Får gymmet ändra medlemsvillkor?

2018-03-19 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har för två månader sen köpt ett gym medlemskap som gäller i 6 månader, där kontraktet inkluderade gym, boxning och dans. Nu när jag varje gång vill in och träna boxning så säger receptionen att de har ändrade regler och att jag måste betala 100 kr för uthyrning av boxningslokal. Vad gör jag?
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel i svensk rätt gäller att avtal ska hållas(pacta sunt servanda). Jag vet att gym brukar ha standardvillkor för köp av medlemskort. I dessa är det inte ovanligt att gymet förbehåller sig rätten att ändra vissa villkor. Det är vad som verkar ha skett i ditt fall. Det är därför alltid viktigt att läsa villkoren innan man ingår sådant köp. För att en sådan ändring ska vara okej krävs att skälet för ändringen är godtagbar. Om det är så att gymet inte har något sådant förbehåll i sina villkor så får de däremot inte ändra det till medlemmars nackdel. Först råder jag dig att gå igenom gymmets standardvillkor som brukar finnas på deras hemsida. Om du inte hittar sådant förbehåll rekommenderar jag dig att fråga gymmet vad de grundar sin ändring på och kräva samma förutsättningar som du hade vid köpet. Hoppas att det var svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig igen annars. Med vänlig hälsning,

Mäklares ensamrätt efter avslutat kontrakt

2018-03-18 i Avtal
FRÅGA |Hur lång tid gäller mäklarens ensamrätt på husförsäljning efter avslutat kontrakt? (3månaderskontrakt)
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En mäklares ensamrätt på husförsäljning efter avslutat kontrakt löper tills vidare, oftast med tio dagars ömsesidig uppsägningstid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad har jag för ansvar vid uppdrag att överföra pengar?

2018-03-16 i Avtal
FRÅGA |Någon ber mig föra över pengar mellan två konton som inte är mina. Mitt ansvar? Jag har fått inloggningsuppgifterna.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en fullmakt från någon att överföra pengar från ett konto till ett annat så finns det rättsligt inga problem med det. Du som fullmäktig får kompetens att rättshandla med bindande verkan för personen, så länge det sker inom fullmaktens ramar. Har du inte fått någon skriftlig fullmakt och genomför transaktionen, kan det vid en eventuell tvist bli svårt att bevisa att du handlade inom en fullmakts ramar. Jag rekommenderar sålunda att du begär en skriftlig fullmakt från uppdragsgivaren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Tolkning av avtal om tillträdesdag

2018-03-14 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi har köpt bostadsrätt. Vi kommer inte överens med säljaren om en tillträdesdag. På vårt avtal står det "tillträde enligt överenskommelse, dock senast 4 juni". Vi försöker komma överens med säljaren om att få tillträde innan 1 juni (eftersom vi sagt upp nuvarande lägenhet). Säljaren får tillträde till sin nya bostad 23 maj. Men hon vill inte släppa in oss innan 4 juni eftersom det enligt henne står 4 juni som tillträdesdag och då ska hon ha rätt att ha kvar sin bostad fram tills dess. Hon har alltså dubbla bostäder från 23 maj-4 juni. Jag har inte gått med på 4 juni som tillträdesdag. Det står enligt överenskommelse på kontraktet.Vad säger vårt kontrakt egentligen? Hon menar att vi får tillträde 4 juni enligt kontraktet och jag menar att det är vi som måste enas om en tillträdesdag som ligger innan 4 juni i tiden. Vad händer om vi inte kommer överens?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utan att känna till några andra detaljer än vad som står i avtalet ser jag dessvärre ingen juridisk möjlighet att kräva tillträde före 4 juni. Uttrycket "tillträde enligt överenskommelse, dock senast 4 juni" måste tolkas som att ni är garanterade tillträde 4 juni men att det kan bli tidigare om ni kommer överens med säljaren om detta. Det ni kan göra är att fortsätta försöka nå en överenskommelse om tidigare tillträde, men lyckas detta inte är det 4 juni som gäller eftersom det inte går att tvinga säljaren till en överenskommelse.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Brutit utbildningsavtal och nu stämmer företaget mig. Vad ska jag göra?

