Laglotts företräde framför testamente

2010-04-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |hejsan, våran mamma har nyligen gått bort och det finns ett testamente skrivet.i detta anges två av döttrarna som arvtagare och den tredje ska ha sin laglott. nu har det dykt upp en fjärde dotter som togs från mamma som spädbarn. hon finns inte nämd i testamentet. vad är det som gäller nu?allt detta är i sverige.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Det som främst aktualiseras i detta fall är Ärvdabalkens (ÄB) regler om laglott, se ÄB 7 kap https://lagen.nu/1958:637#K7. Enligt 7 kap 1§ utgörs laglotten av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge. Resterande del av kvarlåtenskapen kan arvlåtaren fritt förfoga över genom testamente. Laglotten utgörs alltså av hälften av den avlidnas kvarlåtenskap och ska fördelas mellan bröstarvingarna. Även om det finns ett testamente, går barnets rätt att utfå sin laglott före detta. I detta fall innebär det alltså att den fjärde dottern har rätt att utfå sin laglott, oavsett att testamente finns. Det spelar heller ingen roll att bröstarvinge och arvlåtare inte haft någon relation eller kontakt med varandra under arvlåtarens livstid. För att utfå sin laglott, kan dottern påkalla jämkning av testamentet, se 7 kap 3§. Dottern måste naturligtvis kunna styrka att hon är din mammas biologiska dotter. Situationen är dock en annan om det skulle förhålla sig så att dottern som tidigt togs ifrån din mamma blivit adopterad. FB 4:8 (se https://lagen.nu/1949:381#K4) likställer adoptivbarn med adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Detta innebär att om dottern blivit adopterad av en annan familj har hon arvrätt efter dessa, men inte efter din mamma. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Bröstarvingars arvsrätt

2009-12-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående arv. Om man har bröstarvingar, ärver de alltid efter sina avlidna föräldrar trots att de skrivit att bara en får ärva i ett testamente?Tack för svar!
Karin Hellander |Bröstarvingar kan man aldrig helt avskära från arv. Även om man testamenterat allting till en arvvinge så har bröstarvingar rätt att få ut sin laglott. Laglotten består av halva arvslotten. Arvslotten är den del som arvingen hade fått om inget testamente finns och man då gör en likadelning mellan arvingar. För att göra det lite klarare kan man ta som exempel att det finns två bröstarvingar. Finns inget testamente ärver de 50% var, men finns det ett testamente som säger att den ene ska ärva allt, så kan den andre alltid klandra testamentet, och då få ut 25% av kvarlåtenskapen medan den som fått testamenterat får ut 75%. Om laglott och rätten att få ut laglott genom jämkning av testamente, se 7 kap Ärvdabalken, främst 1 och 3 §§. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Med vänlig hälsning

Bröstarvinge

2009-11-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan bröder och systrar räknas som bröstarvingar
Andreas Vinqvist |Hej, Definitionen på bröstarvinge återfinns i 2 kap 1 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637. Enligt nämnda paragraf är bröstarvinge arvlåtarens avkomlingar. Således kan inte en bror eller syster vara bröstarvinge till varandra. Vänligen.

Bröstarvinges laglott

2010-03-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Så här står det i testamentet, skrivet 1984: "Den av oss som överlever den andre skall med fri ddispositionsrätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges rätt till laglott. Efter bådas vårt frånfälle skall den då varande egendomen tillfalla vår bröstarvinge." Fråga: skall laglotten, d v s 25% av dödsboet, utbetalas till bröstarvingen nu direkt vid arvsskiftet?
Carina Persson |Hej! Vad jag förstår av frågan är bröstarvingen barn till båda makarna. Detta innebär att när ena maken avlider ärver den efterlevande maken allt. Bröstarvingen får vänta till dess att den efterlevande maken avlider. Detta framgår av 3 kap 1 § Ärvabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Laglotten skall alltså inte utbetalas till bröstarvingen vid arvskiftet för den först avlidne maken. Hade bröstarvingen däremot endast varit barn till den make som avlider först, har bröstarvingen rätt att få ut sin arvslott (dvs. hela bröstarvingens del av arvet) direkt vid arvsskiftet, 3 kap 1 § ÄB. Med vänlig hälsning

Bouppteckning

2009-12-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ! Jag har nyligen fått reda på att min far har avlidit. Till saken hör att jag inte har haft någon somhelst kontakt på 30 år. Men jag är intreserad av vad jag har för rättigheter att ta del av min fars dödsbo och få reda på om det finns ytterligare barn. Var vänder jag mig för att få klarhet i dessa frågor? Tack på förhand.
Josefina Blom |Hej,Som bröstarvinge har du alltid rätt till laglotten, vilken utgör halva arvslotten, detta stadgas i kapitel 7 Ärvdabalken (ÄB)( https://lagen.nu/1958:637). Som bröstarvinge utgör du dödsbodelägare, se 18:1 ÄB. Ett arvsskifte föregås av en bouppteckning och till denna ska alla dödsbodelägare kallas, se 20:2 1 st. ÄB. Huvudregeln är att en bouppteckningen ska förättas senast tre månader efter dödsfallet, se 20:1 1 st. ÄB. Du kommer således att kallas till en bouppteckning, varvid du kommer att få kännedom om övriga dödsbodelägare.Är din far gift med din mor vid sin död är din mor ensam dödsbodelägare, enligt 3:1 1 st. ÄB.Vänligen,