Begära ut samtalslistor

2019-06-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Min make drar ut samtalslista på min min mobil varje månad.Maken står för abonnemang. Ett detta lagligt? Ser det som ett personintrång.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller vem som får begära ut telefonlistor för ett abonnemang gäller oftast de separata avtalsvillkoren för leverantören. Det är med andra ord något som leverantören och personen som köper tjänsten kommer överens om. Andra saker kan gälla om det är ett abonnemang som t ex är kopplat till en myndighet, då kommer offentlighetsprincipen in, men vi lämnar det eftersom detta gäller privatpersoner. Den som har rätt att begära ut samtalslistor är oftast den personen som står för avtalet. Eftersom det är din make som står för avtalet mellan honom och leverantören, trots att det är du som använder dig av det, så har han rätt att begära ut samtalslistorna. Det skulle således kanske vara en bättre lösning för dig själv om du skaffar ett eget abonnemang eftersom någon annan oftast inte har rätt att begära ut samtalslistor (med undantag från utredningar gällande brottsmisstankar såklart) än den som står för avtalet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vad ska man tänka på när man utformar ett testamente?

2019-06-17 i Testamente
FRÅGA |Hejsan!Jag och min sambo (vi är båda 67 år, har bott tillsammans i 30 år, inga barn) vill skriva ett Testamente som ger den som överlevande äganderätt till allt..dvs halva bostadsrätten, bil (registrerad på mig) banktillgodohavanden, mm mmSedan när den som sist avlider så skall kvarlåtenskapen delas lika mellan några personer som vi namnger.Något särskilt att tänka på vid utformningen av Testamentet??Svara helst via mail.Tack på förhand
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Följande krav ska vara uppfyllda vid upprättande av testamente: 1. Det krävs att testamentet är skriftligt och ger klart uttryck för testatorns yttersta vilja om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas.2. Testamentet ska ha testatorns underskrift. 3. För att testamentet ska vara giltigt måste det även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när testatorn skriver under testamentet. Om det inte är möjligt så måste de bekräfta testatorns underskrift. I sådana fall krävs det utöver det att vittnena närvarar samtidigt.Utöver ovannämnda krav så finns det inga andra krav rörande utformningen av testamente. En aspekt att ta i beaktande är att det är fördelaktigt att utforma testamentet så tydligt som möjligt för undvika eventuella oklarheter. Du är även varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå för hjälp med att utforma ett testamente. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Med vänlig hälsning,

Har arvingar rätt att komma in i den avlidnes lägenhet?

2019-06-17 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min syster är ensamstående utan arvingar. Hon har tre systrar och en bror.När hon dör har vi då rätt att gå in i lägenheten? Hon har skrivit ett testamente men det innehåller bara hur hennes ägodelar lösöre ska fördelas. Det tar ju tid innan bouppteckningen är klar och vi systrar behöver ju komma in och tömma lägenheten för att tömma och säga upp hyresrätten.
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring egendom som en avliden person lämnar efter sig hittar du i ärvdabalken.Dödsbodelägare ska förvalta egendomenNi syskon som är arvingar betraktas som dödsbodelägare och har i uppgift att tillsammans förvalta den avlidnes egendom under den tid som dödsboet utreds. (18 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken) Det innebär att ni som bröstarvingar har du i uppgift att tillsammans företräda dödsboet mot tredje man och ni har rätt att svara och tala i mål som rör dödsboet.Du har alltså rätt, som dödsbodelägare, att få tillträde till bostaden. Du behöver inget intyg, utan har laglig rätt att komma in i lägenheten och tömma samt säga upp hyresrätten.Möjlighet att överlåta ansvaretAnsvaret för att förvalta den avlidnes egendom kan ni överlåta på en bouppteckningsman efter att ansökan har gjorts till rätten av er som dödsbodelägare och en bouppteckningsman har utsetts. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar,

Går det att få en statsminister avsatt? Hur gör man?

2019-06-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Går det att få en statsminister avsatt? Hur gör man?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur Sverige styrs finns framför allt i regeringsformen (RF). Det finns där 3 sätt att avsätta statsministern:1.Misstroendeförklaring. Om riksdagen saknar förtroende för regeringen, så kan riksdagsledamöterna välja att avsätta regeringen genom en misstroendeförklaring (även kallat misstroendevotum) (RF 13 kap. 4§). För att en omröstning om misstroende mot regeringen ska väckas så krävs det att minst en tiondel av riksdagens ledamöter lägger fram förslaget, det vill säga minst 35 ledamöter av totalt 349 ledamöter. Sen måste mer än hälften (175 ledamöter) rösta för att regeringen ska avsättas. Om misstroendeförklaringen går igenom så får talmannen skilja statsministern från statsministerposten (entlediga honom/henne) (RF 6 kap. 7§).2.Statsministern avgår självmant. Om statsministern vill avgå av egen vilja så kan han eller hon såklart göra det också. I så fall är får talmannen skilja honom eller henne från statsministerposten (entlediga honom/henne) (RF 6 kap. 8§). 3.Riksdagsval som gör att statsministern inte längre har stöd i riksdagen (RF 6 kap. 3§). Den nyvalda riksdagen som kommer efter valet måste inom 2 veckor rösta om den fortfarande stödjer statsministern. Om statsministern inte har tillräckligt stöd så ska han skiljas från uppdraget (entlediga honom/henne). För att rösta bort statsministern måste en majoritet (minst 175 ledamöter) rösta bort statsministern. Som du förstår är det därför ganska svårt att få statsministern att avgå på egen hand. Vad du kan göra för att påverka skulle till exempel kunna vara: -Ring eller skriv till riksdagsledamoten som står dig närmast (antingen inom din valkrets eller det parti som du gillar mest) och få honom eller henne att driva frågan om misstroendevotum i riksdagen. -Driv politisk kampanj som gör att stödet för statsministern minskar, antingen i riksdagen eller i allmänhet Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

ingår villa som giftorättsgods när man står ensam på fastigheten

2019-06-17 i Bodelning
FRÅGA |HejJag gifte mig med en kinesiska kvina 2012 i kina .Jag har eget vila som köpte sedan 00 och är ensam på papper och kontrakt med banken. Hon flytat i sverige 2012 och vi bott tillsamans i 7 år utan att hon hade inkomst och betala nåt till huset underhål samt lån på den. Nu vi skulle skiljas och hon har ett nystart jobb detta år men hon vill vi ska separera men hon kräver halv på allt. Efter som hon aldrig betalat nåt och varken är i med hus lånet går att bevisa den till bodelningen för att slipa hon ska få hälften på husets värde .Någon bekant sa mig att om man bevisa hon är inte med och betalat på huset samt underhål skulle hon ingen få detta. mvh
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat frågan som att du undrar över huruvida din villa kommer delas upp mellan er två vid en separation.För att svara på det måste vi kolla i äktenskapsbalken (ÄktB).I 7:1 ÄktB anges att all egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. Skillnaden mellan egendomstyperna är att giftorättsgodset kommer delas mellan makarna vid en separation, 10:1 äktB.För att ditt hus inte ska ses som giftorättsgods krävs att de uppfyller något av undantagen som anges i lagen. Dessa anges i 7:2-3. Om något av följande undantag uppfylls är det därmed enskild egendom och ska följaktligen inte delas. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Vi ser här att exempelvis att stå ensam på lånet samt vara den ensamma ägaren inte gör egendom enskild. Det betyder att med informationen som jag har från frågan så ska huset delas mellan er två. Hoppas det besvarade din fråga!

Fullmaktsklasulers betydelse.

2019-06-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Min far gick bort för några veckor sen. Jag har aldrig haft någon relation med honom eller ens träffat honom så därför vill jag inte vara med och ordna med begravning eller ta hand om saker/möbler från hans lägenhet. Hans syster är den som har skött det efter hans död och nu har hon skickat en fullmakt som ska skickas tillbaka till henne där en av punkterna lyder: fullmakt för "avlidens namn" att vid boutredningen i dödsboet efter "avlidens namn" att företräda mig och bevaka min rätt vid bouppteckningen. Jag undrar vad exakt det innebär och av vem eller hur jag får reda på om det fanns något eventuellt arv till mig eller min halvbror. Jag har frågat begravningsbyrån men de visste ingenting. Mvh!
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat frågan som att du dels undrar vem du ska kontakta för att få information om arvet och dels undrar vad klausulerna i fullmakten har för betydelse. klausulerna som din fars syster skickade till din innebär det som står. Hon ska företräda dig i dödsboet vilket betyder att det är hon du ska prata med om ditt arv. En fullmaktstagare (som din syster är) har enligt juridiska principer en skyldighet att vara lojal mot dig. Det betyder att hon inte får agera mot ditt intresse när hon representerar dig i dödsboet. Det innebär att om du exempelvis inte får något arv p.g.a att hon slarvat så kan du rikta krav mot henne. Hoppas det besvarade din fråga!

Kan man få underhållsbidrag i efterhand och hur får man underhållsbidrag?

2019-06-17 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo har tre gemensamma barn med sitt ex och barnen blir i år 11, 9 och 6 år gamla. Under en två års period betalade exet inget underhåll då barnen bodde hos min sambo/barnens mamma. Vissa helger bodde dem hos exet men inte mer än så. Nu har pappan försökt vända barnen emot min sambo pga hon gått vidare och träffat en ny(jag). Han har lyckats att få dem att inte vilja åka hem till sin mamma. Exet har kontaktat Försäkringskassan för att exet har haft barnen några få veckor där dem egentligen ska vara hos mamman så nu vill han ha pengar för dem veckorna. Men Soc sa till oss att det är nog dags att ta tag i detta och ta ärendet vidare angående en 2års perioden där pappan inte betalade något alls för barnen. Exet har själv sagt det till Soc när dem frågat om det ligger någon sanning i det. Varpå exet erkännt att det stämmer och att han gjort fel där och att han aldrig betalade något underhåll i 2 års tid förutom halva dagisräkningar. Så det finns vittnen hos Soc samt dokumenterat att exet aldrig betalat underhåll för den perioden. Vad finns det att göra nu undrar vi? Exet bråkar och kräver pengar för några veckor medans han själv aldrig betalade något underhåll. Är det värt att gå vidare med ärendet till tingsrätten med hjälp av en advokat eller vad gör man.Tack på förhand och vi är tacksamma för alla svar vi kan få.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör underhållsskyldighet för barn vilket främst regleras i föräldrabalken (FB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet. När är en förälder underhållsskyldig?Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Föräldrar är skyldiga att försörja sitt barn tills barnet fyllt 18 år, alternativt 21 år om barnet läser på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § FB). Den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller en dom. Om underhållsbidraget fastställs genom dom bestäms storleken på bidraget baserat på barnens behov och pappans ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 § FB). Det finns en schablonuträkning av underhållsbidrag som Socialstyrelsen har tagit fram - här kan du läsa om hur man fastställer beloppet av underhållsbidraget. Kan mamman kräva underhåll från barnens pappa i efterhand?En domstol kan fastställa att pappan är skyldig att betala underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden, från den dag då talan väcks, om inte den bidragsskyldige medger att gå längre tillbaka (7 kap. 8 § FB). En talan anses väckt när en stämningsansökan inkommit till domstolen (13 kap. 4 § rättegångsbalken). Som huvudregel ska underhållsbidraget medges fullt ut för tre år tillbaka i tiden men undantag kan göras om det anses oskäligt betungande för den underhållsskyldige. I detta fall pappan till barnen.Om en förälder inte betalar sitt underhållsbidrag såsom är fallet med din sambos barns pappa, kan boendeföräldern (mamman) vända sig till försäkringskassan för att ansöka om underhållsstöd till sitt barn (18 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)). Underhållsstöd är inte detsamma som underhållsbidrag utan betalas ut istället för underhållsbidrag när den underhållsskyldige föräldern inte gör det. Underhållsstödet är:1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år,1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år. (18 kap. 20 § SFB). Läs mer om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida här. Spelar det någon roll boendeföräldern inte krävt underhåll tidigare? Om barnens mamma vänder sig till domstol för att få underhållsbidrag spelar det ingen roll att hon inte krävt underhåll tidigare men som ovan nämnt kan hon bara kräva underhållsbidrag för tre år tillbaka.Om din sambo istället vänder sig till försäkringskassan kan hon bara få underhållsstöd utbetalt. Underhållsstöd kan bara betalas ut en månad retroaktivt, alltså en månad tillbaka i tiden (18 kap. 13 § SFB). SammanfattningSammanfattningsvis går att konstatera att pappan till barnen är underhållsskyldig och att din sambo kan kräva underhållsbidrag i efterhand. Dock bara för tre år tillbaka i tiden. Mitt råd är att ni samtalar med pappan och försöker komma överens om hur mycket han ska betala om det är möjligt. Informera om att han enligt lag är skyldig att betala underhåll. Han är dock bara skyldig att betala underhåll för tre år tillbaka i tiden och bara upp till ett visst belopp (som fastställs i avtal eller i dom). Kanske kan socialtjänsten hjälpa till med att skriva avtal om de redan är inkopplade. Om ingen lösning går att nå kan din sambo vända sig till domstol och skicka in en stämningsansökan (här). Domstolen fastställer om barnens pappa är underhållsskyldig samt underhållsbidragets storlek. Om din sambo inte vill vända sig till domstol kan hon istället vända sig till försäkringskassan för att få underhållsstöd. Observera dock att underhållsstödet antagligen är lägre än det belopp som pappan skulle bli skyldig att betala i underhållsbidrag genom en dom samt att din sambo bara kan begära underhållsstöd retroaktivt för en månad tillbaka.Hoppas du fick svar på din fråga! Kommentera gärna nedan om du undrar något mer eller skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Ärver jag som enda särkullsbarn allt efter min far?

2019-06-17 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver min far? Mina föräldrar är skilda och min far har gift om sig med en kvinna från filippinerna, de har inget äktenskapsförord, testamente eller nåt annat skrivet. Hon har minst 2 barn med någon annan karl, ej med min far. Han har inte adopterat någon. Jag är enda biologiska barnet till min far och nu är min fråga; ärver jag ensam honom när han dör?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du skriver att din far inte har skrivit något testamente så gäller arvsordningen i lagen.Du ärver din far ensam om du inte avstår din arvsrättEftersom din far är gift så har hans fru rätt till hans kvarlåtenskap enligt 3 kap 1 § ÄB. Detta gäller dock inte i ditt fall eftersom du inte är barn till din fars fru. Istället har du som din fars enda bröstarvinge ensam rätt att ärva din far om du inte avstår din rätt till arvet. (3 kap 1 § och 2 kap 1 § ÄB)Du har alltså ensam rätt till arvet efter din far om du inte väljer att avstå rätten till ditt arv.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,