Ångerrätt vid distansköp samt betalningsanmärkning

2006-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en produkt på nätet, som jag fick idag som jag inte är nöjd med. Jag har skickat tillbaka den och skrev ett brev att det blir retur på den varan, samt fakturan. Det var ett snöre som hängde runt podukten som jag anser att man var tvungen att ta av för att jag skulle kunna se om produkten motsvarar min förväntingar. Hur som helst, till min fråga. Om detta bolag skickar räkningen till inkasso kan man bestrida detta då på något sätt innan det hamnar hos kronofogden? Jag vill inte ha betalningsanmärkning. Eller har man som konsument inget skydd? Jag menar kan detta företag se till att jag får betalningsanmärkning hos kronofogden? Innan det blir alltså betalningsföreläggande hur går det till? Eller är alternativen att antingen betala fast man anser att produkten ej ä bra, eller att få betaningsanmärkning? Om det står mellan dessa två saker så betalr man ju hellre, även fast det tar emot. Känns inte kul att betala för en produkt som ej är bra. Vore tacksam för att veta hur det går till.
Christina Weilander |Hej! När man som konsument köper varor via internet regleras köpet av distans- och hemförsäljninglagen som du hittar http://lagen.nu/2005:59 . Enligt denna lag har konsumenten 14 dagars ångerrätt (9-12 §§). Ångerrätten börjar löpa från den dagen då varan togs emot (9-10§§). Enligt 12 § har man endast rätt att utöva sin ångerrätt om varan är i oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förändrats på grund av någon åtgärd av konsumenten för att undersöka varan. Enligt vad du uppger torde därmed avlägsnandet av snöret inte inverka på din rätt att utöva ångerrätten. Det är en relativt lång process innan man drabbas av en betalningsanmärkning. Först måste man få en räkning, betalar man inte denna får man vanligtvis en påminnelse. Betalas inte heller denna kan företaget vända sig till ett inkassoföretag eller själv skicka ett inkassokrav. Nästa "steg" är att säljaren vänder sig till kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Detta måste man bestrida, annars får man en betalningsanmärkning. Bestrider man betalningsföreläggandet och säljaren därefter inte meddelar kronofogdemyndigheten att denne står fast vid kravet avskrivs ärendet. Om säljaren däremot vidhåller sina krav kan han begära tvistemålsrättegång i tingsrätten. Förlorar säljaren i rätten behöver köparen inte betala något. Får däremot säljaren rätt, måste köparen betala skulden inklusive dröjsmålsränta och andra avgifter som tillkommit under processen. Vill du läsa mer om räkningar och inkasso kan du göra detta på konsumentverkets hemsida som du hittar http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=2898&lngCategoryID=1407 . Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Tillämplig lag vid bostadsrättsköp

2006-03-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |När en bostadsrätt upplåts för första gången är det föreningen som säljer lägenheten. Innebär det att köpet faller under konsumentköplagen? Och har man då tre år på sig att reklamera köpet?
Andreas Heed |Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig på köp avseende s.k. lösa saker (också kallat ”lösöre”). Med lösöre avses normalt rörliga fysiska föremål. Det kan t.ex. vara fråga om möbler, maskiner, datorer osv. (se 1 § KKL). Tillämplig lag vid köp av bostadsrätt är därför köplagen (KöpL; se 1 och 4 §§ KöpL). Av 1 § KöpL framgår att lagen är avsedd att tillämpas vid köp av ”lös egendom”. Detta är ett vidare begrepp än lösöre. Lös egendom brukar definieras negativt som allt som inte är fast egendom. En bostadsrätt är varken fast egendom eller lösöre varför den skall anses som lös egendom. Reklamation enligt köplagen skall ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet (se 32 § 1 st. KöpL). Om köparen emellertid inte reklamerar inom två år från det att han har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa felet, oavsett om han före denna tidpunkt märkt eller bort märka felet. Annan tid gäller dock om så följer av en garanti eller liknande utfästelse (se 32 § 2 st. KöpL). Köpet faller alltså under köplagen och en yttersta gräns för reklamation avseende fel är två år.

