Samboegendom

2009-12-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min f.d. sambo separerade i slutet av april 2009. Vi hade då bott ihop sedan oktober samma år. Innan vi flyttade ihop bodde jag som inneboende hemma hos honom och hans mamma. Jag var också skriven där i ca 3 mån. I slutet av Juni 2009 , då jag bodde hemma hos min f.d. sambos mamma köpte jag en hund. Min f.d sambo anser nu att hunden ska räknas in i bodelningen. Stämmer detta? Vi har haft hunden som vår gemensamma under tiden vi bodde ihop men den är ju inköpt innan vi blev sambo. Jag har även hört att hunden inte alls ska räknas till bodelningen då den inte är bohag enligt 3§ i sambolagen. Vid annan juridisk rådgivning har jag dock fått höra att hunden räknas på samma sätt som en sommarstuga. Vilket är riktigt?
Andreas Vinqvist |Hej, Vid bodelningen mellan sambor ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå om de förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Precis som du säger så är inte en hund varken bostad eller bohag och ska således inte ingå i bodelningen. Vad angår en sommarstuga ska inte den heller ingå i en bodelning, då den inte utgör sambornas bostad. Den som köpt egendomen i fråga förblir således dess ägare. Vänligen,

vad händer med sambors gemensamma bostad vi delning?

2009-11-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej Lawline! Jag o min sambo ska separera tillsammans äger vi ett hus vi har ett gemensamt barn som vill bo veckovis hos oss min sambo vill bo kvar i huset o jag flyttar till en lägenhet min fråga är hur gör vi med huset kan han ta över lånen? eller ska han lösa ut mej o vad betyder det?
Klas Eklund |Hej om fastigheten är er tidigare gemensamma bostad så skall ni vid sambodelningen ha rätt till halva fastigheten var. Om din man vill fortsätta bo kvar så antar jag att han menar att han skall köpa din halva av fastigheten och på så sätt äga hela fastighten. för närmare regleering av hur den gemensamma bostaden hanteras vid sambodelning se sambolagens 5§ (https://lagen.nu/2003:376) Huruvida han kan ta över lånen helt själv är snarast en fråga för banken att godkänna.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Bodelning, sambo. Räknas hunden?

2009-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min f.d sambo köpte en dyr hund (16.000), det var för hennes pengar men vi hade gemensam ekonomi. Kan jag begära efter vi har flyttat isär om att sambo får lösa ut mej på halva summan? f.d vägrar ha delad vårdnad. Tack på förhand
Karin Hellander |Hej Nej, du kan nog inte kräva att hon löser ut dig på halva summan. Man kan visserligen kräva bodelning när ett samboförhållande upphör, men vad som ingår i det är samboegendom som består av gemensam bostad och bohag, detta enligt 8§ samt 3§ Sambolagen. Med bohag menas möbler, köksprodukter och andra produkter som är köpta av er två för gemensamt bruk. En hund räknas inte som bohag. Att ni hade gemensam ekonomi spelar ingen roll då era pengar inte ingår i någon bodelning, utan det gäller bara vid äktenskap. även om ni haft gemensam ekonomi under förhållandet. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning

Vem har rätt till bostaden när ett sambopar separerar?

2009-12-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag funderar på att skriva över min sambo på mitt förstahandskontrakt på en hyresrätt. Är det möjligt att sätta upp två personer på ett sådant kontrakt? Hur fungerar det om vi i värsta fall separerar, kommer båda två då ha samma rätt till lägenheten? Hur brukar folk lösa denna typ av problem?
Emily Tomas da Costa |Hej!Sambolagen inträder vid en eventuell konflikt om huruvida du eller din sambo har rätt till bostaden vid en separation. Den reglerar både det förhållande att bostaden förvärvats av och/eller står skriven på er båda och det förhållandet att endast en av er står som hyresgäst. Med sambors gemensamma bostad avses "byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål" (5 § sambolagen). Dock måste lägenheten vara förvärvad i syfte att utgöra er gemensamma bostad.Om denna förutsättning är uppfylld, utgör den gemensamma bostaden såkallad samboegendom. Detta innebär i sin tur att den gemensamma bostaden omfattas av bodelningen när ett samboförhållande upphör. Vid en bodelning dras först skulder av, sedan läggs egendomen samman och värdet därav fördelas på hälften mellan samborna.Vad gäller bostaden så har den som "bäst behöver bostaden" rätt till den mot att denna egendom avräknas på hans eller hennes lott (16 §), eller om värdet är ringa, utan avräkning. Om bostaden tillhör den ena sambon krävs dessutom att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt, för att den andre sambon skall få överta bostaden. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det (22 §).Sambolagen kan dock avtalas bort. Beträffande frågan om du även kan skriva in din sambo i hyresavtalet, bör du vända dig till din hyresvärd. Möjlighet finns att anmäla en fastighet som är lagfaren för en av er eller en tomträtt för vilken en av er är inskriven som innehavare, som gemensam bostad för er båda. Dock står inte att finna någon närmare reglering beträffande hyresrätt i sambolagen. Återkom gärna om du har fler frågor! Se https://lagen.nu/2003:376 om du vill läsa mer om hur sambolagen fungerar.Vänligen

Återbetalning av penninglån

2009-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min före detta sambo är skyldig mig pengar. Jag har en kvittens på en del av summan. Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka mina pengar?
Linus Jonson |Av frågan framgår inte hur avtalet ingicks eller vilka villkor som avtalades i samband med detta. Därför kan jag bara ge dig några generella tips. I svensk rätt är civilrättsliga avtal i allmänhet bindande oavsett hur de träffats. Det krävs alltså inget skriftligt låneavtal för att din f.d. sambo skall vara återbetalningsskyldig, men det krävs att ni båda var överens om att det var fråga om ett lån och att pengarna skulle betalas tillbaka till dig. Enligt skuldebrevslagen 5 § (https://lagen.nu/1936:81#P5S1) är den som lånat pengar (gäldenären) skyldig att återbetala när den som lånat ut pengarna (borgenären) kräver det, om man inte avtalat om annat. Det är borgenären som skall bevisa att man avtalat om ett lån. Kvittensen utgör ett bra bevismedel i det avseendet, men om den endast avser en del av summan, måste du vara beredd på att det kan bli svårt att styrka det överskjutande beloppet. Vill din sambo inte betala skulden, men erkänner att han/hon är skyldig dig pengar, är en lösning att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om din f.d. sambo över huvud taget inte vill kännas vid skulden, kan du ansöka om stämning på honom eller henne vid tingsrätten på den ort där din f.d. sambo bor. I båda fallen krävs att skulden är förfallen till betalning, så börja med att kräva din f.d. sambo på beloppet (gärna skriftligt).Med vänliga hälsningar

Förhållandet tar slut, vad händer med gemensamma bilen?

2009-11-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min tjej har gått isär. Vi köpte en bil tillsammans 2007 för 100.000 kr. Vi betalade 10.000 kr var i kontantinsats och har sen dess delat lika på alla betalningar av lånet. Nu vill jag ta över bilen, bilen är värd ca 68.000 enligt senaste värderingsuppgift. Hur mkt skall jag betala till mitt ex? Vi har 50.000 kvar i lån.
Gustav Nittby |Hej,I svaret utgår jag från att ni inte har varit gifta. Jag tolkar uppgifterna såtillvida att ni är samägare till bilen med 50% var, enligt Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt, se 1§ p.2. Ni kan givetvis göra upp själva hur ni vill lösa situationen. men med utgångspunkt att ni äger bilen med hälften är följande en rekommendation hur ni kan gå till väga:Inköpspriset är 100. 000 kr. Ni har enligt uppgifterna delat lika på kostnaderna och bilens värde är nu 68. 000 kr. Kvarstående skuld är 50. 000 kr. Gemensamt förmögenhetsvärde: 68. 000 – 50. 000 = 18. 000 kr. 6000 kr av dessa tillhör dig. 6000 kr tillhör din flickvän. Beräkningen skulle givetvis kunna kompliceras om man beaktar att bilens värde kommer sjunka i takt med amorteringen av skulden. Jag väljer att bortse från det här. Lämpligtvis betalar du därför 6000 kr till ditt ex. En rekommendation är att ni upprättar en skriftlig handling på överenskommelsen.MVH

Samboavtal

2009-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag o min flickvän vill köpa en bostadsrättslägenhet. Dock jag kan betala en del pengar vilket hon inte kan. Så hur går vi tillväga för att mina pengar förblir mina om vi tråkig nog skulle flytta isär om ett par år och samtidigt vill vi dela på lånekostnaden för det lån vi måste göra.
Martin Ågren |Hej.Ni måste göra två saker. Ni ska dels se till att Du formellt äger en större del av bostadsrätten i enlighet med Din kontantinsats (Ni skall alltså inte äga bostadsrätten till hälften vardera), och Ni ska dels upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal sätter sambolagens regler och lika bodelning av samboegendom ur spel (jämför äktenskapsförord). I samboavtalet ska Ni specificera att bostadsrätten inte skall omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen vilket gör att Nikommer att behålla Era respektive äganderätter efter en separation. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver ett samboavtal inte registreras vid en Tingsrätt. Om Ni vill dela på lånekostnaden gör Ni klokt i att båda står på lånet. Vid en eventuell separation kommer Ni att behålla Era respektive lån. Det är därför inte att rekommendera att endast ena parten står på lånet men båda delar på betalningen. Med vänlig hälsning

Samboförhållandet upphör - vad händer med hyresrätten?

2009-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo flyttade in i gemensam hyreslägenhet för ca ett år sedan. Vi bytte min gamla lght mot en 3a och jag står på kontraktet. Nu ska vi flytta isär och vi vill båda byta lägenheten mot två. Han vill flytta till en kompis och bo gratis under tiden vi söker utan att betala något på hyran och menar att eftersom lägenheten är gemensam enligt sambolagen kan han ändå kräva att byta den mot två. Ingen av oss har egentligen råd att bo kvar i lägenheten själva.Fungerar verkligen sambolagen så? Man måste väl ändå ha några skyldigheter också eller måste jag betala hel hyra jättelänge extra för att han också ska få en lägenhet? Det skulle gå mycket snabbare att byta en trea mot en etta istället för mot två.
Sara Hansson |Hej,Enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning. En lägenhet som någon av samborna innehar med hyresrätt utgör anses vara sambornas gemensamma bostad då den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av samborna begär det. Begäran om bodelning måste göras inom ett år, och bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.Det finns inget stöd i sambolagen för att kräva att en gemensam lägenhet som utgör samboegendom ska bytas mot två mindre lägenheter för att tillgodose båda parternas behov. Då ni flyttar isär anses samboförhållandet ha upphört och en bodelning kan alltså bli aktuell om någon av er begär det. Eftersom egendomsförhållandena den dagen samboförhållandet upphör är avgörande kommer den gemensamma bostaden att räknas som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Den som bäst behöver sambornas gemensamma bostad och bohag kan då få överta hela hemmet om det anses skäligt och han eller hon ersätter den andre för värdet av det som övertas. En hyresrätt anses dock normalt inte ha något ekonomiskt värde, vilket innebär att den som vid en bodelning får hyresrätten på sin lott normalt inte blir skyldig att utge någon ersättning för denna.Mvh,