Sambodelning, kvarlåtenskap

2014-06-30 i Sambo
FRÅGA |Hänvisning till: Samboförhållande och arv, 2014-06-23 i SamboFick inte klarlagt: Om testamente är skrivet före samboförhållandet och jag skulle avlida under samboförhållandet. Gäller då testamentet eller sambolagen vad beträffar det jag fört in i gemensamma boet. Låt oss säga att jag bidragit med 85 % och min sambo 15 % av bohaget. Enligt sambolagen slås vårt bohag ihop och delas på hälften. Mina barn ärver alltså hälften trots att jag bidragit med 85 %. Eller gäller testamentet på 100 %. Vilket står över det andra?
Sarah Saajakari |Hej igen!Du skriver att i ditt testamente står att dina barn ska ärva hela din kvarlåtenskap. Det skulle dina barn göra även om det inte fanns ett testamente, kvarlåtenskapen är det som finns kvar efter att du och din sambos gemensamma bohag har slagits ihop och delats på hälften. Svaret är alltså att sambolagen först gör att bohaget delas i hälften, därefter får man efter att man adderar din del i bohaget plus dina andra tillgångar som inte är samboegendom, din kvarlåtenskap. Om du vill att allt du har bidragit med i det gemensamma boet ska ingå i din kvarlåtenskap råder jag dig till att upprätta ett samboavtal där du anger att det du för in i boet inte ska betraktas som samboegendom. Då ingår inte det du har bidragit med i boet i bodelningen mellan dig och din sambo eftersom bodelningen endast görs på samboegendomen, vilket gör att allt du har bidragit med i boet ärvs av dina barn. Jag hoppas att du fick svar på din fråga den här gången!Med vänliga hälsningar,

Samboförhållande och arv

2014-06-23 i Sambo
FRÅGA |Hej, jag och min pojkvän har båda särkullbarn. Vi bor i min lägenhet med endast mina möbler och inventarier. Han är skriven på annan ort, har kvar sin lägenhet fullt möblerad, i väntan på att vi ska hitta något större gemensamt. Jag har skrivit ett testamente där det står att all min kvarlåtenskap ska tillfalla mina barn som enskild egendom. Jag vill inte att hans barn ska få något efter mig.Hur gäller testamentet i förhållande till sambolagen eller ev äktenskap om testamentet är skrivet före dessa? Dvs gäller testamentet eller sambolagen. Är det så att testamentet gäller vid mitt dödsfall men inte vid en separation från min pojkvän om vi är sambo? Räknas vi som sambo i lagens mening trots att han bara har sina kläder och personlig saker här men inga möbler.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För det första ska jag försöka klargöra vad ett samboförhållande betyder. I allmänhet är ett samboförhållande när två personer stadigvarande bor tillsammans i en parrelation och har ett gemensamt hushåll, normalt att de är folkbokförda på samma adress, 1 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P1S1). Du och din pojkvän verkar ha gemensamt hushåll men ni är folkbokförda på olika adresser. Det är oklart om ni i juridisk mening är att ses som sambos. Vidare spelar det ingen roll om din pojkvän har egna möbler hos dig för att ni ska ses som sambos. Det man talar om gällande sambos är gemensamt hushåll, parrelation, folkbokföring och att det inte är allt för kortvarigt eller åtminstone är menat att hålla en längre period.Vid dödsfall under ett pågående samboförhållande görs först en delning av samboegendomen där vardera part tilldelas hälften var, 8 § sambolagen. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Det verkar som att du har förvärvat din lägenhet och dina möbler innan ni blev sambos (om ni ses som sambos i juridisk mening). Av det du har skrivit verkar ni inte ha någon samboegendom. Efter delningen av samboegendom vet man hur stor kvarlåtenskapen efter den avlidne är.Din pojkväns barn kommer inte att ärva någonting efter dig. Sambos har nämligen ingen arvsrätt. Det är endast dina bröstarvingar, alltså dina barn, som ärver dig oavsett om du har skrivit ett testamente eller inte. Det här går att utläsa i 2 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). I det fall att ni i framtiden gifter er och du avlider före honom, kommer en bodelning av giftorättsgodset ske. Där tilldelas vardera part hälften var. Det är här din pojkväns barn kan komma att ta del av sådant du ser som ditt, om det är giftorättsgods. Om du inte vill att din pojkväns barn ska ärva dina möbler etc bör du i så fall skriva ett äktenskapsförord där du anger dina möbler och dylikt som enskild egendom. Det kommer då inte att ingå i bodelningen när du har avlidit och dina barn ärver allt.Regler kring bodelning av giftorättsgods återfinns i 9-11 kap. äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1).Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Sambors arvsrätt