Kan man som konsument reklamera ett köp efter 2 år?

2006-05-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Har en fråga som rör köp av en digitalkamera. Den köptes i dec 05, alltså drygt två år sedan men gick nyligen sönder. Den är ytterst lite använd och har inga som helst slitageskador eller liknande, vad jag vet så säger konsumentlagen att det bara är 2 års garanti/reklamation på produkter köpta innan juni 05, men jag tycker att den borde hålla längre. Kan man på något sätt vända sig till tillverkaren och åberopa felet? Och har man någon chans till ersättning eller reparation? Mvh/Amanda E
Daniel Svensson |Hej Amanda, Det som säljaren hänvisar till är ändringen av 23§ i konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932, där det faktiskt innan ändringen 2005 (som dock trädde i kraft 1 april 2005) fanns en tvåårsgräns för reklamation av felaktiga varor. Övergångsbestämmelserna till konsumentköplagen anger att på avtal som ingåtts före detta datum skall de gamla reglerna tillämpas, alltså tvåårs-regeln (för avtal ingångna efter 1 april-05 gäller istället 3 år). Om säljaren har lämnat annan garanti eller utfästelse gäller istället detta. Konsumentköplagens 24§ anger dock att tvåårsregeln (resp 3-årsregeln) inte skall gälla om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder alternativt om den är farlig för liv eller hälsa. Inget av dessa kriterier tycks vara uppfyllda i detta fallet. Tyvärr måste jag nog säga att svaret på din fråga blir att det är mycket svårt att angripa köpet efter tvåårstidens utgång. För det fall att ingen garanti/utfästelse givits av säljaren är nog din enda möjlighet att vädja till säljarens goda vilja att ta sig an ditt problem. Med vänliga hälsningar,

Rätt att häva köp av bil då sälj. angett fel årtal?

2006-03-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! I januari köpte jag en bil som enl försäljaren på bilfirman skulle vara av årsmodell 2003. Nu har jag via två andra bilfirmor fått veta att det är en -02:a då den är reg. 2002-09-30 inte 2003 som det står i mitt köpavtal. Då jag ifrågasatte varför serviceboken inte var ifylld som han också hade lovat bad han att få in den. När jag fick tillbaks den var den komplett ifylld. Nu har det visat sig att de stämplarna var falska. Har jag rätt att häva köpet alternativt få ersättning då jag nu omöjligt kan sälja bilen vid ev. byte i framtiden? Mvh Lotta
Fredrik Jorstadius |Hej! Då du i egenskap av privatperson köpt hos en bilfirma blir konsumentköplagen tillämplig. (se http://lagen.nu/1990:932) Eftersom ni avtalet att det skulle vara en -03 anses det vara fel på bilen enl. 16 § KKL. Det kan dock vara svårt att bevisa om det inte finns ett skriftligt avtal, här borde du dock även kunna åberopa de falska stämplarna. Enligt 22 § och 29 § KKL har du rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. Felet skall ha varit av väsentlig betydelse för dig, insikt hos säljaren krävs inte. I detta fallet torde det alltså vara av väsentlig betydelse. (Det verkar ju även som om säljaren förstått detta) Glöm inte att reklamera felet inom skälig tid, annars kan du inte åberopa felet (23 § KKL) Lycka till Mvh

Säljaren håller inte vad han lovat, vad kan jag göra?

