Arbetstagare ej skyldig att upplysa arbetsgivare om provanställning på annan arbetsplats

2014-09-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har fast anställning på ett jobb, har nu valt att arbeta 60% pga småbarn hemma. Är intresserad av ett annat halvtidsjobb, kan jag arbeta där på prov några av de andra dagarna jag inte är på mitt nuvarande jobb? Måste jag meddela dom det? Vill inte säga upp mig innan jag vet om det andra arbetet är något för mig.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Det finns inte någon regel som hindrar dig från att arbeta för en annan arbetsgivare då du inte är på det arbete som du har nu. Du har inte heller någon skyldighet att berätta för din nuvarande arbetsgivare om du provarbetar på en annan arbetsplats. Vänligen,

Uppsägningstid under provanställning

2014-09-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hej jag vill säga upp mig från min provanställning som är 6 månader (2014-08-25 t.o.m. 2015-02-24) då jag fått veta att jag kommit in på högskolan och tänkt plugga. Det står inget om någon uppsägningstid på anställningsavtalet. Står att anställningen tillämpas allmän anställningsvillkor enligt kollektivavtalet Bemanningsföretaget och Unionen Bemanningsföretaget och Akademikerförbundet Han sa att jag har 1 månads uppsägnings tid dock står det inte på mitt avtal, Vad gäller då jag vill sluta så snart som möjligt och börja plugga
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Provanställning regleras i 6§ lag om anställningsskydd, LAS. Vid en provanställning har du som arbetstagare ingen uppsägningstid, utan du kan egentligen sluta på dagen. Detta är dock något som kan ändras genom kollektivavtal, se LAS 2 § 3 st. Står det alltså en månads uppsägningstid i tillämpligt kollektivavtal är det detta som gäller. Kontakta ditt fackförbund för att ta reda på vad som står i kollektivavtalet!

Rätt till tillsvidareanställning vid många tidsbegränsade anställningar

2014-09-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jobbat i lite mer än två år som vikarie till och från på samma företag nu. Det rör sig om 1-2 veckor varje månad. Saken är den att på alla anställningsavtalet jag skriver på när ett vikariat börjar så står det "nyanställning" och "tidsbegränsad anställning". Räknas detta in i dom två åren hel arbetstid man kan tillgodoräkna sig under en femårsperiod för att det ska leda till en tillsvidareanställning?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Enligt lag om anställningsskydd 5§ gäller följande; "Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."Det är alltså den sammanlagda tiden då man är anställd som räknas ihop. I ditt fall innebär det att du bara kan räkna de veckor då du faktiskt är anställd och inte de övriga veckorna. Det du bör tänka på är också att skillnad görs mellan de olika anställningsformerna vikariat, där arbetsgivaren ska kunna visa vem du vikarierar för, och allmän visstidsanställning där du inte vikarierar för någon annan anställd. Du kan vara anställd i två år som vikarie och i två år med allmän visstidsanställning innan anställningen blir en tillsvidareanställning, dvs. fyra år med blandade tidsbegränsade anställningar. De är arbetsgivaren som ska kunna visa att de har behov av att anställningen tidsbegränsas. Finns inte ett verkligt sådant behov har du rätt till en fast anställning. LAS reglerar de längsta tiderna man kan ha en tidsbegränsad anställning, men du kan ta upp frågan med din arbetsgivare innan den tiden har gått. Du har jobbar där under en längre tid och återanställs ständigt, vilket visar att du är en tillgång för företaget, så försök att förhandla om anställningen.Lycka till!

Uppsägningstid då arbetstagaren själv säger upp sig?

2014-09-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag är anställd på ett företag sen 12 år, jag är med i Unionen men företaget har SEKO Om jag säger upp mig själv, hur lång uppsägningstid har jag då? jag misstänker 3 månader?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du har en tillsvidareanställning eftersom du varit anställd så pass länge av din arbetsgivare. Till att börja med bör du titta i ditt anställningsavtal, om det finns en uppsägningstid bestämd där är det nämligen den som gäller i första hand. Reglerar inte avtalet frågan om uppsägning är nästa steg att ta reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen (i det här fallet SEKO). Om det finns något särskilt angivet där heller gäller istället en uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Av lagens 11 § framgår att en minsta uppsägningstid alltid är 1 månad oavsett hur länge du har varit anställd. Skulle arbetsgivaren säga upp dig har du dock rätt till en uppsägningstid på 6 månader eftersom du har varit anställd i mer än 10 år. Är det du som tar initiativet till uppsägning är det dock som sagt 1 månad som gäller om det inte finns ett avtal som säger något annat. Med vänlig hälsning,

Flera statliga anställningar

2014-09-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar: får man ha två anställningar inom staten samtidigt? I det aktuella fallet en tillsvidareanställning på 100% samtidigt som en tidsbegränsad anställning på 50%. Det finns inga konflikter dessa emellan och det finns särskilda skäl för att ha kvar den tidsbegränsade när heltidstjänsten påbörjas.Tacksam för svar!
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utan att känna till några detaljer om inom vilka myndigheter du arbetar eller vilka tjänster du innehar kan jag svara följande. Statliga anställningar regleras i lag om offentlig anställning, LOA. Enligt 11 § gäller som huvudregel att om en arbetstagare får en ny statlig anställning upphör den första att gälla utan särskild åtgärd om inte annat följer av kollektivavtal. Detta är för att den anställde inte ska behöva skriftligen säga upp sin anställning om den nya anställningen innebär otillåten tjänsteförening. Om anställningen är en fullmaktsanställning gäller dock enligt Anställningsförordningen att man istället får vara ledig för att ha en tidsbegränsad statlig anställning. .Från huvudregeln om att den första tjänsten upphör kan dock undantag göras om särskilda skäl finns. Jag skulle råda dig till att ta kontakt med ditt fackförbund för att ta reda på vad som gäller i ditt fall, eller prata med din nuvarande chef.

Sjuk under semestern- vad gället?

2014-09-11 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan! Jag vart sjuk under min semester och läste då på/frågade två olika experter vad som gäller vid sjukanmälan. Enligt båda de två, samt enligt semesterlagen så ska jag meddela sjukdom under semestern senast min första arbetsdag efter semestern. Jag har visat detta för min chef, men han hävdar fortfarande att samma sak gäller som när man blir sjuk när man förväntas jobba, alltså att jag måste sjukanmäla mig redan under min första sjukdag. Kan ni hjälpa mig att förklara skillnaden mellan semester och inte semester? När måste man sjukanmäla sig i respektive fall? Tackar ödmjukast för hjälpen i förhand! Vänliga hälsningar Helena
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du blir sjuk under semestern räknas den dagen inte som en semesterdag, men en förutsättning är att man anmäler sjukdomen till arbetsgivaren utan dröjsmål, Semesterlagen 15§. Man måste vara så pass sjuk att man inte hade kunnat arbeta om man inte hade haft semester. Sjukanmälan ska alltså ske på första sjukdagen precis som vid en sjukanmälan under ordinarie arbetsvecka.

Felaktiga löneutbetalningar

2014-09-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |jag har fått en ny tjänst och jag fick högre lön från 10250 kr till 12300 kr för deltid men nu har jag i 2 månader fått en lön på 8200 kr och ändå så har jag papper på den nya lönen som min chef har undertecknat. Så kan man väl inte göra ?
Essie Malkoc |Hej,Lön och andra förmåner i en anställning ska utbetalas enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt aktuellt anställningsavtal mellan dig & din arbetsgivare (AG), se https://lagen.nu/1982:80Då en AG vid upprepade tillfällen bryter mot en av arbetsgivarens grundläggande skyldigheter (lön för utfört arbete) och de mer detaljerade villkoren i anställningsavtalet så föreligger det grund för att ansöka om betalningsföreläggande för den uteblivna delen av din lön, enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, se https://lagen.nu/1990:746Min rekommendation är att du skriftligen tar kontakt med din AG för att påpeka dessa brister. Antingen har din AG bara olyckligtvis missat detta och kommer efter ditt påpekande att omedelbart göra en rättelse, eller så är inte fallet. I vilket fall som helst så ska du ha din lön utbetald enligt anställningsavtalet.Hoppas att du har fått någorlunda klarhet kring din situation.Lycka till!Bästa hälsningar,

Uppsägningstid utan kollektivavtal.

2014-09-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |På min arbetsplats har vi inga skrivna anställningsavtal och är inte anslutna till kollektivavtal. Men i samband med en flytt behövde jag ett skriftligt anställningsbevis att visa upp för min hyresvärd. Min arbetsgivare bad mig därför skriva ihop något som han kunde skriva under. Jag hittade en mall för anställningsavtal på Internet som jag fyllde i och skrev ut. Han påtalade att han ville lägga till att jag har 3 månaders uppsägningstid ifall jag vill sluta. Ingen annan på min arbetsplats har 3 månaders uppsägningstid. Eftersom jag var i behov av ett skriftligt dokument la jag motvilligt till detta i mitt egenskrivna avtal. Avtalet är underskrivet av oss båda. Jag har varit anställd sedan 2006 och har arbetat heltid sedan åtminstone 4-5 år tillbaka. Mina frågor är: 1. Är jag bunden till 3 månaders uppsägningstid ifall jag säger upp mig själv baserat på mitt egenhändigt skrivna avtal? 2. Vad gäller om jag säger upp mig? 3. Vag gäller om de säger upp mig?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Det finns i huvudsak två typer av avtal i Sverige: Konsensualavtal och formalavtal. Ett konsensualavtal är ett avtal som inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt, utan kan var muntligt. Ett formalavtal kräver viss form, exempelvis skriftlighet.Ett anställningsavtal är just ett konsensualavtal. När du påbörjade din anställning 2006 ingick du ett anställningsavtal och då gäller reglerna i lag (1982:80) om anställningsskydd (kallat LAS). Enligt 11 § 2 st. 4 stecksatsen LAS har du som arbetstagare rätt till fem månaders uppsägningstid (detta är baserat på din anställningstid sedan år 2006). Eftersom ni saknar kollektivavtal finns det inte heller någon "risk" att denna lagregel har åsidosatts, eftersom det krävs att detta sker just genom kollektivavtal (se 4 § 3 st. LAS). Enligt 11 § 1 st LAS har du en minsta uppsägningstid om en (1) månad. Däremot har du rätt till minst fem månader enligt 11§ 2 st LAS. Detta innebär att om du väljer att säga upp dig kan arbetsgivaren bara tvinga dig vara kvar i en månad, men om du exempelvis blir uppsagd av denne har du rätt till lagens minimikrav på 5 månader.