Gåva eller lån samt dröjsmålsränta

2018-01-16 i Gåva
FRÅGA |Jag bodde med en kille vi var mest vänner. Han gav mej 55.000 kr för jag behövde pengar för annars fick jag bo på en annan ort eller få dom av någon annan. Jag bad aldrig honom överföra dessa pengar han valde själv att göra det och skrev att han gjorde det bara för att jag skulle slippa den andra människan på den andra orten. Är något av detta Olagligt? Eftersom han påstår att han ska stämma mej på 200.000 tusen nu om jag ej ger tillbaka detta. Och sen påstår han att vi har haft ett förhållande men om vi hade det betyder det då att jag kan få ut hälften av kostnaden på bilen? som han nyligen har sålt.
Julia Zarour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är helt lagligt att ge/låna ut pengar till andra så länge den som ger/lånar ut kan förfoga över ens tillgångar vilket jag utgår från i detta svar varför handlingen om 55.000 kr är laglig. Vad avser om du är skyldig att lämna tillbaka pengarna eller inte så är svaret beroende av om det var en gåva eller ett lån. Kriterierna för att något ska ses som gåva är följande: 1. det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring2. gåvan ska ges frivilligt från gåvogivaren och 3. det ska finnas en gåvoavsikt Alla dessa tre kriterier måste vara uppfyllda. Vad som kan vålla problem är just om din vän haft gåvoavsikt om han haft det vid tillfället när betalning gjordes så behöver inte du betala tillbaka något. Detta blir en bevisfråga varför jag inte kan ge ett exakt svar. Om det är så att detta inte var en gåva så är du skyldig att betala till tillbaka pengarna. Eftersom någon ränta inte är avtalad så har inte din vän inte rätt till det. Den enda räntan han har rätt till är dröjsmålsränta som är angiven i lag (räntelagen). För att dröjsmålsränta ska börja löpa förutsätts en förfallodag på betalning. Med andra ord "när En är sen med sin betalningen". Dröjsmålsränta beräknas enligt lag genom en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan ökat med åtta procentenheter (3, 6 och 9 §§ räntelagen). Vad avser om du har rätt till hälften av kostnaderna från försäljningen av bilen så blir svaret nej eftersom ni inte är gifta. När man är sambo med någon så utgör inte bil samboegendom. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Kan man tillbaka en gåva?

2018-01-13 i Gåva
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Om en person ger en gåva och man sinsemellan skriver papper på det. Kan han då hota med att ta det tillbaka?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ett löfte om gåva inte är bindande så länge gåvan inte fullbordats. När gåvan avser lös egendom, exempelvis pengar eller lösa saker, fullbordas gåvan genom att den kommer i mottagarens besittning (dvs ger bort gåvan). Däremot är ett skriftligt löfte om gåva, såsom ett gåvobrev, normalt bindande för givaren. Det innebär att givaren inte kan ta tillbaka gåvan när gåvobrevet överlämnats till mottagaren. I ditt fall verkar gåvan kommit i mottagarens besittning, varför den som gett gåvan inte kan ta tillbaka den.Med vänlig hälsning,

Behövs gåvobrev vid gåva av pengar?

2018-01-10 i Gåva
FRÅGA |Gåvobrev till min sambo gäller 2 miljoner skall gåvobrevet bevittnas av två personer samt undertecknas av mig och min sambo.
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att det handlar om gåva av pengar, detta kommer alltså att vara min utgångspunkt när jag besvarar din fråga. Eftersom pengar då är lös egendom, så blir Lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL) tillämplig (GåvoL 1 §). Vad gäller vid gåva av pengar?Det enda som krävs vid gåva av pengar, alltså lös egendom, är att pengarna måste ha kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (GåvoL 2 §). Att pengarna kommit i mottagarens besittning, innebär med andra ord att mottagaren fått pengarna överlåtna till sig och fått kontroll över dem. Några formella krav existerar alltså inte vid gåva av pengar. Något gåvobrev behövs därför inte vid gåva av pengar, gåvan blir alltså giltig så fort din sambo fått pengarna.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Ändra innehållet i ett gåvobrev

2017-12-31 i Gåva
FRÅGA |Om man fått ett hus i gåva , och den ena avlider. Medans den andra är psykiskt sjuk och gör ett mindre helvete för resterande personer o huset. Kan man bryta den klausulen som skrevs?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Endast gåvogivaren kan ensidigt ändra villkor i ett gåvobrev om gåvan gavs med ett sådant förbehåll. Som gåvotagare kan man inte ensamt ändra de villkor vilka på gåvan gavs.Vänligen,

Formkrav: Behövs gåvobrev bevittnas?

2018-01-14 i Gåva
FRÅGA |Gåvobrev till min sambo gäller X miljoner. Skall gåvobrevet bevittnas av två personer samt undertecknas av mig och min sambo?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga krav på att gåvobrev ska bevittnas. Det som krävs är att du skriver på gåvobrevet och ger det till din sambo. 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. Det är däremot alltid en fördel att ha bevittnade avtal, eftersom det då finns personer som kan intyga avtalets riktighet! Lawline hjälper dig gärna att skriva gåvoavtalet, klicka här för mer information!

