Föräldraledighetslagen

2009-06-16 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!I föräldraledighetslagen §14 står det att jag som arbetstagare ska få önska mina arbetstider och om arbetstagare och arbetsgivare inte kan komma överens ska arbetstagarens önskemål gälla OM det inte sker påtaglig störning för arbetsgivaren. Vad betyder påtaglig störning? och hur kan det påverka mig som arbetar för en kommun i ett större område med flera arbetsplatser.
Josefina Orrell |Hej,Vad som utgör "påtaglig störning" är beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. Det är alltså omöjligt att ge ett generellt svar på vad det är i det särskilda fallet som utgör en sådan störning. En av faktorerna som man dock kan säga spelar in är arbetsplatsens storlek. Viktigt att veta är att det vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om ledighetens förläggning är arbetsgivarens beslut som gäller fram till dess att frågan avgjorts i domstol. Det ankommer på arbetsgivaren att visa att det skulle ha medfört en påtaglig störning i verksamheten att förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, se AD 2005 nr 92.Vänligen,

Lönegaranti vid föräldraledighet?

2008-11-27 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag rätt till garantilön vid en konkurs om jag är föräldraledig under tiden som företaget gick i konkurs?
Carl Johan Fahlander |Hej,Föräldraledighet ger rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381)om allmän försäkring. Den ersättningen utges av staten, arbetsgivarens konkurs påverkas alltså inte av det.Att Du är föräldraledig spelar i sig ingen roll i situationen, lönegarantilagen (1992:497) gäller alltjämt. Då Du är föräldraledig börjar uppsägningstiden löpa efter att ledigheten är över, då har Du rätt till uppsägningstid. Enligt 7 a § 2 st. lönegarantilagen har Du rätt till uppsägningslön enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta förutsätter dock att Du anmäler Dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.Lagen om allmän försäkring se http://lagen.nu/1962:381#K4Lagen om anställningsskydd se http://lagen.nu/1982:80Lönegarantilagen se http://lagen.nu/1992:497Vänlig hälsning,