Arbetsgivaren vägrar betala ut lön

2014-07-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag har blivit falskt anklagad av min chef om att jag skrivit "skit" om mitt jobb på Facebook utan att jag gjort det även att han/hon hyser agg mot mig utan anledning. Han/hon vägrar betala ut min lön som jag kämpar för varje månad... Vad är straffet för sådant beteende? Tack på förhand. Mvh
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig med din fråga till Lawline!En av arbetsgivarens främsta skyldigheter enligt ett anställningsavtal är att betala ut lön. Att en anställd skriver om arbetet på sociala medier påverkar inte den skyldigheten. Du har därför rätt till den lön du har arbetat upp.Mitt första råd är att sätta dig ner med din arbetsgivare och prata igenom saken. Förklara att han eller hon begår ett allvarligt avtalsbrott och att du kommer att gå vidare med kravet om inte lönen betalas ut.Om din chef fortfarande vägrar att betala ut lön kan du vända dig till facket om du är ansluten till ett sådant. De är vana vid och duktiga på att hantera den här typen av ärenden.Du kan även ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten. Besök KFMs hemsida för mer information om hur ansökan går till.Att inte betala ut lön i tid är i de flesta fall inte brottsligt så några straff för arbetsgivaren är inte troligt. Om du drabbas av extrakostnader på grund av att arbetsgivaren inte betalar ut lönen kan du dock ha rätt till skadestånd, se https://lagen.nu/1982:80#P38S1.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Annars går det bra att ställa följdfrågor i kommentarsfältet nedan.Vänliga hälsningar,

Provjobb utan ersättning

2014-06-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har fyra års erfarenhet av jobb i butik och probjobbade för några veckor sedan i 2h i en klädbutik. Jag fick inte jobbet och undrar om jag nu har rätt till att kräva betalning för de två timmarna?
jacob frank |Hej, och välkommen till Lawline. En arbetsgivare som låter dig jobba utan lön gör fel. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen är det förmodligen ett brott mot avtalet att inte ge lön för arbetad tid. Om du är medlem i en arbetstagarorganisation - ta kontakt med den. Även om du inte är medlem kan du höra av dig till den arbetstagarorganisation som eventuellt har avtal med arbetsgivaren, om inte annat så för att sätta press på din arbetsgivare. I övrigt är det svårt att hävda sin rätt när man provjobbat utan lön. Det saknas uttryckliga lagregler i stil med "den som arbetar ska få lön". Avgörande för utkrävandet av eventuell lön är vad du och din arbetsgivare kom överens om vid "anställningen". Saknas skriftligt avtal är bevissvårigheterna uppenbara, och bevisbördan kommer att ligga på dig. Har ni inte berört saken är det inte omöjligt att du med stöd av allmänna förutsättningsresonemang (vad du som arbetstagare har rätt att förvänta dig och vad arbetsgivaren borde ha insett om dessa förväntningar - dvs att du ska ha lön) skulle kunna kräva in en lön efter talan vid domstol. Rör det sig endast om två timmar kommer du dock förmodligen behöva betala mer i avgift än vad du kan kräva ut av din arbetsgivare.Sammanfattningsvis är alltså tyvärr det bästa rådet jag kan ge dig att du vänder dig till en eventuell kollektivansluten arbetsgivarorganisation. I fortsättningen - provjobba aldrig utan kräv på förhand skriftligt avtal om lön.

Semesterersättning utbetalningar

2014-05-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är timanställd. Under alla tidigare år så har mitt företag betalat ut min semesterers varje månad, beloppet beroende hur mycket jag arbetat. Nu har de ändrat på utbetalnings rutinerna, nu kommer de att betala semester en gång om året viket vi tycker är fel vi vill få vår ers. som tidigare månaden efter. Kan jag begära hos företaget att få min semester ers utbetald som tidigare? Det är min fråga.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Framgår det av ditt anställningsavtal att semesterersättningen ska betalas ut varje månad kan du hävda att du vill ha det som tidigare. Framgår det inte är det tyvärr företaget som bestämmer hur dess utbetalningsrutiner ser ut.Lycka till! 

Vilken lön är korrekt?

2014-04-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag är 20 år (snart 21) och arbetar i en ICA-butik och misstänker att jag får för lite i lön. I dagsläget tjänar jag 113 kr i timmen och har jobbat där i tre år i maj. Jag har försökt att läsa på handelsanställdas riksförbund och tolkar det som att jag ska tjäna 121:47 i timmen (över 18 med två års erfarenhet), stämmer det? Och om det gör det, kan man på något sätt få ut det retroaktivt?Tack på förhand!
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Anställdas löner regleras vanligtvis genom ett kollektivavtal. Jag råder dig därför att kontrollera om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal för att ta reda på vilken lön du har rätt till. Du kan kontakta ditt fack för att få hjälp med detta. Om du inte är ansluten till facket har du ändå rätt till den lön som utlovas i kollektivavtalet om din arbetsgivare är bunden, eftersom kollektivavtal är tillämpligt även på dem som inte är medlemmar i facket. Har du fått fel lön bör du kunna få ut lön retroaktivt eftersom din arbetsgivare i så fall begått avtalsbrott mot den fackliga organisation som kollektivavtalet ingicks med. Det är dock facket som driver detta eftersom avtalsbrottet begåtts mot facket eftersom de är avtalspart i kollektivavtalet, inte du. Vänligen

Arbetsgivare som inte betalar ut lön

2014-07-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare betalar inte ut min lön enligt vårt avtal. Samma sak hände förra månaden och jag fick lönen utbetald 2 veckor senare. Jag skulle nu fått betalt 30/6 men har ännu inte fått betalt. Chefen kommer hela tiden med bortförklaringar men jag anar att han inte har pengar att betala. Vad bör jag göra? Jag är inte med i facket. Hjälper facket mig om jag går med? Finns det någon myndighet/organisation man kan anmäla detta till så att företaget får böta för utebliven lön?Tacksam för svar Jessica
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt anställningsavtal står det vilket datum din utbetalning av lön ska ske och hur mycket du har i lön. Din arbetsgivare begår avtalsbrott om denne inte betalar ut lön enligt avtalet.Jag skulle råda dig att du omedelbart blir medlem i ditt aktuella fackförbund och kontaktar dem för att få hjälp i din situation. 

Företrädesrätt till återanställning

2014-06-13 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har ett vikariat som löper ut i augusti. Sedan ett par månader har jag varit sjukskriven p.g.a. jobbrelaterade stress- och utmattningssymtom men jag började arbeta igen förra veckan. Idag meddelade min arbetsgivare att de inte tänker förlänga mitt vikariat. Motiveringen som gavs för detta var att jag inte ansågs möta de kompetenskrav som finns för tjänsten (trots att jag uppfyllt alla arbetsuppgifter som tjänsten innehåller och chefen aldrig har gett några klagomål under min anställningsperiod) samt att de behöver någon som orkar ge 100% på tjänsten till hösten. Till saken hör att jag vid en förlängning skulle bli inLASad och få en tillsvidareanställning, något som jag tror är den egentliga anledningen till att arbetsgivaren inte vill förlänga vikariatet men som de själva inte erkänner. Min fråga är om de har rätt att inte förlänga mitt vikariat grundat på de anledningar som angetts? Jag har inte misskött mitt jobb annat än att jag gick in i väggen på grund av all stress, men det är jag nu på väg tillbaka från och har fått verktyg för att hantera arbetssituationen framöver. Vad kan jag göra och behöver jag göra för att kunna bestrida deras beslut? Som jag förstått det ska vikariatet tillsättas med någon annan, troligen någon annan intern redan anställd person. Undrar även om förtursrätten gäller för mig eftersom jag i detta fallet inte blir uppsagd på grund av arbetsbrist?Tacksam för snabbt svar.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning enligt 5 § lag om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80#P5S1. En sådan anställning upphör att gälla när den tidsbegränsade anställningen löper ut, utan att arbetsgivaren behöver ange något särskilt skäl därtill. Vid nyanställningar är arbetsgivaren bunden av 25 § LAS, som ger arbetstagare som sagts upp företrädesrätt till återanställning i den verksamhet de tidigare varit sysselsatta. Återanställningsrätten omfattar även de som varit tidsbegränsat anställda genom t.ex. vikariat, förutsatt att den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. En ytterligare förutsättning är att arbetstagaren blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Det innebär att företrädesrätt inte föreligger om vikariatet inte blev förlängt på grund av personliga förhållanden. Vid tidsbegränsade anställningar är presumtionen att de inte förlängs på grund av arbetsbrist, men så är inte alltid fallet. Det ankommer då på arbetsgivaren som inte vill återanställa en person som uppfyller de formella kriterierna för företrädesrätt att vid tvist visa att det beror på personliga förhållanden hos den anställde. Arbetsgivaren ska således visa att det föreligger skäl motsvarande saklig grund för uppsägning för att inte återanställa en arbetstagare som har rätt till det. Återanställningsrätten gäller 9 månader från det att anställningen upphör enligt 25 § 2 st. En förutsättning för att återanställningsrätten ska kunna göras gällande är dock att det sker en nyanställning. Företrädesrätten får enligt praxis ge vika för omplaceringar som arbetsgivaren vidtar i kraft av sin arbetsledningsrätt. Även omplaceringar som formellt innebär en ny anställning går före företrädesrätten (AD 1996 nr 56, https://lagen.nu/dom/ad/1996:56). Vidare krävs att den företrädesberättigade har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Generellt kan sägas att den företrädesberättigade kan göra anspråk på en tjänst som kräver inskolning men inte en sådan tjänst som skulle kräva omskolning. Arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som krävs för att söka tjänsten i fråga. En arbetsgivare som gör gällande att en arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer har bevisbördan för detta. Jag hoppas att detta var svar på dina funderingar. För att få mer hjälp och stöd rekommenderar jag att du kontaktar ditt fackförbund.Vänligen

Rätt till lön

2014-05-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag jobbade åt ett litet försäljningsföretag, jag tycker att företaget är väldigt oseriös och opålitliga när det väl kommer till lön. Förra månaden fick jag ut ungefär hälften av det jag räknade ut att jag skulle få, men chefen då uppgav att det ska vara rätt. Nu till min sista månadslön så skulle skulle vi alla få idag men så sa chefen att den blir utdelad på måndag istället, eftersom att de flesta anställda är ungdomar så har jag svårt att lita på företaget till 100%, så min fråga är då om jag har rätt till skadestånd?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Vilket datum din utbetalning av lön ska ske och hur mycket du ska få i lön regleras i ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivare inte betalar ut enligt avtalet gör denne sig skyldig till avtalsbrott. Jag föreslår att du kontaktar ditt fackliga ombud för att få hjälp med att angripa detta.Vänligen,

Arbetsgivaren i dröjsmål med lön

2014-04-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Undrar vad jag skall göra, då min arbetsgivare inte betalar ut min lön i tid.. Kan jag stanna hemma och kräva ersättning ändå, eller hur fungerar detta…? Arbetsgivaren skyller på att den som är ansvarig har varit borta under en längre tid. Jag har inte fått lönespecifikationer som är korrekta och inte heller utbetald lön i tid och korrekt….. Vad gäller om jag inte går till mitt arbete. är det likställt med arbetsvägran. Tacksam för svar om vad jag skall ta mig till.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), här. En arbetsgivares absolut viktigaste åliggande i ett anställningsförhållande är att betala ut lönen. I det fall hen inte gör detta eller är i dröjsmål med utbetalningen föreligger ett avtalsbrott och du har då rätt att frånträda din anställning utan hänsyn till uppsägningstider eller dylikt, se 4 § 3 st LAS. Om du lämnar anställningen har du även rätt till ekonomiskt skadestånd, se 38 § LAS.Jag råder dig dock att sätta dig ner och prata med din arbetsgivare om dina rättigheter och förklara för honom vad som kan hända om han fortsätter hamna i dröjsmål med din lön. I den mån han inte lyssnar kan du även vända dig till facket om du är ansluten till ett sådant då de är vana vid att hantera denna typen av frågor. Du har även möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är lätt att navigera på deras hemsida och det du gör är att fylla i en blankett och de tar sedan hand om ditt ärende. Kronofogdemyndigheten hittar du här.Lycka till!Med vänliga hälsningar