Muntlig uppsägning och ej utbetald lön

2015-08-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Mina chefer blev av med jobbet som ja hade... Ja satt hemma i två veckor o det blev inget nytt jobb då ringde ja till mina chefer o sa upp mig på telefon. Ja har inte skrivit på nån uppsägning eller nåt. Är ja fortfarande anställd hos dom då? Dessutom har ja inte fått resterande lönen eller semesterersättning.. Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppsägning från arbetstagarens sida behöver inte vara skriftlig. Har du sagt upp dig via telefon, kan du betrakta det som en giltig uppsägning så länge du upplevde att chefen uppfattade ditt uppsägningsbesked. Du är dock fortfarande anställd under uppsägningstiden. Har ni inte kommit överens om någon uppsägningstid så är den normalt sett en månad, med undantag om du är provanställd. Kom ni över telefon överens om att du inte behöver iaktta någon uppsägningstid, kan du anse ert anställningsförhållande som upplöst, det vill säga att du inte är anställd.Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Jag utgår från att förfallodatumet (sista dag) för utbetalningen har passerat och att du med lön och semesterersättning syftar faktiskt utfört arbete. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under eventuell uppsägningstid.2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.Vänligen

Ej utbetald lön utgör allvarligt avtalsbrott

2015-08-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har nyligen avslutat min anställning och har fått en slutlig lönespecifikation, men företaget har inte betalat ut lönen.De har sagt att de inte vet när man kan betala mig. Hur går jag till väga? Mitt gamla företag har vid flera tillfällen inte betalat deras skulder så jag är inte hoppfull att de kommer att betala mig om jag inte tar till rättsliga åtgärdgärden. De har heller inte betalt in min tjänstepension enligt mitt avtal.Tack på förhand.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar som att du har försökt samtala med din arbetsgivare om situationen. Jag rekommenderar att du vänder dig till facket om du är ansluten. Om du inte är ansluten eller om inga framsteg görs då heller, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande här. Om KFM inte lyckas driva in skulden åt dig, kan du vända dig till domstol för att antingen försätta företaget i konkurs och därefter försöka driva in din lön eller genom att skicka in en stämningsansökan. Dina chanser att vinna målet är mycket stora utifrån de förutsättningar du har angivit i din fråga. Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor samt för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du tar kontakt med din arbetsgivare igen. Skicka gärna ett brev och framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635). Behöver du hjälp med att upprätta en juridisk korrekt text eller annan hjälp i ärendet, får du gärna vända dig till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.Vänligen

Krav på timrapportering för utbetalning av lön?

2015-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare vill att jag ska rapportera mina arbetstider via ett datorprogram. Programmet är spärrat så att man inte kan lägga till rapporter längre tillbaks i tiden än 2 dagar. Arbetsgivaren säger att han inte betalar ut löner för de arbetsdagar man glömt att rapportera. Får han göra så?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!En arbetsgivares främsta skyldighet är att betala ut lönen till sina anställda. Denna skyldighet gäller oavsett formen för timrapportering och liknande - har du arbetat har du rätt till lön. Om du inte kan få din arbetsgivare att betala ut lönen genom att diskutera med denne, bör du vända dig till Kronofogden (KFM). Där kan du ansöka om betalningsföreläggande för att driva in din lönefordran. Om hur du går till väga kan du läsa här.När man ansöker om betalningsföreläggande driver KFM in skulden. Väljer arbetsgivaren att bestrida fordran, alltså invända mot att denne ska betala skulden, lämnar KFM vidare målet till tingsrätten. För att få ut din lön krävs då att du har bevis för att du har arbetat de timmar du begär lön för och även vilken ersättning som avtalats. En domstolsprocess kan bli lång och kostsam, varför det bör övervägas om summan är så pass betydande att det är värt det. Förhoppningsvis är din arbetsgivare medgörlig och betalar ut din lön i ett tidigare skede, så att du inte behöver ta ärendet vidare till domstol. Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!Vänligen

Arbetsgivares skyldighet att utbetala lön mm.

2015-07-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Har jobbat i ca 3månader åt ett företag, inget skriftligt avtal fanns utan muntligt fick jag veta dagar, tider och lön. Har fått 2 löner med papper spec i brevlådan där de står att de är skattat och klart så de va inget svartjobb.Idag sa jag upp mig för jag måste prioritera jobb som ger mest betalt och flest timmar då hon ville kräva 3månaders uppsägningstid..Sen ändra hon sig och sa jag tar över ha ett fortsatt bra liv.. Är rädd att jag inte kommer få betalt för sista månaden nu!?Så har två frågor..1. Kan hon kräva uppsägningstid?2. Kan hon strunta i att betala ut jobbade timmar?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag disponerar mitt svar i olika delar så att det blir lättöverskådligt.Anställningsavtal Ett muntligt avtal är juridiskt sett lika bindande som ett skriftligt. Ditt löfte att ställa din arbetskraft till din arbetsgivares förfogande, liksom din arbetsgivares löfte att utbetala lön, är bindande för er båda oavsett avtalsform, 1 § första stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Nackdelen med ett muntligt avtal utifrån ett processrättsligt perspektiv är att det är svårare att bevisa att ett visst förhållande föreligger, exempelvis att du är anställd hos din arbetsgivare, antal timmar du är anställd för, anställningsform, lön och så vidare.Uppsägningstid Inledningsvis vill jag påpeka att uppsägningstid beror på anställningsform. Jag kan inte avgöra om du har varit tillsvidareanställd, visstidsanställd, vikarie eller provanställd, inte mindre då jag inte ens vet inom vilken bransch du har arbetat. Utgångspunkten är att det är en tillsvidareanställning om inget annat kan visas, 4 § första stycket första meningen lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Ert anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal kan särskilt reglera uppsägningstiden. Jag utgår dock fårn att uppsägningstid i anställningsavtalet ändå inte kan bevisas och att inget kollektivavtal gäller för er. Härmed gäller vad som stadgas i lag. Arbetstagare som har arbetat i tre månader hos en arbetsgivare har en minsta uppsägningstid om en månad, 11 § första stycket lag LAS.Lön Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala ut lön för presterat arbete från arbetstagarens sida. Det anses vara ett allvarligt avtalsbrott om denna skyldighet åsidosätts. Du har givetvis rätt till lön för dina arbetade timmar, såtillvida arbetsgivaren inte håller inne lönen för att kompensera för en skada du har orsakat denne, jfr 38 § LAS. Om arbetsgivaren har föreslagit att du inte behöver iaktta någon uppsägningstid, och du har accepterat det, har ni därför kommit överens om att du inte behöver stanna kvar. Även om det skulle innebära skada för arbetsgivaren, är den åsamkad av denne själv. Mot bakgrund av förutsättningarna i din fråga, ser jag inget skäl till att du inte ska ha rätt till din lön.Sammanfattning Ni har ett anställningsavtal, men eftersom det är muntligt kan du ha vissa bevissvårigheter vad gäller vissa punkter. Du kanske kan visa dina arbetade timmar genom ett datasystem eller liknande? Om du framför att du arbetat vid x antal tillfällen, är det upp till arbetsgivaren att åtminstone bevisa felaktigheten i ditt påstående genom att visa vem som har arbetat då. Det krävs därför mycket för att arbetsgivaren ska undgå ansvar. Arbetsgivaren kan kräva att du arbetar under en uppsägningstid om en månad. Det verkar dock inte vara något problem i ditt fall eftersom du fick lov att undgå det. Du har sannolikt rätt till din sista löneutbetalning. Det krävs mycket för att arbetsgivaren ska ha rätt att hålla inne lönen. Det ska som sagt vara fråga om skador som du har orsakat och som måste kunna visas av arbetsgivaren.Goda råd Jag rekommenderar att du i första hand inväntar lönebeskedet. Är det negativt, föreslår jag att du tar kontakt med arbetsgivaren och försöker reda ut det. Om kontakten inte är framgångsrik, kan du vända dig till facket om du är ansluten. Är du inte det, tycker jag att du ska ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten här. Du fyller i blanketten till höger på sidan och låter Kronofogdemyndigheten försöka driva in skulden åt dig. I sista fall kan du vända dig till tingsrätten i Stockholm. Det kan dock bli jobbigt och kostsamt för en privatperson. Tänk också på att du har rätt till semesterersättning senast en månad efter det att din anställning har upphört, om du inte har tagit semesterledighet eller om den har betalats ut månadsvis till dig, 30 § semesterlagen (1977:480). Rätten till semesterförmåner går inte att avtala bort, 1 och 2 §§ semesterlagen. Om den har betalats ut månadsvis, måste det tydligt i lönespecifikationen framgå vilken del som avser lön respektive semesterersättning. Om det inte tydligt framgår, är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att sådan semesterförmån har betalats ut. Annars kan du kräva även den. Jag önskar dig lycka till i ditt ärende! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Du hittar avtalslagen här.Du hittar LAS här.Du hittar semesterlagen här.Vänligen,

Ej utbetald lön utgör allvarligt avtalsbrott

2015-08-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejVi är 8 anställda som sagt upp oss för att våran chef bryter mot lagar inom HSL och Sol så vi som personal kan bli anmälda. Denna människa är omöjlig att ens prata med för hon kan och vet bäst. Vi sa upp oss i augusti månad och har två veckors uppsägningstid. Nu vägrar hon betala ut löner till oss för det vi arbetat i juli månad. Får hon verkligen göra såhär?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under uppsägningstiden. 2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.Vänligen

Minimilön för arbetstagare

2015-08-07 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,funderar på att anställa tillfällig säljpersonal med en fast timlön plus provisionslön. Finns det några regler för en minimilön beträffande den fasta timlönen?Vänliga hälsningar/
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du är kollektivavtalsbunden måste du följa minimilönen som anges i avtalet. I annat fall kan du fritt bestämma lönen då det i Sverige inte finns något krav på minimilön. Hör av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Rätt till lön m.m.

2015-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har ett anställningsavtal som är utformat som säsongsanställning. Står varken lön eller utbetalningsdag. Inget anställningsnr eller nånting. Jobbade ett par dagar, sedan blev jag tyvärr tvungen att resa utomlands pga sjukdom i familj. Min chef gick inte att få tag på. Självklart blev jag uppsagd sedan men har jag rätt till lön för de dagar jag jobbade? Mvh J
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!1. Rätt till lönDin rätt att få lön för de dagar du arbetade påverkas inte av att du senare inte kunde arbeta. Det är däremot möjligt att din före detta arbetsgivare inte vill betala ut lönen för att han eller hon menar att din frånvaro ledde till ekonomisk skada. Din arbetsgivare har däremot inte rätt att på det här sättet hålla inne lönen för att få ersättning för skada, se 1-3 §§ lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. För att ett anspråk på skadestånd ska få kvittas mot en löneskuld krävs nämligen att det avser ersättning för en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. I ditt fall skulle skadan bero på frånvaron från arbetet, vilket inte bör betraktas som "i tjänsten". 2. Lönens storlekI ditt fall finns ingen överenskommelse med arbetsgivaren om lönens storlek. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan lönen dock framgå i detta. När lönen däremot varken är uttryckligt avtalad eller följer av kollektivavtal ska lönen fastställas till skäligt belopp (ytterst i analogi med 45 § köplagen). 3. UtbetalningsdagI och med att utbetalningsdagen av lönen inte har avtalats blir 5 § 1 st skuldebrevslagen analogt tillämplig. Lönen ska då betalas ut när du kräver det av arbetsgivaren. Vänligen,

Arbetsgivare som bryter mot arbetsrätten

2015-06-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej , min son jobbar på ett företag i hällvadsholm, chefen hotar min son med indragen lön och semester om han inte kör studenter på lastbilen, till detta hör att företagets lastbil ej är försäkrad eller skattad,företaget har i get kollektivavtal .de betalar sällan ut lön på avtalat datumde betalar aldrig ut övertidsersättning varken i pengar eller ledighetde anställda får inte reda på hur många dagar semester de har eller när de får ut sin semestermin son sa upp sig den 8 april och arbetsgivaren sa att det var 3 månaders uppsägning som gäller, arbetsgivaren hotar med att stämma min son om han avslutar sin anställning och går hem innan dessa månader är över, min har ett nytt jobb att börja på så fort han kan komma ifrånarbetsgivaren i Hällevadsholmvart vänder man sig för att inågon annan ska hamna i samma situation ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Arbetsgivaren i detta fall har handlat klandervärt och brutit mot flera grundläggande arbetsrättsliga principer. Att din sons arbetsgivare bland annat inte betalar ut lönen i tid är en allvarlig överträdelse av dennes skyldigheter gentemot arbetstagaren. Att det sker ett inte obetydligt dröjsmål med utbetalningen av lönen är en sådan överträdelse som kan föranleda att arbetstagaren har rätt att, med omedelbar verkan, frånträda sin anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd). Sålunda finns en möjlighet att lämna anställningen direkt, utan iakttagande av uppsägningstid. Det är lämpligt att arbetstagaren tydligt meddelar arbetsgivaren att denne vill frånträda anställningen omedelbart på grund av att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren. Arbetsgivaren kan vidare bli skadeståndsskyldig dels för den innestående lönen och dels för den ekonomiska förlust som arbetstagaren gör genom att exempelvis inte direkt hitta en ny anställning. Enligt din beskrivning verkar arbetsgivaren motvillig till att underkasta sig de arbetsrättsliga bestämmelserna. Det finns därför grund för din son att genast lämna sin anställning (utan att han begår ett avtalsbrott). Dock är det rekommendabelt att först vända sig till facket för vidare råd. Vänliga hälsningar,