Samboavtal och sambos arvsrätt

2011-05-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har inga barn och ska nu bli sambo, med en man, med två vuxna barn. Initialt kommer vi att bo i hans hus, men inom en snar framtid kommer vi att köpa ett gemensamt boende. Vi vill att vårt boende ska vara gemensam egendom, både hans nuvarande hus och vårt framtida. Vilka papper/avtal/testamente bör vi skriva?
Oscar Sundholm |Hej! Jag börjar med hus nummer två eftersom att det är enklast och inte ställer till några problem. I det fallet behöver ni inte göra någonting speciellt eftersom att det boendet kommer att utgöra samboegendom då den kommer att ha införskaffats för gemensam användning (3 § sambolag). Det betyder att den kommer att delas lika vid en eventuell separation. Detta oavsett vem som kommer att betala den. Det som ställer till problem med din sambos nuvarande boende är att det (utgår jag ifrån) inte är införskaffat för gemensam räkning. Detta medför att den inte kommer att delas lika vid en separation. Sambos har en möjlighet att skriva ett samboavtal, men genom ett sådant kan man bara begränsa bodelningen, inte utöka som är ert fall. Ert "problem" går absolut att lösa på ett antal olika sätt, men ligger helt klart på den nivå att ni bör anlita en praktiskt verksam jurist för att få den mest fördelaktiga och korrekta lösningen. Likaså framgår det inte om ni vill ärva varandra vid ett eventuellt dödsfall, vilket man även bör ta ställning till. Värt att påpeka här är att sambos inte ärver varandra per automatik, vilket medför att utan testamente ärver din sambos barn hela dennes arv. Viktigt här är att poängtera att din sambos barn, som har ställning som särkullbarn, alltid har rätt att få ut sin laglott vid sin förälders död, Även om ni har ett testamente. Du finner sambolagen här: https://lagen.nu/2003:376 All lycka till! Vänligen,

Gemensam ekonomi

2011-05-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! När jag och min sambo flyttade ihop tog jag ett lån för att snabbt kunna köpa möbler som vi behövde. Vi delade rakt av på inköpen, med pengar från mitt lån och min sambos besparingar. Hur gör vi med avbetalning på detta lån när vi har gemensam ekonomi? Hon tycker att det är orättvist och vill ha kompensation om det ska tas av vår sammanlagda inkomster.
Jenny Gustafsson |Hej Vidar! Den lag som är tillämplig på sambor är Sambolagen, SamboL. Utgångspunkten är att var och en av er svarar för era egna skulder. Detta gäller även inom äktenskap, Äktenskapsbalken(ÄktB) 1 kap 3 §. Juridiskt sett har du och din sambo alltså åtskild ekonomi. Vad ni kommer överens om gäller mellan er, men din sambo kan inte med stöd av SamboL förhindra dig att använda dina inkomster till att betala av ditt lån. Du kan å andra sidan inte heller kräva att få använda hennes inkomster till att betala ditt lån. Vad som är ”rättvist” kan ju vara något annat än vad som är juridiskt ”rätt”. Jag hoppas ni hittar en lösning som känns rättvis för er båda!

Bodelning sambo

2011-05-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Om jag köper mark med egna pengar som jag sparat på mitt eget konto, kommer min sambo ändå att ha rätt till hälften om vi separerar? Tack!
Mathias Gunnervald |Hej, För regler gällande samboförhållande är sambolag (2003:376), SamboL tillämplig. (https://lagen.nu/2003:376) När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta framgår av 8 § SamboL. Vad som innefattas av begreppet samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Med andra ord skulle inte en bit mark ingå vid en bodelning. Vänligen,

Bodelning Sambo

2011-04-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har beslutat att separera. Min sambo äger en fritidsfastighet samt aktieportfölj. Jag äger ärvda möbler och vår bostad som är belånad för 3 mkr. Bostadsrätten köpte jag tre månader efter att vi flyttat ihop. Bostaden köpte jag för pengar som jag ärvt med förbehåll att de skulle utgöra enskild egendom. Hur kommer våran bodelning att se ut? Kommer min sambo kunna ta del av min bostadrätt eftersom jag köpt den tre månader efter att vi flyttat ihop? Vad händer med mina ärvda möbler? får jag behålla dessa då de är ärva? Vore väldigt tacksam för ett svar. Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, För regler gällande samboförhållande är sambolag (2003:376), SamboL tillämplig. (https://lagen.nu/2003:376) När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta framgår av 8 § SamboL. Vad som innefattas av begreppet samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Om ni alltså anskaffat bostaden i fråga för att ni ska flytta ihop, eller gör så i direkt anslutning i tid, så ska bostaden och bohaget ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett hur den gemensamma bostaden förvärvats. Den skuld du nämner kommer du att kunna räkna av vid en bodelning. De möbler du ärvt ska enligt min bedömning inte ingå i en bodelning då dessa inte är införskaffade för gemensamt bruk. I samboegendomen ingår dock inte egendom som en sambo har ärvt och som gjorts till sambons enskilda egendom genom villkor i testamente, 4 § 3 p. sambolagen. Även surrogat för sådan egendom undantas från samboegendom, förutsatt att inte annat framgår av testamentet (4 § 4 p. sambolagen). Den fritidsfastighet samt aktieportfölj som din sambo äger utgör inte samboegendom och kommer därav inte att upptas i en bodelning. Vänligen,

Bodelning i samboförhållande

2011-05-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Angående bodelning vid samboförhållande: 1. Om jag och min sambo har ett gemensamt banktillgodohavande och sedan avlider han, ingår det då i bodelningen? 2. Vad händer med skulder i bodelningen, samma som vid äktenskap eller är det annorlunda?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Frågor rörande bodelning i samboförhållanden regleras i sambolagen. Du kan själv hitta bestämmelserna här: https://lagen.nu/2003:376. Att en sambo avlider är en av tre grunder för att ett samboförhållande ska anses ha upphört. När ett samboförhållande upphört pga att ena sambon avlidit har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning. Observera att *den enda som har rätt att begära bodelning är den efterlevande sambon* (18 §). Det är dessutom en förutsättning för bodelning att den efterlevande sambon begär att bodelning ska ske. Vad ska då ingå i en bodelning? I 8 § stadgas att det som ska fördelas är *samboegendomen*. Med samboegendom avses enligt 3 § "gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning". Som du förstår är ett gemensamt bankkontoinnehav inte något som faller in under gemensam bostad eller gemensamt bohag. Det skulle alltså inte ingå i en framtida bodelning. Vid en bodelning ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 §). Vid beräkningen ska därefter "från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde" (13 §). Här är det viktigt att komma ihåg att eftersom en bodelning mellan sambor endast omfattar samboegendom så får inte alla skulder räknas av. Om en skuld hör till någon särskild egendom så ska den i första hand täckas av med egendom som inte ingår i bodelningen. Efter att avdrag för eventuella skulder gjorts ska det som är kvar av samboegendomen läggas ihop. Värdet som då fås fram ska sedan delas lika mellan samborna (14 §). Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Skriv gärna igen om du har fler frågor! Vänligen, Paulina Nilsson

Sambos rätt till bostad vid separation

2011-05-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Familjerätt / Bodelning Jag har haft min hyresrätt i 10år. Nu blir jag sambo med min flickvän som fått uppehållstillstånd. Kan jag avtala bort risken att tvingas överlåta hyresrätten om förhållandet upphör? Vad räknas som synnerliga skäl? Finns annat än gravidiet, tex lägre inkomst eller dyl.?
Mathias Gunnervald |Hej, Lagregeln du nämner finns i 22 § sambolagen. Rekvisitet synnerliga skäl skall tolkas restriktivt och exempel på sådana skäl kan vara om sambon är gravid. Regeln är tvingande och kan inte avtalas bort. Vänligen,

Samboegendom

2011-05-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är ogift men är sammanboende i en hyreslägenhet. Jag tjänar bra o har ett välutvecklat behov av marktjänst. Min sambo däremot arbetar i hemmastudion med att komponera musik och har varierande inkomst som står för maten. Jag betalar hyran och de andra utgifterna. Under tiden vi bott tillsammans har vi skaffat följande egendom: a) Ett fritidshus värt 800 tkr. Belånat till 200 tkr. Båda är lagfarna ägare till hälften var. b) Min sambo har använt ett arv och köpt möbler för 200 tkr. c)Jag har fått en matta av sin mormor värd 50 tkr samt övertagit hyresrätten då mormodern flyttade till en servicelägenhet. d) Min sambo har köpt en bil för 150 tkr som han använder för att på vardagarna köra sin dotter till ett dagis. Dottern är rörelsehindrad. Nu har vårt förhållande spruckit och vi är oense om vem som ska få vad och ingen av oss vill flytta. Så jag undrar om ovannämnda egendom kan utgöra samboegendom enligt lag.
Andreas Vinqvist |Hej, Vad som utgör samboegendom framgår av 3-7 §§ sambolagen och utgörs kortfattat av sambornas gemensamma bostad och bohag om de förvärvats för gemensam användning. För att besvara din fråga på tydligaste sätt går jag igenom egendomarna i den ordning du gjort i din fråga. a) Fritidshuset är inte samboegendom i lagens mening då den inte utgör er permanenta bostad. b) De möbler som din sambo köpt för ärvda pengar utgör samboegendom utan i det fall det föreskrivits i testamente att pengarna ska utgöra enskild egendom. c) Den matta du fått i gåva av din mor utgör samboegendom om du fick den i syfte att du och din sambo skulle ha den i eran gemensamma lägenhet och att din mamma inte förskrivit vid gåvans tillkomst att det ska vara din enskilda egendom. Likaså utgör hyresrätten samboegendom om du fick den för att du och din sambo skulle bo där gemensamt. d) Bilen utgör inte samboegendom i lagens mening då den inte är att hänföra vare sig till bostad eller bohag. Vänligen,