2006-06-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpte en Ford Focus-05, för ca 2 månader sedan. Vid diskussion med försäljaren och upprepade frågor från oss om vår totala månadskostnad fick vi tll svar att det vi skulle betala i 71 mån. var 1.878:- + adm.avgift 39:-, totalt alltså 1.917:-. Försäljaren försäkrade att det var vår totala månadskostnad. När våra fakturor började komma visade det sig att vår totala månadskostnad uppgår till drygt 2.300: istället. Bakslag nummer 1!!. Bilföretaget hade sålt en likadan bil till en annan kund och när den skulle levereras visade det sig att CD:n inte fungerade. De ringde oss och frågade om de fick låna vår CD och testa om den fungerade i den andra bilen, för att utesluta kabelfel. Vi lovade att de fick testa. När vi sedan hämtade bilen visade det sig att de helt sonika tagit vår CD och skickat med den andra kunden! Vi hade då haft bilen ca 2 veckor. Ingen på företaget verkade tycka att de begått något fel. Ingen hade heller kontaktat oss för att kolla om det var OK att de tog vår CD. Bakslag nummer 2!! I samband med köpet frågade min fru om det var sommardäck med till bilen och fick till svar:"givetvis". Jag frågade om de satt på lättmetallfälgar, men svaret blev att det var stålfälgar. Försäljaren tyckte att de kunde ligga kvar tills det var dags att byta, vilket vi tyckte var bra, då vi slapp frakta dem fram och tillbaka. Igår (23/3) kom diskussionen upp om däcken och det visar sig att det inte finns några fälgar alls, bara gummiringar och försäljaren har inte någon aning om att vi diskuterat däck. Bakslag nummer 3!!! Ord står alltså mot ord, vi är dock tre i familjen som hört försäljaren lova både 1.878:-/mån. och däck på stålfälg. Vad gör vi? Lite känsligt är läget, eftersom vi känner både ägare och försäljare, och det gjorde väl också att vi litade på dem. Nu känns det här bilköpet väldigt fel och inte roligt alls. Kan man på något sätt häva köpet? Hur går vi tillväga i så fall? Mvh
Fia Berg |Hej! Förlåt att det tagit sådan tid, men vi har ett enormt frågetryck! Er fråga är ganska omfattande och klurig, men jag ska försöka utreda rättsläget så gott jag kan. Angående bakslag 1 kan man säga att om försäljaren lovar något kommer det utgöra en del av det avtal ni slöt. Samma sak gäller bakslag 3 (som beskrivs ovan). Om avtalet efter det ingåtts inte hålls av någondera av parterna, här säljaren, kommer detta att utgöra hävningsgrund på grund av fel i enlighet med 16§ konsumentköplagen (då ni räknas som konsumenter då ni köpt bilen i egenskap av privatpersoner). Detta är en lagstadgad rätt som säljaren på intet vis kan avtala bort. Angående bakslag 2 så uppfattar jag det som att de bara tog er CD och inte heller gav er en ny (rätta mig om jag har fel). I detta fall har ni helt klart rätt att få en ny, eftersom även CD:n ingick i det som skulle levereras till er. Ni har bara lånat ut den av god vilja och ni har rätt att kräva en ny, men jag skulle också tippa på att ni kan lägga denna omständighet till hävningsgrunden. Då man häver ett köp, kan man även begära skadestånd enligt 30§ 3st konsumentköplagen, då varan avviker från vad säljaren utfäst. Jag förstår att situationen är känslig då ni känner både ägaren och försäljaren samt då ord står mot ord. Det handlar om bevisfrågor i detta fall, vilket egentligen inte är relevant här. Ni verkar ha många på er sida som kan bevisa vad som avtalats, men hur en domstol skulle se på vittnesmålen är ju svårt att säga. Det man kan göra är att häva och begära skadestånd direkt från köparen, efter det att man reklamerat bilen 23 § konsumentköpslagen. Detta ska ske inom skälig tid från det att man upptäckt felet. Om reklamation lämnats inom 2 mån. anses det alltid inom rätt tid. Reklamation kan ske bara genom ett meddelande till säljaren, det finns inget formkrav för detta. Säljaren verkar ha begått en del fel här och då har man som konsument rätten på sin sida. Antingen kan ni dra upp det till tvist eller om det känns jobbigt kan man ju bara anlita ett ombud som sköter kontakten med säljaren. Ofta vill ju inte folk gå in i tvister då det ofta blir dyra, men om ett ombud går in kan man ju komma fram till en uppgörelse innan det hinner gå så långt som till tvist... Men juridiskt har ni rätten på er sida dock krävs ju bevisningen, men sen är det upp till er huruvida det faktum att ni känner personerna ska påverka hur ni ska gå till väga. Lycka till!

