Om avliden arvinges rätt till arv

2011-10-22 i Arvsordning
FRÅGA |X avled i dec 2010. Hon hade inga barn och föräldrarna var döda. Legala arvingar är två mostrar och en morbror. Dock finns det ett testamente som utesluter de legala arvingarna från arvet. De legala arvingarna vill klandra testamentet pga att testator var psykiskt sjuk. Morbrodern har nu avlidit. Har dödsboet efter honom talerätt eller bortfaller hans rätt i och med dödsfallet, eftersom hans barn (=kusiner) inte är arvsberättigade enligt den legala arvsordningen. Om morbrodern hade dött innan testator är det självklart så att kusinerna inte hade kunnat träda in i hans ställe, men är det annorlunda eftersom han levde när testator dog? Tacksam för svar! Mvh
Mari-Helen Schöllin |Hej En arvinge kan klandra ett testamente och få det ogiltigförklarat om det skulle visa sig att testamentet skrevs under påverkan av psykisk störning, vilket framgår av 13 kap. 2 § och 14 kap. 5 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K1P1S1. Enligt 1 kap. 1 § ÄB kan arv endast tagas av den som levde vid arvlåtarens bortgång. Eftersom morbrodern har rätt till arv, enligt 2 kap. 3 §, så är han legal arvinge eftersom han levde när arvlåtaren gick bort. Dödsboet kan därför föra hans talan. Om morbrorn däremot hade avlidit före X eller om det inte hade gått att bevisa att morbrorn avled efter X hade morbrorns (dödsboets) arvsrätt fallit bort, se 1 kap. 2 § ÄB. Med vänliga hälsningar

Arvsrätt efter svärmor

2011-08-31 i Arvsordning
FRÅGA |svärmor avliden även hennes son,vi var gifta får jag arva henne,jag är ju svärson
Hampus Johansson |Hej! Arvsrätten regleras i Ärvdabalken. Du har ingen möjlighet att ärva din svärmor med hjälp av dessa regler. Det är endast delar av arvlåtarens "egna släkt" som har möjlighet att ta del av arvet. Vänligen,

Laglott

2011-08-24 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Ska i dagarna få testamentet efter min far uppläst och vill få bekräftat om jag har rätt i följande: Ett testamente kan inte vara bevittnat av en närstående. De som är kallade till att få överlämnat ett testamente är de som är nämnda i testamentet. Om en far skrivit att ett barn ska göras arvslös så har man ändå rätt till sin laglott, då krävs en s k jämkning eller ett överklagande - gör man det själv eller ska en advokat anlitas? - Detta ska göras inom 6 månader. Gällande förskott på arv: Kan utbetalning som skett till annan person än arvtagare överklagas? Tack på förhand!
|Hej, Tack för din fråga. Bevittning av testamente I 10 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB) finns de krav som ställs på de två som bevittnar ett testamente. I princip så får inte närstående vara vittnen. Tänk dock på att paragrafen inte använder ordet närstående utan en mer utförlig benämning i form av: _"Till testamentsvittne får inte tas den som är under femton år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, inte heller testators make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon."_ Vid uppläsning av testamente är det brukligt att de som ärver och är nämnda i testamentet är närvarande. Alla testamentstagare måste dock delges, jmf. 14 kap. 4 § ÄB. Laglott och klander Enligt 7 kap. 1 § ÄB har en bröstarvinge rätt till hälften av sitt arv. Det är detta som kallas för laglotten. Om tillgångarna är på 100 så hr sonen rätt till 50 förutsatt att han är enda arvingen. Om sonen i detta fall inte får ut sin laglott måste jämkning av testamentet påkallas hos de övriga testamentstagarna enligt 7 kap. 3 § ÄB. Får sonen trots detta inte ut sitt arv måste en klandertalan väckas i domstol.Om så inte har gjorts inom 6 månader faller talerätten. En sådan talan kan man väcka själv, dock är alltid rekommendationen att söka juridisk hjälp. Förskott I 7 kap. 4 § finns det förstärkta laglottsskyddet. Detta innebär att om sonens far har gett bort en gåva så ska den räknas in i det totala arvet. Sonen har då rätt till hälften av totalen enligt reglerna om laglott. Gåvan ska återbäras om det behövs för att sonen ska kunna få sin del av totalen. Talan om återbäring måste väckas inom ett år. Här hittar du Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Har du fler frågor eller det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Arvsrätt efter farförälder

2011-07-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, Min farmor vill testamentera all sin egendom till mig, jag är hennes enda barnbarn. Hennes enda barn, min pappa dog för en månad sedan. Min pappas andra hustru (min styvmamma) hävdar att hon har rätt till min farmors halva förmögenhet/egendom. Min farmor vill testamentera allt som hon äger till mig. Vad säger lagen om detta? Har min styvmamma några rättigheter till min farmors egendom/förmögenhet
Alexander Wagner |*Hej!* Frågor om arv och testamenten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vilka som har rätt att ärva, framgår av 2 kap. 1-4 §§ ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Eftersom maka till bröstarvinge (din styvmamma) inte räknas upp i 2 kap. 1-3 §§ ÄB, så faller hon in under 2 kap. 4 § ÄB. Detta resulterar i att hon inte har rätt att ärva din farmor. Enligt 2 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. har bröstarvingar (den avlidnes barn) bäst rätt till den avlidnes egendom. Av samma paragraf framgår dock att eftersom din pappa inte finns i livet, så har du bäst rätt att ärva din farmor. Eftersom din farmor inte har några barn i livet så har hon inga så kallade laglottsanspråk att ta hänsyn till så föreligger det inga hinder för henne att testamentera all egendom till dig. Detta under förutsättning att din farfar inte är i livet. Med vänliga hälsningar

Arv efter kusin

2011-09-29 i Arvsordning
FRÅGA |Min ena faster dog, hennes dotter ärvde då allt efter henne så klart. Men nu har även hennes dotter dött! Då säger mina två fastrar som är i liv att de är ensamma dödsbodelägare, eftersom dottern inte hade några barn. Min fråga min far som då är deras bror är också avliden, då fick jag höra, att han är också dödsbodelägare,eftersom han är avliden så är det hans barn som ska dela på hans del i detta fall 1/3 del. Är detta riktigt att vi ska kallas till bouppteckningen?
Louise Modin |Hej! Det är sant att din pappa skulle ha ärvt av sin systers barn enligt 2 kapitlet 3 paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Tyvärr så ärver inte kusiner varandra i Sverige vilket framgår av 2 kapitlet 4 paragrafen, eftersom kusiner inte är uppräknade i 1 till 3:e paragraferna. Det betyder tyvärr att du inte kommer att ärva så länge som det inte finns ett testamente som säger något annat än lagen. Med vänlig hälsning

Arvsordningen

2011-08-26 i Arvsordning
FRÅGA |Finnes: Ogift faster utan egna barn. Inget skrivet testamente upptecknat. Hur fördelas arvet? Hon hade 3 syskon - samtliga är avlidna Det fanns 5 syskonbarn (ett har avlidit (hans två barn lever fortfarande. Hur fördelas arvet efter fastern? Tack på förhand.
Carina Persson |Hej! När den avlidne inte har några barn (bröstarvingar) går arvet till den avlidnes föräldrar. Vad jag förstår av frågan är detta inte aktuellt. Om föräldrarna inte finns i livet går turen vidare till den avlidnes syskon. När även de, som i detta fall, är avlidna delar syskonbarnen på arvet efter den avlidne. Var och en ärver lika mycket var. Syskons barnbarn ärver i fall av syskonbarns död och erhåller då den del som dennes förälder skulle mottagit, som delas lika mellan syskonbarnbarnen. Se 2 kap 2 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar

Barnbarns rätt till arv

2011-08-19 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min Morfar dog för 5 år sedan och för några dagar sedan så gick även Mormor bort. Enligt Arvslagen så kommer ju deras 3 barn (Vi kallar dom A, S och B) att få ärva, anledningen till att jag skriver detta är att jag är barn till S och undrar om jag har rätt till att ärva någonting? Mycket tacksam för svar.
Emil Görrel |Hej! Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). Huvudregeln inom svensk arvsrätt är att kvarlåtenskapen ska fördelas jämnt på den avlidnes barn (i lika stora arvslotter). Förutsatt att din mor fortfarande lever har du som barnbarn ingen rätt till arv efter din mormor. Skulle däremot din mor ha avlidit före din mormor träder du i din mors ställe och har då rätt till den del av arvet som skulle tillfallit din mor (2 kap. 1 § 2 st. ÄB) (istadarätt). Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Arv - barnbarn

2011-05-21 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, jag och min fru har 2 gemensamma barn. Vem ärver efter mina föräldrar om jag dör före mina föräldrar? Min fru eller mina barn? Hur går det med egendom som mina föräldrar testamenterat som gifträttsgods om jag dör före mina föräldrar? Ärver min fru då efter mina föräldrar eller våra gemensamma barn?
Carina Persson |Hej! När dina föräldrar dör är det du som ärver dem, 2 kap 1 § stycke 1 ärvdabalken (ÄB). Om du inte finns kvar i livet ärver dina barn din del, 2 kap 1 § stycke 2 ÄB. Din fru har ingen arvsrätt efter dina föräldrar. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar