Skadestånd vid felaktigt avskedande

2016-02-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,Jag har för två dagar sedan blivit avskedad på felaktig grund, jag har dock gått ur facket för ca ett halvår sedan tyvärr... Finns det något jag kan göra på egen hand för att driva detta så att jag har möjligheten att få en lön eller någon annan ersättning? Eller står jag helt maktlös?/Tack på förhand
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Arbetstagares rättigheter vid uppsägning och avskedande regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).Du skriver att du blivit "avskedad" vilket skiljer sig från en uppsägning med den skillnaden att du omedelbart tvingas frånträda anställningen. Förutsatt att du blivit avskedad på felaktiga grunder har du rätt till skadestånd av arbetsgivaren.Om avskedandet är felaktigt har du rätt att kräva skadestånd, det måste dock göras inom den tidsram som anges i lagen. Skadestånd kan krävas inom fyra månader från det att du blivit avskedad. Du måste inom dessa fyra månader underrätta din arbetsgivare om att du tänker kräva skadestånd för avskedandet, 41 § LAS. När fyra månader passerat förloras rätten att väcka skadeståndstalan, 42 § LAS.Tröskeln för att ha rätt att avskeda en anställd är hög. Avskedande får endast ske om arbetstagaren begått ett grovt kontraktsbrott eller grovt misskött sig, 18 § LAS. Då jag inte har någon information om på vilka grunder du blivit avskedad kan jag inte spekulera i huruvida du blivit felaktigt avskedad eller inte. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en jurist för att få klarhet i om du kan ha framgång med en skadeståndstalan.Hoppas du fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Snabb uppsägning

2016-01-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,har en fråga angående min frus abrupta uppsägning, hon är anlitad av en rekryteringsbyrå som förmedlat ett jobb åt henne som hon efter 2 veckor blev uppsagd ifrån med motiveringen att hon inte lärt sig systemet (data) tillräckligt snabbt, första veckan var hon utan dator och först måndagen vecka 2 fick hon en dator som hon dessutom gjort lite kurser på som företaget ville att ho skulle göra,hon klarade dom galant. Hon har mer än 30 års erfarenhet av själva yrket (speditör) men inte av det datasystemet som firman använde.....för mig låter det hela helt orimligt, dessutom hur kul är det att söka jobb igen med en sådan referens i bagaget...Min fråga är om man kan komma åt dom på något sätt eller är detta beteende normalt numera..
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.För att säga upp en arbetstagare krävs i normalfallet att arbetsgivaren har sakligt grundade skäl. Sakligt grundade skäl är antingen arbetsbrist eller så kallade personliga skäl. Därtill har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid som beror på hur länge anställningen varat. För den som är provanställd, vilket man kan vara i upp till sex månader, gäller dock andra regler. En provanställning kan sägas upp utan att sakligt grundade skäl finns. Dessutom behöver inte någon uppsägningstid iakttagas.Anställningsformen styr alltså om arbetsgivaren gjort rätt eller fel i ert fall.Hoppas ni fått svar på er fråga.

Uppsägningstid i LAS

2016-01-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag är tillsvidareanställd på ett privat företag sedan 2 år tillbaka, utan kollektivavtal. De hävdar att det är 3 månaders uppsägningstid för alla. Men på mitt avtal står bara Uppsägning enligt LAS. Innebär inte det 1 månad? Vad gäller här?Tack på förhand/Tveksam
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Precis som du skriver är Lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig då det inte finns något aktuellt kollektivavtal. Du hittar LAS här. Reglerna om uppsägningstid varierar beroende på om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som säger upp avtalet, se LAS 11 §. Om det är arbetstagaren som säger upp sig är uppsägningstiden en månad, oavsett hur länge arbetstagaren har varit anställd i företaget.Om det är arbetsgivaren som säger upp arbetstagaren (och arbetstagaren har en tillsvidareanställning) varierar uppsägningstiden utifrån hur länge arbetstagaren har varit anställd vid företaget. Då du har varit anställd i två år har du rätt till en uppsägningstid på två månader om din arbetsgivare skulle besluta att säga upp dig. Även detta regleras i LAS 11 §.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid provanställning

2016-01-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är sedan augusti anställd på ett elföretag, jag är därefter fortfarande provanställd under las. Jag vill ju avbryta min anställning då jag fått jobb på ett annat företag.Jag sa upp mig idag och trodde att jag inte hade någon uppsägningstid, men sa till min chef att jag kunde jobba veckan ut. Svaret jag fick från henne var att jag har två veckors uppsägningstid. Stämmer detta eller har jag, som arbetstagare, rätt att gå på dagen? Det jag har kunnat läsa mig till på internet på diverse olika sidor är att det sistnämnda stämmer.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå under högst 6 månader. Både arbetsgivaren och arbetstagaren får avbryta provanställning innan dessa sex månader löpt ut, eller innan man avtalat att provanställningen skall avslutas. För att avbryta en provanställning behövs det ingen uppsägningstid, detta betyder att så väl arbetsgivaren som arbetstagaren kan avsluta provanställningen ”på dagen”, detta framgår av6 § Lagen om anställningsskydd. Det finns dock en ordningsregel i 31 § LAS som ger arbetsgivare en skyldighet att underrätta arbetstagare om att deras provanställning upphör senast två veckor innan man avser att avbryta anställningen. Detta får innebörden av en slags uppsägningstid på två veckor. Den regeln är dock bara tillämplig på arbetsgivare och inte dig som arbetstagare. Du kan alltså avsluta din provanställning och gå på dagen. Hoppas detta varit till din hjälp!Med vänlig hälsning

Arbetsgivares uppmaning till uppsägning

2016-01-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidare anställd på ett större privat företag med kontor från Mälardalen och söderut.Lokalerna där vi arbetar har sålts och kontoret på orten försvinner. I samband med det öppnar ett nytt kontor på annan ort ca 6 mil bort.Jag har blivit erbjuden fortsatt anställning där med nytt anställningsavtal, då det är en annan avdelning, men arbetsuppgifterna är ungefär lika.Jag har tackat nej till den nya anställningen, och anser att det ligger på företaget att säga upp mig.Företaget vill dock att jag ska säga upp mig.Rent arbetsrättsligt, hur är det?Tack för svar!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om anställningsskydd hittar du i anställningsskyddslagen, som du hittar här. Arbetsgivare kan aldrig ålägga en arbetstagare att säga upp sig. Då verksamheten ska läggas ner på orten föreligger dock arbetsbrist och då du erbjudits annan tjänst hos arbetsgivaren har även omplaceringsskyldigheten uppfyllts, i och med detta föreligger saklig grund för uppsägning, 7§ LAS. I och med detta kan du alltså bli uppsagd av arbetsgivaren, dock föreligger som sagt ingen skyldighet för dig att säga upp dig. Beroende på bland annat regler i anställningsavtal, kollektivavtal och även lag kan du ha olika rättigheter gällande uppsägningstid och liknande om du säger upp dig själv eller blir uppsagd. Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att vända dig dit för att få vidare hjälp, annars är du även varmt välkommen att återkomma!Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Uppsägning vid sjukdom och anpassningskyldigheter för arbetsgivaren

2016-01-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är arbetsgivare på en redovisningsbyrå. Vi har en anställd som varit sjukskriven pga gammal skada. Hon är alltid sen med sina läkarintyg och vi får be om dessa. Den senaste kom hon in med 13 jan och den var bakdaterad till att gälla från 5 januari.I den har läkaren skrivit att hon kan arbeta om hon kan begränsa förflyttningar och mestadels arbeta vid skrivbord. I vårt arbete kan vi ordna det enkelt till henne. Vi har pratat med henne om detta, lovat att vi kan ställa skrivare vid hennes bord, då slipper hon förflytta sig. Men hon vill inte komma och arbeta...Kan det här vara grund till olovlig frånvaro och uppsägning från vår sida?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Sjukdom är i sig ingen grund för uppsägning. Att en arbetstagare är sjuk skall, precis som ni gjort, leda till åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren. Går det så långt att arbetstagaren inte längre kan utföra någon form av arbete av nytta kan det leda till grund för uppsägning. Det skall dock istället finnas en möjlighet för henne att få sjukbidrag eller förtidspension. Detta verkar dock inte vara aktuellt i er situation. De åtgärder man pratar om brukar kallas för arbetsgivarens rehabilitering och anpassningsskyldighet. Utför ni anpassningsmöjligheter men arbetstagaren själv är ovillig att medverka utan giltiga skäl anses ni ha uppfyllt er skyldighet och arbetstagaren kan inte längre göra några anspråk på att få behålla sin anställning hos er. Vill ni säga upp den anställde pga dessa skäl så är det uppsägning med personliga skäl som grund. För att göra detta ordentligt skall bör ni följa vissa ordningsregler i antingen Lagen om anställningsskydd eller det eventuella kollektivavtal ni är bundna vid för att inte riskera att få problem efter uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig, och ges till den anställde minst två veckor innan själva uppsägningen. Är hon fackligt ansluten skall ni även meddela detta förbund. Det är även viktigt att ni anger hur den anställde skall gå till väga om hon skulle vilja ogiltigförklara uppsägning eller yrka på skadestånd, en så kallad besvärshänvisning. Jag vill understryka vikten av att följa ordningsregler i LAS eller kollektivavtal. Utifrån de omständigheter du givit mig kan det absolut finnas grund för uppsägning men preskriptionstider, för hur länge man kan ogiltigförklara och kräva skadestånd, förlängs om man inte följer dem. Detta skulle kunna kosta er mycket pengar om den anställde motsätter sig uppsägningen. Jag hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Saklig grund för uppsägning

2016-01-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Min kompis har upplevet allvarligt mobbing på mitt jobb. Arbetsgivaren tvingar honom att säga upp sig själv utan saklig skäl. Arbetsgivaren bara försöker påhitta skäl och svartamålar min kompis trots att han har gjort allt bästa som han kan. Arbetsgivare hotar att de ska lämna dåliga referenser till nästa arbetsgivaren och vill honom lämna industrin. Arbetsgivaren också hotar ska svartmåla honom mer och säga upp honom p.g.a. personilgt skäl om min kompis vill inte säga upp honom själv. Min kompis har varit sjukskriven under tre månader och i djupa depression. Om min kompis säga upp sig själv och fokusera på att leta efter nytt jobb iställt för att vara kvar i skiten. Hur länge tid max efter själv uppsägning kan min kompis ha rättighet att ta arbetsgivaren till domstolen för diskriminering och kränkt särbehandling? Två år efter han säger upp sig själv? Han är med facket men får inte hjälp från facket. Efter uppsägning, ha facket skyldighet att hjälpa till min kompis?Tack på förhand!
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Allmänna regler om anställningsskydd hittar du i lagen om anställningsskydd, se här.Saklig grund vid uppsägning För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs saklig grund. Saklig grund kan antingen baseras på personliga skäl eller arbetsbrist. Detta bedöms i varje enskilt fall och det är inte möjlighet för mig att på förhand säga huruvida det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte. Det jag kan säga dock är att framprovocerade uppsägningar i huvudsak betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det kan exempelvis vara så att arbetsgivaren pressat arbetstagaren att säga upp sig för att kringgå reglerna om anställningsskydd. Ett sådant handlande likställs alltså med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Väcka talan i domstol Det finns en möjlighet för en arbetstagare att väcka talan i domstol för att ogiltigförklara uppsägningen om denne anser att saklig grund inte förelegat, se här. För att göra detta krävs att arbetsgivaren underrättas senast två veckor efter det att uppsägningen skedde, se här. En sådan ogiltigförklaring avgörs i Arbetsdomstolen. Trots att uppsägningen ogiltigförklaras har arbetsgivaren ingen skyldighet att behålla den anställde. Denne kan istället välja att "köpa ut" personen i fråga med ett belopp som räknas med hänsyn till anställningstiden, se här.Fackets skyldigheter Facket har en allmän förhandlingsrätt med arbetsgivaren, se här. Vid en sådan förhandling finns det inga ramar för vad som kan diskuteras, det kan avse det mesta vad gäller arbetstagaren och dennes anställning. Det är därför bra att höra av sig till facket och förklara situationen för att de ska kunna utnyttja sin förhandlingsrätt gentemot arbetsgivaren. DiskrimineringFör att en arbetstagare ska kunna hävda att diskriminering har skett krävs att det finns en diskrimineringsgrund som skyddas i diskrimineringslagen, se här. Dessa grunder är ålder, kön, etnicitet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det framkommer inte i din fråga om det föreligger någon av dessa grunder därför blir det dessvärre svårt för mig att bedöma huruvida det finns möjlighet att hävda diskriminering. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist.

2016-01-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Har ett AB med mindre än 10 anställda. Jag, en mäklare och två mäklarassistenter, totalt 4 st. De två assitenterna delar på 1 heltidstjänst på 100%. Vill nu ha endast 1 av assisterna (den som jobbat kortast) på heltid 100%. Undrar om jag kan säga upp den först anställda assistenten pga arbetsbrist genom att med undagsreglerna från turordningslistan undanta 2st dvs min mäklarkollega samt den andre assistenten? Fungerar detta? Tacksam för svar.
Yesim Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att detta gäller arbetstagare som är anställda tillsvidare. Om någon av dina arbetstagare är medlem i en facklig organisation bör du kontakta den fackliga organisationen först p.g.a. förhandlingsskyldigheten.Vid uppsägning på grund av arbetsbrist görs som huvudregel inte någon överprövning av företagets ekonomiska bedömning vilken ligger bakom beslutet. Det är viktigt att uppsägning görs skriftligt till arbetstagarna personligen och att omplaceringsskyldigheten uppfylls i den utsträckning den är möjlig. Lagen om anställningsskydd (1982:80) reglerar turordningsreglerna i 22 §. I paragrafens andra stycke anges att arbetsgivare får undanta högst två arbetstagare från turordningsreglerna förutsatt att arbetsgivaren har högst tio arbetstagare samt att dessa arbetare som ska undantas är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta innebär att du måste kunna motivera de undantagna arbetstagarnas nyckelpositioner i ditt företag. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 § och den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.Jag vill uppmärksamma dig på att det kan finnas annan reglering för turordning enligt 2 § LAS, bland annat i de fall då något kollektivavtal förekommer.Det är att föredra att du fortsättningsvis har den assistenten som du vill undanta , i tjänst på 50% ett tag till därför att det annars är möjligt att arbetsbristen på företaget ifrågasätts. Svaret på frågan är att det är möjligt att undanta de två anställda du nämner förutsatt att du uppfyller de ovan nämnda kraven och skyldigheterna. Förhoppningsvis besvarar detta din fråga!Vänligen,