Kan man kräva ut pengar man blivit lovad som gåva?

2017-11-18 i Gåva
FRÅGA |Hej, har ett problem då min pappa vägrar ge mig mina födelsedagspengar. Jag är 20 år och har inte haft någon kontakt med min pappa på länge. När jag frågar om jag kommer få mina födelsdagspengar vägrar han ge mig dem. Han sätter in pengarna "till sig själv" då han använder sig av sin bank och gör olika sparkonton till sina barn. Det är så att han sätter in pengar varje år på ett av hans konton som står i mitt namn. Varje år görs nya inbetalningar till mitt sparkonto i min pappas namn, vilket betyder att summan har ökat varje år då jag endast fått pengar "inbetalade till mitt sparkonto". Då jag aldrig sett dessa pengar och inte har kontroll över dem undrar jag om det finns något jag kan göra för att få dem? Jag vet inte ens om han har spenderat alla mina pengar men kan jag på något sätt kräva att få dem? Jag tänker mig att det är en form av gåva som jag egentligen skall ha men inte fått besittning till. Väldigt hjälpsamt med svar, tack.
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har helt rätt i att det rör sig om en gåva, och eftersom pengar är lös egendom så är gåvolagen tillämplig i den här situationen. Enligt 1 § gåvolagen är en ett löfte om gåva inte bindande förrän gåvan fullbordats. Undantag görs om löftet finns i ett skuldebrev eller någon annan handling som överlämnats till den som ska ta emot gåvan, alltså till dig. Reglerna ser ut på det här viset för att det inte ska gå att "råka" lova bort gåvor.Om du inte har fått ett skriftligt gåvolöfte krävs det att gåvan är fullbordad för att den ska vara bindande. För att gåvan ska anses vara fullbordad måste du enligt 2 § gåvolagen ha fått den i din besittning. Du skriver att kontot egentligen är din pappas och att du inte har någon kontroll över det. Vid sådana förhållanden räknas det dessvärre inte som att du fått besittning till pengarna, även om kontot står i ditt namn. Gåvan är därför inte fullbordad. Utan en skriftlig utfästelse från din pappa finns det därför ingen möjlighet att på juridisk väg kräva ut pengarna.Vänliga hälsningar

Krav för en gåvas giltighet

2017-11-12 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag undrar om handverktyg och en gammal cykel som jag använder ska ingå i kvarlåtenskapen efter min avlidna far? Jag har brukat dem i 15-20 år med underhåll.Jag frågade honom mot slutet och tidigare om jag kunde se dem som mina och fick ja på den frågan.M.v-h. Jakob
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som har skett är att din pappa har gett dig lös egendom utan ersättning. Det skulle alltså kunna röra sig om en gåva. För att det ska röra sig om en gåva ska tre kriterier vara uppfyllda. Den ska bygga på frivillighet Det ska finnas en gåvoavsikt och Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren Dessa tre kraven är med hög sannolikhet uppfyllda om din pappa, som du säger, har sagt att du kan betrakta egendomen som din egen.Problemet med muntliga gåvor är att du som gåvotagare har svårt att bevisa vid en eventuell tvist att det är du som äger egendom. Men det faktum att du har haft egendom och använt den i 15-20 år är till din fördel. Kanske finns det någon annan släkting som kan hjälpa dig att intyga att föremålen har getts till dig av din pappa?Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Ge halva huset till sambo

2017-11-10 i Gåva
FRÅGA |Jag och min sambo äger vår villa ihop. Min sambo vill nu ge sin halva del i gåva till mig. Räcker det med gåvobrev o ansöka om lagfart på mig? Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det stämmer att det som du och din sambo kan behöva göra är att skriva ett gåvobrev samt ansöka om lagfart. tt gåvobrev är ett avtal där det står att hon vill ge dig halva andelen av villan som gåva och hur mycket gåvan är värd.Om ni behöver hjälp med att skriva ett korrekt gåvobrev så kan vi på Lawline självklart hjälpa er. Ni är välkommna att kontakta oss på:Telefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ge bort fastigheten till barnen men behålla lånen

2017-11-08 i Gåva
FRÅGA |Hej!Vi , jag och min sambo , äger en fastighet tillsammans som vi har lån på.Vill skriva över fastigheten på barnen som är myndiga , som gåva , men vi ska stå kvar på lånen.Hur gör vi enklast?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns inga rent juridiska regler som skulle hindra er från att ge bort eller överlåta er fastighet till era barn. Det finns heller inga regler som säger att lånen automatiskt måste gå över till barnen när ni ger bort huset. Det vanligaste vid en överlåtelse är dock att även lånen övergår till mottagaren. Men banken eller långivaren som ni har tagit lånet hos måste först godkänna att skulden flyttas över till era barn. Med anledning av det här så kan ni överlåta fastigheten och fortfarande behålla lånen.Om lånet inte flyttas över så innebär det att den panträtt som belåningen innebär kvartstår. Fastigheten är alltså fortfarande en säkerhet för att lånet återbetalas, oavsett vem som har skulden. Med anledning av detta så är det vanligt att banken brukar vilja att man flyttar över lånet. Det finns dock inget krav på att man måste göra det.Ifall ni vill ge bort er fastighet till era barn så behöver ett gåvobrev skrivas enligt reglerna i Jordabalken 4 kap 1 och 29 §§. Där framgår det kort att gåvobrevet ska innehålla uppgift om:- Vilken fastighet det rör sig om- Fastighetens värde- Förklaring från er att ni vill ge bort fastigheten- En förklaring om att ni kommer att behålla lånen på fastigheten trots överlåtelsen- Både er och barnens underskriftVi på Lawline kan självklart hjälpa er att skriva ett gåvobrev. Detta kan vi göra mot en kostnad på 995 kr. inklusive moms, se http://lawline.se/avtal/gavobrev.Kontakta oss påTelefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Återtagande av katt som skänkts bort till vän

2017-11-18 i Gåva
FRÅGA |Hej! I somras tog jag hand om två katter åt en vän varav den ena gav hon till mig då katterna ej fungerade tillsammans. Hon skrev flera gånger katten är min och ska flytta till mig. Jag tog hand om båda katterna i flera månader och stod för alla kostnader, varav katten jag skulle få fortfarande är kvar och jag betalar allt för henne. I meddelande finns det flera gånger sagt att katten är min och ska bo hos mig. Även bevis på att katterna ej får vara tillsammans då dom inte tål varandra. Nu vill plötsligt personen jag fick katten av ha tillbaka den från ingenstans. Vad gör jag, vad har jag för rättigheter? Vad jag kan läsa enligt lag ska ju katten vara min då hon skrivit hon gett den till mig flera gånger. Kan hon plötsligt ta tillbaka katten för hon ångrar sig?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt gåvolagen och avtalslagen är gåvor bindande, har du en gång fått en katt av din vän så ska den alltså vara din nu. Detta är som vilket avtal som helst och ska hållas, man kan inte helt plötsligt ta tillbaka det man en gång gett bort. Det enda undantaget för när det kan vara okej att ta tillbaka något som man en gång skänkt bort är om man gjort ett förbehåll om detta. Ett exempel på ett sådant förbehåll är om man säger att "om jag vill ska jag kunna ta tillbaka denna" eller att "om omständighet X inträffar ska gåvan gå tillbaka". Om din vän på något sätt har sagt att du till exempel endast skulle ha katten på prov, att de skulle testa att para ihop katterna igen senare framöver eller liknande så skulle man kunna se det som att hon har gjort ett giltigt återtagandeförbehåll. I detta fall skulle hon kunna ta tillbaka katten. Ett förbehåll kan ibland anses framgå av omständigheterna, det kan alltså gälla även om man inte har sagt något uttryckligen om det. Det kanske var helt självklart att hon menade att hon skulle få tillbaka katten om ett halvår eller liknande, det beror helt på omständigheterna i fallet (vad som sagts mellan parterna i tidigare samtal till exempel). Om hon inte på något sätt har sagt eller gjort tydligt att hon ska kunna ta tillbaka katten i framtiden så gäller huvudregeln, nämligen att katten nu är din och att hon INTE har rätt att ta tillbaka den. Du har alltså antagligen en rätt att behålla katten, det beror lite på vad som har sagts mellan er. Eftersom du kan visa upp flera sms där hon uttryckligen sagt att katten nu är din så borde du ha rätten på din sida, även om hon skulle stämma dig i domstol eller liknande. Om hon har sagt att katten är din och inte gjort något förbehåll så ÄR den din nu. Ifall hon hävdar att hon har gjort ett förbehåll så är det dessutom hon som måste bevisa detta vilket såklart kan bli svårt. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ge tillbaka fastighet man har fått i gåva

2017-11-12 i Gåva
FRÅGA |Våra föräldrar gav oss deras fastighet som gåva för 30 år sedan, nu är vi båda två över 40 år och bori egna fastigheter och är gifta samt har barn.Nu vill vi giva dem åter fastigheten genom att ge den som gåva så att de säkert kan bo kvar i huset ifall något oförutsett skulle hända någon av oss.Våra föräldrar har bott i fastigheten hela tiden samtsvarat för underhåll och reparationer.Lånen har föräldrarna erlagt räntan för sedan överlåtelsen de är är nu på ca 0,5 miljoner och taxeringsvärdet 1,756 miljoner kronor 2014.Kostnaden för fastighetsavgiften har reglerats genomatt vi tillgodoräknat oss ränteavdragen för två av lånen med hälften vardera.Det tredje lånets ränteavdrag har en av föräldrarna använt eftersom dem båda samt barnen står som gäldenärer för detta lån.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga juridiska hinder mot att ni ger tillbaka fastigheten till era föräldrar som gåva. För att en gåva ska föreligga måste följande uppfyllas; frivillighet, gåvoavsikt samt en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren. En gåva utlöser ingen kapitalbeskattning, således så kommer era föräldrar inte behöva skatta för mottagandet av fastigheten. Det finns till och med en specialregel när det gäller gåva av fastighet, ni kan teoretiskt sett ta mot en summa motsvarande fastighetens taxeringsvärde utan att era föräldrar behöver skatta för fastigheten.Det är era föräldrar som sedan ska söka om lagfart för fastigheten. Någon stämpelskatt kommer inte behöva betalas om ni ger fastigheten som gåva utan att få någon ersättning för den.Hoppas detta var svar på din fråga!Om du har några kompletterande frågor kan du maila mig på zorba.hallsten@lawline.seMed vänlig hälsning,

Ge bort fastighet

2017-11-09 i Gåva
FRÅGA |Hej, vi är ett gift par som vill ge bort vår näringsfastighet, en mindre tomt bebyggd med endast en ekonomibyggnad (ägs nu av vårt HB där vi är enda delägare) till oss själva. Det finns inga skulder som ska tas över. Kan vi använda en vanlig gåvobrevsmall eller kanske formulera ett gåvobrev själva i all enkelhet? Vilka formkrav ställs? Krävs vidimering av namnteckningar på samma sätt som vid gåva mellan privatpersoner?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Ifall ni vill ge bort er näringsfastighet så går det bra med att ni skriver ett vanligt gåvobrev. Gåvobrevet behöver vara skriftligt och skrivas enligt reglerna i Jordabalken 4 kap 1 och 29 §§. Där framgår det kort att gåvobrevet ska innehålla uppgift om:- Vilken fastighet det rör sig om- Fastighetens värde- Förklaring från er att ni vill ge bort fastigheten- Både er och mottagarens underskriftJag kan inte läsa i paragraferna att det skulle behövas en vidimering av namnteckningarna. Men jag tänker att det aldrig kan vara fel om man ändå gör det för oredlighetens skull.Vi på Lawline kan självklart hjälpa er att skriva ett gåvobrev. Detta kan vi göra mot en kostnad på 995 kr. inklusive moms, se http://lawline.se/avtal/gavobrev.Kontakta oss påTelefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gåvor är bindande så fort de har fullbordats

2017-11-07 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har fått en katt från hans syster då den inte gick ihop riktigt med en av hennes katter. Vi har haft henne i flera månader nu, problemet är bara att från början så övertog hans syster katten från en vän till henne som nu vill ha katten tillbaka. Vi vill verkligen inte lämna tillbaka henne och hon verkar trivas jättebra här, när hon kom hit var hon underviktig och väldigt skygg, nu är hon själva motsatsen. Samtidigt som det inte känns rätt att skicka katten fram och tillbaka då den absolut inte skulle må bra av det. Har hon rätt att ta tillbaka katten? Hon har inte lånat ut henne utan gav bort henne helt och hållet, och det finns sms-konversationer som bevis på det.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt har din sambos syster fått katten av hennes vän. Din sambos syster har sedan gett katten till dig. Det som är intressant ur ett juridiskt perspektiv är om din sambos systers vän är bunden av gåvan. Eftersom gåvan har överlämnats (fullbordats) och ni kan bevisa att katten var menat som en gåva, ser jag ingen anledning till att gåvan inte skulle vara bindande (1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva). Hon har alltså inte rätt att ta tillbaka katten. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!