Vem skall behålla originalet av gåvobrevet - gåvogivaren eller mottagaren?

2018-01-11 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag ger vårt barn aktier i gåva och skriver ett gåvobrev. I gåvobrevet skriver jag, att gåvan skall utgöra förskott på arv. Barnet "kvitterar" gåvan genom att skriva, att han "tacksamt mottager gåvan". Detta gåvobrev skriver jag ut och kopierar. Vem skall behålla originalet - gåvogivaren eller mottagaren? Vem skall ha kopian? Tacksam för svar
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det spelar ingen roll vem av er som behåller originalet och vem av er som får en kopia. Det finns nämligen inga speciella formkrav för hur ett gåvobrev ska upprättas. Det är alltså helt upp till er själva hur ni väljer att göra.Med Vänliga Hälsningar

Kan man skriva gåvobrev som säger att det ska vara enskild egendom i efterhand?

2018-01-09 i Gåva
FRÅGA |HejMin dotter ska skiljas och jag undrar över vissa tillhörigheter som hon fått i gåva. En fotölj, en tv och ett skåp dessa fick hon i gåva innan de gifte sig och vi vill skriva gåvobrev så de inte tas med i bodelning. Hur gör man detta?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Man kan inte i efterhand skriva ett gåvobrev om att en gåva som en person tidigare fått ska vara enskild egendom. Man kan inte i efterhand påverka och sätta upp villkor för egendom som man inte längre äger. Att det skulle anses som enskild egendom ska alltså ha framkommit redan vid gåvotillfället.Ett sätt för din dotter att ändå få dessa gåvor till att bli enskild egendom är genom äktenskapsförord som även kan skrivas under äktenskapet och alltså inte endast inför ett äktenskap (7 kap. 3 § äktenskapsbalk). Då krävs förutom att det är skriftligt även att båda makarna skriver under äktenskapsförordet vilket eventuellt kan bli svårt om skilsmässa nu redan är aktuellt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Gåva av fastighet från förälder till barn, blandad gåva samt förskott på arv

2017-12-28 i Gåva
FRÅGA |Hej,Min mamma äger själv 2 fastigheter, en villa och ett sommarställe. Hon vill skriva över huset till mig som gåva samt sommarhuset till min andra bror som gåva. På huset finns ett lån på SEK 400 000 och huset värderas till c a 6-7 miljoner. Finns det några speciella regler för att göra detta och hur går hon tillväga?Tacksam för svar
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du bara har en bror och att ni två är er mors enda bröstarvingar.Reglerna om gåva av fastighet finner du i 4 kap. 29-31 §§ JB. Det som i praktiken blir relevant är 4 kap. 1 § JB. Jag rekommenderar att du följer länken och läser paragrafen själv, men enligt min uppfattning är det för er relevanta att ni måste upprätta en gåvohandling för varje fastighetsöverlåtelse som undertecknas av din mor samt av dig/din bror i respektive gåvohandling. Handlingen måste även innehålla en förklaring av er mor att egendomen överlåts till dig/din bror.Jag tolkar även din fråga som att du ska ta över lånet som fastigheten står som säkerhet för. Enligt min uppfattning kommer inte detta utgöra något problem. I fallet NJA 2008 s. 457 konstaterade Högsta domstolen (HD) att blandade gåvor, det vill säga gåvor med vissa betungande inslag, är accepterbara bland annat om gåvodelen överstiger skulddelen och en genuin gåvoavsikt finns. Såsom jag tolkar fallet och din fråga bör det alltså inte bli några problem för dig.En möjlig komplicerande fråga är om detta ska betraktas som förskott på arv. Av 6 kap. 1 § ÄB följer att en gåva som ges till en bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv när denne ärver arvlåtaren. Är villan du ska få värd mer än sommarstället din bror ska få kommer alltså detta sannolikt innebära att du vid din mors bortgång kommer anses ha fått ett förskott på ditt arv som din bror ska kompenseras för. Detta är dock endast en presumtionsregel vilket innebär att din mor kan föreskriva, lämpligen i gåvohandlingen, att gåvorna inte ska ses som förskott på arv. Jag rekommenderar att du diskuterar denna fråga med din mor och bror och försöker komma fram till en lösning ni finner rättvis. Om ni är nöjda med att du och din bror får fastigheterna som det är oavsett värdet kan helt enkelt er mor skriva in att gåvorna inte ska ses som förskott på arv och därmed kommer ni ärva lika vid bouppteckningen i framtiden.Slutligen bör du ansöka om lagfart när gåvan fullbordats.För att kort sammanfatta mitt svar: din mor ska upprätta en gåvohandling enligt formkraven i 4 kap. 1 § JB. Utöver detta bör ni diskutera frågan om förskott på arv med det jag skrev om detta i åtanke. Sist av allt bör du ansöka om lagfart.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning