Kan hon göra så mot mig? Läste att de finns nått som heter samägarrättslag! Mvh
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver låter det som att du och ditt ex haft ett samägande av hunden då båda har betalat för hunden och tagit hand om den med syfte att hunden skulle vara er gemensamma. Om ni haft ett samägande har hon inte rätt att ge bort hunden utan ditt samtycke (2§ Lag om samäganderätt). Då ditt ex står som registrerad ägare kan det vara svårt för dig att bevisa att ni faktiskt haft ett samägande men om du kan bevisa att du betalat stora kostnader och att hunden har bott hos dig till stor del har du goda chanser att kunna visa på samäganderätt.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Lycka til!Vänligen,

Ersättning åt fodervärd bestäms enligt avtal

2017-03-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! jag har varit fodervärd till en hund som har levererat 2 kullar till ägaren. Ägaren ville då efter detta att få leasa min hund för avel en tredje gång vilket var ok med mig. Nu har fd ägaren fått sin tredje kull men ersättningen till mig har uteblivit. Valparna levererades för en månad sedan. Det ska tilläggas att jag tagit hand om alla kullar i mitt hem åt ägaren. för första kullen fick jag 2000 kr som en symbolisk summa för att jag tog hand om dem och den andra kullen betalade hon 15000 för detta. Men nu när hon leasat hunden så erbjuder hon mig 1500 per valp (det blev 3st) och 2000 för att jag tagit hand om dem i 9veckor!!! Känns inte så bra . Nu undrar jag om det finns någon mall över hur stor ersättning man bör få för detta?? / Anette Sandberg
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr finns det ingen mall över hur mycket man får som ersättning som fodervärd. Enligt vissa avtal så står överlåtaren för de veterinärkostnader samt övriga kostnader i samband med parning, valpning och uppfödning. Övriga vårdkostnader betalar fodervärden. Det beror på avtalet vad som ska utgå i ersättning. Du skulle kunna uppskatta hur mycket du har lagt ut på valparna under tiden de varit hos dig och yrka på den summan när du pratar med överlåtaren. Vänliga hälsningar

Avtal mellan två personer.

2017-03-28 i Avtal
FRÅGA |Kan man skriva avtal mellan två parter, asså privat personer? och hur går man till väga för att få igenom det?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Avtalsrätt är ett väldigt omfattande område med många principer och gamla regler. Avtalslagen är central på området och den kan du finna här. I 1a kapitlet avtalslagen kan du läsa om anbud och accept. Det är huvudregeln för hur ett avtal sluts. Ena parten lämnar ett anbud som den andre parten accepterar. Ett anbud är alltså ett erbjudande om att ingå avtal, t.ex. där ena parten uttrycker:"Vill du köpa min bil för 100 000kr?" och den andre parten accepterar erbjudandet. Det kan märkas här att både anbud och accept är bindande vilket innebär att ifall ena parten framställer ett anbud och den andre parten accepterar så har det uppstått ett rättsligt bindande avtal. Du frågar angående formen för avtalet och huvudregeln är att ett avtal är bindande i båda muntlig och skriftlig form. Men som du säkert kan gissa så är det säkrare att upprätta ett skriftligt avtal som båda parter ha undertecknat för att på så vis kunna styrka sitt avtal på något vis. Mitt tips till dig är att ifall du vill skriva ett avtal med någon annan person så ska du skriva två dokument där det framgår vad syftet med ert avtal är. Ett exempel kan vara som ovan stadgar att,"Person X köper härmed Person Ys bil (registreringsnummer och årsmodell) för 100 000 kronor. Bilen säljes i befitligt skick". I avtalet ska ni reglera allt som ni kommer överens om, t.ex. anstånd med betalning eller leveransdatum och när avtalet är upprättat och ni båda är nöjda med det signerar ni det och behåller var sitt exemplar. På detta sättet har ni ingått ett rättsligt bindande avtal. Kom ihåg här att det finns en del saker man inte får avtala om. Jag uppfattar inte på din fråga som att det är detta du undrar över men ifall du är intresserad av detta kan du exempelvis googla "pactum turpe". Eftersom avtal är som huvudregel rättsligt bindande råder jag dig dock att boka en tid med våra jurister ifall det rör sig om ett mer omfattande avtal. Detta kan du göra via Lawline.se Jag hoppas att jag har hjälpt dig med din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med våra erfarna jurister.Mvh,

Fullmaktens betydelse

2017-03-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mamma har flyttat till äldreboende (pappa borta sedan 13 år) och jag är enda barnet. Hon bodde tidigare i en bostadsrättslägenget som nu ska säljas då hon inte har råd att betala dubbelt boende.Jag har en fullmakt där det står att jag såsom hennes "särskilda förtroendeman självständigt och oinskränkt befullmäktigasvatt förvaltabhennes intressen." Vidare står det att jag äger rätt att å hennes vägnar "föhandla med myndigheter, banker, privatpersoner och företag, lyfta medel, avsluta bankkonton, uppbära och kvittera medel och handlingar, köpa och sälja fast och lös egendom samt i övrigt vidta åtgärder för" hennes räkning.Innebär detta att jag, när jag sålt hennes lägenhet kan betala mina och min familjs lån med de pengar jag får, eller måste jag vänta till den dagen hon går bort? Eller måste hon skriva ett gåvobrev också?Hon vill ju hjälpa oss (jag och min familj) så vi blir skuldfria.Med vänlig hälsning,Marie-Louise
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Då du använder en fullmakt vid försäljningen av din mammans lägenhet, gör du rättshandlingen (försäljningen) i hennes ställe. Detta innebär att du inte agerar som part i själva försäljningen, utan snarare för fram din fullmaktsgivares önskan. Detta innebär vidare att du inte har rätt att ta del av de pengar som kan mynna ut vid försäljningen av lägenheten. Om din mamma vill att du ska få ta del av dessa pengar behövs ett gåvobrev upprättas. Då detta rör sig om stora summor råder jag dig att ta hjälp av en jurist. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Vänliga hälsningar,