Mäklares ensamrätt efter avslutat kontrakt

2018-03-18 i Avtal
FRÅGA |Hur lång tid gäller mäklarens ensamrätt på husförsäljning efter avslutat kontrakt? (3månaderskontrakt)
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En mäklares ensamrätt på husförsäljning efter avslutat kontrakt löper tills vidare, oftast med tio dagars ömsesidig uppsägningstid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

När får jag svar på min fråga?

2018-03-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag kontaktade er för en tid sedan men har ännu inte erhållit något svar. Vänligen återkom med rådgivning. Jag vill ha ett skriftligt svar inga telefonsamtal. Tack
Jennifer Abdulahad |Hej! Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Hoppas att du får svar snart! Med vänlig hälsning,

Vad har jag för ansvar vid uppdrag att överföra pengar?

2018-03-16 i Avtal
FRÅGA |Någon ber mig föra över pengar mellan två konton som inte är mina. Mitt ansvar? Jag har fått inloggningsuppgifterna.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en fullmakt från någon att överföra pengar från ett konto till ett annat så finns det rättsligt inga problem med det. Du som fullmäktig får kompetens att rättshandla med bindande verkan för personen, så länge det sker inom fullmaktens ramar. Har du inte fått någon skriftlig fullmakt och genomför transaktionen, kan det vid en eventuell tvist bli svårt att bevisa att du handlade inom en fullmakts ramar. Jag rekommenderar sålunda att du begär en skriftlig fullmakt från uppdragsgivaren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

När upphör ett borgensåtagande att gälla?

2018-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag skrev 2015 på som borgenär för att en kvinna skulle få hyra lägenhet. Hon har utan min vetskap bytt lägenhet i samma bostadsföretag. Jag har inte sett något kontrakt eller skrivit på någon ny borgen. Är jag fortfarande borgensman?
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Borgen regleras generellt sett i 10 kap. Handelsbalken. Borgen i samband med bostadshyra regleras i 12 kap. Jordabalken (JB) (den s.k. Hyreslagen).Har nytt hyreskontrakt upprättats, och du som borgensman inte skrivit under detta, så talar det för att borgensåtagandet upphört gälla eftersom ändrade villkor i borgensåtaganden måste godkännas av borgensmannen. I annat fall gäller en borgensförbindelse tills hyresavtalet som borgen skrevs under för löpt ut.Borgensförbindelser som avser hyresavtal kan till skillnad från andra borgen sägas upp under vissa förutsättningar, enligt 12 kap. 28a§ JB. Där framkommer att uppsägningstiden för ett borgensåtagande är nio månader, och att ett borgensåtagande kan upphöra tidigast två år efter det började gälla. Denna rättighet går inte att avtala bort.Borgensåtagandet borde alltså upphört att gälla utifrån vad du skrivit, men skulle det av någon anledning inte gjort det kan du alltså säga upp det. Vänliga hälsningar,

Form för ändring av avtal

2018-03-18 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag skulle utföra ett uppdrag åt en Kund där vi bestämde leverans 20 Oktober 2017. Under loppets gång så skedde förändingrar i uppdraget och leveransdatumet ändrades. I avtalet så stod det att leveransen skulle ske 20 Oktobet 2017 som senast annars skulle vite ges ut. Jag och Kunden har båda kommit överens att förflytta fram datumet till 2018, men vi skrev aldrig på något skriftligt avtal. Överenskommelsen var muntligt men finns även på vår mail samt andra kommunkationskanaler där Kunden flertal gånger nämner att det är OK att vi förflyttar datumet till 2018. Nu undrar jag, räcker det med det jag har på dessa kommunkationskanaler? Eller kan han fortfarande ta fram avtalet och kunna stämma mig för jag inte leverade enligt avtalet?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det korta svaret på din fråga är: Ja, det räcker med de kommunikationskanaler du nämnt för att ni ska ha ett giltigt avtal. Svensk avtalsrätt bygger på avtalsfrihet och ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt om det inte finns ett tydligt undantag (exempelvis krävs skriftform för fastighetsköp). Så länge det framgått av er kommunikation att ni är överens om det ändrade leveransdatumet så gäller det och din kund har ingen grund för att stämma dig så länge du levererar innan det nya leveransdatumet.Det som skulle kunna orsaka problem för din del är att ett muntligt avtal är svårare att bevisa än ett skriftligt. I regel är det den som påstår att ett avtal finns som måste bevisa att det är sant. Om din kund skulle stämma dig och hänvisa till det skriftliga avtal där det äldre leveransdatumet står kommer det sedan bli upp till dig att visa att ni ändrat villkoren. Jag rekommenderar därför att du i vart fall sparar de mail du nämnt eftersom de kan hjälpa dig att bevisa ändringarna. Vill du försäkra dig ytterligare mot att din kund riktar krav mot dig för att du inte levererat enligt det gamla avtalet kan ni alltid skriva ett nytt där ändringarna är med. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Formulering av avtalsvillkor

2018-03-16 i Avtal
FRÅGA |Hej Lawline! Vi önskar lägga till en punkt i våra partneravtal som lyder på ett ungefär att "kostnad utgår från och med att deltagares e-postadresser laddas upp i verktyget". Vi tror att vi kan uttrycka oss bättre speciellt då ordvalet "utgår" kan generera frågetecken om vad som gäller. Kan vi få hjälp med rätt juridisk tonalitet på den textraden?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först av allt vill jag säga att det är svårt att formulera avtal på ett korrekt och "vattentätt" sätt utan att vara insatt i omständigheterna och avtalet i övrigt. Med denna reservation ska jag ge ett förslag.Jag tolkar det som att innebörden av formuleringen ska vara att deltagarna från och med att de ingår avtalet med er är betalningsskyldiga enligt avtalet. Jag tolkar det även som att avtalet ingås genom att bland annat ange sin e-postadress och att betalningsskyldigheten gäller löpande, exempelvis månadsvis. Mitt förslag till formulering är något i stil med följande: "Genom uppladdning av e-postadress ingår deltagaren avtal om X. Från och med avtalets ingående är deltagaren skyldig att i enlighet med avtalet månadsvis (till exempel) inbetala Y kronor."Om ni skulle vilja tillägga något eller har andra frågor svarar jag gärna på dem i kommentarsfältet.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan jag ångra mitt köp som jag gjorde på en mässa?

2018-03-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har köpt en vara på en mässa och nu vill jag ångra köpet.gäller ångerrätten vid köp utanför företagets lokaler?Företaget anser inte detta!
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! I denna typ av fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DL) som är aktuell. Själva syftet med lagen är att skydda konsumenten från avtal som kommer snabbt och överraskande. Jag utgår från att du köpt varan som privatperson.Skyddar distansavtalslagen köp på mässor, kan jag ångra mig?Lagen kan i vissa fall gälla på mässor, men det är om mässan är tillfällig. Alltså att den inte återkommer regelbundet. Som sagt är det överraskningsmomentet lagen skyddar. Är det så att det är den typ av mässa som lagen skyddar så har du som utgångspunkt ångerrätt i 14 dagar från att du fått varan (2 kap. 10 § första stycket DL).Dock finns det undantag från detta. Det är exempelvis om varan du köpt kostat under 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket DL) eller om det är vissa hygienprodukter eller förbrukningsvaror (2 kap. 11 § DL), då har du ingen rätt att ångra dig.Du kan alltså tänka att du har ångerrätt om mässan varit tillfällig och det du köpt kostar mer än 400 kronor, även om det finns undantag. Du får gärna skriva en fråga igen om du behöver hjälp med den exakta varan du köpt. Jag hoppas du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

2018-03-15 i Omyndiga
FRÅGA |Vilka regler gäller om en underårig person (Under 18 år) vill ingå ett avtal?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!I det här fallet blir Föräldrabalken (FB) aktuell så jag kommer att svara på din fråga utifrån den.Underåriga är omyndiga och får som utgångspunkt inte ingå avtalUtgångspunkten är att personer under 18 år är omyndiga och inte får ingå avtal om de inte har vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag. Exempelvis får personer under 18 år själva ingå avtal som rör vanliga hushållsköp om de bor i eget hushåll (9 kap. 2 a § första stycket FB). Personer över 16 år får även själva bestämma över de pengar som de tjänat på arbete (9 kap. 3 § första stycket FB).Skulle det vara så att en person under 18 år ingår ett avtal där det inte finns något samtycke, har vårdnadshavaren rätt att säga upp avtalet (9 kap. 7 § FB). I praktiken utgår dock många i exempelvis affärer från att personer under 18 år har ett samtycke till att köpa saker av mindre värde. Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,