Felmätt bostadsrätt

2006-03-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag sålde min bostadsrätt för ca 2 år sedan, en lägenhet på 53 kvadratmeter (enligt föreningen). Som jag också köpt i tron om att den var 53 kvadratmeter (det är ju också det avgiften baseras på. I objektsbeskrivningen (vid försäljningen) skrev mäklaren (förutom att det var en 2:a, med kakelugn etc) att den var ca 53 kvadratmeter enligt förening och säljare. Nu har min köpare tänkt att driva detta vidare till tingsrätten, då han 2 år efter kæpet (dock inom rimlig tid enligt köplagen) mätt upp lägenheten till 49 kvadratmeter (enligt professionellt bolag). Alltså en skillnad på 4 kvadratmeter. Vad säger lagen om detta? Hur stor är köparen undersökningsplikt (om nu det var kvadratmeter han köpte lägenheten på skulle man ju tycka att han skulle reagera på att det stod ca 53 kvadratmeter). finns det något i köplagen/praxis som säger något om vad ca egentligen är? Vad är hans chanser att vinna detta? Om han vann skulle det ju kunna drivas ett flertal mål liknande detta. Mälklarna går ju alltid på föreningens siffror och som säljare är det ingen som upplyser att man bör kontrollmäta bostaden. Vänliga hälningar Helena (en lite orolig bostadsrättsförsäljare).
David Andersson |Hej! Genom att köparen fått upplysningen om att lägenheten är 53 kvadratmeter anses köparen ej ha någon undersökningsplikt för arean. Det finns ett flertal fall som gått till hovrätten och där har domstolen dömt till köparens fördel, dvs man har beviljat prisavdrag. Det som i detta fall skulle kunna få hovrätten att döma annorlunda är tidsaspekten. Du skriver själv att detta är inom rimlig tid enligt köplagen. Jag förmodar att du blandar ihop två begrepp. Dels preskriberas köpet efter två år enligt köplagen 20§ 2 st där det står: "Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse." Detta ska dock inte tolkas som att alla reklamationer som inkommer inom två år har kommit in i rätt tid. I första stycket 32§ står det nämligen: "Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation)." Köparen kan alltså försuttit sin chans att reklamera om en domstol anser att han borde märkt felet tidigare. Från det att han märkt, eller borde märkt felet, kan han inte anses ha mer än ett par veckor på sig att reklamera felet, i annat fall har reklamationen kommit för sent. Om en domstol skulle anse att han borde märkt felet tidigare eller inte är svårt att uttala sig om då det i princip inte finns någon praxis alls på området. Vår nuvarande köplag är ju relativt ny, från 1990, och därför finns det ännu så länge ganska få rättsfall. Mitt tråkiga svar på din fråga blir alltså att det beror på om reklamationen kan anses ha inkommit i tid med tanke på 32§ 1 st köplagen. Skulle reklamationen anses ha inkommit i tid blir du tvingad att gå med på ett prisavdrag.

Står köpare el säljare risken för såld olevererad vara?

