Tvist avseende skuld

2014-09-01 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har gått till tingsrätten för att få tillbaka pengar som min syster är skyldig mig. Bland annat har jag då bett vår Far att skriva under ett intyg gällande skulden. När min syster fick ta del av min stämningsansökan och dessa handlingar skrev hon som man ska ett svar till tingsrätten. (Vi inte gått igenom den muntliga förberedelsen ännu) I sitt svar kommenterade hon min fars underskrift på intyget. Hon hävdade att Far 'är gammal och orkar inte längre med nånting utan gör bara som andra säger och vill inte bli inblandad' Hon skriver också att Far börjar bli senil. Hon avslutar med följande: 'Vad jag anser så utnyttjar min syster en gammal man med dåligt minne för att få sin vilja igenom.' Inget av det hon skrivit är sant. Pappa skrev under intyget för att han höll med om vad som stod där och gör defenitivt inte bara som andra säger. Han är väldigt vital och långt ifrån någon senilitet eller annan demenssjukdom. Han låter sig inte utnyttjas så lätt och vi är båda överens om att det inte ligger till på det sättet hon beskriver.Jag tycker att det är uppenbart att hon försöker svartmåla mig som nån som uttnyttjar svaga människor. Hon försöker också se till att Fars vittnesmål inte godkänns genom att så tvivel om hans trovärdighet och hävda att hans underskrift inte är att lita på. Min fråga är om hon inte bryter några regler genom att ljuga för tingsrätten på det här viset? Kan jag anmäla henne för Förtal eller Falsk tillvitelse eller liknande. Både jag och Far har mått dåligt av att bli omskrivna på det här viset.Tack på förhand, ni tillhandahåller verkligen en viktig gratis samhällstjänst! mvh annH
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Till och börja med skall sägas att tvister av detta slag ofta brukar resultera i att en, alternativt båda, parterna svartmålar varandra. Därav är det av stor betydelse att tingsrätten kallar till en muntlig förberedelse, där parterna ges en möjlighet att diskutera och eventuellt förhandla, inför en opartisk och objektiv domare. Syftet med en sådan förberedelse är att säkerställa koncentrationen- vad är ostridigt mellan parterna? Vad är man överens om?I en sådan muntlig förberedelse skall du även lägga fram de bevis du har och vad som skall styrkas med dessa. Vittnesmålet samt intyget bedömer jag talar för att du får bifall för din talan. Hur högt värde dessa bevis har, är en sak som rätten har att bedöma. Om det blir aktuellt med en huvudförhandling i tingsrätten, kommer det efter vittnesmålet med din far, att tydligt framgå för rätten hur det ligger till avseende hans trovärdighet som vittne. Hoppas du fått svar på dina frågor! Om det råder några oklarheter avseende mina svar, så är det bara att återkomma.Med vänlig hälsning, 

Force Majeure

2014-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har anmält mig till en tävling och betalat, som ställdes in pg av Force Majeure och har fått ett tillgodokvitto till vilken annan av föreningen arrangerad tävling i följande 3 år, men jag vill ha pengar istället. Hur gör jag nu?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder till dig Lawline!Vid Force Majeure behöver en avtalspart inte fullgöra sin prestation då omständigheterna är av sådant slag att det skulle vara omöjligt. Att du har fått ett tillgodokvitto är således mer än vad de var tvungna att ersätta dig med. På den grunden kan du inte få tillbaka pengar.Du får i så fall ifrågasätta om det verkligen var Force Majeure. B.la. Krig, strejk, revolution och uppror faller under detta.Klassas händelsen i ditt fall som Force Majeure har du alltså inte rätt att få pengarna tillbakaVänligen,

Överlåtelseförbud vid gåva

2014-08-29 i Gåva
FRÅGA |Hej, Jag har fått en fastighet som gåva i maj 2013. Det finns ett förbehåll om att jag inte får överlåta den utan givarens samtycke. Nu vill jag sälja, vilket givaren inte medger. Men huset står tomt och kostar mig pengar. Vad kan jag göra? Mvh Camilla
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Att villkora en gåva med exempelvis överlåtelseförbud är fullt tillåtet enligt svenska rätt även när det gäller fastigheter. Gåvotagaren får då inte överlåta fastigheten under gåvogivarens levnadstid, och detta måste man som gåvotagare respektera. Detta framgår motsatsvis av 4 kap 3 § och 4 kap 29 § jordabalken. Gåvogivaren däremot får återkalla villkor som ställts upp i gåvohandlingen för enbart dennes intresse, se NJA 2000 s 262, så givaren kan återkalla överlåtelseförbudet så att det inte gäller. Ni måste alltså komma överens med den ni fått fastigheten av för att överlåtelse ska kunna vara möjlig.Hoppas du fått svar!

Avtal under påverkan av psykisk störning.

2014-08-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har en faster 82 år) som (enl. utredning 2010) lider av minnes- förvirring och har sen tidigare en hjärnskada. Den 10/6 2014 har hon genom gåva givit bort ett större markområde till för oss anhöriga helt okända personer. Jag har till Gotlands tingsrätt yrkat på att gåvobrevet ska ogiltig- förklaras i enlighet med Lag om avtal 1924:323 1) Men vad menas med övergångsregel 1991:1550 ? 2) Vad är innebörden av "rubbad själsverksamhet" ? 3) Ska jag göra ett tilläggsyrkande till övergångsregeln 1991:1550? Min faster har dessutom hotats att behöva lämna sin bostad 1/9. Tacksam för Ert svar snarast. Mvh Stefan Gardberg
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor!Lag (SFS) 1991:1550 är en lag om ändring i lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. I svensk rätt finns en princip som kallas ”lag ändras genom lag” – vilket har skett. Lag 1924:323 har ändrats genom lag 1991:1550. För att ta reda på vilka ändringar som skett genom lag 1991:1550 får man helt enkelt jämför lagtexten innan denna lagändring eller exempelvis kolla i förarbetena till just denna lagändring. Förarbetena till SFS 1991:1550 är prop. 1990/91:194. Begreppet ”rubbad själsverksamhet” är ett gammalt namn på lagen. Lag 1924:323 hette tidigare ”verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet”. Idag heter lagen ”verkan av avtal som slutits under psykisk störning”. Således är det bara namnet som har ändrats, vilket skedde genom lagändringen 1991 – dvs. genom lag 1991:1550. Du skall inte göra något tilläggsyrkande avseende lag 1991:1550. Vad du bör göra är att skaffa dig ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig i processen. Välkommen att höra av dig till mig igen om du har frågor som ligger inom ramen för betald frågeställing.Filip.henriksen@live.se 

Förklaringsmisstag av bilförsäljare, "fel" pris avtalat

2014-09-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag blev lurad av en bilfirma i Norrköping, truts att bilaffären gjorts upp både på telefon och kontrakt via e-post. Jag har överförd handpenning till säljarens bankkonton enligt köpeavtalet. I avtalet står tidlig bilpriset samtidigt dom annonserade på Blocket och på deras hemsida samma pris, jag frågade om priset på telefonen. Avtalet var underskrift båda från säljföretaget och mej . När var dags och hämta bilen bilfirman backade. Dom ringde till mej på leveransdagen och meddelade att dom kan inte sälja bilen på den priset som står i kontraket , dom sa att jag måste betala 100 000kr mera eftersom det var fel pris som står i kontraktet. Vilka krav kan jag ställa och hur gör jag?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av din beskrivning att döma råder inga tvivel om att Ni avtalat ett visst pris (utgår från att det som nedtecknats skriftligen överensstämmer med vad som överenskommits över telefon), varför den avgörande frågan är vilka möjligheter säljaren har att få avtalet undanröjt eller ändrat p.g.a. påstått misstag.Bestämmelser om avtals ogiltighet samt möjligheter till jämkning återfinns i 28-38 §§ i avtalslagen. I detta fall synes det, om något, ha begåtts ett förklaringsmisstag då det pris som skall ha avtalats påstås vara felaktigt (det överensstämmer ej med säljarens egentliga vilja) (se 32 § 1 st. avtalslagen).Att säljaren av misstag givit uttryck för en annan vilja än vad som avsetts innebär dock ej per automatik att avtalet är ogiltigt. Berörd bestämmelse ger uttryck för den s.k. tillitsprincipen, vilken innebär att eventuellt fel inte skall kunna åberopas mot en godtroende medkontrahent (i detta fall Du som köpare). Motsatsvis gäller sålunda att det förmodade förklaringsmisstaget endast kan föranleda ogiltighet om Du varit eller bort ha varit i ond tro beträffande (ung. ägt vetskap om) säljarens egentliga avsikt, i detta ärende att sälja bilen till ett högre pris. Är så ej fallet skall, förutsatt att ingen annan ogiltighets- eller jämkningsregel är tillämpbar (detta kan inte av informationen utläsas), det lägre pris som angivits i avtalet gälla.Därutöver bör tilläggas att Du förstås inte är bunden vid ett högre pris än det som avtalats samt att bevisbördan för påstådd ogiltighet (det kan antas att säljarens krav kommer övergå i detta) ligger på säljaren, som hävdar att fel begåtts.Avtalslagen finner Du här.Vänligen,

Rättigheter vid fel pris på vara

2014-08-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Tänkte höra om inte så stor sak, men dock hur det funkar och vad jag kan göra och vilken rättighet jag har. Jo, jag gick in på en webbhandel för att handla lite saker där. Beställningen blev liten, en silikon skal till sjuksköterskeklocka 19 kr, en nyckelbenet 12 kr = 31kr . Inte mycket pengar. När jag var runt och tittade på olika saker på den hemsidan såg jag att de hade låga strumpor med ekg tryck för 0 kr. Jag trodde det var en sorts kampanj och la in i beställningen fyra dubbel par. I och med att jag Lasse in strumporna gick frakten upp från 19 kr till 29 kr och hela beställningen gick på 60 kr. Betalade med visa direkt. Därefter kom jag på att jag också skulle ha lagt in två par stödstrumpor och ringde dit för att fråga om det går att lägga in dessa. Fick svaret att det inte går då jag har betalat med kort. Istället fick jag en kod som gjorde att jag kunde lägga en ny beställning utan frakt. Strumporna kostade 139 kr st och jag betalade åter med visa 278 kr. Sen kom jag på att jag borde ha lagt in ett till par gratisstrumpor. Ringde igen och då sa de att det måste ha varit något tekniskt fel på deras hemsida för strumporna kostade nu 69 kr st. Hon frågade då om jag ville ha dessa strumpor eller och hon visste inte om det första paketet hade gått iväg. Jag sa att jag inte visste då de sakerna skulle en kompis ha, så det fick bero. Fick nu senare ett mail i från vårdväskan där de skriver att det har varit tekniskt fel på deras sida och önskar jag behålla strumporna så debiteras jag detta eller för jag skick tillbaka de gratis. Nu kommer min fråga kan de begära pengarna av mig då det först stod på hemsidan att det var gratis. De har haft andra kampanjmetoder så jag trodde att detta var en hetskampanj. Har jag någon rätt att behålla strumporna?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du som privatperson har handlat en lös sak av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell, https://lagen.nu/1990:932. I 35 § KköpL står det att skäligt pris ska betalas om ett pris för varan inte har avtalats. Det är alltså beroende av om ett avtal har slutits mellan dig och säljaren eller inte. I ditt fall kan det bli knepigt eftersom du kommer hävda att ett köp har genomförts, och att ett avtal har slutits. Näringsidkaren kommer dock troligen att hävda och argumentera för att ett avtal inte har slutits. Vad som bestämmer om ett avtal har slutits eller inte, är principen om anbud och accept. Det är omdiskuterat hur varor på en hemsida ska ses, antingen ses det som ett anbud när varorna erbjuds och i så fall uppkommer ett avtal så fort du gör din beställning. Det mer troliga är dock att varorna på hemsidan anses som ett utbud och du skickar då en vilja om att köpa varor som måste accepteras av säljaren för att ett avtal ska uppkomma. Alltså uppkommer avtal när du får en bekräftelse av ditt köp från säljaren, se 9 § Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), https://lagen.nu/1915:218. Se även 2 kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, https://lagen.nu/2005:59. Det framgår inte av din fråga om du har fått en bekräftelse eller inte, och det går alltså inte att ge ett svar på detta.Säljaren kan också åberopa 32 § avtalslagen om det slås fast att ett avtal inte har slutits. I 32 § avtalslagen står nämligen att  säljaren kan häva köpet pga. felskrivning om du som köpare var i ond tro. Dvs. du misstänkte att något inte stod rätt till med priset, och skäligt pris för varan ska betalas oavsett prisangivelse. Du skriver däremot att detta inte var något konstigt, och att liknande kampanjer har funnits förut. Det tolkar jag som att du var i god tro. Här blir bevisbördan viktig, och det är du som hävdar att ett pris har avtalats, som har bevisbördan (enligt praxis, NJA 2001 s. 177). Alltså ska du, i en eventuell tvist, bevisa att ett avtal inte har kommit till stånd och att det bestämda priset (0 kr) ska gälla.Detta gäller också förutsatt att säljaren inte har friskrivit sig från eventuella skrivfel. Vid internetköp brukar det finnas en liten ruta i slutet, som kryssas i av köparen som bekräftelse på att man accepterar säljarens köpevillkor. I villkoret kan det stå att säljaren inte tar ansvar för eventuella fel på hemsidan. Om det står något sådant finns det alltså inget du kan göra, eftersom du accepterade detta innan köpet genomfördes.Hoppas att detta blev något klarare, vänligen

Avbokning av gårdshyra - betala del av avgift?

2014-08-26 i Avtal
FRÅGA |I en förening där jag är med har vi bokat en lokal för ett arrangemang (och betalat bokningsavgiften på 3000kr). Nu blir det inte av så vi har avbokat lokalen (mer än en månad i förväg). Nu visar det sig att de kräver att vi ska betala 40% av 30.000 kr. (Om vi inte lyckas hitta en annan gäst till anläggningen.) Jag tog en titt på kontraktet och känner att det är undermåligt minst sagt. Finns det något vi kan göra för att komma undan den här betalningen?Texten på kontraktet lyder som följer: [Gården], hela anläggningen är reserverad för er 19-21 sept-2014 Denna bokning är preliminär och fastställs först sedan Ni betalt bokningsavgiften på 3000 kr Ert Bokningsnummer är 2211 Vår förhoppning är att ni skall trivas på gården. [Gården är] uppbyggd på kristna värderingar, vilket vi hoppas att Ni respekterar. I stadgarna står det att rökning och alkoholhaltiga drycker ej bör förtäras i lokalerna, Om man är medlem får man 25% rabatt på priset när man hyr ”Villan” Förhyrning gäller endast under förutsättning att nedanstående föreskrifter iakttages: 1. Lakan och örngott alt, underlakan, örngott och sovsäck används i sängarna. 2. Handdukar för disk och personlig hygien medtages 3. Gården skall - under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas när det gäller städning – lämnas i det skick Ni fann den vid ankomsten. 4. Eventuell skadegörelse ersätts av Er. 5. Vid avbeställning debiteras 40% av aktuell hyra. Sker avbeställningen senare än 30 dagar före tillträdesdagen debiteras fullt uthyrningspris. Ovanstående tillämpas inte om ungdomsgården på annat sätt blir uthyrd den aktuella tiden. Om något är oklart så tveka inte att kontakta oss.
Harry Westerman Wood |Hej och tack för er fråga!Avtalet är det som i första hand reglerar den uppkomna situationen. Det framgår av avtalet att 40 % av hyresavgiften debiteras vid avbeställning som görs tidigare än 30 dagar före tillträdesdagen. Uthyraren har därför rätt att kräva er på denna betalning. Som ni själva skriver är ett alternativ att försöka hitta en annan gäst till anläggningen. Ett annat alternativ är att försöka förhandla med uthyraren om att t.ex. sänka avgiften och/eller om att använda deras anläggning vid framtida arrangemang. Vid en överenskommelse kan ni då skriva ett nytt kontrakt där det framgår att det gäller istället för det gamla.Lycka till!

Samägande av möbler

2014-08-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Jag har bott tillsammans med en vän i ca 5 års tid. Vi flyttade till en lägenhet med förstahandskontrakt för drygt 3 år sedan. Jag står ensam på lägenheten men hon är folkbokförd på adressen. Vi skall nu flytta isär och min fråga är, vad har hon rätt till? Jag har betalat i stort sett alla möbler själv, eller ärvt dem från släktingar. Det mesta medan vi bott ihop. Har jag ensam rätt till dessa möbler då?Hon har under perioder fått bidrag från socialen eftersom hon varken har arbete eller studier och då står hon skriven hos dem, som inneboende hos mig.Oerhört tacksam för svar så snart som möjligt!
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaVad jag förstår av din fråga är du ensam skriven på kontraktet och din kompis har varit inneboende hos dig och du har betalat för de flesta av möblerna ni har hos er. Eftersom ni inte är sambos i lagens mening ska inte någon bodelning mellan er genomföras men din kompis kan ha samäganderätt i vissa av möblerna ni har. Dem som du inte köpt eller fått av släktingar tolkar jag som att hon har varit med och betalat för, dessa har hon rätt till hälften av enligt lag om samägande 1§. Om du inte kan visa på att fördelningen av dessa ska vara annorlunda (ex. att du betalat 80% av värdet på dem och kan visa det med kvitto eller liknande)- då har din kompis bara rätt till den delen hon har betalt för. De möbler som du själv köpt eller fått har hon ingen rätt till Länk till samägandelagen har du https://lagen.nu/1904:48_s.1 Hoppas du fått svar på din frågaVänligen