Fråga om tjänstledighet för studier

2017-08-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen bytt jobb och är bemanningsanställd 6 månader innan jag blir fast anställd på företaget jag jobbar på. Jag har samtidigt kommit in på en utbildning som är på distans med enstaka träffar i staden jag bor i. Vilket betyder att jag måste vara ledig ca 1,5 dag i månaden för träff/tenta. Kan man ta tjänstledigt ca 2 dagar i månaden för studier, går det när man är bemanningsanställd? Tänker att jag ska jobba samtidigt som jag pluggar. Vill inte bli av med jobbet för att jag just nu är bemanningsanställd och samtidigt vill plugga. Tack på förhand
Emelie Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt att vara ledig från sin anställning för utbildning. Men det krävs att man arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader de senaste två åren (se här). Hur mycket du ska vara ledig avgör du utefter vad som krävs för just din utbildning, men din arbetsgivare bestämmer vilka dagar du får vara ledig. Viktigt att komma ihåg är att arbetsgivare har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda själ till varför en omplacering är nödvändig.Vidare har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Arbetsgivaren får på egen hand besluta om att skjuta upp ledigheten i 6 månader, vill den skjuta längre på ledigheten krävs det samtycke från facket på ditt jobb. Skulle arbetsgivaren vilja skjuta upp din ledighet måste skäl anges (se här). Avslutning Om du har haft samma arbetsgivare (dvs bemanningsföretaget) i 6 månader så har du rätt att få beviljad tjänstledighet för studier, annars inte. Det är dock arbetsgivaren som beslutar vilka dagar du har rätt att vara ledig, även om du bestämmer hur många dagar i månaden du vill vara ledig!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har min arbetsgivare rätt att neka arbetstagare tjänstledighet för studier?

2017-08-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag ska börja en 2-årig masterutbildning i höst och har ansökt och fått beviljat tjänstledighet för studier dock endast för 1 år då arbetsgivaren anser att jag ska ansöka om ytterligare tjänstledighet för studier för år 2 under våren 2018. Arbetsgivaren hävdar på detta sätt att jag står till deras förfogande under sommaren 2018. Har arbetsgivaren rätt att göra så? Arbetar inom kommunal hemsjukvård.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till tjänstledighet för studier så länge du arbetat för din arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller i minst 12 månader under två år. (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Det finns egentligen ingen gräns för hur lång ledigheten kan vara, men den får inte vara längre än vad som krävs för att uppnå studiemålet. I ditt fall är två år en fullt rimlig tid eftersom det är så utbildningen är upplagd. Din ansökan gäller även sommarlovet, så länge du inte angett något annat. Tjänstledigheten beviljas för den tiden som utbildningen tar, dvs två år, den kan inte förkortas. Din arbetsgivare får alltså inte neka dig tjänstledigt för studierna det andra året. (1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. Annars är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå för ytterligare juridisk hjälp. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Fråga om rätt till ledighet pga studier vid konsultarbete

2017-04-27 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Har varit anställd som konsult i strax över ett år nu och har varit uthyrd till ett och samma företag under hela perioden. Sökte in och blev precis antagen till en Mastersutbildning som börjar i augusti i år och nu undrar jag om jag har rätt till studieledighet, även om jag arbetar som konsult?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som varit anställd hos en arbetsgivare under de sex senaste månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, har rätt till ledighet pga studier (se här). Eftersom du varit anställd i över ett år uppfyller du dessa krav och har alltså rätt till studieledighet! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Har man som anställd rätt till ledighet för studier och vem bestämmer när man ska vara ledig?

2017-02-24 i Studieledighet
FRÅGA |Jag arbetar 100% och har varit anställd i företaget sedan 2014. Nu vill jag studera och därmed ta tjänstledigt för studier. Mina studier är på distans men i 100% studietakt. Jag vill enbart ta tjänstledigt 20% från mitt arbete och angav i ansökan att jag vill att ledigheten ska infalla på onsdagar. Alltså ledig onsdagar ovh jobba mån, tis, tors och fre. Får jag bestämma själv när jag vill att ledigheten ska vara eller kan min arbetsgivare bestämma vilka dagar eller tider jag får vara ledig?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom din fråga rör hur arbetstid för anställda ska fördelas är det något som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Mer regler om arbetstagares rätt till ledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Beroende på vad du jobbar med och för vilket företag kan det finns kollektivavtal som påverkar hur arbetstid och tjänstledighet ska hanteras. Då jag inte har tillgång till detta kan jag inte göra en bedömning av om det påverkar din situation. Mitt svar utgår därför helt från LAS.Arbetsgivaren leder arbetetDet är arbetsgivaren d.v.s. din chef som har rätten att leda och fördela arbetet. Chefen kan då bland annat:-bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras-bestämma hur många och vilka anställda som ska utföra arbetet-bestämma anställdas arbetstiderDetta innebär att det är din chef som bestämmer om du får ta tjänstledigt och när. Om din chef godkänner din tjänstledighet avgör också chefen vilken eller vilka dagar som du får vara ledig. Du kan alltså inte själv bestämma detta.Du har rätt att vara ledig för utbildningSom arbetstagare har man rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att kunna studera. Du avgör själv hur mycket du behöver vara ledig för dina studier. Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig. Kraven för att ha rätt till ledighet är att man arbetat hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader de senaste två åren. Detta verkar du ha uppfyllt.Det krävs vidare att dina studier följer en studieplan och du kan visa upp antagningsbevis eller liknande. Du kan med andra ord inte få ledigt för att studera på egen hand.Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Vill din chef skjuta upp ledigheten upp till sex månader kan hen besluta det på egen hand. Om chefen vill skjuta upp din ledighet längre än sex månader krävs att arbetsgivaren får samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen d.v.s. facket på ditt jobb, även om du inte är med i facket. Detta kan givetvis innebära stora problem för dig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att hen vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför detta behövs.Vissa undantag till denna lag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas i kollektivavtal. Det blir alltså återigen viktigt att undersöka det kollektivavtal som gäller för dig på din arbetsplats.Hur du bör gå tillvägaSom jag förstår din information har du skrivit en ansökan. Har du redan lämnat in den kan du bortse från denna delen.Du borde ansöka om ledighet i god tid innan dina studier startar. Om du ännu inte vet om du kommit in på utbildningen borde du skriva in i din ledighetsansökan att villkoret för ledigheten är att accepteras till utbildningen och att du annars vill fortsätta jobba.Kom ihåg att studieledighet inte är semestergrundande.SammanfattningDu har rätt att få ledigt för att studera men arbetsgivaren kan besluta om att skjuta upp din ledighet i sex månader och ibland även längre än så. Det är också arbetsgivaren som beslutar om vilka dagar du har rätt att vara ledig även om du bestämmer över hur mycket du vill vara ledig d.v.s. hur många dagar per vecka du vill vara ledig.Blir det problem med arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss så hjälper vi dig att lösa situationen.Med vänlig hälsning

