Efterlevande maka vill ge fritidshus i gåva till sin dotter

2018-03-19 i Gåva
FRÅGA |Hej,Efter min pappas död för några månader sedan står nu min mamma som ensam ägare till ett fritidshus som hon inte vill och orkar ha kvar. Jag har en syster som som inte är intresserad av att ha det kvar och för hennes del spelar det ingen roll om jag köper det från mamma eller om mamma ger det som gåva. Min fråga är då om mamma kan ge det som gåva enbart till mig eller om hon ger det till mig och min syster och jag sedan köper ut henne. Vilket är det vanligaste sättet att gå till väga på? Eller om jag ska köpa det från mamma, är det då taxeringsvärdet man brukar ha som pris?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Om din mor ger fritidshuset till dig i gåvaDin mor kan ge fritidshuset till dig i gåva med en föreskrift om att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, då gör det inte det heller när din mor avlider och du och din syster ska dela upp tillgångarna (6 kap. 1 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K6). Om fritidshuset är fast egendom finns det vissa formkrav att iaktta vid upprättande av gåvobrev. Tror du att ett sådant handlande, att du får fritidshuset i gåva utan att betala något för det, kan leda till oegentligheter mellan dig och din syster kan din mamma ge er båda huset i gåva för att du sedan ska köpa ut din syster. Det är upp till er, kommer slutdestinationen av huset att vara du som ensam ägare är det lättast att du helt enkelt får huset direkt som beskrivs ovan, men då får din syster ingenting för huset. Vill du att hon också ska bli ersatt, eller få någonting, behöver din mamma inte skriva tillägget om att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Utelämnar din mamma det tillägget kommer bodelningsförättaren att räkna in fritidshuset i din mammas behållning på grundval av presumptionen att gåvan var ett förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K6), och vidare räkna av husets taxeringsvärde från din del av arvet. Vilket pris ska du betala till din mamma om du skulle köpa fritidshuset?Taxeringsvärdet är det värde som används vid bodelningen för att fastställa värdet på en fastighet, marknadsvärdet ska dock alltid antecknas eftersom det är det värde man räknar med att en försäljning hade kunnat dra in. Marknadsvärdet är det värdet som rätteligen anger hur mycket fritidshuset faktiskt hade kunnat säljas för. Marknadsvärdet är ett mer rättvisande pris att använda sig av, trots att taxeringsvärdet speglar marknadspriset på så sätt att det är 75% av marknadsvärdet. SammanfattningsvisSammantaget så är det absolut lättaste sättet att din mamma ger dig fritidshuset i gåva, och om du inte vill att gåvan ska tas upp som förskott på arv bör din mamma göra ett tillägg i gåvobrevet om att det inte ska ses som ett förskott på arv. Vidare om du skulle bestämma dig för att köpa huset av din mamma så är det marknadsvärdet som är det mest rättvisande. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gåvobrev gällande fastighet - förbehåll att släkten ska tillfrågas först

2018-03-09 i Gåva
FRÅGA |Hej,Finns det nåt sätt att i ett gåvobrev gällande fastighet, begränsa framtida försäljning av fastigheten. Att när fastigheten ska säljas vidare så ska släkt först tillfrågas om de vill köpa huset till marknadsvärde, innan fastigheten läggs ut till allmän försäljning?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåva av fastighet regleras i jordabalken (JB). Att i ett gåvobrev begränsa framtida försäljning av fastigheten är ett så kallat överlåtelseförbud. Man kan i ett gåvobrev ta in ett villkor om att släkten först ska tillfrågas när fastigheten ska säljas vidare (4 kap. 29 § JB, som hänvisar till 4 kap. 3 § 3 punkten JB). Gåvotagarens rätt att överlåta fastigheten inskränks. När ett sådant överlåtelseförbud har tagits in i gåvoavtalet är det bindande mellan parterna (gåvogivaren och gåvotagaren). Överlåtelseförbudet ska skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel (20 kap. 14 § JB). Tredje man hindras då från att förvärva fastigheten i strid med överlåtelseförbudet eftersom det inte går att åberopa god tro (18 kap. 8 § JB). Du kan få hjälp med att upprätta ett gåvoavtal via Lawline här. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du även kontakta Lawlines juristbyrå eller ringa oss för juridisk rådgivning. Telefon 08-533 300 04, öppettider mån-fre 10.00-16.00. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

När är ett gåvobrev av hus giltigt?

2018-03-06 i Gåva
FRÅGA |Minbror hävdar att vår mor skrivit ett gåvobrev,så handvård som ägare av huset.Jag vill ej bo i huset vilket min bror vill, då känns som han lurar vår mor.Honnekar till detta. Men samtidigt låg pappet på bordet om att skicka in pappet på ägarskiften. Blir jag helt arvslös nu.Mamma säger att hon inte gjort det. Hon är 93 o början till lite dement.Tacksam för ett svar
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att det finns ett gåvobrev som säger att huset ska tillfalla din broder. Du nämner att det handlar om gåva av hus och jag tolkar det som att det är en fastighet. Din bror hävdar att din mor skrivit brevet men både du och din mor tvekar på att det är sant. Jag kommer i mitt svar främst utgå ifrån ärvdabalken (ÄB), jordabalken (JB). Är gåvobrevet giltigt?För att ett gåvobrev av en fastighet ska vara giltigt krävs det att brevet uppfyller vissa krav, 4 kap 29 § JB. Gåvobrevet ska vara undertecknat av både din mor och din bror. Det ska framgå i gåvobrevet att din mor avser att ge bort fastigheten och exakt vilken fastighet som gåvan handlar om, 4 kap 1 § 1 st JB. Om inte dessa uppgifter finns med i gåvobrevet är det inte giltigt, 4 kap 1 § 3 st JB. Det krävs alltså att din mor skrivit under gåvobrevet för att det ska vara giltigt. Det framgår inte i frågan om en sådan signatur finns på brevet eller inte. Om förutsättningarna ovan är uppfyllda är alltså själva gåvobrevet giltigt. Det är sedan detta brev som ska skickas in inskrivningsmyndigheten för utfärdande av lagfart. För att få lagfart är ett av kraven att din mors underskrift bevittnats av två vittnen, 20 kap 7 § 1 punkten JB. Det framgår inte att det finns några vittnen av din fråga. Detta blir alltså ett problem när din bror ska söka lagfart. Den kommer förklaras vilande och din bror får det svårt att blir den rätte ägaren offentligt. Blir du helt arvslös? Som arvinge(barn) till din mor har du alltid rätt till din laglott, 7 kap 1 § ÄB. Din laglott är halva arvslotten. Om gåvobrevet inte går att ogiltigförklara så kan du begära jämkning av brevet. Det innebär att du får din del av arvet. Om du vill ha din laglott så måste du som nämnt begära jämkning och detta måste ske senast 6 månader efter att du fick kännedom om gåvobrevet, 7 kap 3 och 4 § ÄB. Sammanfattning: Gåvobrevet behöver innehålla en överlåtelseförklaring, fastighetsbetekning och dessutom vara undertecknad av både din mor och din bror. Om inte detta är uppfyllt så faller gåvobrevet. Du har rätt till din laglott och denna kan varken testamenteras bort eller ges bort i gåva. Av den information jag har fått så bedömer jag chansen stor att lyckas nå rättvisa i frågan. Det grundar jag till stor del på att din mor själv säger att brevet är falskt och att det varken verkar finnas vittnen eller en underskrift. Jag råder dig därför att boka en tid med våra jurister för att gå vidare med frågan. Det gör du enkelt här: http://www.Lawline.se/boka. Hoppas det var svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen annars! Med vänlig hälsning,

Giltighet av villkorat gåvobrev.

2018-03-04 i Gåva
FRÅGA |Hej, Jag har en släkting som vill ge sitt hus i gåva till sin fru och deras gemensamma son med förbehåll att släktingen får bo kvar i huset till sitt frånfälle. Kan man skriva in en klausul i gåvobrevet att gåvan kommer att återgå så att båda blir hälftenägare av huset för det fall någon av dem skulle vilja skilja sig i framtiden?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall kommer Jordabalken (JB), Äktenskapsbalken (ÄktB) samt Ärvdabalken (ÄB) att aktualiseras.Jag förstår er situation som att din släkting är gift och har ett gemensamt barn med sin fru samt att de inte har något äktenskapsförord som skulle inskränka fruns rätt till den gemensamma bostaden vid eventuell skilsmässa eller död.Om det inte finns något äktenskapsförord kommer egendomen att delas lika mellan makarna vid en bodelning (11 Kap 3 § ÄktB).Gåva av fastighet.En sådan klausul som du beskriver skulle komma att gälla mellan frun och din släkting. Däremot gäller klausulen ett villkor som är på s.k. obestämd tid. Det är inte säkert på förhand när eller om din släkting kommer att skilja sig. I det fallet att ett villkor är giltigt en längre tid än två år eller är på obestämd tid är det ogiltigt mot den som gåvotagaren överlåter fastigheten (4 Kap 30 § JB).Dvs. din släktings fru skulle kunna sälja fastigheten med bindande verkan trots klausulen, eftersom den är på obestämd tid. Däremot gäller klausulen mellan din släkting och frun vilket innebär att din släkting kan kräva att få gåvans värde.En alternativ lösning.Eftersom det finns osäkerheter med att ge bort en fastighet i gåva med en sådan klausul kan man titta på alternativa lösningar. I och med att jag inte vet alla omständigheter i din släktings situation ger jag allmänna råd.I och med att din släkting är gift och jag utgår från att det inte finns ett äktenskapsförord kommer hens fru att ärva bostaden av honom vid hens död (3 Kap 1 § ÄB) och ifall de skiljer sig kommer det att ske en hälftendelning mellan makarna (11 Kap 3 § ÄktB). Därmed ser jag, med beaktande av de omständigheterna jag känner till, inte ett behov av att ge bostaden i gåva till frun. Sammanfattning.Sammanfattningsvis kan din släkting ge fastigheten i gåva med en sådan klausul. Klausulen kommer dock enbart vara giltig mellan gåvogivaren och gåvotagaren, dvs. mellan din släkting och hens fru.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Villkor i gåvoavtal respektive testamente

2018-03-13 i Gåva
FRÅGA |Hej!Min mor har väldigt mycket skog som jag vet att hon inte vill att vi säljer den dag hon är borta. Hon vill att vi ska förvalta den. Hon vet nog att vi innerst inte att vi inte kommer att orka med att ta hand om skogen en gång (med de livssituationer och långa avstånd till denna skogsfastighet som vi har) även om vi inte sagt något om detta.Kan hon om hon skulle misstänka detta skänka bort skogen eller testamentera den till någon annan eller kan hon skriva att skogen ska vara kvar i det skick som hon önskar?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha svar på dels om din mor kan skänka bort skogen, dels om hon kan testamentera bort den, med villkor om att den ska vara kvar i det skick hon önskar.Vad gäller din första fråga har din mor, så länge hon är i livet, all möjlighet att göra som hon vill med skogen som sin egendom. Detta innebär att hon kan skänka bort skogen, och hon får göra av det vilken anledning hon vill. Regler om gåva av fast egendom finns i jordabalken 4 kap. Om hon vill ge bort skogen till dig måste ett skriftligt gåvobrev skrivas under av din mor och dig (4 kap. 1 §). Din mor har även möjlighet att skänka bort fastigheten med villkor om att ni inte får sälja den vidare, eller att den ska vara kvar i ett skick hon önskar (4 kap. 29 §). Däremot gäller villkoret endast mellan dig och din mor så länge hon är i livet.Vad gäller din mors möjlighet att testamentera bort skogen beror det lite på hur hennes ekonomiska förhållanden ser ut i övrigt. Du (och dina eventuella syskon) har som din mors bröstarvingar rätt att ärva efter henne. Regler om detta finns i ärvdabalken. Bröstarvingar har rätt till åtminstone sin laglott ur kvarlåtenskapen. Samtliga bröstarvingars laglott utgör sammanlagt hälften av kvarlåtenskapen. Om din mor skulle testamentera bort skogen till annan än er, och värdet av skogen utgör mer än hälften av hennes kvarlåtenskap, innebär detta att ni har möjlighet att få ut ett värde åtminstone motsvarande laglotten av den som din mor har testamenterat skogen till (7 kap. 3 §). Även i ett testamente där du (och dina eventuella syskon) är testamentstagare har din mor möjlighet att upprätta ett villkor om att ni inte får sälja skogen vidare, eller att den ska vara i ett skick hon önskar. Skillnaden mellan ett villkor vid gåva och ett villkor i ett testamente är att du som testamentstagare är bunden av det villkoret under hela din livstid. Du har däremot möjlighet att testamentera bort skogen för framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Villkorad fastighetsöverlåtelse - godkännande av gåvogivare krävs vid försäljning eller pantsättning

2018-03-09 i Gåva
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående förändring i avtal. Jag och min sambo fick en fastighet i gåva av mina föräldrar några år sedan. På fastigheten byggde vi ett nytt bostadshus som vi bott i sen dess. I gåvobrevet står det att mina föräldrar måste godkänna ett överlåtande eller en pantsättning av vår fastighet (alltså den skänkta fastigheten). Vi vill nu ändra detta då vi har förstått att det kommer bli juridisk strul om vi vill sälja huset efter att någon av mina föräldrar har avlidit. Hur bör det nya avtalet formuleras? Räcker det med att formulera ett nytt avtal där det står att tidigare överenskommelse inte längre gäller utan att vi nu har rätt att överlåta eller pantsätta fastigheten vi äger?
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga är det otydligt om dina föräldrar godkänner att ni ändrar gåvoavtalet, men jag förutsätter att det är så eftersom det inte går att ändra villkoren utan deras samtycke. Då det i detta fall rör sig om ett gåvobrev om fast egendom är det Jordabalken (1970:994) (JB) som ska tillämpas. Det som skiljer gåvobrev om fast egendom från de flesta andra typer av gåvobrev är att de måste uppfylla vissa formkrav, enligt 4 kap 29§ JB. I detta fall har gåvan fullbordats, och om man i efterhand vill ändra villkoren i ett gåvobrev är en förutsättning för detta att gåvogivaren måste ge sitt medgivande. Utan detta gäller det som står i gåvobrevet.Från högsta domstolen (HD) finns ett rättsfall, NJA 2000 s. 262, i vilket man behandlar frågan om ändring av villkor i gåvobrev. HD fastslår att gåvogivaren inte har rätt att på egen hand ändra villkor efter att gåvan fullbordats som är i gåvotagarens intresse. Det som ligger till grund för bedömningen är i vems intresse ett villkor ligger, man ser till gåvogivarens avsikt med villkoret vid gåvotillfället. Samtidigt ska hänsyn tas till omständigheter som föreligger i fallet. Det intresse som ligger i fokus är att gåvogivarens avsikter och vilja respekteras.Regleringen på området är inte tydlig, men jag tolkar rättsfallet som att om både gåvogivaren som gåvotagaren tillsammans kommer överens om att ändra villkoren för gåvan, borde detta gälla. Med detta sagt råder jag dig att rådfråga en verksam jurist, med tanke på att det rör sig om fast egendom. Våra jurister på Lawline kan hjälpa till med sådana här frågor, se här. Det verkar även som att Kammarkollegiet fattar beslut i sådana här frågor, och kan ändra villkor i gåvobrev, se här. Lycka till!

