Uppsägning

2016-07-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, arbetar på en bensinmack som ska stänga. Vi arb.tagare ska flyttas/sägas upp. Min arb.givare ringde upp mig 15/7-16 för att uppsägningstiden börjar gälla fr.o.m. då. Jag frågade om jag inte måste meddelas det skriftligen, men då det var semestertider, gjordes ett undantag , fick jag till svar.Min fråga lyder således ; får det gå till så? Ska jag inte se dokumentet först?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga.Beroende på vilken typ av anställning så gäller olika regler för uppsägning. I och med att du nämner att du har uppsägningstid så misstänker jag att du har en s.k. tillsvidareanställning och då ska uppsägningen ske skriftligt. Dessutom ska din arbetsgivare i uppsägningsbeskedet ange vad du som arbetstagare ska iaktta för det fall att du vill göra uppsägningen ogiltig eller yrka skadestånd p.g.a. uppsägningen. I beskedet ska dessutom anges om du som arbetstagare har företrädesrätt till återanställning. Detta följer av 8 § Lagen om anställningsskydd (fortsättningsvis förkortat "LAS").Enligt 38 § LAS kan en muntlig uppsägning som har skett i ditt fall fortfarande vara giltig. Dock så utgör det ett s.k. formaliafel och detta kan leda till skadeståndsskyldighet för din arbetsgivare. Eftersom du har blivit muntligt uppsagd kommer din anställning att upphöra efter uppsägningstiden men du kommer ha en möjlighet att kräva skadestånd från din arbetsgivare. Detta skadeståndsanspråk måste du dock framställa till din arbetsgivare inom fyra månader efter att din anställning upphört. Jag kan tyvärr inte på rak arm ge dig ett svar på hur goda möjligheter du kommer att ha att få skadestånd, då jag behöver ytterligare information i ärendet. Detta är den hjälp jag kan ge dig via vår gratisrådgivning. Är du medlem i en fackförening kan du vända dig till denna för att få mer hjälp. Är du inte medlem i någon sådan förening kan du yrka om skadestånd via tingsrätten.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Önskar du ytterligare rådgivning och rekommendationer om hur du bör fortskrida kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en djupare juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/expressJag önskar dig lycka till med ditt ärende och anställning! Mvh,

Notice period for an employee who has been employed for two and a half years

2016-07-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |I have been employed by my current employer for 2.5 years and I am wanting to leave the company to take on a new job. In my employment contract it states that I have a 2 weeks notice period. I have heard from other people that I have the legal right to 2 months notice, considering I have been employed by the company for longer than 2 years. I know that if I resign from my current position, my company will not want me to work my notice period and instead ask me to leave immediately with full pay up until the end of my notice period. Can you tell me; If I was to resign from my position, would my employer be obliged to pay me for two months notice period, even if they do not want me to work? Or would it be 2 weeks notice period?
Wilhelm Stenvall |Hello!Thank you for choosing Lawline with your legal questions. In the following answer, I assume that you do not have a position of a CEO or resembling of such a position in the company you are employed by. According to the Swedish law for protection of employment (lag om anställningsskydd), which do not apply for CEOs or other employees in leading positions, both the employer and the employee have the right to a notice period of one month minimum, which is stated in section 11 in the mentioned law. The same section also provides that if the employee has been employed for more than two years, the notice period shall be two months minimun. Consequently, this would give you a notice period of two months since you've been employed for two and a half years. However, section 2 suggests that exceptions from these regulations can be made if the employment contract is a so called ''collecitive agreement'' (kollektivavtal) which has been approved by a union on the employees' behalf and an employers' organization on their behalf. Thus, in order to provide you with a certain answer, one would have to know whether or not your employment contract is a collective agreement or an individual contract signed by you and your employer exclusively. If your employment contract is an collective agreement then exceptions from the mentioned law are perfectly legal, but if it is an individual contract exceptions can't be made and the contract is invalid regarding the notice period of two weeks. An employee who has resigned or has been terminated always has the right to his salary and other benefits from his employer during the notice period according to section 12 in the mentioned law. However exceptions on this part can also be made if the employment contract is a collective agreement and the contract differs from these regulations. I hope you will find my answer satisfactory! Yours sincerely,

Arbetstagares rätt att frånträda sin anställning

2016-07-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |En sommarjobbare utan skriftligt avtal vill säga upp sig, vad gäller?Det ör ett sommarkaffé med säsongen tidsbegränsad.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal har inga formkrav. Det innebär att avtalet inte behöver vara skriftligt utan en anställning kan likväl uppstå endast efter till exempel en muntlig överenskommelse. Att sommarjobbaren inte har ett skriftligt avtal göra alltså ingen skillnad.En arbetstagare har rätt att frånträda sin anställning under förutsättningen att man iakttar uppsägningstiden som minst är 1 månad. Under uppsägningstiden fortsätter anställningen som vanligt, den börjar då meddelandet om uppsägning görs från arbetstagaren. Rätten för arbetstagare att frånträda sin anställning gäller för alla slags arbetstagare, även sommarjobbare.Det finns dessutom en regel i 4 § 3 st. LAS (lag om anställningsskydd) som säger att en arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan (alltså utan uppsägningstid) ifall arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. För att det ska vara anses vara uppfyllt krävs relativt mycket, till exempel att arbetsgivaren underlåtit att betala ut löner. Som frågan är ställd finns det inget som tyder på att denna regel i LAS skulle vara tillämplig. Att det är ett sommarkafé som endast har öppet under vissa månader av året gör ingen skillnad i detta fall. Hoppas detta besvarade er fråga!Med vänlig hälsning,

Måste arbetsgivaren betala ut lön och kan jag välja att sluta när jag vill?

2016-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har jobbat i en månad och vill nu sluta omgående. Jag har inget anställningsavtal, men jag undrar om de ändå är skyldiga att betala ut min lön trots att jag slutar utan att de vill det? Kan de strunta i att ge mig min lön?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Allmän information:Lagstiftning rörande anställningar finns i huvudsak i Lagen om Anställningsskydd. (Förkortas LAS).Huvudregeln är att anställningar gäller tills vidare om inte annat har avtalats och vad gäller uppsägningstid så har både arbetsgivare och arbetstagare rätt till en månads uppsägningstid vid så kort anställningstid som du haft. 11 § LAS.Uppsägningstiden:Att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt till uppsägningstid är för att båda skall skyddas. Arbetstagare skall inte kunna bli utslängd hur som helst, och motsvarande ska inte arbetsgivare behöva riskera att arbetstagare helt plötsligt en dag bara skiter i att arbeta. Detta innebär att arbetstagare måste arbeta kvar minst en månad efter att man sagt upp sig själv för att inte bryta mot LAS om arbetsgivaren vill att man ska jobba kvar.Att bli av med personal plötsligt kan bli mer ekonomiskt kännbart för en arbetsgivare än vad det kan bli för en arbetstagare, därför skyddas även arbetsgivaren på detta sättet.Arbetsgivaren skyddas helt enkelt i din situation för att det kan vara svårt att hitta ny personal på kort tid, därför finns det en månads uppsägningstid.Ekonomiska konsekvenser av att du slutar?Din lön skall självklart betalas ut för det arbete du utfört. Den får arbetsgivaren inte hålla kvar oavsett hur du väljer att göra. Det som är mer problematiskt är dock skadestånd som du kan ådra dig. Det framgår nämligen i 38 § LAS att du skulle kunna bli skadeståndsskyldig mot din arbetsgivare om du inte iakttar uppsägningstiden och arbetar den månaden. Arbetsgivaren kommer ju göra en ekonomisk förlust om du inte utför ditt arbete och någon annan inte heller står till förfogande för att utföra det. Mitt råd:Jag anser att du skall prata med arbetsgivaren först och främst. Det är ganska säkert bättre för dig än att bara vägra arbeta. Säg att du helt enkelt vill sluta, hitta på att du skaffat ett annat jobb eller liknande om det känns lättare. (Eventuellt att du ska börja redan nästa vecka för att på det viset diskutera dig ur uppsägningstiden med ganska bra argument även om arbetsgivaren faktiskt inte behöver ta hänsyn till det). Det är möjligt att din arbetsgivare inte har något problem med att du slutar direkt och inte har någon plan på att kräva dig på ersättning om ni kommer överens om att du skall sluta. Om du däremot bara låter bli att komma till jobbet kommer ju din arbetsgivare garanterat att bli irriterad och förmodligen mer sugen på att kräva dig på skadestånd. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Uppsäningstid av anställning

2016-07-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en kille som vill säga upp sig ned omedelbar verkan.Han är behovsanställd och är schemalagd till och med fredag (5 dagar kvar)Han hör av sig till mig på telefon och vill sluta på en gång.I hans anställningsavtal finns ett startdatum men inget slutdatum.Jag bedriver en sommarrestaurang som bara har öppet under sommarmånaderna.Så frågan är hur lång uppsägninstid gäller för honom?Tacksam för snabbt svar.MvhFredrik Doversköld Restaurangchef Ceszlan Mat AB 0739397774doverskold@hotmail.com
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Bestämmelser kring en arbetstagares (AT) och arbetsgivares (AG) rättigheter finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Detta oavsett om uppsägningen sker av AT eller AG. AT har således en skyldighet att jobba en månad efter att uppsägning skett. Enligt 2 § 2 st LAS gäller villkor i ett avtal inte i den mån en inskränker AT:s rättigheter enligt lagen. Av detta följer att om du (AG) och den anställde (AT) kommit överrens om att AT inte har någon uppsägningstid så kommer det vara denna uppsägningstid som gäller.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid vid provanställning

2016-07-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man avbryta provanställning om det står 1 månads uppsägningstid i avtalet? Kan jag gå dagen efter jag meddelat att jag inte tänker fullfölja provanställningen? Efter denna provanställning har arbetsgivaren tänk att jag ska Visstidsanställas i 2 månader. Tycker de utnyttjar detta. Mvh AH
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om uppsägningstid och anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd (LAS) som du finner här.Avtal om provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. När prövotiden löper ut övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren har lämnat besked om att anställningen inte ska fortsätta. En provanställning saknar uppsägningstid och får avbrytas när som helst innan prövotidens utgång (6 § LAS). En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning måste dock underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg, alltså senast 14 dagar innan prövotidens utgång (31 § LAS). Efter prövotidens utgång kan din arbetsgivare välja att anställa dig som visstidsanställd förutsatt att har blivit underrättad om provanställningens upphörande i rätt tid så att anställningen inte har övergått i en tillsvidareanställning. Samma gäller om provanställningen avbryts innan prövotidens utgång.Att en arbetsgivare inte lämnar underrättelse i rätt tid innebär inte att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning, en provanställning kan alltid avbrytas fram till dess sista dag. Följden blir istället att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot den anställde. Om du som anställd vill avbryta en provanställning finns det ingen 14-dagarsregel att följa. Du kan alltså välja att avbryta din provanställning för att gå hem samma dag. Ett avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt LAS är ogiltiga i den delen (2 § 2 st. LAS). Ett avtalsvillkor som innebär en månads uppsägningstid för en arbetstagare är alltså ogiltigt, vilket innebär att arbetstagaren fortfarande kan gå på dagen. För arbetsgivaren är dock ett avtalsvillkor om en månads uppsägningstid fortfarande bindande eftersom att längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida inte är till nackdel för arbetstagaren. Et avtalsvillkor om en månads uppsägningstid blir alltså enbart ogiltigt i förhållande till arbetstagarens eventuella uppsägning. I ditt fall måste alltså arbetsgivaren meddela att din provanställning kommer att upphöra minst en månad i förväg. Du som arbetstagare kan fortfarande gå på dagen. Viktigt att komma ihåg är att LAS till stora delar är semidispositiv, det vill säga att avvikelser från lagens regler får göras genom kollektivavtal. I det fall en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i ett kollektivavtal är du som arbetstagare bunden av detta, även om detta innebär en nackdel för dig som arbetstagare (2 § 3 och 6 st. LAS). Om uppsägningstiden är reglerad i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen är du alltså bunden av detta villkor. I sådana fall gäller en månads uppsägningstid även för dig som arbetstagare.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Avskedad pga. sjukskrivning?

2016-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Min sambo arbetar på ett multinationellt företag. Hon var under gårdagen hos läkare på grund av stress och blev sjukskriven i en månad. Nu till problemet. Hon är otroligt rädd för att bli sjukskriven och fortsätter att arbeta då hon är rädd för att hon annars kommer mista sitt jobb eller bli ersatt. Hon vågar heller inte berätta för sin chef att hon sjukskrivits. Kan hon lagligt mista sitt jobb eller ersättas och bli tilldelad nya uppgifter som inte överensstämmer med uppgifterna i sitt arbetskontrakt? (Hon är heltidsanställd sedan 10 år).
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline!Enlig Lagen om anställningsskydd (LAS) kan en arbetstagare endast sägas upp om det finns en saklig grund. När det gäller möjligheten att säga upp någon på grund av sjukdom innebär kravet på saklig grund att ”arbetstagarens arbetsförmåga ska vara så nedsatt att denne inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren”. Detta innebär ett starkt skydd mot uppsägningar på grund av sjukdom. Arbetsgivaren har ett mycket långtgående ansvar att rehabilitera en som är sjuk, och att anpassa arbetet så att man ska ha möjlighet att arbeta kvar. Man har även rätt att gå tillbaka på prov och arbetsträna.Om man inte ens efter rehabilitering har möjlighet att återgå till sitt gamla arbete har man rätt att omplaceras till ett annat arbete hos arbetsgivaren som man kan utföra. Detta förutsatt att ett sådant arbete finns ledigt och att man har tillräckliga kvalifikationer för att utföra detta. Anpassningen av arbetsplatsen för den som är sjuk ska inte behöva gå ut över andra anställda. Arbetsgivaren har heller ingen skyldighet att ”skapa” ett nytt jobb som man klarar av, om ett sådant inte finns ledigt.Notera att andra regler även kan gälla beroende på vad det står i anställningsavtal och ev kollektivavtalHoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Innebörden av ett avskedande

2016-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej har blivit kallad för lögnare och sparkat från arbetsplatsen av personen som anställer våran företag. Han som är ansvarig ringer hela tiden då svarade jag inte för har blivit av med mobiltelefon. Ringde till honom efter ett tag och hörde bara massor med skrik. Blev kallad för idiot, lögnare och så vidare. Vad kan man göra nu? Han kommer kräva pengar från mig då jag inte utförd arbete klart, men hur kan jag göra detta när jag blev sparkat?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en person blir "sparkad" innebär att personen blir avskedad. Detta får ske enligt LAS 18 § (här) om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Om du skulle ha grovt åsidosatt dina åtaganden gentemot din arbetsgivare har arbetsgivaren alltså rätt att avskeda dig. Detta innebär att du i så fall slutar din anställning omedelbart och utan uppsägningstid. Din arbetsgivare har i så fall inte rätt att kräva dig på pengar för arbete som inte utförts.Lycka till!Med vänlig hälsning,