Fråga om arbetsgivaren kan neka tjänstledighet för studier

2017-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Jag har sökt till tjänstledighet för studier 3 år och blev godkänd av arbetsgivaren och jag har fått en kvittering och en kopia av ansökan . Efter ca 20 dagar av påbörjad tjänstledigheten så hörde arbetsgivaren av sig och sa via mail :Vi beviljar tjänstledighet 1 år i taget , alltså man måste söka på nytt för varje år !!Jag är inte medlem i facket men däremot är medlem i A-kassan . Min fråga är : - Gäller min tjänstledighet ansökan eller inte ?? Eller måste jag göra om en ny ansöka för varje år ??
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren (se här).Tjänstledigheten ska beviljas för den tid som utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är och arbetsgivaren kan därmed inte förkorta tiden. Arbetsgivare har rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader, men man har inte rätt att neka studieledigheten helt.Om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de 2 senaste åren har du alltså rätt att få tjänstledigt för den tid som utbildningen tar!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om hur lång tid studieledighet kan beviljas

2017-06-07 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga angående min studie ledighe! Jag har nu varit studie ledig i snart 1 år, men vill gärna fortsätta med detta? Jag är fastanställd i Partille kommun inom vården och har jobbat där sen 2011! Har jag rätt att fortsätta min studie ledighet? Studiena är i ca 3 år till! Hur lång tid har jag rätt att få studieledughet?Väldigt tacksam! / M.A
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänstledighet finns i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad studieledighetslagen - se här. Den som varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till tjänstledigt för studier (se här). Ledigheten ska sedan beviljas för den tid som utbildningen tar. Det finns alltså ingen gräns för hur lång eller kort tid ledigheten får vara, utan det styrs av utbildningens längd. För att få fortsatt tjänstledighet kan din arbetsgivare däremot kräva att du kan visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt. Arbetsgivaren har även möjlighet att skjuta upp den begärda ledigheten i upp till ett halvår (se här). Sammanfattning Om du ska studera i 3 år till har du alltså rätt att få tjänstledigt under denna tid, eftersom du varit anställd den tid som krävs. Men du kan behöva visa upp studieplan eller liknande samt få ledigheten uppskjuten 6 månader. Vänligen,

Har arbetstagare rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet?

2017-03-26 i Studieledighet
FRÅGA |Jag vill studera på 50%. Har jag rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör studieledighet finns bestämmelser om detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I lagen framgår att när någon har varit ledig på grund av studier så ska arbetstagaren när hen återgår till arbete ha rätt till samma eller likvärdig ställning vad gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som om hen inte hade varit ledig, 9§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.När du återgår till din anställning efter studieledighet har du alltså rätt att antingen erbjudas din gamla anställning eller en likvärdig. Eftersom du i din fråga inte har angivit om du omfattas av något kollektivavtal har jag inte kunnat ta hänsyn till eventuellt kollektivavtal i mitt svar. Kollektivavtal kan dock påverka, med frågor om det kan du lättast vända dig till aktuell fackförening. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Tjänstledighet för studier

2017-01-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,vi undrar vad som gäller vid tjänstledighet. Vi har inget kollektivavtal.En av våra anställda vill ha tjänstledigt för studier. Hon är nu föräldraledig men vill börja studera när föräldraledigheten är över i Juli.Hon har varit anställd hos oss från 2012. Hon vill vara tjänstledig i 3 år. Måste vi bevilja tjänstledighet? Måste vi bevilja 3 år eller kan man förkorta det?Kan/ska vi kräva intyg om studierna?Vid vilka tillfällen behöver man inte bevilja tjänstledighet?vänliga hälsningar, Silvia Hammarbergsilvai.hammarberg@mzv.sk
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Er fråga! Enligt 3 § lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är och Ni kan alltså inte förkorta tiden. Som arbetsgivare har man rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader.Som arbetsgivare har man alltså ingen rätt att neka någon tjänstledigt för studier, inte heller ifall någon vill starta ett eget företag eller vara föräldraledig. Däremot finns det ingen laglig rätt till tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. För att få studieledigt behöver man kunna visa upp en studieplan, antagningsbevis eller liknande. Studieledighetslagen hittar Ni här.Hoppas Ni fick svar på Er fråga.Vänliga hälsningar,