Vad gäller om en förälder ger ett av sina barn en gåva?

2017-09-19 i Gåva
FRÅGA |Kan pappa överlåta sin bostadsrätt till ett syskon om vi är 4 st.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som regel får en person göra vad man vill med sin egendom. Det betyder också att man får ge sina barn olika stora gåvor. Ibland kan det påverka en framtida fördelning av arv efter en förälder enligt regler i ärvdabalken (ÄB).Om en person ger sin bröstarvinge – sitt barn – en gåva ska gåvan räknas som förskott på arv. Det betyder att personen kommer få avräkna värdet av gåvan från sin arvslott när kvarlåtenskapen från föräldern ska fördelas (ÄktB 6 kap. 1 §). Resultatet är att ett barn som får en gåva under förälderns livstid får ut mindre egendom från arvet än eventuella syskon när föräldern avlider. En gåva från en förälder till ett barn ska inte räknas som förskott på arv om det uttryckligen anges i t. ex. ett gåvobrev att egendomen inte är ett förskott.Svaret på din fråga är alltså att din pappa kan ge ett av fyra syskon en bostadsrätt, men om han inte anger något annat kommer den ses som ett förskott på arv. Det betyder att syskonet som får bostadsrätten kommer få räkna bort dess värde från sin arvslott när ni i framtiden fördelar pappans kvarlåtenskap mellan er.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Gåva från föräldrar till barn

2017-09-16 i Gåva
FRÅGA |Min frus föräldrar har sålt sin lägenhet som de ägde gemensamt med 1 Mnkr var i vinst efter skatt (totalt 2 Mnkr). De har sedan flyttat in i ett äldreboende. Pappan som är 90 år är vital med mamman som är några år yngre bor på demensavdelningen.Pappan vill nu ge deras gemensamma två barn (varav det ena är min fru) hälften var av vinsten i gåva som ett "förskott på arvet" då föräldrarna utöver detta har tillgångar så att de klarar sig.Kan pappan skänka även den del av vinsten som tillhör mamman ?Behövs någon form av gåvobrev ?Någon god man finns inte utsedd för mamman utan pappan sköter allt praktiskt, inklusive ekonomin för sin fru
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Pappan kan ge bort sina pengar men inte hans frusDet är fritt fram för din frus pappa att skänka bort sina pengar till sina döttrar. Han får dock inte ge bort sin frus pengar. För att en gåva ska bli giltig krävs en gåvoavsikt från givare, dvs din frus mamma måste ge sitt samtycke till gåvan. Då hon drabbats av demens kan det vara svårt att få ett giltigt samtycke. Det kan dock vara okej för din pappa att ge bort hennes pengar om han sedan tidigare har en fullmakt som tillåter honom att göra det. (Beroende på hur allvarlig hennes demens är, kan det vara aktuellt att skaffa en förvaltare, som kan sköta hennes ekonomi samt ingå avtal för hennes räkning, till exempel gåvoavtal.)Skriv ett gåvobrevNär en gåva i pengar ska ges är det väldigt klokt att skriva ett gåvobrev, eftersom det då finns på papper vad som skett och eventuella villkor som följer av gåvan. Vid gåva till bröstarvingar kommer gåvan ses som ett förskott på arv, så länge inget annat har föreskrivits. Eftersom din frus pappa vill att gåvan sedan ska avräknas från döttrarnas arv behöver alltså ingenting skrivas om detta i gåvobrevet, men det inte skadar såklart inte att vara övertydlig genom att skriva att gåvan ska ses som ett förskott på arv. (6 kap 1 § ärvdabalken, här)Vad bör ett gåvobrev innehålla?- Givarens namn, personnummer och adress- Mottagarens namn, personnummer och adress- Vad som ges bort- Eventuella villkor (tex att det ska ses som förskott på arv)- Givarens och mottagarens underskrifter- Underskrift av två vittnen (inte ett krav, men det kan vara smart)- Datum och ortHoppas du har fått svar på dina frågor! Skulle din frus pappa vilja ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan Lawline Juristbyrå var till stor hjälp. Med vänliga hälsningar,

Hur ger man lättast bort en fastighet?