2014-03-31 i Sambo
FRÅGA |Hej, Mitt problem är följande: Vi är två personer som 65 resp 61 år gamla och har sedan tio år levt som särbos. Vi funderar nu på att flytta ihop. Jag äger ett större hus strax utanför stan där vi båda kan bo. Min särbo äger en ganska nyproducerad taklägenhet i ett mycket attraktivt område inne i Umeå och hon är beredd att avyttra denna. Vi har båda barn från tidigare äktenskap och vi vill nu på något lagligt sätt gardera oss så att, om t ex ett dödsfall skulle inträffa, så ska inte mina barn direkt kunna tvinga fram en försäljning och flytt för min sambo. Jag står som ensam ägare av fastigheten och det är inte aktuellt att hon köper in sig i denna. Så länge vi båda lever och har hälsan ser vi inga problem men man vet aldrig vad som händer imorgon. Tacksam för ett svar.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett samboförhållande upphör ska det göras en bodelning, om någon av samborna begär det. I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som har betalat för egendomen. Annan egendom kan inte dras in i bodelningen.Du skriver att du förvärvade huset innan du flyttade ihop med din sambo. Därmed blir sambolagens bodelningsregler inte gällande. Om du avlider kommer huset, i sin helhet, ärvas av dina barn (bröstarvingar). Din sambo måste köpa ut bröstarvingarna för det fall hon vill bo kvar i huset. Emellertid har hon ingen rätt att kräva att få överta huset. Du kan testamentera huset till din sambo men eftersom du har bröstarvingar har de alltid rätt till så kallad laglott som utgör halva arvslotten. Halva huset kommer alltså att ärvas av bröstarvingarna även om hela huset testamenteras till din sambo. Laglott kan inte testamenteras bort. Ett annat förslag är att ett avtal träffas mellan din sambo och övriga dödsbodelägare om sammanlevnad i oskiftat bo. Med vänlig hälsning,

När en sambo avlider

2014-02-26 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag bor i en fastighet och det är enbart jag som är skriven på den med lagfart och pantbrev, jag har köpt huset och alla banklån ligger på mig. Jag har en son som är folkbokförd på annan adress. Min fråga är om någon flyttar in hos mig, en blivande sambo (eller inneboende): Behöver jag skriva ett testamente för att försäkra mig att jag behåller allt vid en separation eller att sonen ärver allt vid dödsfall?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Om någon som du är i ett förhållande med flyttar in hos dig är sambolagen tillämplig http://lagen.nu/2003:376. När man är sambos sker en bodelning mellan parterna om förhållandet tar slut eller den ene parten dör och någon begär det.Enligt 8 § SamboL är det samboegendom som ingår i bodelningen och vad som utgör samboegendom regleras i 3 §. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och gemensamt bohag som förvärvats i ett samboförhållande. Detta innebär att om du äger en fastighet som din partner flyttar in i för att ni gemensamt ska bo i den, så utgör bostaden ändå inte samboegendom, eftersom den inte förvärvats under tiden ni varit sambos. Det är alltså bara egendom som man köper under tiden samboförhållandet varar som ska ingå i en bodelning. Ditt hus skulle inte ingå i bodelningen. Däremot allt bohag som ni gemensamt köper skulle ingå i en bodelning en potentiell bodelning. Din sambo skulle inte heller kunna överta bostaden eftersom det är ett hus och sambos bara har rätt att överta en bostad som inte är samboegendom om det är en hyresrätt eller bostadsrätt, 22 § SamboL.Sambos ärver inte varandra i Sverige. Så om du skaffar en sambo skulle din sons arv bara påverkas om ni skaffar gemensamt bohag, då det i så fall skulle ske en likadelning av det värdet. De reglerna går dock att avtala bort om man skriver ett samboavtal där man kan bestämma att sambolagens regler inte ska gälla. Din son skulle alltså ärva huset och dina övriga tillgångar i så fall.Om du skulle skaffa en inneboende skulle sambolagen överhuvudtaget inte vara tillämplig eftersom den bara gäller när det är två personer som har ett förhållande där det normalt ingår ett sexuellt samliv. En inneboende skulle alltså inte kunna ärva dig och ingen bodelning skulle kunna ske.Så om du vill att din son ska ärva allt, kan det vara en fördel att skriva ett samboavtal eftersom din sambo i så fall inte kan få några av dina tillgångar.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Testamente mellan sambor - vad ärver bröstarvingarna?

