Kräver ett fast schema månadslön?

2017-04-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en tjej som är fast anställd hos mig. Hon avlönas per timme (inte månadslön). Hennes schema ser likadant ut vecka för vecka. Min anställda säger att hon inte får ha samma schema, vecka för vecka, om hon är avlönad per timme. För att avlöna per timme måste schemat variera och inte ligga fast. Stämmer detta? Mina anställda ligger som timavlönade eftersom min verksamhet är stängd ett antal dagar varje år. Jag kan därför inte avlöna månadsvis. Tacksam för svar. Med vänlig hälsning,
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga lagar som reglerar hur mycket lön en arbetsgivare ska betala sina anställda och inte heller på vilket sätt lön ska betalas ut. Sådant regleras i anställningsavtalen mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Om du som arbetsgivare har ett kollektivavtal kan det finnas speciella regler där, men det finns inga lagar som reglerar avlöning. När det gäller hur schemat för den anställda får se ut finns vissa regler i 12-18 § arbetstidslagen. Dessa säger ingenting om hur lönen betalas ut. Om din anställda har ett fast schema verkar det vara helt i sin ordning med reglerna i arbetstidslagen.Det din anställda hävdar stämmer alltså inte. Du kan fortsätta avlöna per timme och behöver inte ge ut en fast månadslön. Det här är sånt som regleras i anställningsavtalet och inte i någon lag. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsningar,

Fråga om arbetsgivares avbrytande av provanställning.

2017-04-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag undra vad som händer efter en provanställning på sex månader? Tiden som var kvar av denna var tre dagar då fick jag som först besked om att jag skulle sluta två veckor senare så om jag började den 9 november och hade till den 9 april så fick jag besked om utsägningen den 6 april om att min sista dag skulle bli den 20 april. Är detta rätt enligt lag.
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.LAS = Lag om anställningsskydd. LAS är semidispositiv vilket innebär att det kan finnas avvikande bestämmelser i kollektivavtal. För att göra en fullständig utredning av vad som gäller så måste du därför titta i kollektivavtalet om sådant finns på arbetsplatsen. Huvudregeln enligt LAS är att anställningar gäller tillsvidare. LAS 4 § första stycket. Ett av undantagen till detta är provanställningar med en prövotid på högst 6 månader. LAS 6 § första stycket. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens utgång så ska du som arbetstagare meddelas om detta senast vid prövotidens utgång. Några skäl behöver inte redovisas och skälen för ett avbrytande kan inte prövas enligt LAS. Lämnar inte arbetsgivaren något sådant meddelande så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. LAS 6 § andra stycket. Arbetsgivaren måste senast två veckor innan prövotidens utgång ge dig som arbetstagare underrättelse om att arbetsgivaren inte har någon avsikt att låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning. Om du är medlem i en facklig organisation så ska också den lokala organisationen underrättas. Märk väl att detta är en ordningsföreskrift och effekten av att arbetsgivaren bryter mot den är bara att arbetsgivaren kan drabbas av skadeståndsskyldighet gentemot dig och eventuellt den fackliga organisationen. LAS 31 § första stycket. Eftersom arbetsgivaren har lämnat meddelandet den 6 april, alltså innan prövotidens utgång, medför detta att anställningen inte övergår till en tillsvidareanställning. Dock så har inte arbetsgivaren meddelat dig inom fristen på två veckor före prövotidens utgång och du kan därför yrka på skadestånd för att arbetsgivaren brutit mot ordningsföreskriften. Detsamma gäller din lokala fackliga organisation om någon sådan finns. Att arbetsgivaren hävdar att din sista arbetsdag är den 20 april är något som går utanför ert ursprungliga avtal om provanställningen som alltså sträcker sig som längst till den 9 april. Detta innebär att du bör kunna lämna din anställning den 9 april om du så önskar. Om du accepterat att stanna kvar till den 20 april så kan detta ses som en muntlig tidsbegränsad anställning som löper mellan den 9 april och den 20 april. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller vill ha någonting förtydligat så är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Fråga om studieledighets längd

2017-04-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Lawline, Min fråga lyder som följande. Jag ska börja studera till hösten och är tillsvidare anställd sedan 2 månader, kraven på anställning för att kunna få tjänstledighet är uppfyllda. Företaget har inget avtal med facket och hur ska studielagen användas då? Min chef som äger företaget inom privat sektor vill inte godkänna en tjänstledighet på 3,5 år, utan vill max bevilja mig till 6 månaders tjänstledighet därefter avslutas min anställning om jag inte kommer tillbaka. Har han rätt att göra så? Ps, jag tillhör Unionen om det har någon betydelse.
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna lag säger att arbetstagare (i allmän eller enskild tjänst) som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 §). Lagen innehåller ingen uttrycklig begränsning av studietidens längd utan ledigheten får enbart begränsas till den tid som i ditt fall behövs för ditt uppsatta studiemål. Om din utbildning har fastställts till en period om 3,5 år får detta anses vara behövligt och ingenting som din arbetsgivare kan ifrågasätta. Då du är medlem i Unionens fackförbund rekommenderar jag dig att ta kontakt med en facklig rådgivare för att få stöd i din fråga. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare ta tillbaka ett erbjudande om anställning som lämnats muntligt?

