Fel i köp på internetauktion

2010-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Köpte en akvariepump på Tradera, http://www.tradera.com/Eheim-Cirkulationspump-1252-1000l-t-auktion_106061514 , för 495 kr. När pumpen anlände upptäckte jag att den var bristfälligt förpackad så att en plastdetalj gått sönder. Detta var dock det mindre problemet. Det större var att det saknades slanganslutningar för att kunna använda den fristående (utanför vattnet) vilket gjorde att jag tyckte att objektbeskrivningen var missvisande.Jag ville då häva köpet eftersom jag inte hade användning för en sådan pump. Säljaren vägrade detta. Jag tog då pumpen till en akvariehandlare som berättade att just den här pumpen var en del av en större enhet, http://www.eheim.com/base/eheim/pdf/en/ersatzteile/ifilter/2252_powerline_GB.pdf ,avsedd att användas inuti akvarier men att filterdelen tagits bort och ersatts med de grå kåpan som syns på annonsbilden över insugsdelen. Kåpan hörde för övrigt till en annan Eheim-modell, 1250. Jag meddelade säljaren detta och sade att eftersom det dels saknades information i objektbeskrivningen och dels att den var missvisande så ville jag fortfarande häva köpet. Säljaren svarade att det var upp till mig att med ledning av bilden och modellnamnet avgöra vad jag bjöd på. Jag var nu som ni förstår tämligen.....förargad. En ide fick mig att söka på objektbeskrivningen och det här dök upp, http://www.akvarieshopen.com/eheimuniversalpump12501200lt-p-315.html . Uppenbarligen har han tagit beskrivningen rakt av från en butikssida, ända ner till felstavningen av intelligenta. Dessutom rör butiksbeskrivningen en annan modell, 1250 , och som synes på bilden på den sidan så har den pumpen de nödvändiga anslutningarna för att uppfylla beskrivningen. Min fråga är nu: Har jag tillräckligt på fötterna för att kunna hota med en stämning? Visserligen rör det sig bara om en knapp femhundring men jag blir så.....förargad. Vad kostar en stämning, riskerar jag att förlora? Visserligen tycker jag att köplagen paragraf 19 och 30 är solklar här men jag är ju part i saken. § 19 En vara köpt på auktion ska anses felaktig "om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet" § 30 Om en vara är felaktig får köparen kräva "avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd"
|Hej, Du har redan hittat de relevanta lagrummen i köplagen, bra jobbat! För att häva ett köp på grund av fel måste felet, enligt 39 § köplagen, vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Bedömningen av om ett fel är väsentligt skall ske objektivt, och det ställs ganska höga krav men jag bedömmer det som att felen i det här fallet kvalificerar. Det har lämnats missvisande uppgifter och du har köpt en produkt som tycks vara ett rent hemmabygge. Att lämna in en stämningsansökan kostar 450 kronor. Vinner du målet ska motparten ersätta dig för dina kostnader. Förlorar du är det istället du som måste betala motpartens kostnader. Kostnaderna utgörs främst av ombudens arvode (vilket kan bli dyrt!) men också kostnader för att få vittnen att komma till rätten och liknande, se vidare 18 kapitlet rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740. Mer information om stämningsansökan finner du här: http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx Hur stora chanser du har att vinna vågar jag inte riktigt uttala mig om. Jag anser att du har rätt enligt de två lagrummen i köplagen, men detta ska även kunna bevisas inför en domstol. Om du väljer att ta ärendet vidare råder jag dig att skaffa en professionellt juridiskt ombud. För att skärpa tonen i diskussionen med säljaren kan det också vara en poäng att fylla i en komplett stämningsansökan och sedan bifoga den i ett sista krav om hävning till säljaren, med tillägget att du inte ser någon annan utväg än att stämma in honom vid tingsrätten om han inte går med på att låta dig häva köpet. Men tänk på att det kan bli en dyr process för en 500-lapp om du tar detta till domstol och inte får rätt. Lycka till Mvh John Engholm

Åtgärder vid köprättsligt fel

2010-01-29 i Köplagen
FRÅGA |Byggföretag köpte en lätt lastbil från bilfirma. Årsmodell 04. för 130 000kr. Efter bara tre dagar senare får bilen motorhaveri. Bilfirma vägrar lämna lånebil, eller reparera bilen själv eller häva köpet. Kreditbolaget vill ändå ha sina betalningar. Och mitt i allt detta är vi utan bil, med kredit på 130 tusen och lånebilskostnader + verkstad som vill veta vem som skal betala reparation. Försäkringen och kreditgivare säger att vi måste ta det med bilfirma men den har redan sagt att de kommer inte hjälpa oss med nånting! Hur ska vi gå vidare? Vi BEHÖVER bilen i verksamheten och det finns ingen möjlighet att ta ytterligare kredit och köpa en bil till. Bilhandlare vet att vi behöver bilen. Enligt kreditbolaget har vi betalat marknadspriset. Verkstad säger att fel i motor fanns redan vid köpet. Bilen går inte en cm utan ny motor. Har reklamerat skriftligt till säljaren och kreditgivaren. Säljaren säger ifrån allt ansvar kreditbolaget kräver sina betalningar. Vad ska vi göra nu?
Elias Himsel |Hej För att kunna bedöma hur ni bör agera krävs mer information om exempelvis eventuella avtalsvillkor, förhållandet till kreditbolaget och villkoren i er försäkring. Jag kommer att göra en bedömning, men mitt råd är att ni i först hand vänder er till en yrkesverksam jurist som utifrån ett bättre underlag kan ge handfasta råd om hur ni bör agera. Vid köp av en lätt lastbil är köplagen tillämpbar, vars regler gäller i den mån ni inte avtalat om annat. Enligt verkstaden fanns felet i motorn vid köpet vilket innebär att säljaren som huvudregel är ansvarig för felet enligt köplagen. Med tanke på att felet är så omfattande att bilen behöver en ny motor gälla säljarens ansvar sannolikt även om denne begränsat sitt ansvar genom en generell friskrivning. För att säljaren skall ansvara för felet krävs också att ni inte vid en undersökning av bilen borde ha upptäckt felet i motorn. Omfattningen av denna undersökning beror på omständigheterna, men om det inte fanns anledning att misstänka att motorn var trasig kan man inte heller kräva att ni borde ha undersökt den allt för ingående. Det framgår att ni har reklamerat felet vilket är bra, eftersom det är en förutsättning för att kunna göra gällande köplagens påföljder vid fel. Dessa påföljder är: avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Eftersom bilhandlaren, vilket jag förmodar är säljaren, vägrat att åtgärda felet kan ni låta verkstaden åtgärda felet och därefter kräva betalt för era utgifter av bilhandlaren. För kostnaderna att hyra en ersättningsbil har ni också möjlighet att begära skadestånd. Om ni köpt bilen på avbetalning av bilhandlaren och denne i sin tur överlåtit sin fordran till ett finansbolag kan ni tillgodose era krav, beroende på avtalet, genom att hålla inne en summa som motsvarar era kostnader för reparation och skadestånd. Viktigt att påpeka är emellertid att ni själva då kan bli skadeståndsskyldiga om det visar sig att bilhandlaren faktiskt inte ansvarade för motorfelet. Om ni själva tagit ett lån för att finansiera köpet av lastbilen kan ni tyvärr inte hålla inne en del av betalningen av skulden för att kompensera era kostnader. I första hand får ni då försöka komma överens med bilhandlaren, om detta inte lyckas återstår att vända sig till kronofogden eller att överväga möjligheterna att stämma bilhandlaren. Sammanfattningsvis finns det alltså juridiska regler för att hantera denna typ av problem och mitt råd är att ni tar kontakt med en yrkesverksam jurist för att avgöra hur ni bör agera utifrån era förutsättningar. Med vänliga hälsningar,