2014-06-27 i Sambo
FRÅGA |Hej Min mor svårt sjuk i cancer. Hon är sambo och jag vet att de skrivit ett testamente. Jag har en syster och vi är helsyskon, vad ärver vi lagligt?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad ni kan ärva direkt då er mor går bort. Först och främst ska det påpekas att sambor inte ärver varandra. För att detta ändå ska kunna ske krävs att de har skrivit ett testamente, något som gjorts i det här fallet. Hur mycket av din mors egendom som omfattas av testamentet framgår inte av din fråga. Enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) är det bröstarvingarna, dvs. du och din syster, som är närmaste arvingar till er mor. Om det inte hade funnits något testamente skulle du och din syster har dela lika på den egendom som er mor lämnar efter sig. Denna del kallas för arvslott.Även om er mor har testamenterat bort all sin egendom till sin sambo har ni ändå rätt att få ut hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ärvdabalken. Denna del kallas för laglott. För att få ut denna del direkt kan ni påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ärvdabalken. Det ska dock påpekas att det enligt 18 § 2 st sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) finns en form av skydd för den efterlevande sambon som inte är kopplat till att det skrivits något testamente. Detta skydd innebär att den efterlevande sambon har rätt att få ut egendom till ett värde av 2 prisbasbelopp vid en fördelning av samboegendomen (se 3-7 §§ sambolagen ang. vilken egendom som räknas som samboegendom). För att det ska ske en bodelning krävs att den efterlevande sambon begär en sådan, se 18 § 1 st sambolagen. Med vänliga hälsningar, 

Sambor med barn och arv

2014-06-15 i Sambo
FRÅGA |Hej, jag och min sambo har ett gemensamt barn och inga särkullbarn finns. Vi har gemensam vårdnad och då förstår jag det som att om det skulle hända någon av oss något så ärver vårt barn den föräldern om vi inte skrivit något testamente som reglerar arvet? Om jag dör och vårt barn ärver min andel, blir då per automatik fadern ensam vårdnadshavare om barnet och får således förfoganderätt över de tillgångar som tillfallit barnet fram tills barnet är 18 år? Om han inte per automatik får förfoganderätt över tillgångarna (både lösöre och bohag samt bostad), kan man då försäkra sig om att han får detta och att ingen annan kan göra anspråk på tillgångarna?Behöver man skicka in testamenten eller "papper" mellan varandra för registrering? Om så är fallet, kan man kolla upp om detta är gjort? Vart?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Vid dödsfall ärver ni inte varandra utan ert barn ärver av er direkt. Om ert barn är omyndig träder kommunens överförmyndare in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren ska även ge sitt tillstånd vid uttag. Den kvarvarande föräldern har därmed inte direkt tillgång till arvet. Om ni ägt ett hus eller bostadsrätt kan överförmyndaren begära att bostaden ska säljas och tillgångarna placeras på något annat sätt. Ni kan skiva ett testamente till förmån för varandra och därmed halvera barnets arv. Ni kan skriva att barnet endast ska få sin laglott, hälften av arvslotten, och att resten ska gå till den kvarstående föräldern. Ett testamente behöver ej registreras. Men det bör förvaras säkert, exempelvis i bankfack, hos begravningsbyrå eller i församlingsarkivet. Om du behöver hjälp med att skriva ett testamente kan du kontakta oss här för mer information. Med vänlig hälsning,

Sambors arvsrätt

2014-03-08 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo vill skriva ett testamente. Vi har ett gemensamt barn nu, och ett barn påväg. Vi äger ett hus, några bilar och har helt och hållet gemensam ekonomi på alla sätt och vis. Vad behöver vi tänka på och hur skriver vi smidigast ett testamente själva? tanken med testamentet är att ifall en av oss dör ska barnen bara få det dom har rätt till enligt lagen direkt, resten ska gå till den andra vuxna. är det halva förälderns lott barnen har rätt till? eller kan man skriva så att dom istället får 25%? och jag läste även om att man kan önska i testamentet att barnen ska avstå sin arvsrätt tills båda föräldrarna gått bort, men är det någon ide att skriva in det när man har väldigt små barn? vem bestämmer åt barnen om dom ska avstå eller inte tills dom själva blir myndiga?? Vi har tänkt att vi ska gifta oss så småningom, är det något man behöver ändra på efter ett giftemål? blir testamentet "ogiltigt" vid giftemål? Tack på förhand!
|Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag försöker att översiktligt svara på dina frågor så att du får en helhetsbild av vad som gäller för sambor och makar.Sambor har ingen arvsrätt och vid ett ev dödsfall kommer det därför först att ske en bodelning. Då kommer all egendom som räknas som samboegendom, egendom som införskaffats för gemensamt bruk, att delas mellan parterna. Därefter kommer den del som tillhör den avlidna parten att gå till arvingarna, vilket i ert fall är era barn. Är barnen inte myndiga när detta sker kommer en person att utses som kan ta tillvara barnets intresse, och denna person kan inte vara den efterlevande föräldern då den har motstridigt intresse. Sammantaget kommer hälften av samboegendomen finnas hos den efterlevande och en fjärdedel hos varje barn fast under annans förvaltning. Genom ett testamente har ni möjlighet att reglera lite mer hur egendomen ska fördelas, men det finns fortfarande vissa begränsningar. En bröstarvinge har fortfarande rätt att få ut sin laglott och denna rätt kan inte avtalas bort. Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen uppdelat på antalet barn. Den andra halva av kvarlåtenskapen kan testamenteras till annan. Så i ert fall skulle det innebära att det först sker en bodelning där samboegendomen delas lika. Därefter kommer den avlidnes kvarlåtenskap att delas  hälften, varav den ena delen går till bröstarvingarnas laglott och den andra halvan kan genom testamente ärvas av den andra parten. Ni kan skriva som önskan i testamentet att barnen ska avstå, men det är inget bindande och innan barnen är myndiga är det inte barnen själva som avgör utan en som ska tillvarata deras intresse. Vid ett framtida giftemål ändras förutsättningarna då makar har arvsrätt. Om det endast finns gemensamma barn kommer den avlidnes kvarlåtenskap att ärvas med fri förfoganderätt av den kvarlevande maken och bröstarvingarna får ut arvet efter sina föräldrar först efter att bådas bortgång. Detta kan till viss del modifieras genom testamente, men huvudregeln är att den efterlevande maken ärver den bortgångna. Hoppas det gav svar på din fråga. Bästa hälsningar,

Skydd för efterlevande sambo

2013-12-25 i Sambo
FRÅGA |Hej, jag och min sambo sedan 5 år tillbaka fundera på att köper hennes barndomshem / hennes fars hus i framtiden. Vi har inga egna barn, men jag har barn sedan tidigare. Hur gör jag för att skydda henne om jag skulle går bort innan henne. Vad har hon för rätt när det gäller huset, kan jag ger min del av bostaden till henne i form av gåva. Kan jag skriver bort mina barn från att ärva min del. Måste hon om det skulle inträffa "köper ut" mina barn för att behåller huset. Om hon inte kan köper ut de, kan man skjuter upp deras del av arv, så de kan får ut arvet om hon eventuellt skulle säljer huset eller dör. Jag vill inte att hon ska drabbas i någon form och vill göra allt för att skydda henne. Blir situationen bättre om vi skulle gifta oss.
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Om du skulle avlida så ärver dina barn dig, 2 kap 1 § ÄB. Till skillnad från makar så ärver inte sambor varandra. Om du och din sambo skulle vara gifta och ha gemensamma barn skulle ni enligt huvudregeln ärva varandra och era barn skulle få ut arvet efter dig först när båda avlidit. Då dina barn är s.k. särkullbarn kommer däremot hela kvarlåtenskapen att tillfalla dem och de har även ha rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB. Detta kan innebära att din sambo kan bli tvungen att "köpa ut" dina barn för att kunna behålla bostaden oavsett om ni är sambor eller makar. Barnen kan välja att avstå från sitt arv till förmån för din sambo och istället få ut sitt arv när hon avlider, 3 kap 9 § ÄB. Beslutet är dock upp till barnen och du kan inte påverka detta. Du har möjlighet att upprätta ett testamente till förmån för din sambo. Dina barn har dock enligt lag alltid rätt till halva sitt arv, s.k. laglott, 7 kap 1 § ÄB Om du testamenterar bort allt du äger till din sambo har barnen rätt att klandra testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap 3 § ÄB. Genom testamente kan du alltså minska barnens arv med hälften. Du kan även ge delar eller hela din andel i bostaden till din sambo. Det du måste tänka på är att då det rör sig om en fastighet måste du upprätta ett gåvobrev som ska uppfylla de formkrav som gäller vid fastighetsförsäljning. Dessa finns reglerade i 4 kap 1 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994. Gåvobrevet ska vara skriftligt och underskrivet av både dig och din sambo och ange vilken fastighet det gäller samt en förklaring om att du överlåter din andel till din sambo. Din sambo ska sedan söka lagfart genom att lämna in gåvobrevet till Lantmäteriet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,