Kan en borgensman upphäva sitt borgensåtagande?

2018-01-16 i Avtal
FRÅGA |En väns borgensman (tillika f.d. man och min väns dotters far) vill inte vara borgensman för min vän längre. Det rör sig om borgen för del av ett banklån. Nu vill borgensmannen ta ett eget lån men får inte för banken p.g.a. att han är borgensman för min vän. Min vän vill ha en bra relation med sitt ex men vill inte flytta då hon har två barn som går i skolan hon har inte råd att köpa en lägenhet i det området. Nu hotar har med att koppla in advokat för att slippa vara borgensman.Vad har min vän för rättigheter? Kan borgensmannen upphäva borgen?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Utgångspunkten är: Nej, ett borgensåtagande kan inte sägas upp.Eventuella möjligheter för borgensmannen att frånsäga sig sitt borgensansvar:1, Ibland ger avtalet mellan vännen och banken vännen rätt att befrias från sina betalningsförpliktelser. Föreligger sådana omständigheter för borgensmannen har borgensmannen lika rätt som vännen, att på samma grunder, frånsäga sig sina betalningsförpliktelser. 2, Om det framgår av villkoren i skuldebrevet kan borgensmannen begära att banken säger upp krediten till betalning enligt de villkor som är angivna i skuldebrevet. Konsekvensen av en sådan uppsägning kan dock vara att borgensmannen blir tvungen att betala så i praktiken bortfaller ingen betalningsskyldighet för borgensmannen. 3, När ett kreditavtal tecknas med villkor om borgen har banken en skyldighet att informera borgensmannen om avtalsvillkoren. Det innebär att borgensmannen ska informeras om att skyldigheten bl.a. kan komma att påverka borgensmannens egna möjligheter att beviljas kredit. Vanligtvis sker detta genom att banken ser till så att borgensmannen får tillgång till de skriftliga dokument som stadgar villkoren för vännens skuldförbindelse (skuldebrevet) och borgensförbindelsen. Borgensmannen ska godkänna villkoren genom att skriva under; vanligtvis genom en underskrift i vännens skuldebrev. Har borgensmannen skrivit under förutsätts att denne har accepterat och är införstådd med alla villkor – oavsett om borgensmannen rent faktiskt läst villkoren. Det innebär att borgensmannen därefter inte kan gå ifrån sina åtaganden genom att t.ex. hävda att denne inte visste om att åtagandet skulle innebära begränsningar i borgensmannens egna kreditvärdighet. Står det inte i avtalsdokumenten någonting om hur borgensåtagandet påverkar borgensmannens kreditvärdighet och har banken aldrig uppmärksammat borgensmannen om hur åtagandet påverkar kreditvärdigheten och borgensmannen skriver under - kan det vara en omständighet som ger borgensmannen rätt att frånträda åtagandet.4, Det går även att förhandla sig från sitt borgensåtagande. Kan borgensmannens ansvar tas över av en annan person som banken kan acceptera som säkerhet; finns möjlighet för borgensmannen att frånträda åtagandet.5, Skulle de ändrade omständigheterna i borgensmannens liv anses vara så radikala att det skulle vara oskäligt att kräva att denne måste stå fast vid sitt åtagande kan åtagandet reduceras eller helt falla bort efter en prövning i tingsrätten med stöd av 36 § avtalslagen. Att inse att åtagandet kommit att påverka ens egna kreditvärdighet är inte ensamt en omständighet som gör att åtagandet bortfaller. Sammanfattningsvis måste väldigt speciella omständigheter föreligga för att borgensmannen ska kunna gå ifrån sina skyldigheter enligt borgensavtalet. Din vän kan vara trygg i att borgensåtagandet kommer bestå. En advokat anlitad för borgensmannens räkning kommer troligtvis göra samma bedömning och huvudsakligen peka på att en möjlighet att frånträda avtalet finns om avtalet ger borgensmannen rätt att frånträda under den livssituation borgensmannen nu står inför.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det ett giltigt kontrakt?