2017-09-09 i Gåva
FRÅGA |Vi har ett fritidshus som vi skall ge våran sonVi är inte gifta vi har var sin lagfart hur här vi lättast
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Ni äger olika andelar i fritidshuset. Jag förstår det som att ni båda vill ge bort era ägarandelar till er son. Gåva bestående av fast egendom måste grundas på ett skriftligt gåvobrev underskrivet av gåvogivare samt gåvomottagare och innehålla uppgift om pris, vilken fastighet som avses samt en överlåtelseförklaring. Detta framgår av 4 kap. 1 § och 29 § jordabalken.Det enklaste sättet är att ni båda upprättar varsitt gåvobrev och därigenom ger bort era andelar till er son. Priset anger ni till 0 kr. Er son kommer inte att drabbas av beskattning. Er son ska därefter ansöka om lagfart på fastigheten.Lawline hjälper er gärna att upprätta skräddarsydda gåvobrev. Vänliga hälsningar,

Avskaffad gåvoskatt i Sverige och Norge, behöver man anmäla gåva?

2017-09-03 i Gåva
FRÅGA |Hej,Jag bor i Norge och jobbar/skattar där, Jag får nu en gåva ifrån mina föräldrar på över 2 miljoner. Vad jag förstår är det ingen arv, gåvo skatt varken i Sverige eller i Norge. Vem måste jag upplysa om dessa pengar till, ingen skatt, eller hur?Jag planerar att ha dessa på ett svenskt bankkonto för jag ska köpa ett hus i Frankrike för dessa pengar.TackMvh
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan 2005 och i Norge från 2014. Varken givare eller mottagare av en gåva behöver registrera eller anmäla gåvan till Skatteverket eller Skatteetaten (gäller för gåvor från 2005 i Sverige och 2014 i Norge). Vad du avser använda gåvan till är inte relevant i sammanhanget. Du behöver inte upplysa någon om gåvan. En gåva är giltig oavsett om den är föranledd muntligt eller skriftligt. Jag rekommenderar att ni upprättar ett gåvobrev och undertecknar handlingen i samband med överlåtelsen. En fördel med ett gåvobrev är att givaren kan uppställa eventuella villkor för gåvan, t.ex. för att gåvan inte ska delas vid framtida skilsmässa (enskild egendom). En annan fördel är att mottagaren lätt kan bevisa att pengarna utgör en gåva det fall banken eller myndigheterna misstänker skattepliktig inkomst, t.ex. lön eller bonus.Då det rör sig om en stor gåva rekommenderas ni upprätta ett gåvobrev för att eliminera skatteriskerna. Lawlines juristbyrå hjälper er gärna att upprätta ett efter era behov skräddarsytt gåvobrev. Vänligen,

Inom vilken tid måste ett gåvobrev på en fastighet registreras?

2017-09-17 i Gåva
FRÅGA |Inom vilken tid måste ett gåvobrev på en fastighet registreras?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvobrev mellan makar ska registreras för att bli giltiga mot eventuella borgenärer. Ifall en make ger exempelvis en fastighet till den andre maken är det alltså viktigt att gåvobrevet om detta registreras hos Skatteverket. Ifall den make som ger bort fastigheten har skulder krävs det ett registrerat gåvobrev för att makarna ska kunna bevisa att äganderätten gått över, annars finns det en risk för att Kronofogden skulle kunna mäta ut huset för den givande makens skulder. Det är också nödvändigt att gåvobrevet är registrerat hos Skatteverket för att man ska kunna skicka in sin ansökan till lantmäteriet om att ändra lagfarten. Det finns med andra ord flera skäl till varför makar bör registrera gåvobrev.Gåvobrev blir som sagt inte giltiga mot eventuella borgenärer förrän det har registrerats, och dessutom kungjorts i Post- och inrikes Tidningar (vilket görs av Skatteverket). Efter detta börjar en viss tidsfrist att löpa, vilket innebär att borgenärer under vissa förutsättningar kan kräva att få gåvan av givaren för de fordringar man har. Efter denna tid är dock gåvobrevet giltigt och man har "säkrat" tillgångarna. Det finns alltså ingen tidsgräns för när man måste ha registrerat ett gåvobrev, däremot är gåvobrevet inte giltigt mot andra parter förrän det har registrerats. Utan registrering har man inget skydd och kan inte skriva över lagfarten, hur länge man vill vänta med att registrera är med andra ord helt upp till en själv.Behöver du hjälp med upprättande av gåvobrev rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Sälja till de andra ägarna med och utan hembudsklausul

2017-09-14 i Gåva
FRÅGA |Hej,Jag och mina syskon äger en sommarstuga tillsammans som vi fått från vår far genom ett gåvobrev. Nu vill några av syskonen sälja stugan och vi andra vill köpa ut den från de andra. För att få ett marknadsvärde har de säljande bestämt att stugan skall ut till försäljning för att vi skall få det högsta budet. Vi som vill ha kvar stugan vill då ha möjligheten att köpa den från våra syskon till det högsta accepterade budet. Jag har hört att man behöver en hembudsklausul för att försäljningsprocessen skall "stoppas" i några dagar tills vi bestämt om vi har råd att matcha det högsta budet. Stämmer detta och i så fall hur skriver man en hembudsklausul? Finns det någon mall man kan använda? Vad är det som gäller egentligen? Gör vi rätt här?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En hembudsklausul ett stycke text som kan skrivas in i olika dokument såsom bolagsordningar, gåvobrev eller avtal. Syftet med en hembudsklausul är som namnet antyder att då någon vill sälja någonting måste denna erbjuda de nämnda i hembudsklausulen eller avtalet att få köpa det som ska säljas innan de har rätt att sälja det till vem som helst.En hembudsklausul skulle alltså göra det möjligt för er att få företräde till att köpa stugan, men denna måste vara inskriven i gåvobrevet annars är den inte giltig. Det går alltså inte att komma på en hembudsklausul i efterhand.Vad som däremot är möjligt är om de som inte vill behålla stugan går med på att sälja den till er trots att det inte finns en hembudsklausul. En hembudsklausul utgör bara ett tvång men det finns ingenting som hindrar dina andra syskon från att ändå välja att sälja stugan till er.Det bästa vore alltså om ni skulle komma överens med dem hur ni ska sälja stugan. Att vara den högst bjudande vid en offentlig auktion är ett sätt men det kan vara osäkert för er som vill köpa den om det kommer oseriösa budgivare som bara försöker trissa upp priset.Jag skulle alltså rekommendera er att få en mäklare att värdera stugan och se om ni syskon kan komma överens om ett pris då. Kan ni verkligen inte komma överens kommer det lösas så att ni får köpa stugan på en auktion som vem som helst får bjuda i.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Gåva av fastighet som senare ska säljas

2017-09-06 i Gåva
FRÅGA |A har överlåtit sitt hus till 5 barn. Gåvobrev är undertecknat av givare och alla gåvotagare. Alla barnen är lagfarna ägare. A har nu flyttat till äldreboende och är skriven på boendeadressen. Huset ska säljas av barnen gemensamt. Krävs ytterligare underskrivet medgivande av A vid försäljningen?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom att A har överlåtit huset helt till sina barn har A inte längre någon äganderätt i huset. Detta innebär i sin tur att A inte har någon rätt i att bestämma om huset ska säljas eller inte.Att A står skriven på adressen har ingen betydelse för frågan. Och i praktiken kommer det ju inte spela någon roll eftersom att A inte längre bor på adressen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning

Dras pengarna jag vill ge min dotter i gåva från hennes mans skuld eller är det hennes pengar som ingen får röra?

2017-08-27 i Gåva
FRÅGA |Min mamma har just gått bort och lämnade efter sig lite pengar. Vill nu ge bort lite pengar till mina 3 döttrar. Det är bara det att min äldsta har precis gift sig med en man som har skuld hos kronofogden sedan innan de träffades. Dras gåvan hon får av på hans skuld eller är det HENNES pengar som ingen får röra? // En undrande mamma
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din dotters pengar är hennes egna och hon kan inte tvingas betala hennes mans skuld Som huvudregel gäller att makar inte har ansvar för varandras skulder, utan ansvarar själva för deras respektive egendom och skulder. (Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 §) Skulle din dotters man inte klara av att betala sin skuld kan en utmätning av deras gemensamma egendom bli aktuell, men inte ens i detta fall kan det krävas att din dotter använder sina pengar för att betala skulden då pengar på dotters privata konto är hennes egna. (Utsökningsbalken 4 kap. 19 §) Din dotter kan naturligtvis frivilligt betala hennes mans skuld om hon vill. Du kan ge pengarna med villkor om att de är hennes enskilda egendom Endast vid en skilsmässa kan din dotter tvingas använda pengarna för att betala skulder som hennes man har, eftersom att de trots att de är hennes egna är s.k. giftorättsgods och ska ingå i bodelning. Vill du skydda din dotter i en sådan situation kan du skriva ett gåvobrev där det framgår som villkor att pengarna ska vara hennes enskilda egendom. I så fall ska de inte ingå i en eventuell bodelning mellan makarna. (ÄktB 7 kap. 2 § andra punkten)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning