Vad är rimligt att sambon betalar i hyra?

2017-09-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag bor i en bostadsrätt avgiften till föreningen är 7.600 kr banken tar 3000 kr. Min pojkvän vill flytta in. Var är rimlig att jag begär för hyra?MVH Stella
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är helt upp till er att komma överens om vad din pojkvän ska betala till dig. Om det är du som äger bostadsrätten är det även du som får ta del av en eventuell vinst vid en framtida försäljning. Skulle din pojkvän hjälpa till att betala ränta och amortera på lånet kan det tänkas rimligt att han vid en försäljning får en del av en eventuell vinst. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket han i så fall skulle få. Personligen anser jag att det smidigaste alternativet därför är att bara låta honom betala hälften av avgiften, dvs 3 800 kr. Glöm inte att skriva ett avtal på vad ni kommer överens om, då undviker ni en framtida tvist om detta. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med att exempelvis skriva ett samboavtal, är du varmt välkomna att kontakta Lawline Juristbyrå, här. Med vänliga hälsningar,

Ersättning från försäkring innan premie betalts

2017-09-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag kom överens med försäkringsbolaget on en utlandsstudieförsäkring för min son. I bekräftelsen antecknades att försäkringen måste betalas för att bli giltig. Sonen har nu råkat ut för en skada som inträffade efter att han reste men innan jag betalade försäkringen. Per telefon uppgav en tjänsteman vid försäkringsbolaget att försäkringen skulle gälla från den dag försäkringen lades upp som var samma dag som han reste. Bolaget vill inte kännas vid detta. Kan jag kräva att försäkringsbolaget ersätter läkarkostnader som uppstått efter min betalning?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!En försäkring som en konsument tecknar med ett försäkringsbolag omfattas av försäkringsavtalslagen (FAL) som är tvingande (1 kap. 6 §). Försäkringen träder automatiskt i kraft dagen efter konsumenten tecknat avtalet (3 kap. 2 §). I ditt fall kan avtalet anses ha tecknats åtminstone när du mottog bekräftelsen om inte tidigare och därmed gäller försäkringen och ersättning enligt den ska utgå om skadan din son lidit täcks av försäkringen.Att de kräver betalning för att den ska aktiveras är alltså utan verkan eftersom FAL är tvingande och förbjuder ett sådant villkor.Förhoppningsvis räcker det alltså att ni skriver detta till bolaget och kräver att de ersätter alla kostnader med avdrag för själv risk. Detta inkluderar alltså kostnader som uppstod innan premien var betald. Om de vägrar ersätta din son kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om ni behöver mer hjälp i detta ärende rekommenderar jag att ni tar kontakt med vår juristbyrå genom att klicka här. Hoppas det klarar upp läget. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du eller din son behöver juridisk hjälp.Vänliga hälsningar

Låntagares och förvarares retentionsrätt

2017-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Skulle vilja få det förklarat vad 11 kap 3§ HB samt 12 kap 8§ HB reglerar exakt samt vad skillnaden är mellan dem. I vilka situationer är dessa tillämpliga?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så att du behöver hjälp med hur innehållet i angivna bestämmelser i handelsbalken (HB) ska tolkas. 11 kap. 3 § HB – Enligt lagrummet har en låntagare en så kallad retentionsrätt, vilket innebär en kvarhållanderätt i den lånade saken till säkerhet för nödvändiga kostnader. 12 kap. 8 § HB – Enligt lagrummet har en förvarare en retentionsrätt i saken intill dess ersättning har erlagts. Retentionsrätten omfattar även nödvändiga kostnader i samband med förvaringen, exempelvis nödvändigt vårdande av egendomen. Nyttiga, men inte nödvändiga kostnader ger retentionsrätt endast under förutsättning av deponentens samtycke till kostnaderna. Båda bestämmelserna reglerar alltså retentionsrätten. Skillnaden mellan bestämmelserna är dock att 11 kap. 3 § HB reglerar förhållandet mellan en låntagare och långivare och omfattar enbart säkerhet för nödvändiga kostnader. Medan 12 kap. 8 § HB reglerar förhållandet mellan en förvarare och deponent och omfattar säkerhet för motprestationens uppfyllelse men också för både nödvändiga och under vissa givna omständigheter också nyttiga kostnader. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vid fortsatta funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Lagregler som kan frångås genom avtal

2017-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |vad heter det när man i vissa avtal kan ändra en paragraf bäst men vill? Det finns exempel en sådan i ABK09 som gäller vite. Den är möjlig att ändra, alla paragrafer som har en stjärna * kan ändras och då gäller ändringen istället för avtalet ju för den paragraf. Möjlighet att ändra en paragraf har ett namn, vad brukar man säga, att paragrafen är .....
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en bestämmelse kan frångås genom avtal är regeln dispositiv.Dispositiva lagregler finns främst på områden där avtalsparterna är lika skyddsvärda, såsom vid avtal mellan näringsidkare.Exempel på dispositiv lagstiftning är 3 § Köplagen (här) som bl.a. anger att lagens bestämmelser tillämpas endast i den mån inget annat följer av avtalet.När lagregeln inte kan avtalas bort är den tvingande, exempelvis Konsumentköplagen (här). Den är tvingande då den reglerar förhållandet mellan ojämbördiga parter; näringsidkare och konsumenter.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

När börjar försäkringen gälla?

2017-09-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag ställde en fråga om när försäkringsbolagets ansvar inträder och fick följande svar från Samuel Karlsson:"En försäkring som en konsument tecknar med ett försäkringsbolag omfattas av försäkringsavtalslagen (FAL) som är tvingande (1 kap. 6 §). Försäkringen träder automatiskt i kraft dagen efter konsumenten tecknat avtalet (3 kap. 2 §). I ditt fall kan avtalet anses ha tecknats åtminstone när du mottog bekräftelsen om inte tidigare och därmed gäller försäkringen och ersättning enligt den ska utgå om skadan din son lidit täcks av försäkringen.Att de kräver betalning för att den ska aktiveras är alltså utan verkan eftersom FAL är tvingande och förbjuder ett sådant villkor."När jag tittar på FAL så finns det en möjlighet för försäkringsbolaget att i 3 kap 2 par st. 3 skriva in att försäkringen gäller först när betalning skett. Motsäger inte det som sägs i sista meningen ovan?I mitt fall har försäkringsbolaget just skrivit in ett villkor att "Betala premien senast den dag försäkringen ska börja gälla. Betalas den senare gäller försäkringen först från och med dagen efter den dag premien betalades men upphör ändå vid avtalad tidpunkt." Gäller detta villkor eller inte är min fråga?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har tidigare fått ett svar men har funderingar på vad som gäller. Jag ska försöka att reda ut det så tydligt som möjligt. Försäkringstid respektive ansvarstid Till att börja med vill jag bara klargöra att det i 3 kap. 2 § FAL pratas om två olika begrepp. Försäkringstid avser den tid då försäkringen gäller. Ansvarstiden avser den tid då försäkringsbolaget svarar för försäkringsfall. Försäkringstiden och ansvarstiden behöver inte nödvändigtvis börja samtidigt men upphör normalt samtidigt. Detta framgår av lagkommentarer till paragrafen. Gäller villkoret i ditt fall?Det är korrekt att FAL till stora delar är tvingande till konsumentens fördel. 3 kap. 2 § 2 stycket FAL innehåller däremot en dispositiv reglering, alltså en reglering som under vissa förutsättningar kan avtalas bort. Av stycket framgår det svar du tidigare fick på din fråga. Tredje stycket behandlar s.k. kontantklausuler, dvs. ett förbehåll i avtalet som innebär att försäkringsbolagets ansvar (ansvarstiden) inträder först efter inbetald premie. Då inträder ansvaret dagen efter att premien är betald (från kl 00:00). Det kan även vara så att försäkringsbolaget föreskriver att försäkringsavtalet i sin helhet (försäkringstid + ansvarstid) inte börjar gälla förrän premien har betalats. En förutsättning för att ett sådant villkor är att detta är normalvillkor för bolaget, dvs. att villkoret om betald premie är ett villkor försäkringsbolaget vanligen ställer upp och att det inte är särskilt för ditt fall. Det går att avtala om att ansvaret ska börja gälla tidigare (innan betalning) vilket är vanligt vid t.ex. reseförsäkringar som i ditt fall. Bolaget måste tydligt framhålla ett sådant förbehåll som nämns i 3 kap. 2 § tredje stycket. Detta framgår av 2 kap. 4 § FAL.SlutsatsEtt försäkringsbolag får alltså avtala om att ansvarstiden inte ska börja gälla förrän dess att premien är betald. För att villkoret ska bli giltigt krävs att detta är ett normalvillkor från företaget och att de tydligt har framhållit detta. Jag läste igenom din fråga och såg att du har fått uppgifter per telefon att försäkringen skulle börja gälla samma dag som den lades upp. Du har fått något tvetydiga uppgifter från försäkringsbolaget om vad som gäller. Vi har alltså klarlagt att ett sådant villkor som de har ställt upp om att premien ska betalas kan vara okej. Men eftersom du har fått andra uppgifter per telefon så tycker jag att du ändå ska kräva ersättning för läkarkostnader. Försök att samla ihop bevis för din utsago. Vet du vad tjänstemannen du talade med heter? Kan du se hur länge samtalet varade i samtalsloggen? Eftersom försäkringsbolaget inte vill kännas vid den information du fick blir det i slutändan en bevisfråga. Som Samuel skrev kan du ta hjälp av ett juridiskt ombud. Du kan även vända dig till t.ex. ARN för hjälp och råd. Tveka inte att höra av dig igen om något fortfarande är oklart!Vänligen,

Måla ytterdörr i bostadsrätt?

2017-09-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag bor i en bostadsrätt i och vi har en säkerhetsdörr in till lägenheten, jag undrar om det är okej att måla insidan utav dörren vit? Så den passar till resten utav lägenheten som är vit och ljusgrå?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med största sannolikhet är det okej att måla dörren på insidan. Jag rekommenderar dig dock att ta en titt i bostadsrättsföreningens stadgar för att vara på den säkra sidan! Hoppas du fått svar på din fråga!

Är det tillåtet att spela på bettingsidor i andra personers namn?

2017-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är lagligt att betta i andra personers namn, med deras godkännande.Det första är att endast spela på någons betingkonto, gå plus och sen ta ut pengar (skattefritt då spelvinster är det) och sen sätta in detta på mitt konto. Kompisen är förstås helt med på detta.Det andra är att spela odds bonusar på kompisars konton för mina pengar, och de är med på detta, och vinna pengar som sedan förs över till mig.medveten att dessa typer av spel är emot vissa spelbolags interna regler och att man kan bli avstängd, men då man har personens godkännande och i praktiken hade kunnat sitta bredvid personen och säga vad denna ska betta på antar jag att det juridiskt sätt är lagligt?mvh
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du öppnar ett konto på en bettingsida är dessa typer av ”tredjepartsbetting” du beskriver i din fråga inte tillåtna. Detta står tydligt i det avtal du ingår med spelbolaget. Alla stora och seriösa spelbolag har som avtalsregel att du inte får agera för en annan parts räkning när du spelar på ett konto. Ett spelkonto på en bettingsida är endast tänkt för personligt bruk. Skulle din kompis låta dig spela på dennes konto skulle kompisen begå ett avtalsbrott mot spelbolaget. Spelbolagen har oftast, enligt det avtal du ingår med dem när du skapar ditt konto, rätt att begära in dokument som styrker behörighet att använda ett specifikt kort vid insättning. Denna behörighet stäcker sig också ofta till att inhämta information från din bank gällande din rätt till att göra utbetalning till ett visst konto. De flesta spelbolag förbehåller sig sedan rätten att ”frysa” dina tillgångar på bettingkontot vid avtalsbrott. Genom att bryta mot reglerna i det avtal du ingått med spelbolaget riskerar du således dina egna pengar, såväl din insättning som eventuell vinst. Att, som du beskriver i slutet av din fråga, sitta bredvid en kompis och säga vad denne ska ”betta” är inte heller tillåtet. Det är endast kontoinnehavaren själv som får ”betta” på sitt konto, ingen annan. Det kan naturligtvis vara svårt för ett spelbolag i en situation som den nyss nämnda, att fånga upp en totalt ”osynlig” tredje part. Detta gäller även olika typer av upplägg där pengar ”slussas” fram och tillbaka mellan konton, men detta gör det naturligtvis inte tillåtet att bryta mot det ingångna avtalet, som tydligt förbjuder dessa typer av ”tredjepartsbetting”. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Hur komma åt fakekonto på Facebook?

2017-08-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min ex fru har gjort falsk konto på instagram och lagt bild på oss två utan attt veta om det och bytt lösen på vår gemensam konto som vi hade på facebook så kan inte komma åt den för att ta bort den och hon bytte för 3 månader sen enligt facebook och lägger alla bilder så alla kan se. har kontaktat henne via dem konton på meddelande att ta bort face/insta kontot men hon vägra svara. Vill ta bort dem verkligen och vet inte vad jag ska göra?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Facebook konton för två användare är inte tillåtna så det kan du enkelt få inaktiverat genom att gå in på profilen och anmäla den till Facebook. Instagram har en liknande report-funktion som du kan använda dig av. Det är den enklaste lösningen på problemet. Hon har nämligen brutit mot båda sidornas användarvillkor och de har en skyldighet att stänga av henne.Hoppas att svaret är till hjälp, ursäkta att det dröjde. Vi får in väldigt många frågor till gratisrådgivningen just nu och hinner tyvärr inte besvara alla så snabbt som vi gärna hade velat. Prova gärna vår expressrådgivning i framtiden för garanterat snabbt svar!Vänliga hälsningar,