Att skriva samboavtal

2011-04-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän ska flytta ihop i ett hus som jag precis har köpt. Jag vill behålla huset som mitt även under samboförhållandet, dvs att han inte kan renovera eller liknande även om vi bor ihop. Har han rätt till det enligt sambolagen? Kan vi samäga huset även om vi delar ekonomi och hushåll? Finns det möjlighet att hyra ut halva huset till honom med nyttjanderätt för mig och då även ge honom nyttjanderätt till "min" outhyrda del? Har jag i så fall rätt att renovera "hans" del och vise versa? Finns det ngt annat sätt att skriva avtal på att han ska betala hälften av kostnaderna för fastigheten? Mvh
|Hej! Jag tror att du gjort det lite för komplicerat för dig själv. Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad inklusive bohag (dvs möbler och inredning) så kallad samboegendom, under förutsättning att den köpts för gemensamt bruk. Samboegendom är sådan egendom som man har rätt att dela lika vid en eventuell separation eller dödsfall. Detta innebär att du och din sambo har laglig rätt till hälften av allt det som ni köpt för gemensamt bruk. Din oro är fullständigt berättigad eftersom detta skulle innebära att din sambo har laglig rätt till hälften av värdet på huset vid en eventuell separation. Detta kan man enkelt ändra på genom att skriva ett samboavtal, och därmed gemensamt avtala bort denna rätt för honom att kräva dig på hälften om ni lämnar varandra. Oavsett om man skriver samboavtal eller inte så är ändå huset ditt, dvs du har äganderätten. Detta innebär att han ändå inte har rätt att hur som helst renovera eller liknande utan din tillåtelse under tiden som ni bor tillsammans. Anledningen till att en sambo har rätt till hälften av värdet på huset vid en separation är för att skydda människor från att bli utan bostad, inte för att egentligen "ge" någon rätt till någon annans egendom. Att samäga ett hus förutsätter att din sambo köper in sig i det, eller att du ger bort hälften åt honom och att han skrivs in i lagfarten. Detta har ingen betydelse för huruvida ni delar ekonomi och hushåll i övrigt. Man kan samäga ett hus med någon utan att dela ekonomi och hushåll och vice versa. Ja, han kan bli din "hyresgäst" men då gäller reglerna i hyreslagen (12 kapitlet jordabalken) som är tvingande till hyresgästens förmån. Med hyreslagen följer exempelvis tre månaders uppsägningstid om hyrestiden är längre än tre månader och hyresgästen har rätt till normalt slitage vilket innefattar borra i väggar och liknande. Om ni skriver ett avtal som säger att han ska betala hälften av kostnaderna för boendet för att han ska få bo där så bör det räknas som ett hyresavtal. Ett hyresavtal behöver dock inte vara skriftligt upprättat vilket innebär att sålänge ni har en muntlig överenskommelse och han betalar för sig så är han även skyddad av hyreslagens regler. Du som "hyresvärd" och fastighetsägare har alltid rätt att renovera din fastighet. Däremot är det inte alltid givet att denna får leda till en ökad hyra för hyresgästen. Mitt råd till dig är att skriva ett samboavtal (detta gäller även för möbler och inredning som köps för gemensamt bruk men som du kanske har betalat helt själv och inte vill att han ska få ta del av vid en eventuell separation. Sedan anser jag att det bör räcka med en muntlig överenskommelse (eller skriftlig för att vara på den säkra sidan förstås) om att han ska betala för sig. I övrigt behöver du inte oroa dig, du har rätt till din fastighet och rätt att renovera den också. Lycka till, jag hoppas att mitt svar kan vara till någon hjälp! Vänliga Hälsningar, Giulia Burman