2017-04-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! jag har en fråga. Jag var på en anställningsintervju som restaurangchef, vart erbjuden jobbet och tackade ja! Och nu ett par dagar innan kontraktet skulle skrivas på får jag ett mail av arbetsgivaren som säger att den gamla restaurang chefen plötsligt kommit tillbaka efter sin tjänstledighet och har rätt till att fortsätta på sin position. Arbetsgivaren säger då att han inte kan erbjuda mig jobbet längre! är detta lagligt? Eftersom jag bor i en annan stad än den jag sökte jobbet i så sade jag därmed upp min lägenhet och gjorde mig redo för att flytta och påbörja min tjänst. Kan man göra så som arbetsgivare? Har man inte en muntligt avtal i detta läge? Tack så mycket!
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom anställningsavtalet inte kräver någon speciell form så kan det ingås både muntligt och skriftligt. Att din arbetsgivare har erbjudit dig arbete och du har tackat ja till detta arbete räcker därför för att ett anställningsavtal kan ha ingåtts mellan dig och arbetsgivaren. Att det är på detta sätt följer av de allmänna reglerna om avtals ingående som du finner i Avtalslagen.Eftersom det är du som vill göra gällande att ett anställningsavtal har ingåtts så är det du som också ska bevisa detta. Om det bara finns ett muntligt avtal så kan detta vara svårt för dig att styrka. Om det finns skriftlig information i form av mailväxling eller liknande så är detta till stor hjälp för att nå upp till beviskravet.Om du lyckas fullgöra din bevisbörda och styrka att ni har ett anställningsavtal så anses du enligt LAS ha en tillsvidareanställning om ni inte har avtalat om någon annan anställningsform. LAS 4 §. För att arbetsgivaren ska få säga upp dig från en tillsvidareanställning så krävs saklig grund. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl, i detta fallet verkar arbetsgivaren åberopa arbetsbrist eftersom arbetsgivaren anser sig ha för mycket personal nu när den gamla restaurangchefen kommer tillbaka.I en sådan situation så måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna i LAS 22 § och enligt dessa är den person som ska sluta den personen inom turordningskretsen som har kortast sammanlagd anställningstid hos arbetgivaren, kretsen utgörs av de personer som är anställda inom samma kollektivavtalsområde på den aktuella driftsenheten, som antagligen utgörs av restaurangen i detta fall. Även om det är du som är rätt person att säga upp enligt turordningsreglerna så har du rätt till en uppsägningstid om 1 månad då arbetsgivaren har sagt upp dig från din anställning. LAS 11 §. Om arbetsgivaren bryter mot uppsägningstiden så kan du vara berättigad till skadestånd enligt LAS 38 § för att arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden. Är du inte rätt person att säga upp enligt turordningsreglerna så kan du vara berättigad till skadestånd enligt samma paragraf för att arbetsgivaren inte iakttagit turordningsreglerna. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar. Vänligen,

Anställning - inte fått lön

2017-04-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag fick provjobba på ett företag och där jag dumt nog inte heller fick skriva under några papper för de få dagarna jag jobbade. Nu har jag fått lönespecifikationen men har inte fått någon lön utbetald. Kan jag fortfarande kräva att få min ut min lön även om jag inte har skrivit under några papper?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Givetvis har du rätt till lön de dagarna du arbetat, men i slutändan blir det en bevisfråga. Arbetsgivaren har dessvärre inte en skyldighet att lämna ett anställningsavtal för det fall anställningen är kortare 3 veckor, 6 c § LAS. Konstateras kan att en anställning inte behöver komma till genom att ett skriftligt avtal skrivs under, utan det kan även ingås bl.a konkludent. Det vill säga att du och arbetsgivaren beter er som om att ett faktiskt anställningsförhållande föreligger.Att en anställning förelegat borde gå att bevisa utan större problem då du faktiskt har arbetat där vilket arbetsgivaren vet om. Du har rätt att direkt kräva ut din lön! Ifall du är med i facket föreslår jag att du vänder dig dit då de kan hjälpa dig med sådana här problem. Hoppas det var svar på din fråga, hälsningar

Muntligt anställningsavtal

2017-04-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har meddelat att jag kan tänka mig jobba hos en kommun nu i sommar. Jag har inte skrivit på ett anställningsavtal än då jag väntar på att ett annat erbjudande ska bli klart. Nu har kommunen skickat ett anställningsavtal via post till mig. Kan jag fortfarande tacka nej till tjänsten innan jag har skrivit på något eller är jag bunden muntligt till kommunen?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal brukar karakteriseras som ett konsensualavtal, vilket innebär att det är tillräckligt att parterna är överens för att ett avtal ska uppkomma. Det finns alltså inga särskilda formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås, det kan därför ske både muntligt och skriftligt. Om du tackar ja till ett arbetserbjudande under en viss tidsperiod så har du troligtvis ingått ett muntligt avtal med arbetsgivaren. Muntliga avtal är bindande, vilket framgår av Avtalslagen (AvtL) 3 § st. 2 där det framgår att muntliga anbud måste besvaras omedelbart för att vara bindande. Eftersom det är ett konsensualavtal så krävs det dock att arbetsgivaren haft för avsikt att avge ett bindande anbud om arbete och inte bara syftat till att se om du var intresserad av arbete och vilka möjligheter du isåfall hade att arbeta.Utgångspunkten är enligt den latinska termen ”pacta sunt servanda” att avtal ska hållas, vilket är en grundläggande regel inom avtalsrätten som också gäller för anställningsavtal. Om du vill kringgå ett muntligt anställningsavtal och nekar att ett sådant avtal har ingåtts så är det upp till din motpart, alltså arbetsgivaren, att visa att du har ingått ett muntligt avtal för att du ska vara bunden. Eftersom du inte har skrivit på ett avtal så kan det bli svårt för arbetsgivaren att bevisa detta och du har då goda chanser att komma ifrån en oönskad anställning. Något att tänka på är dock att arbetsgivare generellt inte vill anställa någon som inte vill arbeta hos dem och det kan därför vara bättre att kontakta arbetsgivaren och förklara situationen och försöka komma fram till en lösning som känns bra för er båda.Om arbetsgivaren kan bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts och att du därmed är bunden av det så kan du säga upp dig. Du behöver inte ange något skäl för din uppsägning. Utgångspunken är att både arbetsgivare och arbetstagare har en minsta uppsägningstid om en månad, vilket framgår av LAS 11 §. Om det är över en månad kvar tills du ska börja jobba så kan du säga upp dig direkt och du behöver då inte börja arbeta eftersom uppsägningstiden räknas från dagen du säger upp dig. Viktigt att tänka på är att denna bestämmelse i LAS är semidispositiv och man kan därför ha avtalat om längre uppsägningstider genom kollektivavtal, LAS 2 §. Det är därför bra att kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Bindande löneavtal

2017-04-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |1 § avtalslagenJag tackade ja till att byta tjänst/roll inom samma företag. Villkoren (ny lön mm) fick jag presenterat skriftligt på mail. Jag tackade ja och tillträdde nya tjänsten vid årsskiftet. Det är praxis hos min arbetsgivare att ny lön börjar betalas ut i April (retroaktivt från årsskiftet). Nu när jag ska få första utbetalningen blev jag kallad till ett möte med min chef och HR där de förklarade att jag inte får min nya lön utan en avsevärt lägre pga processer,budget bla bla bla... Vad har jag för chanser att hävda min rätt?Mvh - Tobias
Julia Gustafsson |Ett avtal blir bindnade när en anbudsgivaren (din arbetsgivare) lämnat ett anbud (ett förslag med villkor) och en respondent (du) accepterar. Har man ett anbud och en accept så har man ett bindande avtal (1 § avtalslagen). Anbud och accepter är bindande både i muntlig och i skriftlig form. Detta innebär att de föreligger ett bindande avtal om vilka villkor som skulle ingå i den anställning du tackade ja till. I en eventuell process kommer bevisbördan med största sannolikhet att ligga på dig. Därför är det en stor fördel för dig att du har skriftligt bevis på hur avtalets innehåll ser ut. Att din arbetsgivare nu ger dig en lägre lön innebär att hen bryter mot en avtalsbestämmelse, alltså gör sig skyldig till ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott brukar dock anses som ursäktliga om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta skulle exempelvis vara en sådan omständighet att företagets ekonomi drastiskt blivit sämre eller liknande. För detta finns stöd för i allmänna avtalsrättsliga principer. Anses avtalsbrottet som ursäktligt går det inte att göra gällande med avtalsrättsliga rättsverkningar som att avtalet hävs eller att brytande part blir skadeståndsskyldig. Det du skulle kunna göra för att få hjälp är att vända sig till facket (om du är anslutet till ett sådant). De ska hjälpa dig i såna här frågor och har ofta anställda jurister som är experter på arbetsrätt. Hoppas du har fått svar på din fråga!

"Släpande" lön även vid fast anställning

2017-04-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Har varit säsongsanställd sedan 2015-11-01, den övergick till fast anställning 2017-03-01.Har alltid fått lönen släpande en månad men får det även nu då jag blivit fast anställd är det verkligen rätt?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så får du din lön utbetald månaden efter intjänandet. Alternativet är att du får lönen samma månad, vilket i praktiken innebär att du får ett förskott på månadens resterande dagar. Det finns ingen lag som reglerar hur utbetalningen av lön ska ske, detta regleras istället i anställningsavtalet. Om det står i ditt anställningsavtal att lönen utbetalas månaden efter är det detta som gäller. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.