Köplagens disposivitet samt standardvillkor

2010-01-25 i Köplagen
FRÅGA |Är 32§ KöpL bortavtalad? Jag anser inte det! Jag har för företags räkning, för ca 1.5 år sedan, köpt en bärbar dator från en datorbutik. Det har blivit ett fel på den varför jag ville reklamera den men datorbutiken ville inte ta emot reklamationen med hänvisning till deras Allmänna villkor (punkt 9.1), se bifogad länk. Det har funnits en garanti på 1 år men den har gått ut varför bevisbördan om ursprungligt fel torde ha gått över till köparen. Min fråga gäller i första hand om den 2-åriga reklamationsrätten är bortavtalad eller inte? http://www.komplett.se/k/k.aspx?action=custserv&topic=cond 9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Komplett. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss. Tack på förhand!
Daniel Jessen-Winbo |Hej! Jag förstår att du är upprörd men har tyvärr inga roliga nyheter att komma med. Det är nämligen så att då du ingått avtalet i egenskap av företagare är det köplagen (se https://lagen.nu/1990:931) som blir tillämplig enligt 1 § köplagen (KL). i samma lags 3 § finns en bestämmelse som gör hela köplagen dispositiv. Denna bestämmelse säger att om annat avtalats, följer av parternas praxis eller av handelsbruk eller sedvänja än vad så ska det gälla framför lagens bestämmelser mellan parterna. Ett avtal om en garanti är ett typiskt exempel på hur man vill frångå lagens regler och är även vanligt förekommande. Dock ska jag här bara uppmärksamma det allmänna villkoret. Det är nämligen så att ett sådant villkor är en form av standardvillkor varvid dess giltighet i vissa fall kan ifrågasättas. Har de allmänna villkoren på något sätt bifogats och/ hänvisats till är de giltiga, se t ex högsta domstolens avgörande NJA 1975 s.545. Man talar om att villkoren ska göras lättillgängliga för motparten. Jag vet här inte hur det har sett ut i din situation men det vanliga är att dagens butiker med mera har lärt sig ”läxan” och brukar normalt sett göra vad som krävs för att uppfylla detta. Men skulle de varken vara bifogade eller hänvisade till är huvudregeln att de inte gäller om de inte skulle vara underförstådda eller tillhöra branschen/sedvänjan. För oskäliga standardavtal kan även åberopas 36 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218) dock tror jag ej att ditt villkor är ett sådant som anses vara oskäligt. Bestämmelsen är även inte avsedd att tillämpas mellan näringsidkare om inte någon markant utgör en svagare part. Jag hoppas ditt problem löser sig på annat sätt, lycka till! Med vänlig hälsning

Rättigheter vid säljarens dröjsmål att avlämna varan

2009-11-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt en kamera på distans, genom blocket, av en annan privatperson. Säljaren ville ha förskottsbetalning direkt till sitt konto för att kunna skicka varan samma dag, dock så har han inte gjort det. Vad har jag för lagliga rättigheter att få igenom köpet eller få mina pengar tillbaka?
Emily Tomas da Costa |Hej!Ni har ett bindande avtal och säljarens primära köprättsliga skyldighet är att tillhandahålla varan. 22 § KöpL reglerar påföljderna vid dröjsmål av varans avlämnande. "Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23--29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §." Klicka https://lagen.nu/1990:931 om du vill läsa mer ingående.Att kräva fullgörelse av säljaren är din primära rättighet, men om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, och säljaren insåg eller borde ha insett detta, aktualiseras 25 § beträffande hävning av köpet. För att utkräva din rätt till fullgörelse av köpet kan du endera stämma till tingsrätt och föra en fullgörelsetalan, eller eljest ansöka om vanlig handräckning hos kronofogdemyndigheten (Blanketter finns att beställa på deras hemsida).Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till kronofogden då det är billigare och processen i första hand är summarisk (skriftväxling) istället för att behöva gå till domstol. Det kostar 300 kr i grundavgift, men du kan i ditt yrkande begära att motparten betalar dessa kostnader i det fall att kronofogden meddelar utslag till förmån för dig. I ansökan skall du skicka med eventuella skriftliga bevis.Lycka till och återkom gärna om du har fler frågor!Vänligen