2018-01-14 i Avtal
FRÅGA |Hej. Om en vän lånar min bil i ett år och vi skriver ett kontrakt på att fordonsskatt, trafikförsäkring, böter för felparkering och ev andra avgifter gällande bilen skall betalas av min vän. Är det då ett giltigt kontrakt ?Mvh.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För de flesta kontrakt finns inga formkrav Med undantag från kontrakt vid t.ex. fastighetsköp som måste vara skriftliga, finns det inga formkrav för de allra flesta kontrakt. Detta innebär att kontraktet inte måste vara utformat på ett visst sätt för att vara giltigt. Utgångspunkten är att även muntliga kontrakt är bindande, men ett sådant kontrakt är naturligtvis svårare att bevisa än ett skriftligt. I slutändan handlar det ofta om att en ska kunna bevisa att ett kontrakt faktiskt har ingåtts. Ni har skrivit ett kontrakt och jag förutsätter att detta också är undertecknat av er båda, då det annars är svårt att bevisa att ni båda gått med på det. Att kontraktet i detta fall är giltigt borde det inte vara några tveksamheter om. Kontraktets innehållEn fråga som kan uppstå är vad innehållet i kontraktet är. Här är det viktigt att vara så tydlig som möjligt i formuleringen av kontraktet, så att det framgår exakt vad kontraktet innebär. Står det uttryckligen i ert kontrakt att "trafikförsäkring, böter för felparkering och ev. andra avgifter gällande bilen ska betalas av din vän" borde det dock inte finnas några tveksamheter om att det också är detta som gäller. Det borde vara svårt att misstolka. Jag skulle alltså säga att kontraktet är giltigt, förutsatt att det är skiftligt, ni båda har undertecknat det och det tydligt framgår vad kontraktet gäller. Avtal ska hållasUtgångspunkten är att alla avtal/kontrakt ska hållas och alltså att din vän ska betala enligt kontraktet. Skulle din vän inte betala kostnaderna, trots att du flera gånger kräver din vän, kan du vända dig till Kronofogden för hjälp att få betalt genom ett s.k. betalningsföreläggande här. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Avtal för filmvisning

2018-01-07 i Avtal
FRÅGA |Hej!Tack för en bra sida!Var kan jag hitta förslag på avtal vid visning av film av andra som jag själv har filmat?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du kan givetvis använda dig utav internet och andra sökkällor för att hitta förslag, dock kan dessa källor oftast inte garantera ett kvalitativt avtal. Min rekommendationDärför skulle jag vilja rekommendera dig att kontakta en jurist för att på så sätt få ett avtal som är anpassat efter dina behov och din situation. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att se om vi kan tillmötesgå dina behov av avtal! Du kan läsa mer om våra avtalstjänster på vår hemsida, men för att se om mina kompetenta kollegor kan hjälpa dig skulle jag rekommendera att du ringer på numret 08-533 300 32. Jag hoppas att du hittar en bra lösning för att utforma ditt avtal på, och du är varmt välkommen att återkomma till oss om du har några fler frågor!Vänligen,

Bundenhet till följd av förklaringsmisstag?

2017-12-29 i Avtal
FRÅGA |Hejsan, jag var inne på en webbsida för en vecka sedan där jag tänkte beställa lite kläder. Priset på kläderna visade -1kr. Jag la ner ganska många varor i korgen. Gick till kassan och de visar fortfarande -1kr. Klickar i att jag samtycker till deras köpvilkor. Sedan klickar jag på köp. Sidan hänger sig. Tänker inte mer på detta utan åker till jobbet. Senare under dagen får jag ett mail av företaget att de tackar för min beställning och att ordern nu packas. Idag hämtade jag ut detta paket. 32varor och betalade fakturan på 36kr. Min fråga nu. Kan företaget kräva mig på full betalning? De skriver i avtalet att de reserverar sig för tryckfel.
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Allmänt om din fråga När ett avtal, på grund av ett misstag av en avtalspart, har fått ett annat innehåll än det som avtalsparten avsett föreligger ett förklaringsmisstag. Det kan även uttryckas med att partens vilja och partens lämnade viljeförklaring inte stämmer överens. I en sådan situation kan det bli mycket svårt för avtalsparten att uppfylla sin del av avtalet och avtalet kan dessutom bli mycket ofördelaktigt för avtalsparten. Huvudregeln och undantag En grundläggande regel är att man ska skydda parten i sådana situationer, förutsatt att god tro föreligger. Med god tro menas i detta fall att parten varken kände till eller borde ha känt till misstaget. Vidare är det viktigt att uppmärksamma att en huvudregel i svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas. Regeln om förklaringsmisstag är därför ett undantag från huvudregeln. Vad som krävs för att undgå bundenhet i detta fall För att en part skall undgå bundenhet på grund av förklaringsmisstag krävs att följande förutsättningar är uppfyllda, i) det skall vara parten själv som har begått misstaget och inte någon annan som framfört meddelandet, exempelvis ett bud, ii) misstaget ska leda till att viljeförklaringen inte har fått det tänkta innehållet, iii) när motparten har fått kunskap om viljeförklaringen ska motparten ha varit i ond tro gällande misstaget. Sammanfattat svar Ett förklaringsmisstag har högst troligen skett av företaget i detta fall. Kraven för att undgå bundenhet till följd av ett förklaringsmisstag är uppfyllda, varför företaget kan kräva full ersättning för varorna av dig. Något som ytterligare talar för detta är att företaget reserverar sig för tryckfel.Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Upp till parterna att bestämma huruvida gård ska överlämnas städad eller inte

2018-01-14 i Avtal
FRÅGA |Kan köparen ställa krav att gården ska vara städad men jag vill sälja den ostädad
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagen ger inga besked om huruvida en gård måste vara städad eller inte vid försäljning. Det är helt enkelt något du och köparen själva måste komma överens om vid försäljningen. Risken för dig om du inte går med på att städa gården är ju såklart att köparen inte längre är intresserad av att köpa gården.Mitt råd till dig är att försöka kompromissa med köparen för att nå en lösning som ni båda är nöjda med.Hoppas att mitt svar varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Fullmakt för att sköta förälders bankärenden

2018-01-13 i Avtal
FRÅGA |Min mamma är 90 år och bor fortfarande själv utan hjälp från samhället men börjar bli mer o mer dement.Vi barn har långt till henne så det är svårt att alltid vara behjälpliga när hon behöver.Så till min fråga: Hur ska vi kunna hjälpa henne med bankärenden o.dyl utan att åka och hämta henne och ta med henne till banken.Har hört talas om framtidsfullmakt, hur fungerar det och vad ska man tänka på i samband med tecknandet och användandet.Finns det något annat sätt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En framtidsfullmakt är alltså en fullmakt som börjar gälla i framtiden exempelvis om en person blir allvarligt sjuk eller liknande. För att teckna en framtidsfullmakt så behövs exempelvis två vittnen som ser till att allt går rätt till. Du kan läsa mer om framtidsfullmakter här. I detta fall så fungerar det dock lika bra med en skriftlig fullmakt som inte har lika många formella krav som en framtidsfullmakt. Skriftliga fullmakter regleras i 16 § avtalslagen. Ni kan då upprätta en fullmakt genom att skriva exempelvis att din mamma ger dig befogenhet att sköta hennes personkonto för att betala räkningar och sedan låta din mamma signera detta och ta med till banken. Så kan ni exempelvis få en bankdosa så du kan sköta din mammas bankärenden hemifrån. Har din mamma flera barn så kommer dock banken troligtvis begära att dessa godkänner att du sköter din mammas bankärenden. Bankerna brukar ha egna mallar som är bra att skriva ut och fylla i och ta med till banken. Exempel på detta hittar du här. Så i detta fall fungerar det lika bra att använda en vanlig skriftlig fullmakt om ni vill att fullmakten ska gälla direkt och inte senare. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna om det är något mer du undrar över! Med vänliga hälsningar,

Lånelöfte vid förhandsavtal

2017-12-30 i Avtal
FRÅGA |Är det krav på att uppvisa/ha ett lånelöfte vid förhandsakrivning för en bostadsrätt?Vilka lagar/regler häller?
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om en bostadsrätt och inte en fastighet så tillämpas bostadsrättslagen (1991:614), se här. Det man kan säga är att det mesta styrs civilrättsligt, med det menas att du och förening är fria att avtala om villkoren. Det som regleras i lagen är förskottsbetalning, och avtals upphörande, vilket inte är tillämpligt i det här fallet.Ofta uppställs villkor på lånelöfte vid ett förhandsavtal, som exempel kan nämnas HSB som uppställer krav på lånelöfte i samband med avtalsskrivningen, se (här). Huruvida så är fallet i ditt avtal är något jag kan svara på. Är det så att du skrivit på ett förhandsavtal så är det ett bindande avtal mellan dig som köparen och bostadsrättsföreningen, varpå det kan bli kostsamt vid avtalsbrott d.v.s. om du inte kan betala för bostadsrätten. SlutsatsDet finns inget lagstadgat krav på lånelöfte vid förhandsavtal, däremot kan man väl säga att det är mer eller mindre praxis hos föreningarna att reglera frågan i ett avtal. Är det så att man skrivit på ett sådant avtal och inte haft något lånelöfte så har man begått ett avtalsbrott, varpå det kan bli kostsamt för köparen. Hoppas detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Dröjsmål vid totalentreprenad - rätt till hävning och ev. skadestånd?

2017-12-29 i Avtal
FRÅGA |Hej, Vi har skrivit ett totalentreprenadavtal med ett byggföretag. I avtalet är det angivet när vi ska ha gjort våra slutval/tillägg och när bygget är planerat att bli klart. När vi skulle bestämma tillvalen bestämde sig säljaren för att göra sig okontaktbar och vi försökte nå honom under 3 månaders tid, utan att lyckas. Vi fick till sist kontakt med en annan på samma företag som hjälpte oss göra tillvalen klara. I kontraktet står det att första betalning ska ske när bygglov/byggkreditiv är upplagt. Bygglovet är klart, men inte byggkreditivet. Enligt banken kan inte ett byggkreditiv läggas upp förrän startbeskedet är klart på kommunen. För att få startbesked krävs byggritningarna på huset. Entreprenören vägrar att ta fram ritningarna innan vi betalar. Moment 22. Vi har nu tvistat om detta i flera månader och är ca 4 månader försenade och kommer ingen vart. De är svåra att få kontakt med och inte samarbetsvilliga alls. Har vi möjlighet att häva avtalet pga deras dröjsmål? Och kan vi begära skadestånd för de kostnader vi haft, ex. vis 50 000 kr för bygglovet som blir värdelöst ifall vi häver? Blir vi skyldiga att betala dem något för att de tagit från planritning av huset ex.vis?
Vega Schortz |Hej, kul att ni valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!Entreprenadrätten är till största del avtalsreglerad. Om ni har rätt att häva avtalet och kräva ersättning på 50 000 kr för bygglovet beror i första hand på vad ni avtalat om. Jag utgår från att ni har upprättat ett skriftligt entreprenadkontrakt och att ni vill kräva byggföretaget på ersättning för att ni anser, med hänsyn till den tidsplan ni kommit överens om, att byggföretaget är i dröjsmål och därmed har begått ett kontraktsbrott vilket medför vissa påföljder för byggföretaget såsom t.ex. en hävningsrätt för er kombinerat med en rätt till skadestånd. Vilka påföljder ni kan göra gällande gentemot byggföretaget beror på vad ni kommit överens om i ert avtal. Det är vanligt att hävningsrätten och skadeståndsrätten avtalas bort och att entreprenadavtalet istället innehåller en klausul som anger att vid dröjsmål har beställaren rätt till ett i avtalet fastställt vitesbelopp. För att ha rätt till vitesbeloppet behöver beställaren inte visa på att denne orsakats någon skada; å andra sidan brukar vitet vara reglerat så att finns det en vitesklausul i avtalet, är detta den enda ersättning beställaren har rätt till, oavsett hur stor den ekonomiska skadan faktiskt är. Saknar ert avtal någon bestämmelse om vilka påföljder ni kan göra gällande vid byggföretagets kontraktsbrott kommer ert avtal att fyllas ut av i första hand ABT 06, vilket är ett standardavtal som tillämpas som lag när det gäller att fastställa vad som gäller när tvister uppkommer vid totalentreprenad. Att observera är att rättstillämpare har lite olika uppfattning om huruvida ABT 06 kan utfylla avtalet även om ni i ert individuella avtal med entreprenören inte har skrivit att ABT 06 kan tillämpas på ert avtal. I andra hand kan – då ABT 06 inte anses tillämplig – ert avtal utfyllas av allmänna avtalsrättsliga principer. Huvudregeln är då att hävningsrätt föreligger om kontraktsparten har begått ett kontraktsbrott av väsentlig betydelse. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse måste avgöras efter en helhetsbedömning av alla omständigheter i ert fall. Hänsyn kommer tas till hur stort är dröjsmålet i förhållande till projektets omfång och den från början avtalade tiden, hur mycket av dröjsmålet måste anses vara byggföretagets fel och kan det vara så att vissa delar av dröjsmålet inte beror på byggföretaget m.m. Skadestånd har ni rätt till när ni orsakats en ekonomisk skada som beror på byggföretagets vårdslösa handlande. Jag vill än en gång poängtera att detta endast gäller så länge som ert avtal inte innehåller någon friskrivningsklausul. Det är vanligt att byggföretag i sina avtal har en klausul som anger att de endast ansvarar för skada som uppkommit genom grov oaktsamhet. Av vad ni angett framgår det, utifrån omständigheterna, som att byggföretaget i vart fall varit vårdslöst eftersom de inte varit samarbetsvilliga till förmån för fullgörandet av entreprenaden. Kommunikation är ett av ledorden inom entreprenadrätten. Skadeståndet ska – enligt allmänna kontraktsrättsliga principer – motsvara de faktiska utgifter ni haft och om avtalet ger er möjlighet att begära skadestånd kan ni begära ersättning för det "värdelösa" bygglovet som kostat er 50 000 kr. Entreprenadrätten utgår från att ni i ert avtal ska ha upprättat en betalningsplan. Det innebär att ni är skyldiga att betala för de planritningar byggföretaget har tagit fram om ni i avtalet kommit överens om att betalning ska ske allteftersom enskilda moment av entreprenaden färdigställs. Har ni inte reglerat detta – gäller ändå enligt entreprenadrättsliga principer – att beställaren ska betala det utförda arbetet allt eftersom det utförs. Enligt entreprenadrättsliga principer finns även en möjlighet för beställaren att inte behöva betala vad tjänsten i sin helhet kan anses vara värd – det kan vara så att beställaren har rätt att hålla inne vissa medel om det står klart att byggföretaget begått ett kontraktsbrott som ger beställaren rätt till ersättning. I säkerhets skull – se över vad som står i ert avtal och jämför med ABT 06. Sammanfattningsvis och i enlighet med vad som sades inledningsvis – är entreprenadrätten främst avtalsreglerad. Läs noga igenom ert avtal för att ta reda på vilka rättigheter ni har. Om ni i ert avtal underlåtit att reglera vad som ska hända vid byggföretagets dröjsmål bör ni även skaffa er en upplaga av ABT 06. Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,