2006-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Inför varje terminsstart hade bokhandeln Universitetsbokhandeln AB (belägen i en av de sydsvenska universitetsstäderna) ett obeskrivligt kaos i sina lokaler. För att råda bot på oordningen beställde företaget därför ett antal nya bokhyllor hos firman Hyllplanet AB i samma stad. Med tanke på att allt skulle vara i bästa ordning för att ta emot mängderna av studenter i månadsskiftet augusti/september, bestämdes leveransdagen till den 20 augusti då också personalen i bokhandeln hade återvänt från semestern. För att få bokhyllorna så billigt som möjligt skulle någon från Universitetsbokhandeln AB hämta dem hos Hyllplanet AB med företagets pickup. I mitten av augusti bekräftade Hyllplanet att avhämtningen verkligen kunde äga rum den 20:e. Redan då hade emellertid ruschen börjat och bokhandelspersonalen kom fram till att de ju hade klarat andra terminsstarter med de gamla hyllorna; vissa böcker fick helt enkel ligga i travar på lastpallar eller direkt på golvet. Därför dök bokhandlaren Ingvar F. upp först den 5 september hos Hyllplanet AB med sin pickup och fick då det bistra beskedet att lagret, där bl.a. bokhyllorna förvarades, hade brunnit ned natten mot den 4:e; av hyllorna fanns nu bara aska kvar. Ännu bistrare för Ingvar F. var emellertid det faktum att Hyllplanet AB inte desto mindre krävde full betalning. a. Är Universitetsbokhandeln AB skyldig att betala för de uppbrunna hyllorna? Motivera och ange lagrum! b. Blir din bedömning annorlunda om parterna hade avtalat att bokhyllorna skulle levereras till Universitetsbokhandeln AB:s butikslokal? Motivera och ange lagrum! c. Blir din bedömning annorlunda om det istället var din granne som köpte nya bokhyllor till sin lägenhet? Motivera och ange lagrum! Ingen i min klass har fått rätt på denna uppgift och jag finner inga vettiga svar...detta är fullkomligt frustrerande! snälla vi behöver hjälp
Michael Witting |Enligt min mening handlar detta problem om vem som står risken för varan. Om köparen står risken för varan måste denne enligt 12 § köplagen, se http://lagen.nu/1990:931, betala även om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskats genom en olyckshändelse som inte beror på säljaren. Är det säljaren som bär risken för varan och varan förstörs genom en olyckshändelse som inte beror på köparen, kommer säljaren att råka i dröjsmål om denne inte levererar. Enligt 13 § 1 st. köplagen går risken över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet eller 6 eller 7 §. Har avlämnandetidpunkten bestämts i avtalet gäller således den tidpunkten. Eftersom Universitetsbokhandeln AB har avtalat med Hyllplanet AB att leveransdagen är den 20 augusti står således Universitetsbokhandeln AB risken för hyllorna. Svaret på fråga A blir därför att de är skyldiga att betala för de uppbrunna hyllorna. Om Hyllplanet AB istället skulle ha levererat hyllorna till Universitetsbokhandeln AB anses hyllorna avlämnade, enligt 7 § köplagen, när de levererats till Universitetsbokhandeln AB. Hyllplanet AB står därmed risken för varan tills den anlänt till Universitetsbokhandeln AB. Svaret på fråga B blir således att bokhandeln inte behöver betala för de uppbrunna hyllorna. I fråga C blir konsumentköplagen tillämplig istället för köplagen eftersom det rör sig om ett konsumentköp. Enligt 8 § 2 st. konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932, bär säljaren risken för varan tills den avlämnats. Detta gäller även om köparen är i dröjsmål med avhämtningen. Svaret på fråga C blir därmed att grannen inte behöver betala för hyllorna.

Skyldighet att lämna prisuppgifter

2006-06-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Är det obligatoriskt att skriva priser i ett skyltfönster i Sverige?
Tim Boström |Hej! Frågan huruvida prisuppgifter måste finnas utsatta på varor som visas (marknadsförs) i skyltfönster, regleras i prisinformationslagen. Enligt huvudregeln följer att det totala priset (innefattat moms samt andra eventuella skatter) skall anges på ett klart och tydligt sätt. Om andra avgifter eller kostnader kan tillkomma skall detta anges särskilt. Vidare skall det inte råda någon tvekan om vilken vara som prisuppgiften avser - prisuppgiften skall därför anges på varan eller i dess omedelbara närhet. I vissa fall kan det emellertid av praktiska skäl vara svårt att uppfylla kraven enligt ovan och av denna anledning får prisuppgifter i undantagsfall (som meddelas av Konsumentverket) istället lämnas i t.ex. en prislista eller frågeterminal. Mvh