Fel i vara

2010-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan. Jag köpte i onsdags en traktor av en privatperson. Och vid provningen i onsdagskväll så verkade allt fungera bra. Så vi gjorde upp affären och jag betalade köpesumman. Pga, att det var sent på kvällen och väldigt mörkt så bestämdes att traktorn skulle hämtas på fredagen istället. Men när jag skulle hämta traktorn på fredagen så upptäcker jag att lastaren på traktorn verkar ha gått sönder. Hydraliken behåller ej trycket. Jag kör iväg en 6-700m med traktorn och skopan bokstavligen trillar ner i marken vilket medför ett totalstopp. Jag ringer säljarens svåger som får komma och hjälpa mig att få tillbaka traktorn till säljarens gård. Jag kräver att få häva köpet eftersom att traktorn var trasig och säljaren inte berättat detta. Säljaren har under hela affären hävdat att allt var tiptop. Att lastaren på traktorn skulle fungera var av stor importans för mig då det enda jag tänkt använda traktorn till var att skotta snö. Säljaren hävdar att jag på ca 4 min och 6-700m kört sönder traktorn, och vägrar att betala tillbaka pengarna. I kvittot skrevs det inget om "befintligt skick" på traktorn utan bara : köpare, säljare, traktor, pris. vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar och häva köpet? Jag har helt tappat förtroendet för säljaren och affären.
Hanna Rehn |Hej, Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Se https://lagen.nu/1990:931 En vara anses felaktig om den avviker från vad som avtalats eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Den skall också anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som lämnats angående dess egenskaper och användning. Varan skall vidare anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet samt om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (se 17-19 §§ KöpL). Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (21 § KöpL). Risken går över på köparen då varan avlämnas, dvs då köparen tagit om hand om den, då du hämtat den. Det är alltså du som burit risken för varan då felet upptäcktes. Säljaren svarar dock för fel som funnits vid riskens övergång men som visar sig först senare. Möjligheterna att åberopa fel i vara är bl a beroende av den sk undersökningsplikten. Om felet är sådant att du vid en undersökning av traktorn borde ha upptäckt det kan du ej hävda fel i vara, se 20 § KöpL. Undersökningspliktens omfattning kan bero på de uttalanden som säljaren gjort i samband med köpet. I vissa fall kan en konkret uppgift om en vara jämställas med en utfästelse från säljaren vilket medför att köparen i den delen inte behöver undersöka varan närmare. Att säljaren i detta fall sagt att traktorn varit ”tiptop” torde dock inte vara en sådan utfästelse som gör att en mindre omfattande undersökning hade varit tillräcklig. Köplagen har inte någon bestämmelse om en generell upplysningsplikt för säljaren. Man kan dock vid bedömning av om säljaren har ”handlat i strid mot tro och heder” enligt 20 § KöpL beakta om denne upplyst säljaren om relevanta förhållanden och om så inte är fallet medge köparen möjlighet att åberopa fel i varan, trots att han i och för sig kunnat upptäcka felet vid en undersökning. Om du kan häva köpet eller göra andra påföljder för fel i vara gällande beror alltså dels på om felet har funnits redan innan risken övergick på dig, dvs innan du hämtade den och dels på om felet då inte borde ha upptäckts vid en undersökning eller om säljaren handlat i strid mot tro och heder. Om felet fanns innan risken övergick och felet är ett sk dolt fel (dvs inte borde ha upptäckts vid en undersökning) eller säljaren har handlat i strid mot tro och heder torde du kunna göra gällande påföljderna för fel i vara. Det kommer dock ytterst att handla om vad som kan bevisas och det går därför inte att ge något definitivt svar. Med vänlig hälsning,