2018-03-19 i Avtal
FRÅGA |Jag anmälde mig till en utbildning för ett tag sen och hoppade av senare en vad avtalet var sagt. Nu har företaget stämt mig, summan är på 12000kr. Vad händer nu? Kan jag bli dömd för något? Blir det rättegång? Hur blir detta så lindrigt som möjligt?//19 år och osäker
Binh Tran |Hejsan! Kul att du vänder dig till oss för hjälp. Min tolkning av frågan: Jag utgår från att du sade ja till ett avtal med ett företag angående en utbildning då de betalar utbildningen för dig men att du hoppade av avtalet. De har stämt dig. Du vill därmed veta vad för konsekvenserna och hur du kan göra så att konsekvenserna blir så få som möjligt. Kan du bli dömd? Eftersom tvisten handlar om ett brutet avtal är detta ett så kallat civilrättsligt mål. Du kommer därför inte kunna bli "dömd" i den mån att du får något betecknat i ditt belastningsregister utan det värsta som kan hända är att du kommer att behöva betala summan på 12 000kr + ränta. Avtalet. Det kommer att bli rättegång om du bestrider deras stämningsansökan och yrkande på att du ska betala 12 000kr. Hur det kommer att gå i en eventuell rättegång har jag inte nog med grund att yttra mig om eftersom jag inte har avtalet tillhanda. Avtal mellan personer och företag är disponibla och kan därför avtalas mellan parterna, det finns vissa extrema fall där avtal kan bli ogiltiga. Exempel är när de är upprättade vid hot, ocker, svek eller liknande, 28-36 §§ avtalslagen. Om de har använt sig av ett standardavtal i branschen så är det osannolikt att man kan angripa avtalet från den vinkeln. Rekommendation.Eftersom en rättegång är tidskrävande och kan vara väldigt dyr så rekommenderar jag, om du inte ser något fel i avtalet, att du betalar tillbaka de pengar som de kräver. Sannolikheten att du vinner ett mål som detta är liten och om du förlorar kan du behöva stå för deras rättegångskostnader med. Innan du betalar, kan du försöka förlika med dem om summan. Ett eventuellt argument för en jämkning av summan kan vara att du använde endast en del av utbildningen. Om hela utbildningen kostade 12 000kr så har du endast använt dig av en del av dessa pengar. Sammanfattningsvis så är det väldigt svårt att säga hur dina möjligheter ser ut utan att titta på avtalet. Om det är så att avtalet inte ska vara ogiltigt på något vis så är det du som har brutit avtalet och det blir därmed osannolikt att vinner i domstol. Vid det hänseendet så skulle jag råda dig försöka jämka summan och sedan betala. Om avtalet är upprättades på något av de nämnda fallen av ogiltighet (ocker, svek, tvång, orimliga avtal), så råder jag dig att gå till domstol och bestrida avtalet. Jag hoppas jag har kunnat hjälpa dig. Med vänliga hälsningar.

Formulering av avtalsvillkor

2018-03-16 i Avtal
FRÅGA |Hej Lawline! Vi önskar lägga till en punkt i våra partneravtal som lyder på ett ungefär att "kostnad utgår från och med att deltagares e-postadresser laddas upp i verktyget". Vi tror att vi kan uttrycka oss bättre speciellt då ordvalet "utgår" kan generera frågetecken om vad som gäller. Kan vi få hjälp med rätt juridisk tonalitet på den textraden?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först av allt vill jag säga att det är svårt att formulera avtal på ett korrekt och "vattentätt" sätt utan att vara insatt i omständigheterna och avtalet i övrigt. Med denna reservation ska jag ge ett förslag.Jag tolkar det som att innebörden av formuleringen ska vara att deltagarna från och med att de ingår avtalet med er är betalningsskyldiga enligt avtalet. Jag tolkar det även som att avtalet ingås genom att bland annat ange sin e-postadress och att betalningsskyldigheten gäller löpande, exempelvis månadsvis. Mitt förslag till formulering är något i stil med följande: "Genom uppladdning av e-postadress ingår deltagaren avtal om X. Från och med avtalets ingående är deltagaren skyldig att i enlighet med avtalet månadsvis (till exempel) inbetala Y kronor."Om ni skulle vilja tillägga något eller har andra frågor svarar jag gärna på dem i kommentarsfältet.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vad händer om man känner sig diskriminerad på träningscentrum på grund av sin vikt?

2018-03-15 i Avtal
FRÅGA |Jag tar kontakt med er för att jag känner mig riktigt illa behandlad av en platschef på mitt träningscenter. Alltid tränat i hela mitt liv, kampsport friidrott, gym. Träning är och har alltid varit en livsstil i mitt liv. Jag är smalt uppbyggd och det är min kropp, under min tonår var jag även retad för detta. Jag har alltid tränat för att försöka bli starkare både i självkänsla och för att min kropp mår bra av det. Lider även av en magsjukdom där att röra på sig är en del i att må bättre. Jag tränar pass på träningscentrumet och går endast på pass. Att gå på centrumet själv har aldrig riktigt motiverat mig. Jag ligger inte i någon varningszon där jag spenderar 3 timmar på centrumet oftast 45 minuter per dag och då går jag på ett pass. Jag förstår och vet att centrumet har som ansvar att se till medlemmarna mår bra. Men utan bakgrund eller historia om hur en människa ser ut blev jag oerhört chockad av hur en platschef helt plötsligt skickar ett mail till mig och stänger av mig från gruppträning. Där hen har gjort en bedömning av att jag är för smal. Viktigt att poängtera jag har varit i samma vikt sedan start. Att utnyttja sin makt är skrämmande för mig. För hans bedömning av min kroppstyp. Jag känner mig diskriminerad.
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Jag förstår att du känner dig diskriminerad, särskilt när du inte känner att det är rättvist. De frågor som jag kan hjälpa dig med är om du blivit diskriminerad enligt lag, om träningscentrumet agerat felaktigt och vad du kan göra. Vilka diskrimineringsgrunder finns?För att kunna svara på denna fråga kommer jag använda mig av diskrimineringslagen (DL). Svensk lag ger skydd för olika typer av diskriminering. Dessa är mot kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder (1 kap. 1 § DL) Att diskrimineras på grund av vikt eller kroppstyp skyddas tyvärr inte i lagen.Har träningscentrumet agerat felaktigt och vad kan du göra när du upplever dig diskriminerad?När du tecknade medlemsskapet på träningscentrumet så skrev du förmodligen under ett avtal. I det avtalet fanns säkert många bestämmelser om vad centrumet får göra och vad du får göra. Exempelvis kan det finnas regler där om hur centrumet får stänga av medlemmar från gruppträningen. Det är bland annat utifrån detta man kan avgöra om centrumet agerat felaktigt. Mitt råd är därför att du ska ta kontakt med någon av de som arbetar där och berätta hur du upplever situationen så att de kan få förklara sig och att ni sedan kan reda ut situationen så att det känns bra för dig. Om det känns svårt att ta det face-to-face kanske du kan hitta en mailadress.Du får jättegärna ställa en ny fråga om det dyker upp något problem. Jag önskar dig all lycka till!Med vänlig hälsning,

Dubbeluthyrning av samma stallbox

2018-03-10 i Avtal
FRÅGA |Hej,Kan en stallägare ta in dubbla hyror för samma box?Jag har flyttat min häst innan uppsägningstidens slut och stallägaren rev min box samma kväll jag flyttade ut. Han säger att det fanns annan tom box. Men nu jag har fått berättat att stallägaren har tagit in ny hyresgäst under min uppsägningstid som också har betalt hyra. Stallet är i övrigt fullt. Får man verkligen göra så?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lag som reglerar problemet med dubbeluthyrning utan problemet får tolkas med de lagar, rättsfall och allmänna principer vi har. Dessvärre har jag inte hittat några rättsfall varför jag utgår från vad som allmänt gäller. Så som jag förstår problemet så har stallägaren hyrt ut din box under din uppsägningstid efter att du flyttat ut din häst till ett annat stall. Du som är första hyrestagare har självklart företräde till boxen så länge din uppsägningstid gäller enligt avtalet ni ingått. Ett tips är att kolla igenom ert avtal och se ifall det står något om kontraktsbrott, oftast är det så att den som bryter ett avtal blir skadeståndsskyldig. Alternativt se hur uppsägningstiden i ert avtal är utformat som exempel finns det skillnad på dessa nedan givna exempel:"uppsägningstiden gäller i 3 månader från att avtalet sagts upp.""uppsägningstiden gäller 3 månader eller fram till att hyresgästen flyttat ut från att avtalet sagts upp."Beroende på hur ert avtal är utformat så avgör det om stallägaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott varför han ska ersätta er. Har inte stallägaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott så kan han ändå bli skadeståndsskyldig ifall han varit vårdslös i sitt handlingssätt som lett till att du lidit skada. Det är nämligen så att även om det går att fastställa att stallägaren gjort fel så måste ändå en skada uppstå i någon form för att det ska leda till juridiska konsekvenser.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp annars är du välkommen åter,Med vänliga hälsningar!