Bostadsrätt som gåva utan att lån följer med

2018-03-05 i Gåva
FRÅGA |Kan min make (äger 50% i nuläget) ge mig som gåva 40% av hans ägarandel i vår BR och samtidigt stå kvar på lånen som tidigare?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent lagligt finns det inga regler som skulle hindra din make från att kunna ge bort eller överlåta en del av er bostadsrätt till dig. Det finns heller inga regler som säger att lånen automatiskt måste gå över till dig när han ger bort bostadsrätten. Banken, eller den part som dina föräldrar har tagit lånet hos, måste dock godkänna att skulden flyttas över till dig.I det fall din make ger dig del av bostadsrätten i gåva, men står kvar på lånen, innebär det att bostadsrätten är säkerhet för lånet även efter den genomförda gåvoöverlåtelsen. Skulle han av någon anledning inte betala skulden, kan bostadsrätten alltså tas i anspråk för att täcka lånet, eftersom bostadsrätten fortfarande är säkerhet för lånet. Detta trots att bostadsrätten (nästan helt, 90 %), som jag tolkar frågan) blir din genom gåvan. Du får alltså vid en sådan omständighet lösa skulden för att behålla bostadsrätten, alternativt så genomför banken en tvångsförsäljning på exekutiv auktion.SammanfattningsvisDin make kan överlåta del av bostadsrätten till dig och stå kvar som låntagare, om banken godkänner det.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur gör man för att överlåta fastighet i gåva till sambo?

2018-02-28 i Gåva
FRÅGA |HejJag har varit sambo i 25 år och vi byggde ett hus för 2 år sedan. Allting står skrivet på min sambo men nu vill vi att hälften av fastighet , lagfart ska ges i gåva till mig. Hur går vi till väga? Räcker det menågra blanketter som ska fyllas i och kan ni i sådana fall länka dit?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvoavtalDet första ni ska göra är att upprätta ett gåvoavtal där din sambo skriver att hälften av fastigheten ges i gåva till dig. För att en gåva av fastighet ska bli giltig krävs det att avtalet är skriftligt, att din sambo uttrycker en vilja att ge dig halva fastigheten i gåva samt att ni båda skriver under avtalet. Observera att era underskrifter ska bevittnas av två personer. Det är också viktigt att ange vilken fastighet gåvan gäller eftersom lantmäteriet kräver den uppgiften vid ansökan om lagfart. Även datum och eventuella andra villkor för gåvan bör finnas med. (4 kap 29 § samt 4 kap 1-3 §§ jordabalken, här)LagfartSedan ska du ansöka om lagfart för den halva av fastigheten du har fått. Detta måste ske inom tre månader från det att gåvoavtalet skrivs under. Du ska då skicka med gåvoavtalet i din ansökan. Även ett värdeintyg ska bifogas i det fall att fastigheten inte har fått ett taxeringsvärde för föregående år. (20 kap 2 § jordabalken, här)Vanligtvis när en fastighet förvärvas ska både stämpelskatt och en expeditionsavgift betalas. Vid gåva ska expeditionsavgiften alltid betalas, men du betalar bara stämpelskatt om du övertar ett lån eller betalar något för den del av fastigheten du får genom gåvoavtalet. Länkar:Exempel på mall för gåvoavtal, här. Blankett för ansökan har du här. Lantmäteriets hemsida med mer information om lagfart samt om vilka krav som ställs på gåvobrevet, här. Jag vill understryka att det är viktigt att gåvoavtalet blir som detaljerat som möjligt för att undvika framtida tvister. Skulle ni känna att ni behöver hjälp med att upprätta avtalet är ni varmt välkomna att ta hjälp av en jurist på vår juristbyrå. Ni hittar formulär för bokning av tid här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,