Köpares undersökningsplikt

2010-01-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej och tack för en intressant sida. Bilsäljare har undanhållit sanning, vad göra? Har köpt en bil av privatperson, årsmodell 2007 för 100Tkr. Vid provkörning såg jag att nyansskillnad på lacken fanns på bakre skärm jämfört med bakre dörr. Jag konfronterade säljaren med detta. Säljaren sa då att han inte visste något om detta. Ska tilläggas att han är enda tidigare ägare till bilen. Idag, 1 månad efter köp, märker jag en lack-kant i bilens insida c:a 2 meter lång, och jag blir nu helt övertygad att bilen har lackats om. Vad kan jag göra och vad har jag för rättigheter? Han har ju handlat i strid mot tro och heder!
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej, Vad kul att du uppskattar hemsidan! Beträffande ditt problem blir Köplagen tillämplig eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner. Vad jag förstår vill du ha ekonomisk ersättning eller rentav häva köpet med hänvisning till att bilen blivit omlackerad och att fel således föreligger. Dessvärre ser dina möjligheter till detta inte alltför ljusa ut. Av Köplagen följer nämligen att köpare har en omfattande undersökningsplikt. Se https://lagen.nu/1990:931. Din undersökningsplikt innebär att du inte kan hävda fel i varan om felet är sådant att du bort upptäckt det vid din undersökning av bilen. Eftersom du noterade viss nyansskillnad i lackeringen och verkar ha anat att bilen var omlackerad kan du antagligen inte åberopa att lackeringen utgör ett fel. Din undersökningsplikt ska dock ses mot säljarens upplysningsplikt och eventuella utfästelser säljaren gett om bilens egenskaper. När du frågade om lackeringen fick du ett högst otvetydigt svar och det framgår inte av din fråga om ni i annat avseende diskuterade huruvida bilen var nylackerad. Om så inte är fallet kan du inte heller på denna grund hävda att lackeringen är ett fel i Köplagens mening eftersom din undersökningsplikt kvarstår i den mån säljaren inte säger emot, ger en förklaring eller dylikt. Vidare gäller din undersökningsplikt såväl före köpet som vid själva överlämnandet av varan. Även om felet är av sådan art att du bort upptäcka det när du tog över bilen kan säljaren, precis som du själv påpekar, bli ansvarig om dennes agerande strider mot tro och heder eller varit grovt vårdslöst. Utifrån vad du angett i frågan tyder mycket på att så inte är fallet men omständigheter utöver de angivna kan eventuellt innebära motsatsen. Det krävs dock att det rör sig om allvarliga händelser för att säljaren ska ansvara. Beträffande ”tro och heder” kan även ses till Avtalslagen. Se https://lagen.nu/1915:218. Även här gäller dock att enbart säljarens svar på din fråga antagligen inte är tillräckligt. Påpekas bör att Köplagen är dispositiv och alltså gäller vad som avtalats mellan dig och säljaren i första hand. Om ni har ett skriftligt avtal om att bilen ska vara i originallack gäller alltså detta oavsett. Dina förutsättningar för att kunna få någon form av ersättning eller häva köpet ser således mörka ut utifrån de omständigheter som framgår av frågan. Att du dessutom upptäckt felet först en månad efter köpet trots att det verkar röra sig om ett relativt omfattande och tydligt fel kan försvåra dina möjligheter ytterligare. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Dolt fel vid bilköp?

2009-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte för en vecka sedan en Volvo xc70-04 av en privatperson. Vid köpet hävdade säljaren att inga dolda fel förelåg. Detta har jag svart på vitt i ett SMS som denne skickade till min telefon. Några dagar senare konstaterar en verkstad som åtgärdade ett känt fel att stötdämparna var slut vilket kommer att innebära en kostnad på ca 10.000kr. Har jag någon som helst rätt på min sida då inget kontrakt gällande fel upprättades? Har jag någon rätt att häva köpet?
Natalie Lindgren |Hej!Om inget kontrakt reglerar fel i den köpta varan, är det köplagen som i sista hand reglerar era mellanhavanden. Detta innebär att det föreligger ett fel i den köpta varan om varan inte motsvarar det som avtalats eller om varan avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta. Detta gäller oavsett om säljarens visste om problemet med bilen eller inte, Däremot kan köparen inte åberopa felet om köparen borde ha upptäckt det vid en undersökning av varan. Dolda fel är just den typen av fel som inte kan upptäckas vid en någorlunda grundlig undersökning av varan. Alltså har du rätt att rikta anspråk mot säljaren av bilen både mot bakgrund av säljarens utfästelse och köplagens, reglering OM de utslitna stötdämparna utgjorde ett sådant dolt fel. Här kanske du kan höra dig för med personalen på verkstaden angående möjligheten att upptäcka den här typen av fel vid en normal undersökning av en lekman.I första hand ger 34 § köplagen dig en rätt att få ersättning för dina reparationskostnader och i andra hand kan du ha rätt att häva köpet enligt 39 § köplagen. Det är mycket möjligt att du har rätten på din sida i det här fallet, men det brukar oftast vara en helt annan sak att få rätt i den här typen av affärer. Jag rekommenderar dig att du först och främst försöker få till stånd en lösning med säljaren på egen hand innan du försöker vidta några andra åtgärder. Med vänlig hälsning

Fel vid köp av bostadsrätt

2009-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej!En bostadsrätt köpt 20081201 enligt köpeavtal är 49 kvm men visar sig 20090801 vara 43 kvm. Hur förfara?Kan minskning ske av köpeskilling? Hur förfara för att sänka hyran?Tacksam för svar
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga!En bostadsrätt utgör lös egendom och därmed är Köplagen (KöpL) tillämplig, se https://lagen.nu/1990:931Denna lag är dock dispositiv och gäller enbart i den mån inget annat har avtalats, se KöpL 1§ och 3§.Då lägenheten inte stämmer överens med vad som stadgas i avtalet föreligger ett s.k. konkret fel, se KöpL 17§ 1 st. Enligt KöpL 20§ föreligger dock en undersökningsplikt för köparen vid köpet. Denna undersökningsplikt är inte lika omfattande som den som köparen har vid köp av fast egendom, men innebär att köparen inte kan åberopa som fel vad denna borde ha märkt vid en undersökning av lägenheten. Om köparen borde märkt felet kan påföljd bara bli aktuell om säljaren handlat i strid mot tro och heder. Det som kan påverka omfattningen av köparens undersökningsplikt är bl.a. om säljaren gjort en utfästelse om lägenhetens yta. Detta minskar i så fall köparens undersökningsplikt. Om säljaren däremot reserverat sig mot eventuella fel i angivandet av lägenhetens yta, kan det bli svårt att göra felet gällande. En sådan reservation kan både vara intagen i avtalet eller annars ha framgått under avtalsförhandlingarna. Om du mot bakgrund av ovan kan göra felet gällande, aktualiseras frågan om vilken påföljd som ska inträda. Då avhjälpande och omleverans inte är aktuellt, är det i första hand prisavdrag på köpeskillingen som kan komma ifråga, se KöpL 38§. Prisavdraget ska beräknas som skillnaden mellan varans värde i avtalsenligt och felaktigt skick. Denna beräkning görs med utgångspunkt i förhållandena vid varans avlämnande. För att kunna göra felet gällande krävs dessutom att köparen har reklamerat varan i tid, se KöpL 32§. Reklamationstiden är två år efter avlämnandet, eller inom skälig tid efter det att köparen märkt, eller borde märkt, felet. Det finns inga formkrav för hur reklamationen ska se ut, men för bevissäkrings skull rekommenderar jag att du lämnar en skriftlig reklamation. Vad gäller en ev. sänkning av månadsavgiften, får man istället för till säljaren, vända sig till bostadsrättsföreningen. I föreningens stadgar ska anges bl.a. grunder för beräkningen av årsavgifter, se Bostadsrättslagen 9 kap 5§ p 5, se https://lagen.nu/1991:614#K9.Du kan även vända dig till Bostadsrättsnämnden (www.bostadsrattsnamnden.se) för att få ett vägledande yttrande avseende dina möjligheter att nå framgång med dina anspråk i detta avseende. Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning,