Överlåtelseförbud vid gåva

2014-08-29 i Gåva
FRÅGA |Hej, Jag har fått en fastighet som gåva i maj 2013. Det finns ett förbehåll om att jag inte får överlåta den utan givarens samtycke. Nu vill jag sälja, vilket givaren inte medger. Men huset står tomt och kostar mig pengar. Vad kan jag göra? Mvh Camilla
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Att villkora en gåva med exempelvis överlåtelseförbud är fullt tillåtet enligt svenska rätt även när det gäller fastigheter. Gåvotagaren får då inte överlåta fastigheten under gåvogivarens levnadstid, och detta måste man som gåvotagare respektera. Detta framgår motsatsvis av 4 kap 3 § och 4 kap 29 § jordabalken. Gåvogivaren däremot får återkalla villkor som ställts upp i gåvohandlingen för enbart dennes intresse, se NJA 2000 s 262, så givaren kan återkalla överlåtelseförbudet så att det inte gäller. Ni måste alltså komma överens med den ni fått fastigheten av för att överlåtelse ska kunna vara möjlig.Hoppas du fått svar!

Avtal under påverkan av psykisk störning.

2014-08-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har en faster 82 år) som (enl. utredning 2010) lider av minnes- förvirring och har sen tidigare en hjärnskada. Den 10/6 2014 har hon genom gåva givit bort ett större markområde till för oss anhöriga helt okända personer. Jag har till Gotlands tingsrätt yrkat på att gåvobrevet ska ogiltig- förklaras i enlighet med Lag om avtal 1924:323 1) Men vad menas med övergångsregel 1991:1550 ? 2) Vad är innebörden av "rubbad själsverksamhet" ? 3) Ska jag göra ett tilläggsyrkande till övergångsregeln 1991:1550? Min faster har dessutom hotats att behöva lämna sin bostad 1/9. Tacksam för Ert svar snarast. Mvh Stefan Gardberg
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor!Lag (SFS) 1991:1550 är en lag om ändring i lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. I svensk rätt finns en princip som kallas ”lag ändras genom lag” – vilket har skett. Lag 1924:323 har ändrats genom lag 1991:1550. För att ta reda på vilka ändringar som skett genom lag 1991:1550 får man helt enkelt jämför lagtexten innan denna lagändring eller exempelvis kolla i förarbetena till just denna lagändring. Förarbetena till SFS 1991:1550 är prop. 1990/91:194. Begreppet ”rubbad själsverksamhet” är ett gammalt namn på lagen. Lag 1924:323 hette tidigare ”verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet”. Idag heter lagen ”verkan av avtal som slutits under psykisk störning”. Således är det bara namnet som har ändrats, vilket skedde genom lagändringen 1991 – dvs. genom lag 1991:1550. Du skall inte göra något tilläggsyrkande avseende lag 1991:1550. Vad du bör göra är att skaffa dig ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig i processen. Välkommen att höra av dig till mig igen om du har frågor som ligger inom ramen för betald frågeställing.Filip.henriksen@live.se 

Gåva vid försäljning av bostadsrätt

2014-08-22 i Gåva
FRÅGA |Jag skulle vilja ha hjälp med ett skrivet avtal. Jag äger en bostadsrätt men mitt ex ska enligt överenskommelse oss emellan ha en del av vinsten. Jag har alla siffror hur uträkningen ska göras. Är det avtalet något jag kan få hjälp med, och till vilken kostnad?
Björn Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad jag förstår av din fråga så ska ditt ex få en del av den eventuella vinsten vid en försäljning av din bostadsrätt, således ska ett gåvobrev upprättas. Genom ett samarbete mellan Lawline och Avtal24 kan du på ett enkelt sätt få ett korrekt juridiskt dokument om denna transaktion. Kostnaden för detta är 995 kr om du använder online-funktionen och 1995 kr om du bokar ett möte med en jurist som hjälper dig upprätta dokumentet. Se mer information här http://lawline.se/vara_tjanster/avtalVärt att notera är att löfte om en gåva som huvudregel inte är juridiskt bindande, om löftet inte är skriftligt och dokumentet är överlämnat till gåvomottagaren. Se lag angående vissa utfästelser av gåva 1§ (länk https://lagen.nu/1936:83#P1S2)Jag hoppas du fått svar på din frågaVänligen

Fråga huruvida ett avtal gäller från underskriftsdatumet

2014-08-18 i Avtal
FRÅGA |Jag har skrivit på ett kontrakt för stallplats fr.o.m. 1 september för min häst. Nu har jag bestämt mig för att inte flytta in hästen i stallet och meddelade stallägaren detta. I kontraktet står "avtalet gäller fr.o.m. 2014-09-01, med två månaders ömsesidig uppsägningstid. " Jag säger upp avtalet innan dess startdatum och anser därför inte att det skall vara någon uppsägningstid, men stallägaren hävdar att det är underskriftsdatumet som gäller? Vad är korrekt?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag bedömer din situation av det du beskrivit så är du bunden av kontraktet och det som står däri eftersom du har skrivit under och godkänt avtalet. Avtalet börjar att gälla i och med att du skriver på avtalet. 2014-09-01 torde vara ett inflyttningsdatum. Pacta sunt servande är en grundläggande princip inom avtalsrätt och betyder avtal skall hållas och att parterna ska hålla sig till avtalet. Det jag skulle råda dig att göra är att prata med stallägaren om du kan slippa en del av uppsägningstiden om det kommer en ny hyresgäst som tar din plats.

Avbokning av gårdshyra - betala del av avgift?

2014-08-26 i Avtal
FRÅGA |I en förening där jag är med har vi bokat en lokal för ett arrangemang (och betalat bokningsavgiften på 3000kr). Nu blir det inte av så vi har avbokat lokalen (mer än en månad i förväg). Nu visar det sig att de kräver att vi ska betala 40% av 30.000 kr. (Om vi inte lyckas hitta en annan gäst till anläggningen.) Jag tog en titt på kontraktet och känner att det är undermåligt minst sagt. Finns det något vi kan göra för att komma undan den här betalningen?Texten på kontraktet lyder som följer: [Gården], hela anläggningen är reserverad för er 19-21 sept-2014 Denna bokning är preliminär och fastställs först sedan Ni betalt bokningsavgiften på 3000 kr Ert Bokningsnummer är 2211 Vår förhoppning är att ni skall trivas på gården. [Gården är] uppbyggd på kristna värderingar, vilket vi hoppas att Ni respekterar. I stadgarna står det att rökning och alkoholhaltiga drycker ej bör förtäras i lokalerna, Om man är medlem får man 25% rabatt på priset när man hyr ”Villan” Förhyrning gäller endast under förutsättning att nedanstående föreskrifter iakttages: 1. Lakan och örngott alt, underlakan, örngott och sovsäck används i sängarna. 2. Handdukar för disk och personlig hygien medtages 3. Gården skall - under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas när det gäller städning – lämnas i det skick Ni fann den vid ankomsten. 4. Eventuell skadegörelse ersätts av Er. 5. Vid avbeställning debiteras 40% av aktuell hyra. Sker avbeställningen senare än 30 dagar före tillträdesdagen debiteras fullt uthyrningspris. Ovanstående tillämpas inte om ungdomsgården på annat sätt blir uthyrd den aktuella tiden. Om något är oklart så tveka inte att kontakta oss.
Harry Westerman Wood |Hej och tack för er fråga!Avtalet är det som i första hand reglerar den uppkomna situationen. Det framgår av avtalet att 40 % av hyresavgiften debiteras vid avbeställning som görs tidigare än 30 dagar före tillträdesdagen. Uthyraren har därför rätt att kräva er på denna betalning. Som ni själva skriver är ett alternativ att försöka hitta en annan gäst till anläggningen. Ett annat alternativ är att försöka förhandla med uthyraren om att t.ex. sänka avgiften och/eller om att använda deras anläggning vid framtida arrangemang. Vid en överenskommelse kan ni då skriva ett nytt kontrakt där det framgår att det gäller istället för det gamla.Lycka till!

Samägande av möbler

2014-08-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Jag har bott tillsammans med en vän i ca 5 års tid. Vi flyttade till en lägenhet med förstahandskontrakt för drygt 3 år sedan. Jag står ensam på lägenheten men hon är folkbokförd på adressen. Vi skall nu flytta isär och min fråga är, vad har hon rätt till? Jag har betalat i stort sett alla möbler själv, eller ärvt dem från släktingar. Det mesta medan vi bott ihop. Har jag ensam rätt till dessa möbler då?Hon har under perioder fått bidrag från socialen eftersom hon varken har arbete eller studier och då står hon skriven hos dem, som inneboende hos mig.Oerhört tacksam för svar så snart som möjligt!
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaVad jag förstår av din fråga är du ensam skriven på kontraktet och din kompis har varit inneboende hos dig och du har betalat för de flesta av möblerna ni har hos er. Eftersom ni inte är sambos i lagens mening ska inte någon bodelning mellan er genomföras men din kompis kan ha samäganderätt i vissa av möblerna ni har. Dem som du inte köpt eller fått av släktingar tolkar jag som att hon har varit med och betalat för, dessa har hon rätt till hälften av enligt lag om samägande 1§. Om du inte kan visa på att fördelningen av dessa ska vara annorlunda (ex. att du betalat 80% av värdet på dem och kan visa det med kvitto eller liknande)- då har din kompis bara rätt till den delen hon har betalt för. De möbler som du själv köpt eller fått har hon ingen rätt till Länk till samägandelagen har du https://lagen.nu/1904:48_s.1 Hoppas du fått svar på din frågaVänligen

Upprättande av skuldebrev

2014-08-19 i Skuldebrev
FRÅGA |HejsanJag har en vän som är skyldig mig 98000kr. Med tanke på den höga summan har vi kommit överens om att skriva ett skuldebrev mellan oss som är rättvist för båda. Därför vill jag gärna ha hjälp att utforma detta brev. Det är några punkter som skiljer sig från ett vanligt skuldebrev och som vi vill ha som är: 1: ingen fast summa per månad - betalning sker om låntagaren har möjlighet 2: 0% ränta under en 5års period men har inte lånet blivit återbetalat under den tiden så blir det 3,93% dröjsmålsränta/månad på summan som återstår av lånet 3: lånet kan lösas in i förtid 4: långivaren kan inte gå vidare med ärendet under den period som lånet gäller (5år - menar då som att gå till inkasso el liknande) Kan ni hjälpa till att utforma ett sådant brev?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Utformning av avtal ingår dessvärre ej i gratisrådgivningen utan erbjuds mot betalning. Mer information om tjänsten finner Du här.Att försöka utforma ett skuldebrev på egen hand utan föregående studier av relevanta lagar rekommenderas inte. Emellertid finns en del litteratur på området som möjligen skulle kunna tillfredsställa dina behov, om Du ej är villig att utnyttja den avgiftsbelagda tjänsten. I synnerhet Norstedts formulärbok med bruksanvisningar, av Folke Grauers (ISBN:9789139107644), bör kunna vara dig behjälplig.Vidare kan inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen hänvisas till viktiga lagar; närmare bestämt skuldebrevslagen och räntelagen; samt informeras om att ett enkelt skuldebrev är att föredra i de situationer då gäldenärens situation ej skall försämras till följd av överlåtelse.Vänligen,

Fel i vara, häva båtköp?

2014-08-13 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en båt på Blocket där säljaren (muntligt) uppgav att båten var av årsmodell -98. Vi har även haft en lång sms-kontakt med säljarens pappa (= tidigare ägare) och bett att få papper som styrker vilken årsmodell det är men han skriver att han är osäker på ålder men någonstans mellan -95 och -00 Nu har vi fått ett utdrag från fritidsbåtsregistret och då framkom det att båten är av årsmodell -91! Blåögda har vi trott på säljarens uppgifter och inte gjort den noggranna koll vi borde gjort men nu helt plötsligt har båten blivit 7 år äldre än vad vi trodde vi köpte. Vi skulle aldrig ha köpt båten om vi vetat att den var så gammal. Vad kan vi göra?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Först kan vi konstatera att det gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner vilket gör köplagen  tillämplig, se 1 § och 4 § Köplagen.Det finns en avtalsrättslig princip som kallas Pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Detta gäller oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Att anbud och accept (vilka är beståndsdelarna i ett avtal) är bindande framgår också av 1 § Avtalslagen. Enligt 17 § Köplagen ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet annars anses den felaktig. Det samma gäller enligt 18 § Köplagen om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom det var viktigt för dig att inte köpa en för gammal båt är den felaktiga uppgiften att betrakta som ett fel i varan.Att säljarens pappa (med sonens medgivande får antas) varit med i diskussionen bör kunna likställas vid att pappan har en fullmakt att agera i sonens ställe, vilket innebär att ni ska kunna lita på uppgifterna från såväl far som son. Muntlig fullmakt gäller tills den återkallas enligt 18 § Avtalslagen. Enligt 20§ Köplagen har köparen en undersökningsplikt i samband med köp. Om säljaren gör en utfästelse om någonting, i detta fall att båten skulle vara av 1995-2000 års modell har du som köpare dock rätt att lita på utfästelsen, även om säljarens oförmåga att precisera årtalet skulle kunna mana till extra försiktighet. Jag är emellertid av uppfattningen att när säljaren ursprungligen sa att båten var av -98 års modell så hade ni fog att lita på den senare utfästelsen om att båten som äldst var av -95 års modell.Är varan felaktig, och felet inte beror på köparen, får enligt 30§ de påföljder som erbjuds i 31-40§§ Köplagen tillämpasEnligt 39 § Köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta.Eftersom ni diskuterade årtalet flera gånger så borde säljaren ha insett att detta var viktigt för er. Köpet bör därför kunna hävas. Jag rekommenderar er därför att ta kontakt med säljaren och se om ni kan göra upp i godo, annars återstår alternativet att stämma säljaren inför domstol. Köplagen hittar du Här.Avtalslagen hittar du HärMvh